Ana Sayfa » Kıbrıs » 2013 Bütçesi Komitede Görüşülüyor

2013 Bütçesi Komitede Görüşülüyor

Özcafer: "bütçe Yasası Kamu Yönetimi Faaliyetlerini Hukuki Normlara Bağlayan Bir Yasadır".

 
 
2013 Bütçesi Komitede Görüşülüyor
Lefkoşa, 12 Kasım 12 (T.A.K.): 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın, Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi'nde görüşmelerine sunuş konuşmalarıyla başlandı.


İlk konuşmayı yapan Komite Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Afet Özcafer, bütçenin bir yasa olmasına karşın tasarının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve yasallaşması açısından özellik arz ettiğine işaret ederek, "Bütçe yasası kamu yönetimi faaliyetlerini hukuki normlara bağlayan bir yasadır" dedi.


Özcafer, bütçenin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek görüş ve önerilerle bütçenin şekilleneceğini söyledi.


Ekonomik, siyasal ve sayısal konuları içeren bütçenin geçen yıla göre yüzde 9.2'lik, gelirlerde ise yüzde 5'in üzerinde artış öngörüldüğünü kaydeden Afet Özcafer, milletvekillerinin bütçeye katkısına teşekkür etti.


BOZER HALKA POZİTİF YANSIMASINI DİLEDİ


Meclis Başkanı Hasan Bozer de, 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşülmeye başlandığı komite toplantısına kısa süre katılarak komiteye çalışmalarında başarı ve bütçenin hayırlı olmasını diledi.


Bütçelerin her şeyden önemli olduğunu, ülkenin içinden geçtiği siyasal ve ekonomik zorlukların aşılmasına katkı koyacağı için bütçelerin özel önem taşıdığını kaydeden Bozer, bütçenin hayırlı olması ve halka pozitif yansıması dileğinde bulundu.


Komitede daha sonra Maliye Bakanı Ersin Tatar, bütçeyi sunuş konuşması yapacak.


"İSTİKRAR VE GELİŞİM BÜTÇESİ"


"2010'DA YÜZDE 3.3 OLAN BÜYÜME BU YIL YÜZDE 2.8; 2013-15 PROGRAM DÖNEMİNDE ORTALAMA YÜZDE 4.2 BÜYÜME OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR"


"2012 YILI İÇİN 304.8 MİLYON TL ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE AÇIĞININ, YIL SONUNDA 58.4 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"


"DEVLETTEN MAAŞ VE BENZERİ ÖDEME ALANLARLA, 30 BİN SOSYAL SİGORTA EMEKLİSİNE TEMMUZ 2013'TE EŞİT ARTIŞ VERİLECEK"


"BÜTÇEYİ HAZIRLARKEN DE REFORMLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ÖZELLİKLE KAMUDA ATILMASI GEREKEN ADIMLARI KISA VADELİ YAN ETKİLERİ NE OLURSA OLSUN UZUN VADEDE YARARLI GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN KARARLILIKLA ATMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ"


Lefkoşa, 12 Kasım 12 (T.A.K.): Maliye Bakanı Ersin Tatar, 2013 bütçesi için "istikrar ve gelişim bütçesi" tanımı yaptı.


2012'de yüzde 2.8; 2013'te yüzde 3.6, 2013-15 program dönemindeyse ortalama yüzde 4.2 büyüme hedeflediklerini açıklayan Tatar, "Hükümet olarak her zaman mali disipline önem verdik; çünkü sürdürülebilir yüksek büyüme için ekonomik istikrar ve güven ortamının rolü aşikardır" dedi.


Maliye Bakanı Tatar, kamu sektöründe atılması gereken adımları, kısa vadeli yan etkileri ne olursa olsun, uzun vadede yararlı gördükleri için kararlılıkla atmaktan çekinmediklerini söyledi. 


Tatar, "Özellikle son global kriz, dünya çapında gösterdi ki, ayağını yorganına göre uzatmayanlar ve gerektiğinde bu acı reçeteleri kendi kendilerine uygulamayanlar iş işten geçtikten sonra çok daha ağır tedavi yöntemleriyle karşı karşıya kalıyorlar" diye konuştu. 


Tatar, Temmuz 2013'te devletten maaş çekenlere ve Sosyal Sigorta emeklilerine eşit artış verileceğini belirtti. 


Bakan Tatar, 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde yaptığı konuşmada bütçenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti ve değerlendirme, eleştiri ve katkılardan yararlanmak istediklerini söyledi.


2013-2015'TE ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 4.2


Maliye Bakanı Tatar, 2013-2015 program döneminde ortalama yüzde 4.2 büyüme olacağının tahmin edildiğini açıkladı.


"Türk Lirasının istikrara kavuşması ve Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin olumlu etkileri sonucu Tüketici Fiyatları Endeksi'nin yılsonu tahmininin düşük olacağı beklentisini doğurduğunu kaydeden Tatar, 2007'de düşüş trendine giren KKTC ekonomisinin 2008'de ortaya çıkan ve bütün dünya ülkeleri yanında KKTC'yi de etkisi altına alan küresel ekonomik krizin de etkileriyle durgunluk sürecine girdiğini belirtti.


Yaşanan gelişmeler sonucunda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da (GSYİH) reel bazda 2007 yılında yüzde 2.8 büyüme, 2008 ve 2009 yıllarında ise sırasıyla yüzde -2.9 ve -5.5 olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Tatar, 2010 yılında ise alınan ekonomik tedbirler sonucunda KKTC ekonomisinde iyileşme süreci başlayarak GSYİH'da reel olarak yüzde 3.7 büyüme gerçekleştiğini bildirdi.


2011'DE YÜZDE 3.3; BU YIL 2.8 BÜYÜME


Geçen yıl yüzde 3.3, bu yıl ise % 2.8 büyüme olacağı tahmin edildiğini açıklayan Maliye Bakanı Tatar, şöyle konuştu:


"2013-2015 program döneminde ise büyüme rakamları, 2013 yılı için yüzde 3.6, 2014 yılı için yüzde 4.2 ve 2015 yılı için ise yüzde 4.6 olarak tahmin edilmektedir. Bu bağlamda 2013-2015 Programı döneminde ortalama yüzde 4.2 büyüme olacağı tahmin edilmektedir. 


Hükümet olarak her zaman mali disipline önem verdik; çünkü sürdürülebilir yüksek büyüme için ekonomik istikrar ve güven ortamının rolü aşikardır. Bu amaçla kamu finansmanını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya yönelik makro ekonomik hedeflere ulaşılmasını amaçlayan 2013 mali yılı bütçe yasa tasarısı hazırlanmıştır."


"REFORM NİTELİĞİNDE PROJELER"


Maliye Bakanı Ersin Tatar, üretime yönelik bir ekonomi oluşturmak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla; altyapı, haberleşme, içme ve sulama suyu projeleriyle reformlar yapılması yönünde adımlar atılarak e-bütçe çalışmalarında oldukça mesafe alındığını, daha da geliştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü bildirerek, e-devlet ile gümrük ve vergi otomasyonuna geçiş çalışmalarının ilk basamağı kapsamında hazırlanan Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi binalarının inşaatlarının devam ettiğini söyledi.


Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası'nın hayata geçirildiğini ve etkin şekilde uygulanmasına başlandığını kaydeden Tatar, yasanın şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirme ilkesi çerçevesinde, ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alarak, piyasalarda güven ve istikrarı koruyarak ve makro ekonomik dengeleri gözeterek, devletin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin maliye ve para politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesine imkan verdiğini anlattı.


"ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI TEMEL HEDEF" Kamunun daha etkin olarak çalışması ve özel sektörün rekabet gücünün artırılmasının temel hedefleri olduğunu kaydeden Bakan Tatar, "Hükümete geldiğimiz günden itibaren bu hedefe ulaşma çaba ve gayreti içerisinde olduk. Bu hedefimize ulaşırken Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları büyük önem taşımaktadır. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla olmak üzere KKTC'nin çehresini değiştirecek ve ülkemizi bir çekim merkezi haline getirecek yol, su ve elektrik altyapı projeleri önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecektir. Bu öngörüler ile ülke insanımızın refah seviyesini geliştirmek, ekonomiyi büyütmek çabalarına ivme kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.


"FAİZ ÖDEMELERİ İÇİN BÜTÇEYE 150 MİLYON TL ÖDENEK"


Maliye Bakanı Ersin Tatar, borç stokunu dikkate alarak, KKTC bütçelerinde ilk kez İhtiyat Sandığı hariç faiz ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla 150 milyon TL ödenek öngörüldüğünü vurgulayarak, şu bilgileri verdi:


"Devlette çalışan personelle ilgili olarak devletin bir işveren sıfatı ile ödediği Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi giderleri için öngörülen 39.4 milyon TL'den ayrı olarak, Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında III. ayak devlet primleri için 140 milyon TL, yine sosyal sigortalara özel uygulamalar ile ilgili yapılan ödeme için 68.5 milyon TL ve ilk defa hükümetimiz döneminde Sosyal Sigortaların içinde bulunduğu gelir gider dengesizliğine karşı 2012 yılı bütçesinde yer alan 62 milyon TL katkı, 2013 yılında da devam etmiş ve 2013 yılı bütçesinde 65 milyon TL olarak öngörülmüştür. Böylece devlet bütçesinden 2013 yılında Sosyal Sigortalara aktarılacak toplam ödenek 312.9 milyon TL olarak yer almıştır." 


2012 BÜTÇESİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ


Bakan Tatar, 2012 bütçesi yılsonu gerçekleşme tahminleri hakkında da bilgiler aktararak, bu yıl sonu itibarıyla bütçe giderlerinin 3 milyar 45 milyon TL, bütçe gelirlerinin 2 milyar 986 milyon 600 bin TL, bütçe açığının 58 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.


"Diğer bir deyişle 2012 yılı bütçe öngörüsünde 304.8 milyon TL olarak öngörülen bütçe açığının yıl sonunda 58.4 milyon TL olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2012 mali yılı bütçe öngörüsüne göre yılsonu gerçekleşme tahmininde vergi gelirlerinde yüzde 3.83 ve vergi dışı gelirlerde ise yüzde 7.79 artış beklenmektedir" diyen Maliye Bakanı Tatar, küresel krizin etkisine rağmen aldıkları tedbirler ve ekonomiyi kayıt altına alma gayretlerinin, gelirlerde 125.9 milyon TL'lık bir artış yaratılabildiğini söyledi. AÇIK AZALDI


Tatar, 2012 yılı başlangıç bütçesine göre; bütçe giderleri yüzde 3,95 azalırken, bütçe gelirlerinin ise yüzde 4.22 oranında arttığını; böylece 304.8 milyon TL olarak öngörülen 2012 yılı bütçe açığının yüzde 80.84 azalmayla 58.4 milyon TL olarak ortaya çıktığını bildirdi. 


2013 MALİ YILI BÜTÇESİNİN AMACI


2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasının amaçlandığını anlatan Bakan Tatar, "Hedefimize ulaşabilmek için kamu harcamalarında verimlilik de dikkate alınarak cari nitelikli harcamalarda tasarrufa gidilmiş, israf önlenmiş ve kaynak dağılımında etkinlik artırılarak kamu finansman dengesinin iyileştirilmesine özen gösterilmiştir" dedi.


2013 BÜTÇESİ 3 MİLYAR 421 MİLYON 632 BİN 28 TL


Maliye Bakanı Tatar, Bakanlar Kurulu'ndan 3 milyar 421 milyon 632 bin 28 TL olarak onaylanan 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nda personel harcamalarının 1,120.6 milyon TL; Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderlerinin 53.7 milyon TL, mal ve hizmet alımının 237 milyon TL, faiz giderlerinin 150 milyon TL, cari transferlerin 1,431.7 milyon TL; sermaye giderlerinin 181.2 milyon TL; sermaye transferlerinin 58.6 milyon TL, borç vermenin12.9 milyon TL ve yedek ödeneklerin 175.9 milyon TL olduğunu kaydetti.


2013 BÜTÇE GELİRLERİ


Tatar, 2013 Mali Yılı Bütçe Gelirleri 3 milyar 153 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirterek, bunun 1,673 milyon TL'sinin mahalli gelirler, 485 milyon TL'sinin Fiyat İstikrar Fonu gelirleri, 47.3 milyon TL'sinin diğer fon gelirleri, 5.7 milyon TL'sinin döner sermaye gelirleri, 477 milyon TL'sinin Türkiye Cumhuriyeti yardımları (Yatırımlar için 211 milyon TL, Savunma için 206 milyon TL ve Reel Sektör için de 60 milyon TL) ve 465 milyon TL'sinin de Türkiye Cumhuriyeti kredisi olduğunu açıkladı.


268 MİLYON TL İÇ KAYNAKLARLA KARŞILANACAK


Bütçenin giderleri ile finansmanı arasındaki 268.6 milyon TL'nin iç kaynaklarla karşılanacağını bildiren Bakan Tatar, 150 milyon TL faiz ödemesi için Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası uyarınca yapılabilecek borçlanma oranında, geriye kalan kısmı için ise yıl içerisinde gelir artışı ve/veya tasarruf ile karşılanması öngörüldüğünü ifade etti.


2013 bütçesinde öngörülen gelirlerin yüzde 29.88'inin TC Yardım ve Kredilerinden oluştuğunu kaydeden Maliye Bakanı Ersin Tatar, bu oranın 2009'da yüzde 23,50, 2010'da yüzde 33,83, 2011'de yüzde 27.95 ve bu yıl ise yüzde 23.48 düzeyinde olduğunu bildirdi.


"2013, İSTİKRAR VE GELİŞİM BÜTÇESİ"


Bakan Tatar, tahminlerinin gerçekçi olduğunu belirterek, 2013'te harcama programları verimlilik artışı sağlamak amacıyla gözden geçirileceğini; bu amaçla da idari bir mekanizma oluşturulacağını söyledi.


"Tasarruf ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan 2013 mali yılı bütçe yasa tasarısı geçmiş yıllara oranla mali istikrarın devamı ve gelişim bütçesi olarak nitelendirilebilir" diyen Maliye Bakanı Tatar, gelirlerin artırılmasına bağlı olarak hedeflerin tutturulması sonucu; görevlerinin ülkenin ihtiyacı olan projeleri hızla hayata geçirmek olduğunu ifade etti.


TEMMUZDA EŞİT MAAŞ ARTIŞI


2013 yılında ayrıca dar gelirlileri koruma adına eşit maaş artışı verilebilmesi amacıyla yapılacak yasal düzenlemeler sonucu, devletten maaş ve maaş benzeri ödeme alanlar ile 30 bin sosyal sigorta emeklisi dahil Temmuz 2013 ayı maaş ve benzeri ödemelere eşit miktarda artış verileceğini belirten Tatar, 2013 bütçesinde en büyük payı yine eğitime, ikinci en büyük payı çalışma ve sosyal güvenliğe ve üçüncü büyük payı da sağlığa ayırdıklarını anlattı.


2013 bütçesiyle reel kesimi desteklemeye devam edeceklerini, bu amaçla esnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği, ihracat desteği, teşvik ödemeleri ve yüksek öğretime katkı için ayrılan kaynağı yüzde 20 oranında artırarak 60 milyon TL'ye yükselttiklerini açıklayan Bakan Tatar, turizm sektörüne 13.2 milyon TL, yüksek öğretim sektörüne 13.9 milyon TL, tarım sektörüne 7.6 milyon TL, sanayi ve ticaret sektörüne 11.5 milyon TL ile diğer sektörlere 13.8 milyon TL olarak öngörüldüğünü bildirdi.


Ersin Tatar, 2013 yılında reel sektör dahil tarımsal destek ödemelerine ayrılan kaynağın artırıldığını belirterek, 2012 yılında toplam 108.5 milyon TL olan başlangıç ödeneğini 2013 yılında 112.5 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi.


Tatar, tarıma ayrılan toplam tutarı ise yüzde 35.10 artırdıklarını; 2012 yılı ödeneği 145.3 milyon TL iken 2013 yılında 196.3 milyon TL ödenek öngördüklerini ifade etti.


MALİ DİSİPLİN


Maliye Bakanı Ersin Tatar, bütçede mali disiplini sağlamada başarılı adımlar attıklarını ve daha da ileri götürmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, bir takım yasal düzenlemeler yaptıklarını; kamuda birçok kesimi memnun etmeyen reformlar gerçekleştirdiklerini belirtti ve şöyle konuştu:


"ACI REÇETE... YAN ETKİLER NE OLURSA OLSUN ÇEKİNMİYORUZ"


"Toplum olarak, hiçbir kesimi ayırmadan hep birlikte katlanmak zorunda olduğumuz bu sıkıntıları bir noktada acı reçete olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle son global kriz, dünya çapında gösterdi ki, ayağını yorganına göre uzatmayanlar ve gerektiğinde bu acı reçeteleri kendi kendilerine uygulamayanlar iş işten geçtikten sonra çok daha ağır tedavi yöntemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. 


Bu anlamda biz, bütçeyi hazırlarken de, reformlar söz konusu olduğunda da özellikle kamu sektöründe atılması gereken adımları kısa vadeli yan etkileri ne olursa olsun uzun vadede yararlı gördüğümüz için kararlılıkla atmaktan çekinmiyoruz."


GELİRLERDEKİ ARTIŞ


Maliye Bakanı Ersin Tatar, KDV gelirlerinde istikrarlı bir artış elde ettiklerini; 2009 yılında 358 milyon TL, 2010 yılında 409.8 milyon TL, 2011 yılında ise 469.8 milyon TL KDV geliri elde ettiklerini belirerek, 2012 gerçekleşme tahmininin ise 554.8 milyon TL olduğunu bildirdi.


Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde de artış sağlandığını ifade eden Tatar, 2009 yılında 457.6 milyon TL, 2010 yılında 482.6 milyon TL, 2011 yılında 501.5 milyon TL ve 2012 yılı gerçekleşme tahminininse 537 milyon TL olduğunu belirtti.


POS CİHAZIYLA GELİR VERGİSİ


Vergi gelirlerinin tahsilatında teknolojide önemli bir ödeme aracı olan POS cihazları ile tahsilat işlemlerinin başlatıldığını kaydeden Maliye Bakanı Tatar, bu yöntemle yükümlülere ödeme kolaylığı sağlanması yanında gelirlerin de hızlı ve etkin toplanmasına imkan yaratıldığını belirtti.


Tatar, kredi kartları kayıt altına alınarak kayıt dışılığın azaltılması için ödeme hareketlerinin takibinin yapıldığını ve buna bağlı olarak oluşturulan veri toplama birimiyle işletmelerin ticari faaliyetlerinin çeşitli kaynaklardan izlendiğini söyledi.


Maliye Bakanı Ersin Tatar, 2013 bütçesinin "küresel krizin yarattığı tahribatı azaltacak, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı sağlayacak, istikrarın ve refahın artırılmasını dikkate alan ve orta vadeli perspektifle hazırlanmış bir bütçe" olduğunu belirterek, bütçenin ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 2013'te yardımları yüzde 19 artacak Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.


Tatar'ın ardından milletvekilleri söz almaya başladı.

 
12 Kasım 2012 Pazartesi 11:15
Okunma: 711
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu