Ana Sayfa » Kıbrıs » 14 Mart Tıp Bayramı Kutlanıyor

14 Mart Tıp Bayramı Kutlanıyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Bayram nedeniyle tören düzenledi.

 
 
14 Mart Tıp Bayramı Kutlanıyor


14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Bayram nedeniyle tören düzenledi.


Birlik lokalinde saat 10.00'da başlayan törene Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, siyasi parti başkan ve temsilcileri, bazı milletvekilleri, sağlık sektöründe örgütlü sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, hekimler ve davetliler katıldı.


Tıp Bayramı töreninde sırasıyla; Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hüseyin İlker İpekal, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel Sekreteri Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Hüseyin Bıçak, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Cemal Mert, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim, Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu Temsilcisi Dr. Enrico Reginato, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bir konuşma yaptı.


İPEKAL


İlk sözü alan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hüseyin İlker İpekal, 14 Mart Tıp Haftası'nın sadece doktorların haftası olarak algılandığına işaret ederek, "Bu hafta bir taraftan sağlık alanında yaşanan her türlü sorunun iyi niyetle, açıkça ve cesurca masaya yatırılarak değerlendirilip, bir çözüm adına çıkış noktalarının arandığı; diğer taraftan da 'daha iyi neler yapabilirin' sorgulandığı bir hafta olarak bilinmelidir" dedi.


Kasım 2013'te gerçekleştirilen Sağlık Çalıştayı'na dikkat çeken İpekal, sağlık sisteminde köklü değişiklikler yapılması gerektiğinin bu çalıştayda bir kez daha belgelendiğini söyledi.


Birlik olarak ülkede gerçek anlamda adil ve işler bir sağlık sisteminin tesis edilebilmesi adına yapılacak her türlü çalışmayı desteklediklerini vurgulayan İpekal, sağlıkta reform yapılırken ülkenin sosyal ve coğrafi örgüsünün de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.


Sağlık reformunun tüm hekimleri ve diğer sağlık personelini de içine alan, sosyal ve toplumsal bir reform olması gerektiğine dikkat çeken İpekal, "Sağlıkta reform hemen şimdi diyoruz ve destekliyoruz" dedi.


İNCİRLİ


Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel Sekreteri Dr. Sıla Usar İncirli de,14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlıkta yaşanan sorunların, çözüm önerilerinin, isteklerin dile getirildiği gün olduğunu belirterek, sendikanın bugün hekimlerin sorunlarına değil hekim gözüyle halka nasıl bakıldığına öncelik vermek istediklerini kaydetti.


Yıllardır devam eden Kıbrıs sorunu içinde insanların yaşadıkları kaosa değinen İncirli, toplumun ekonomik ve siyasi sorunları olduğunu, hekim gözüyle ülke insanın gün geçtikçe daha da yoksullaştığını gördüklerini söyledi.


İnsanların yaşadıklarına en yakından tanık olanların hekimler olduğunu belirten İncirli, kötü koşullarda yetişen yediden yetmişe her yaştan insanla hekimlerin ilgilendiklerini vurguladı.


Tıp-İş'in ülkede yaşayan her bireyin, insanca bir yaşam kavgasına tam destek olduğunu ifade eden İncirli, sendikanın ülkedeki demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesine de tam destek olduğunu belirtti.


Ülkedeki hekimlerin sorunlarına da değinen İncirli, hastanelerde ciddi bir insan gücü eksikliği olduğuna dikkat çekti.


Sağlıkta eşit işe, eşit ücret uygulamasının da olmadığını ifade eden İncirli, sağlıkta yaşanan birçok sorunun reformla giderilebileceğini, Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı reform çalışmalarını destekleyeceklerini söyledi.


İncirli, Sağlık Çalışanları Yasası ile teşkilat yasalarının güncellenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekerek, hekimler için özlük hakları iyileştirildiği takdirde, sendika olarak sağlıkta tam güne geçilmesini de destekledikleri belirtti.


İncirli, tüm hekimlerin tıp bayramını kutladı.


BIÇAK


Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Hüseyin Bıçak da, geçtiğimiz yıl yapılan sağlık çalıştayında çıkan sonuçların bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sağlıktaki sistemsizlikten dolayı hizmet alanın da verenin de mutsuz olduğunu söyledi.


Hekim sayısının çoğunlukta olduğu mecliste, sağlık sorunlarının giderilmesi için daha büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Bıçak, diş hekimlerinin sorunlarına da değindi.


Diş hekimlerinin hepsinin bir birim altında toplanması, diş hekimlerinin diğer hekimler gibi özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Bıçak, diş hekimlerinin çalışma ortamlarının iyileştirilerek, hizmet alanlarının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.


Diş hekimlerinin hastanelerde nöbet tutmamaları veya on-call'a çağrılmamasının da büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan Bıçak şöyle devam etti:


"KKTC'de özel diş hekimliği hastanesi bulunmamaktadır. Sosyal sigortalı işçiler yatırmış oldukları primin karşılığı olarak sadece tedavi ve cerrahi işlemler yaptırabilmektedirler. Protez ve ortodontik işlemler içinse özel muayenelerden hizmet satın almaları gerekmektedirler. Özel muayenelerde ise herhangi bir sigorta kapsamı olmadığından hastalar tüm tedavi ücretlerini kendi bütçelerinden ödemek zorundadırlar. Ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin özel muayenelerde hizmet almakta zorlanması nedeniyle kamudaki diş hekimliği servislerinde yığılmalar olmaktadır. Kamuda yapılmayan protez ve ortodontik işlemlerin hastalara devlet tarafından özel sektörden hizmet alımı şeklinde yapılması gerekmektedir."


Bıçak, koruyucu diş hekimliğine verilen önemin de artırılması gerektiğine işaret ederek, diş hekimlerinin sorunları için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.


MERT


Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Cemal Mert de, aksaklıklara ve eksikliklere rağmen sağlıkta sıfır noktasında olunmadığını vurguladı.


Mert, sağlıkta dönüşüm kavramına dikkat çekerek, sağlıkta finansman ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu konularındaki sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.


İyi hekimlik ve iyi hizmet verilebilmesi için Anayasa'daki sosyal devlet anlayışı göz ardı edilmeden tüm çalışmaların buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Cemal Mert, sağlıkta dönüşüm ve reformun ancak sağlıkta finansman sorunun çözülmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.


Mert, sağlık hizmetlerinin organizasyonunun ise sağlıkta reformun ikinci basamağı olduğunu ifade etti.


Mert, hükümete krizlerin ortadan kalkması ve icraatların yapılabilmesi, toplumun beklediği reformların hayata geçmesi için el birliği, gönül birliğiyle hareket edilmesi çağrısında bulundu.


BESİM


Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim de, sağlıkta değişimin şart olduğuna dikkat çekerek, sağlıkta değişim yapılmasının organizasyon ve sistem sorunun giderilmesine bağlı olduğunu söyledi.


Geçtiğimiz yıl yapılan Sağlık Çalıştayı'na da dikkat çeken Besim, çalıştayda sağlıktaki sistemin sürdürülemez olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.


Sağlık Bakanlığı'nın çalıştay sonrasında bir strateji planı hazırladığını ifade eden Besim, konu hakkında bilgi verdi.


Besim, sağlıktaki bir çok sorunun çözümü için sağlık çalışanları ve teşkilat yasalarının düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.


Başka bir önemli sorunun ise Genel Sağlık Sigortası olduğunu belirten Besim, Genel Sağlık Sigortası'nın bir an önce ülke şartlarına uygun bir şekilde düzenlenerek devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti.


Sağlıkta yaşanan çok önemli bir diğer sorunun ise, "otomasyon"dan yoksun olunması olduğunu ifade eden Besim, bunun kayıt ve veri sisteminin olmaması, işlememesi anlamına geldiğini söyledi.


Sağlıktaki değişimin artık bir devlet politikası olması gerektiğini belirten Besim, sağlıktaki çok ciddi bir başka sorunun da denetimsiz tıp, diş ve diğer sağlık fakültelerinin açılması olduğunu belirtti.


Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı, reçetesiz ilaç satışı konusunda çalışmalar yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de vurgulayan Besim, yeni hastane binası konusunun da gündeme alınması gerektiğini kaydetti.


Değişimin sağlık hizmetlerinin gelişimi için önemli olduğunu anlatan Besim, çalışan ve hasta memnuniyetinin önemine işaret etti.


REGINATO


Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu temsilcisi Dr. Enrico Reginato da, sağlık konusunda AB ile ortak sorunların paylaşıldığına dikkat çekerek, AB'nin sağlık alanında kesinti yapılmaması için çağrı yaptığını söyledi.


Sağlık sisteminde para azalınca hizmet kalitesinin de düştüğünü ifade eden Reginato, sağlık alanında yapılan kesintilerin komplikasyonların ortaya çıkmasına, bunun da daha fazla paraya mal olduğunu söyledi.


ÖZYİĞİT


TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, ülkede eğitim ve sağlık alanında yaşanan sorunların paralel olduğuna dikkat çekti.


Sağlık ve eğitimin devlet politikası olması gerektiğine işaret eden Özyiğit, devletin sağlığa gerekli önemi vermediğini savundu.


Sağlıkta yaşanan sıkıntılar nedeniyle, vatandaşların özelden sağlık hizmeti almak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Özyiğit, sağlıktaki altyapı eksiklikleri ve hekimlerin ihtiyaçları giderilmeden, sağlıkta köklü bir reforma gidilemeyeceği görüşünü dile getirdi.


Her bireyin istediği hekimden ve merkezden sağlık hizmeti alabilmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.


Özyiğit, artık bir çözüm olması gerektiğini ve toplumun çağdaş dünya ve AB ile buluşması gerektiğini vurguladı.


SUCUOĞLU


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu da, doktor eksikliği olan bazı branşların biran önce güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


Dünyadaki doktorların politikaya dahil olduğunu, KKTC Meclisin de 3'te birinin doktorlardan oluştuğunu dile getiren Sucuoğlu, ülkedeki bütün partilerin sağlıktaki hedeflerinin benzer olduğunu söyledi, Sucuoğlu, "Aldığımız yol arzu edilen seviyede değil" dedi.


Sağlıkta ve eğitimde tasarruf yapılmaması gerektiğini vurgulayan Sucuoğlu, sağlığa yeterli maddi kaynak ayrılmadığından sağlıkta istenilen seviye ulaşılamadığını söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, zamanında hekim olarak çok olumsuz şartlarda hekimlik yaptıklarını anlattı ve gelinen noktanın küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.


Tabipler Birliği tarafından düzenlenen Tıp Bayramı töreninde, Gazimağusa bölgesinde pratisyen hekim olarak çalıştığı yıllara değinen Eroğlu, o yıllarda laboratuar ve röntgen cihazı olmadan çalıştıklarını anlattı.


Tıptaki gelişmelerin takip edilebilmesi için hükümetlerin bütçe olanaklarını artırması gerektiğini söyleyen Eroğlu, hekimlerin şu an tam gün mesaiden söz edebildiğini, geçmişte bu uygulama gündeme getirildiğinde yapılan tartışmaları hatırlattı.


Tam güne geçilmesi için hazırlanması gereken yasalar olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Mühim olan insanın çalıştığı ortamda mutlu olmasıdır. Mutluysanız hastaya davranışınız da mükemmel olur. Hastalarınızın bir kısmını sadece davranışınızla tedavi edebilirsiniz" dedi, hekim hasta ilişkisinin önemine dikkat çekti.


SİBER: "SAĞLIKTAKİ SORUNLARIN ÇÖZMENİN SADECE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BAŞARABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL"


Meclis Başkanı Sibel Siber, sağlıktaki sorunların Kıbrıs sorunu gibi kronikleştiğini kaydederek, KKTC'nin sağlıkçıların aktif politikada yer aldığı, üst yönetimde bulunduğu ender ülkelerden olduğunu ifade ederek, "Bu sorunları çözmek sorundayız?" dedi.


Sağlıktaki sorunların çözmenin sadece Sağlık Bakanlığı'nın başarabileceği bir iş olamadığını ifade eden Siber, sağlığın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.


Sibel Siber, sağlıktaki sorunların Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki bacakta irdelenmesi gerektiğini belirtti.


YORGANCIOĞLU: "HANGİ ALANDA OLURSA OLSUN DEĞİŞİM ANCAK BİRLİKTE HAREKETLE MÜMKÜN OLABİLİR"


Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da törendeki konuşmasında, eğitimde, sağlıkta, kamuda ve diğer alanlarda değişimin olması gerektiğinden bahsedildiğini belirtti, değişimin ancak birlikte hareketle mümkün olabileceğini kaydetti.


"Elini taşın altına koyma konusu gündeme geldiğinde herkes komşusunu işaret ediyor" diyen Yorgancıoğlu, "Her konuyla ilgili adımları birlikte atmamızı öneriyorum. İktidar, sivil toplum örgütleri ve halk olarak... Göreceğiz ki çok yakın bir gelecekte hedeflere koşar adım ulaşacağız" ifadesine yer verdi.


GÜLLE: "SAĞLIKTAKİ SİSTEMİ KURMADIĞIMIZ İÇİN..."


Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de, sağlıkta sıkıntılar olduğunu söyleyerek, "Sağlıktaki sistemi kurmadığımız için elimizde çok nitelikli sağlık personeli olmasına rağmen arzuladığımız gelişimi ve sağlıktaki kaliteyi sağlayamıyoruz" dedi.


Gülle, kamu hastanelerinde disiplinli, koordineli ve birlikte çalışma anlayışının geliştirilemediğine dikkat çekerek, bu durumun kaliteli sağlık hizmetini engellediğini belirtti.


Kamu ve özel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir bir ilişkisi olmadığını da kaydeden Bakan Gülle, bu durumunsa hem kamu hem özel sağlık hizmetlerinin gelişimini engellediğini anlattı.


"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ OLUŞTURMAK...."


Söz edilen engellerden dolayı hastaların mağdur olduğunu ve arzulanan sağlık hizmetini almak için önemli bedeller ödediğini anlatan Bakan Gülle, "Hedefimiz kaliteli sağlık hizmetlerinin verildiği, hasta ve çalışanların memnuniyetine odaklı, adaletli, sürdürülebilir ve verimli bir sağlık sistemi oluşturmaktır" dedi.


Bu hedefe, kamu ve özel sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirilmesi ve acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesiyle varılabileceğini ifade eden Gülle, sağlık sistemi oluşturmadaki diğer hedeflerinse etkin ilaç uygulamasının sağlanması ve hasta haklarını gözetilmesi olduğunu söyledi.


SAĞLIKTAKİ SORUNLAR ELE ALINIYOR


Kasım ayında yapılan Sağlık Çalıştayı'nı anımsatan Ahmet Gülle, varılan ortak sonuca değindi, sağlıktaki finansmanın artırılması için Genel Sağlık Sigortası'na gereksinim olduğuna dikkat çekti.


Sigortanın kamu ve özelden ayrı ayrı hizmet alarak finansman desteği, denetim, sağlığın kayıt altına girmesini sağlayacağını anlatan Gülle, bu temelde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının düzenlenmesi, hasta hakları yasasının çıkmasına da değindi.


Çalıştay sonrasında stratejik plan çalışması yaptıklarını ifade eden Gülle, komitelerin 4 ana konuda sorunları hızla ele alacağını söyledi, bu konuları, "Genel Sağlık Sigortası," "Sağlık Çalışanları", "Standardizasyon ve Otomasyon" ile "Sağlık Bakanlığı'nın Yeniden Organize Edilmesi" olarak sırladı.


"HEDEF SAĞLIKTAKİ YASAL DÜZENLEMELERİN 2014'TE MECLİSE SEVK EDİLMESİ"


Komitelerin söz konusu konu başlıkları üzerinde önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağını anlatan Gülle, yaklaşık 4 ay içinde sağlık çalışanlarının yaslarının, teşkilat şemalarının ve ilgili tüm yasaların elden geçirileceğini söyledi, "Hedef bu yasal düzenlemelerin 2014'te meclise sevk edilerek yasalaşmasının sağlanması, 2015'te uygulamaların başlamasıdır" dedi.


Sağlıkta sistemin oluşturulmasının yanı sıra güncel konularla da ilgilendiklerini anlatan Gülle, sağlık sektöründe son dönemde yapılan icraatlara değindi, randevulu muayene sistemin başarıyla yürüdüğünü söyledi.


"ACİL HİZMETLERİNİ YENİDEN ORGANİZE EDECEĞİZ"


Erişkin ve çocuk acillerinin birbirinden ayrıldığını anımsatan Ahmet Gülle, Türkiye'den gelen uzmanların 112 ile acil hizmetlerinin değerlendirdiğini söyledi, değerlendirme sonucunda alınan kararlara işaret ederek  "Acil hizmetlerini yeniden organize edeceğiz. 8 kişilik hekim istihdamı yapacağız" dedi.


Girne'de bir diyaliz merkezi açılacağını ifade eden Gülle, diyaliz merkezlerinde yeni yapılanmaya gidileceğini de söyledi.


"ONKOLOJİ HASTANESİ İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR"


Onkoloji konusuna yenide yapılanmaya gidildiğini vurgulayan Gülle, Türkiye Kanser Savaş Dairesi ile işbirliği yapıldığını anlatarak, kanser kayıt sisteminin kurulacağını, bu kapsamda ilgili kişilerin eğitime gönderildiğini, erken tanı uygulamalarının etkinleştirileceğini söyledi, bu alandaki kadro sayısının artırıldığını anlattı.


Onkoloji Hastanesi için 3 -5 gün içinde ihaleye çıkılacağını belirten Gülle, bu hastanenin 1 yıl içinde hayat bulmasının hedeflediğini söyledi, radyoterapi dahil bütün onkoloji birimlerinin 56 odalı, 6 yoğun bakım odalı hastanede toplanacağını söyledi.


YAŞAM ALIŞKINLARI VE HASTALIKLAR


Konuşmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Gülle, kanser, kalp damar ve böbrek hastalıklarında yanlış yaşam alışkanlıklarının rolüne dikkat çekti, bilinçli bir toplum yaratmak için etkin şekilde çalışacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı töreninde  meslekte 50. Ve 25. yılını dolduran hekimlere plaket ve onur belgesi verildi.


Törende, birliğin üyeleri arasında düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereye girenlere ödülleri dağıtıldı, ayrıca basın ödülleri de  verildi.


Meslekte 50'inci yılını dolduran Dr. Mehmet Salih Ali Uluçamgil, Dr. Hakkı İlksen Hasan, Dr. Erdinç İnan ve Dr. Altan Yavuz'a plaket ve onur belgeleri Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından verildi.


Törende, meslekte 25'inci hizmet yılını dolduran Dr. Nadire Taşçıoğlu, Dr. Hasan Cazımoğlu, Dr. Osman Bora Güngör, Dr. Hürkan Harutoğlu, Dr. Zafer Hıdıroğlu, Dr. Mücahit Akçaba, Dr. Mustafa Taşeli, Dr. Günça Derviş, Dr. Nail Bulakbaşı, Dr. Nerin Bahçeciler Önder, Dr. Erdem Pınar, Dr. Saltuk Aytaçoğlu, Dr. Hasan Şafakoğluları, Dr. Kazım Akfert, Dr. Ali Çaygür, Dr. Çiğdem Mehmetoğlu, Dr. Celalettin Dedeoğlu, Dr. Sonuç Büyük, Dr. Dilek Birgen, Dr. Mehmet Yağlı, Dr. Sumru Tozan Akçaba, Dt. Selen Ulutekin, Dt. Mustafa Beyzade, Dr. İsmail Ata Orgun, Dt. Reşat Yüksel ve Dt. Tulga Bahadır da plaket ve onur belgesi aldı.


FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜL ALDI


Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üyeleri arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ise birincilik ödülü Dt. Ayşe Günbay'a, ikincilik ödülü Dr. İlkay İstillozlu'ya, üçüncücük ve jüri özel ödülü Dr. Özlem Gürkut'a verildi.


Fotoğraf yarışması jürisi Mustafa Evirgen, Hüseyin Sayıl, Buket Özatay, Yrd. Dr. Birsel Matara, Doç. Dr. Gökçe Keçeci Şekeroğlu ve üyeler için düzenlenen Bisiklet Turu'nun sponsoru Taçam Gökbörü'ye de teşekkür belgesi takdim edildi.


BASIN ÖDÜLLERİ


Öte yandan basın ödülleri kapsamında Meltem Sonay, Ceren Özbil, Hüseyin Sayıl ile Ahmet Tolgay'a da ödül verildi.


Ayrıca Cittlasow (Sakin Şehir) Koordinasyon komitesi üyeleri Ali Kömürcügil, Bedia Balses, Selma Tanık, Umut Kurşun, Sedat Kılıç, Şemsi Oyuncu ve Cemal Biren'e de belge verildi.


TENİS TURNAVASINDA BAŞARI OLANLARA DA ÖDÜL VERİLDİ


Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 2. Tenis Turnuvası Tek Bayanlar Birincisi Rasime Basat, Tek Erkekler 1.'si Dr. Zafer Hıdıroğlu, Tek Erkekler 2.'si Dr. Mustafa Taşeli, Çift Erkekler 1.'si Dr. Zafer Hıdıroğlu-Dr. Mustafa Taşeli, Çift Erkekler 2.'si Dr. Hüseyin Depreli- Dt. Mehmet Tezcan'a ödül verildi.


Tören birlik binasında düzenlenen kokteylle sona erdi.
 
14 Mart 2014 Cuma 15:34
Okunma: 1420
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu