Ana Sayfa » Kıbrıs » 2013-2014 Rekabet Edebilirlik Raporu Açıkladı

2013-2014 Rekabet Edebilirlik Raporu Açıkladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Bakanı Günay Çerkez, işletmelerin en önemli sorununun verimsiz devlet bürokrasisi ve siyasi/politik istikrarsızlık olduğunu belirterek, özel sektörün rekabet gücünün artırılabilmesi için devlet politikalarının istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

 
 
2013-2014 Rekabet Edebilirlik Raporu Açıkladı


Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Bakanı Günay Çerkez, işletmelerin en önemli sorununun verimsiz devlet bürokrasisi ve siyasi/politik istikrarsızlık olduğunu belirterek, özel sektörün rekabet gücünün artırılabilmesi için devlet politikalarının istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Çerkez, "Her şeyden önce bütünlüklü bir devlet politikası oluşturulmalı ve devlet kurumlarının bütün birimleri ekonomi odaklı olmalı. Siyasi odaklı bir ekonomi yerine ekonomi odaklı bir siyasete şiddetle ihtiyaç var" dedi.


Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), geleneksel olarak hazırladığı Kuzey Kıbrıs Ekonomisi 2013-2014 Rekabet Edebilirlik Raporu'nu bugün KTTO'da düzenlediği formda açıkladı.


"Özel Sektör Odaklı Büyüme İçin Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" temalı raporda, verimsiz devlet politikası ve siyasi/politika istikrarsızlığına vurgu yapılarak, iç sorunların süratle çözülmesi ve yapısal sorunlara yönelik sonuç alıcı reform yapılması gerektiği kaydedildi.


Etkinliğe, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Maliye Bakanı Zeren Mungan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, yabancı misyon temsilcileri, bazı milletvekilleri, bürokratlar ile çok sayıda sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcisi  katıldı.


"İÇ SORUNLAR HALLEDİLMELİ"


Etkinliğin açılışında sırasıyla KTTO Başkanı Günay Çerkez, Maliye Bakanı Zeren Mungan ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Dr. Mustafa Besim ile Dr. Kamil Sertoğlu, raporu sundu.


Günay Çerkez, konuşmasında, Dünya Ekonomik Forumu kriterlerine göre hazırladıkları raporun bu yıl "özel sektör odaklı büyüme için yatırım ortamının iyileştirilmesi" olan temasının, bugüne kadar hazırlanan raporlarda anlatılan konuları özetlediğini söyledi.


Çerkez, "Sorunların çok büyük bir oranı Kıbrıs sorunundan kaynaklanan izolasyonlarla ilgili dış kaynaklı sorunlar değildir. Bunlar tamamen iç sorunlarımızdır ve halledilmeleri de bizlerin iradesidir" dedi.


"SİYASİ İRADE KULLANMAK GEREKİR"


Günay Çerkez, KKTC ekonomisinin dünya sıralamasında çok aşağılarda yer almasının en önemli nedeninin, özel sektörün mevcut sisteme ilişkin algılarının çok olumsuz olduğunu kaydetti. Sorunları çözmek için siyasi irade kullanmak gerektiğini söyleyen Çerkez, iş dünyası olarak hükümetle el ele verip, süratle hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.


Günay Çerkez, kamu reformu yasası ve tüm diğer AB uyum yasalarının süratle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.


Küçük ada ekonomilerinde rekabet edebilir bir ekonomi yaratabilmek için başta yakın komşularla olmak üzere dış ülkelerle sağlıklı ilişki kurmanın şart olduğunu kaydeden Çerkez, dış pazarlara erişmenin önündeki engellerin aşılması ve yurt dışından gelecek yatırımcıların teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.


Çerkez, Yatırım Danışma Konseyi'nin aktif olarak hayata geçirilmesi ve alınan kararların süratle uygulanması gerektiğini söyledi.


Günay Çerkez, "Büyümek için güçlü bir özel sektöre; güçlü bir özel sektör için de iyileştirilmiş bir yatırım ortamına, yani iş yapabilmeye imkan tanıyan şartlara ihtiyaç var.  Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, bu şartların oluşabilmesi için acilen adımlar atmak gerekir" dedi.


Çerkez, yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokratik işlemlerin süratle minimuma indirilmesi ve hızlandırılması gerektiğini söyledi.


KIBRIS SORUNU


Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Çerkez, yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorununda bütünlüklü çözüm için beklemeye tahammülleri kalmadığını söyledi.


Günay Çerkez, görüşmelerin yeniden başlamış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Kıbrıslı Türk ve Rum liderden, halklarını çözüme hazırlamalarını istedi.


Çerkez, şöyle devam etti:


"Karşılıklı suçlamalardan kaçınarak, adil ve kalıcı bir anlaşmaya odaklanarak emin adımlarla ilerlemeliyiz... Kıbrıs Türk iş insanlarının adil koşullarda rekabetten korkusu yoktur ve çözüm sürecine bu özgüvenle yaklaşarak destek vermeye devam edecektir..."


"AB VE DİĞER AKTÖRLERİN KIBRIS TÜRKÜ'NE KARŞI MESULİYETLERİ"


Günay Çerkez, AB ve diğer uluslararası aktörlerin de ekonominin rekabet edebilirliğine katkı koyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.


Çerkez, "Çünkü ekonomimizin bugünkü durumda olmasının en büyük nedenlerinden biri de Avrupa Birliği ve diğer uluslararası aktörlerin Kıbrıs Türk halkına karşı olan mesuliyetlerini yıllarca yerine getirmemesidir" dedi.


Günay Çerkez, şöyle devam etti:


"Dünya rekabet edebilirlik sıralamasında Güney Kıbrıs 58'inci, biz de 118'inci sırada olduğumuz dikkate alındığında, Kıbrıs Türk ekonomisi ile Kıbrıs Rum ekonomisini yakınlaştırmak amacıyla bu çabaların hemen başlaması ve katkıların hemen realize edilmesinin gerekir"


"HİDROKARBON, ÇÖZÜMDE ÖNEMLİ BİR YOL OYNAMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"


KTTO Başkanı Çerkez, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının, Kıbrıs sorunun bu yıl içinde çözümlenmesinde önemli bir yol oynama özelliği taşıdığını söyledi.


Çerkez, "Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, Kıbrıs sorununu bu yıl içinde çözüme kavuşturarak, Akdeniz'in Doğu ucunda tüm bölge ülkelerine örnek bir barış, istikrar ve refah adası olabilmenin yolunu açmak en önde gelen hedefimiz olmalıdır" dedi.


Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, ekonominin hem kendi içinde, hem de uluslararası alanda rekabet gücünü artırmaya dönük adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.


Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO), Kuzey Kıbrıs Ekonomisi 2013-2014 Rekabet Edebilirlik Raporu'nu açıkladığı formda yaptığı konuşmada, odayı, Kıbrıs Türk ekonomisini dünyayla uyumlaştırma adına çok anlamlı bir çalışma yapmasından dolayı kutladı.


Yorgancıoğlu, KTTO'nun, kurumların rekabet etmesine öncülük ederken, yönlendirmelerde de bulunmasının önemine vurgu yaptı.


KAMU REFORMU


Bütün hedeflere aynı anda ulaşmanın mümkün olmadığını, bunun ancak belirli bir çalışma planıyla gerçekleşebileceğini kaydeden Yorgancıoğlu, raporda söz edilen bürokratik engellerin kendilerinin de dikkatini çektiğini ve kamu reformunun bel kemiği olan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'nı  Meclis'e gönderdiklerini söyledi.


Başbakan Yorgancıoğlu, kamunun daha sistemli çalışmasını sağlayacak İyi İdare Yasası'nın da Meclis'ten geçtiğini kaydetti. Yorgancıoğlu, kamudaki reformların takibi için bir kişi görevlendirdiklerini belirtti.


AB İLE UYUM


Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, AB ile uyuma yönelik yasaların takibinin de Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydetti. Yorgancıoğlu, uyum yasalarının, AB'nin Kıbrıs'ta görevli yetkilileriyle görüşerek, peyderpey hazırlandığını ve Meclis'e gönderildiğini söyledi.


Yorgancıoğlu, Reel Sektör Danışma Kurulu ile sürekli toplantı yaptıklarını ve mevcut yapının daha iyi nasıl çalıştırılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.


Dünyadaki ekonomik gelişmelerin olumsuz etkisini azaltmak için de sektör temsilcileriyle toplantı yaptıklarını kaydeden Yorgancıoğlu, finansman sıkıntılarının aşılması için de çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Yorgancıoğlu, kısa, orta ve uzun vadede ekonomiyi yönlendirme adına DAÜ ile de bir sözleşme imzaladıklarını kaydetti.


Başbakan Yorgancıoğlu, ülkedeki bütün kesimlerin ekonomiyi geliştirme adına önem taşıdığını belirterek, sivil toplum örgütlerinin de bu işbirliğinin bir halkası olması gerektiğini belirtti.


MUNGAN


Maliye Bakanı Zeren Mungan da konuşmasında, Rekabet Edebilirlik Raporu'nun, Kuzey Kıbrıs'ın mevcut potansiyelinin en iyi şekilde kullanılması anlayışının en temel kriter olması hedefini ortaya koyduğunu söyledi.


Mungan, raporun, reform çalışmasının doğru zeminde gerçekleştirilmesi ve standart gelişme açısından da önemli olduğunu belirtti. Zeren Mungan, raporda belirtilen devlet bürokrasisinde karşılaşılan sıkıntılar konusunda, hükümete, önemli görevler düştüğünü kaydetti.


Sürdürülebilir, insan merkezli bir kalkınmanın hedeflenmesi gerektiğini söyleyen Mungan, kamuda verimliliği artıracak sürdürülebilir bir yapı öngören Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile teşkilat yasasının Meclis'e yollandığını belirtti.


Zeren Mungan, kayıt dışı ekonomi konusunda Bakanlar Kurulu'nun bir eylem planı hazırladığını söyledi. Mungan, dönemsel sıkıntıları ortadan kaldırmak için de bazı çalışmalar yaptıklarını kaydetti. İnşaat sektörünün önünü açıcı bir takım düzenlemeler hazırladıklarını belirten Mungan, AB mevzuatıyla uyumlu şeffaflık esaslı ihale yasasının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.


Özel sektörün önünü açma amaçlı faaliyetlerde de bulunduklarını kaydeden Mungan, reel sektörde faiz destekli projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 


Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) geleneksel olarak hazırladığı Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu'na göre, işletmelerin iş yaparken karşılaştığı en önemli sorunlar, verimsiz devlet bürokrasisi ve siyasi istikrarsızlık.
 
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğretim görevlileri Mustafa Besim ve Kamil Sertoğlu tarafından hazırlanan rapora göre, Kuzey Kıbrıs'ın 2013- 2014 rekabet edebilirlik puanı 7 üzerinden 3,64 olarak belirlendi.


Rapora göre KKTC, geçen yıla göre 0,10 puan artan rekabet edebilirlik puanı ile, dünya sıralamasında 148 ülke içerisinde 118'nci sırada yer alırken, Güney Kıbrıs 48'nci sırayı aldı.


Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebilirlik sıralamasında son altı yılda kayda değer bir gelişme göstermediği ifade edilen raporda "Bu durum aslında yapılması gerekenlerin çok ama yapılanların az olduğuna işaret etmektedir" denildi.


Rapor şöyle devam etti:


"Etkinlik odaklı gelişim aşamasında olan Kuzey Kıbrıs'ın gelişimi, dış pazarlara açılmada ve mal ve hizmet üretim kapasitesini geliştirmede olduğu düşünülürse Kuzey Kıbrıs'ın karşılaştırılan, aynı gelişim aşamasında olan, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan gibi ekonomilere göre dezavantajlı olduğu gözükmektedir.


Bu gerçeği özellikle politika geliştiricilerin not alması ve bu dezavantajlı durumu dikkate alarak yükseköğrenim, işbaşında eğitim, ürün piyasası, işgücü piyasası ve finansal piyasaların geliştirilmesine yönelik etkinlik artırıcı politikalara yönelmesi yerinde olacaktır"


Ülkede sorunlara yönelik sonuç alıcı reformlar yapılması gerektiğinin altı çizilen raporda, bunun için hükümetin kapsamlı politika geliştirmesi ve Meclis'in etkin çalışarak gerekli yasaları süratle hayata geçirmesi gerektiğini kaydedildi.


"İŞ YAPARKEN KARŞILAŞILAN PROBLEMLERİN BAŞINDA VERİMSİZ DEVLET BÜROKRASİSİ VE POLİTİKA İSTİKRARSIZLIĞI GELİYOR"


Raporda işletmelerin iş yaparken karşılaştıkları problemlerin başında verimsiz devlet bürokrasisi ve siyasi politika istikrarsızlığının geldiği belirtilen raporda bu iç meselelerin çözülmesi talep edildi.


Bu yılki tematik çalışma başlığı olarak "Özel Sektör Odaklı Büyüme İçin Yatırım Ortamının İyileştirmesi" konusunun belirlendiğine işaret edilen raporda, ekonomide en önemli unsurun üretim olduğu, üretimin gerçekleşmesi içinse yatırımlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.


Raporda, mevcut ekonomik sıkıntılardan çıkış yolunun özel sektör odaklı büyüme modelinden geçtiği; bu amaç doğrultusunda da ülkedeki mevcut yatırım ortamının iyileştirilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.


"Bu sebeple yatırım ortamının 21'nci yüzyıl şartlarına göre uyarlanarak girişimciliğin teşvik edilmesi ve Kuzey Kıbrıs ekonomisinin tüketim odaklı yapıdan üretim odaklı yapıya dönüştürülmesi olgusu siyasetin ana hedefi olmalı ve bu felsefe kurumsallaştırılmalıdır" denilen raporda, belirlenecek eylem planlarının hayata geçmesinin önemi de vurgulandı.


YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER


Raporda yatırım ortamının geliştirilmesi için yapılması gerekenler de sıralandı.


Farklı bakanlıkların farklı amaçlar doğrultusunda farklı zamanlarda atacakları mikro adımların yatırım ortamının gelişimini sağlayamayacağına işaret edilen raporda, bütünlüklü bir devlet politikası oluşturulması gerektiği vurgulandı.


Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılacakların koordinasyonunu sağlayacak bir üst kurul oluşturulması gerektiğini ifade edilen raporda, sektörel stratejik plan hazırlanmasıyla yatırımlara yön verilebileceği kaydedildi.


Raporda yatırım ortamının geliştirilmesi için yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi gerektiği belirtilerek, yatırım teşvik ve destek programlarının ekonominin ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirilmesinin yararlı olacağı tespiti yapıldı.


KKTC'de yabancı yatırımlarla ilgili basında, bürokraside ve vatandaşlar arasında algı sorunu yaşandığı ifade edilen raporda, eğitim ve tanıtım programlarıyla bu algının değiştirilmesi gerektiğin altı çizildi.


 
21 Şubat 2014 Cuma 13:23
Okunma: 1114
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu