Ana Sayfa » Kıbrıs » 2016 BÜTÇESİ MECLİS GENEL KURULU'NDA

2016 BÜTÇESİ MECLİS GENEL KURULU'NDA

Başbakan Kalyoncu, geçmişten gelen yapısal bozuklukların kısa sürede çözümlenmesinin mümkün görülmediğini ancak yapısal sorunlara rağmen ekonominin günden güne geliştiğini söyledi.

 
 
2016 BÜTÇESİ MECLİS GENEL KURULU'NDA

 

 (T.A.K.): 

Kalyoncu, gelinen noktada ülke gerçeklerini dikkate alarak politikalar üretilmesi, günü kurtarma adına popülist adımlar atmamak, mali disiplinden sapmamak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Kalyoncu, Maliye Bakanı Birikim Özgür'ün ardından Meclis'te yaptığı konuşmada, bütçenin halkın bütçesi olduğunu ve refahını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Geçmişten gelen yapısal bozuklukların kısa sürede çözümlenmesinin mümkün görünmediğini belirten Kalyoncu, ekonominin yapısal sorunlara rağmen günden güne geliştiğini, birçok konuda hedeflere doğru adım attıklarını kaydetti.

Başbakan Kalyoncu, gelinen noktada ülke gerçeklerini dikkate alarak politikalar üretilmesi, günü kurtarma adına adımlar atılmaması gerektiğini ifade ederek "Yani popülist politikalar ve uygulamalarla mali disiplinden sapmamalıyız? dedi.

Başbakan Kalyoncu, yürünecek yolu görebilmeleri için bütçe ile orta vadeli programın uyum içinde olması gerektiğini vurguladı.

2016 bütçesini, ülke imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda orta vadeli hedeflere yaklaşabilmek amacıyla bütçe disiplini ve cari harcamalarda bütçe tasarrufunu temel ilke edinerek hazırladıklarını kaydeden Kalyoncu, 2016 bütçesinin hedefleri hakkında bilgi verdi.

Başbakan Kayoncu, bu amaçlar için kamuda verimlilik de dikkate alınarak cari nitelikli harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve israf önleyici tedbirler alınacağının esas kabul edildiğini; kaynak dağılımında etkinlik artırılarak kamu finansman dengesinin iyileştirilmesine özen gösterildiğini anlattı.

İhtiyaçların karşılanmasında ithalata bağımlılığa işaret eden Ömer Kalyoncu, 2 milyar dolara yaklaşan dış ticaret dengesi açığının turizm ve eğitim hizmet dışsatımıyla azaltılabileceğini vurguladı; bu sektörlerde yapılması gerekenler üzerinde durdu.

"2016 BÜTÇESİNİN TEMEL AMACI SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU FİNANSMAN DENGESİ?

Başbakan Kalyoncu, 2016 bütçesiyle temel amaçlarının, sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide sürdürülebilir kalkınma sürecini sağlamak ve buna paralel üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Üretici sektörlere verilecek teşviklere de değinerek, sürdürülebilir kamu finansman dengesine ulaşma hedefinin kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla toplanacak vergilerle mümkün olacağını belirten Kalyoncu, hükümetin mevcut vergi sistemini daha çağdaş ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için çalışma yapmayı planladığını kaydetti.

Başbakan Kalyoncu, kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele edeceklerini de söyleyerek, "Kayıt dışılık vatandaşımızdan, ülkenin geleceğinden çalmak ve haksız rekabet demektir? diye konuştu.

Vergi denetimi ve vergi bilinci üzerinde duran Kalyoncu, personel ve alt yapıya dair yapılacaklara değindi. Gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Başbakan Kalyoncu, yatırımların ve ihracatın, KOBİ'lerin ve yeni girişimcilerin, esnaf ve sanatkarın rekabet gücünün artırılması için desteğe devam edeceklerini belirterek, "Ekonomik ve sosyal sorunlarımızın çözümlenmesi, sürdürülebilir bir ekonomik yapının oluşturulması, istikrarlı bir büyüme trendinin yakalanması ve artırılacak refahın toplumun tüm kesimleri arasında adil biçimde bölüşülmesi her zaman temel amaç olarak benimsenmiştir? dedi.

DIŞ KAYNAK BAĞIMLILIĞI? YAPISAL SORUNLAR?

Ekonomiyi kayıt altına almanın hükümetin ana hedefi olduğunu ve göreve geldiği günden beri yoğun çalışma temposuna girdiklerini anlatan Başbakan Kalyoncu, ekonominin dış kaynak bağımlılığının mümkün olan en alt seviyeye indirilmesi için mevcut yapısal sorunların çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kalyoncu şöyle konuştu:

"KKTC'nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak, istihdamı artırmak, sağlanan mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve dışa bağımlılığı azaltmak, yurtiçi tasarrufları artırmak ve böylece makroekonomik istikrarı güçlendirmek öncelik verdiğimiz temel amaçlarımız arasındadır.

Hükümetimiz döneminde belediyelere katkı payını artıran ve çalışanların sosyal güvenlik yatırımları yanında vergi borçlarının hangi koşullarda mahsup edilip borçlarına karşılık yatırılacağını düzenleyen "Birleştirilmiş Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı? meclisten geçirilmiştir. Bu yasaya göre nüfusu 6 binin altında olan belediyelere devlet bütçesinden yüzde 9.25; nüfusu 6 binin üstünde olan belediyelere ise yüzde 9 pay ayrılacak. Bu yasa ile birlikte belediyelere verilecek katkı payı yüzde 24 oranında artırıldı.2015 yılında 176 milyon TL katkı alan belediyeler, 2016 yılında kamu yerel gelirlerinden 219 milyon TL katkı payı alacaktır.

Yine hükümetimiz döneminde daimi ikamet izni yasası meclisten geçirilmiştir. KKTC'de yaşamayı seçen yabancıların, her yıl izin yenileme işlemlerinden kurtulmasını sağlayan düzenlemeler içeren Daimi İkamet İzni Yasası, bu insanların hayatlarını kolaylaştıracaktır. Bu izni alan kişiler, seçme-seçilme hakkı dışında KKTC vatandaşlarının sahip olduğu her türlü hakka sahip olacaklardır.

KAMU TAŞIMACILIĞINDA DÜZENLEMELER

Başbakan Kalyoncu, "Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi Verilmesi ve Uyulması Gereken Kurallar Tüzüğü?nde yapılan değişiklikle, kamu taşımacılığı yapacak şoförlerle ilgili düzenlemeler yaptıklarına, bundan sonra kamu taşımacılığı yapabilecek şoförlerde ya KKTC vatandaşı olması ya da en az 6 yıl kesintisiz çalışma izni ve en az 5 yıllık KKTC sürüş ehliyetine sahip olması şartı aranacağına dikkati çekti.

"Sağlık konusunda ise Kanser hastalarının sorunlarını çözmek ve tedavilerini en iyi teknolojik imkanlarla ve uzmanlarla yaptırabilmek için tam donanımlı Onkoloji Hastanesi'nin temelleri 2014 yılında atılmış ve kısa bir sure içinde tamamlanacaktır? diyen Kalyoncu, birçok insanın sağlık sorununu çözmek için hazırlanan ?Organ Nakli Yasası'nın  da uygulamaya geçtiğini vurguladı.

MAAŞ ARTIŞI UYGULAMASI

Kamuda maaş artışı uygulamasında önceki hükümetin 2015 yılı için yaptığı yeni  düzenlemeye göre 'hayat pahalılığı' artışı alt baremlere 'daha fazla', üst baremlere daha az yansıyacak şekilde gerçekleştiğini hatırlatan Kalyoncu, bu uygulama ile hem 2011 sonrası kamuya istihdam edilen düşük maaşlı kamu görevlilerine, hem de 2011 öncesi kamuya giren düşük barem gruplarına artı sağlandığını kaydetti.

Kalyoncu, "Bu uygulama ile kamuda görev yapanlar için uygulanan iki farklı baremin birbirine yakınlaşması hedeflenmiştir? dedi.

EKONOMİK VERİLER

Başbakan Ömer Kalyoncu, ekonomiyle ilgili bazı verileri ve rakamları da paylaştı.Kalyoncu şunları kaydetti:"2014 yılında dünya ekonomisinin %3.4, Gelişmiş ülkeler grubunun %1.8, Euro Bölgesinin %0.9, gelişmekte olan ülkelerin %4.6, Türkiye'nin de %2.9 olarak gerçekleşen reel büyüme ile kıyaslandığında ülkemizde 2014 yılındaki 4.8%'lik büyümenin bir başarı olduğu görülmektedir.

2013 yılında 1.1% olarak gerçekleşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki reel büyüme, 2014 yılında 4.8% olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise 4.7% olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2013 yılında 120.7 milyon $ olarak gerçekleşen ihracatımız, 2014 yılında 134 milyon $'a yükselmiş 2015 yılında ise 131.8 milyon $ olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2013 yılında 1,699.4 milyon $ olarak gerçekleşen ithalatımız, 2014 yılında 1,784.3 milyon $'a yükselmiş 2015 yılında ise 1,650.4 milyon $ olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2013'te % 7.1 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı 2014'te artarak % 7.5'e yükseldiği görülmektedir. 2015 yılında ise 8%'e yükseleceği öngörülmektedir.

2013 yılında 613.4 milyon $ olarak gerçekleşen net turizm gelirlerimiz, 2014 yılında 10.8% artarak 679.4 milyon $'a yükselmiş, 2015 yılında ise 4% artışla 706.8 milyon $ olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Yüksek öğrenim net gelirleri 2013 yılında 535.6 milyon dolar iken, bu rakam 2014 yılında 10.1% artışla  589.8 milyon dolara yükselmiştir. 2015 yılında ise 5% artarak 619.3 milyon dolara yükselmesi öngörülmektedir.

Ödemeler Dengesi Hesaplarında bulunan Cari İşlemler Açığı 2013 yılında 44.7 milyon dolar iken, bu rakam 2014 yılında 74% azalarak 11.7 milyon dolara gerilemiştir. Yani diğer bir ifade ile 2014 yılı Cari Açığı 11.7 milyon dolar ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılında ise Cari İşlemler Dengesinin 133 milyon dolar artıya geçmesi öngörülmektedir.

Bütçe açığı 2013 yılında 45.4 Milyon TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılında 28.6% azalarak 32.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise bütçe açığının 61.3 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Yerel Gelirlere baktığımız zaman 2013 yılında 2,286.52 milyon TL iken, bu rakam 2014 yılında 18.4% artarak 2,708.66 milyon TL'ye yükselmiştir. 2015 yılında ise 2,901.5 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yerel Gelirler içerisinde en yüksek paya sahip olan vergi gelirleri ise 2013 yılında 1,633.67 iken 2014 yılında 19.8% artarak 1,957 milyon TL'ye yükselmiştir.

2013 yılında 1,415 TL olan asgari ücret, 2014 yılında önce 10.2% artırılarak 1,560'a, daha sonra da 7.4% artırılarak 1,675TL'ye çıkarılmıştır. 2015 yılında ise 3.3% artırılarak 1,730 TL'ye çıkarılmıştır. Yani toplamda baktığımız zaman 2 yıl içinde asgari ücret 22.3% oranında artırılmıştır.

İstihdam rakamlarına baktığımız zaman, 2013 yılında 97,867 olan istihdamın, 2014 yılında 5.3% artarak 103,149'a yükseldiği görülmektedir. 2015 yılında ise 105,770 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

İşsizlik oranına baktığımız zaman 2013 yılında 8.4% olan işsizliğin, 2014 yılında 8.3%'e düştüğü görülmektedir. Bu oranın 2015 yılında daha da düşerek 7.8% olacağı öngörülmektedir.?

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMI

Yerel işgücü istihdamının özendirilmesi amacıyla "Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü? ile özel sektörde yapılacak yeni istihdamların desteklenmekte olduğunu da vurgulayan Kalyoncu, bu kapsamda işverene, yeni istihdam ettiği çalışanları için ödemiş olduğu sosyal güvenlik primleri, işveren katkısı ve ihtiyat sandığı depozitlerinin belirli bir süre geri ödenmekte olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, "Uygulanan bu teşvik program ile  3,872 kadın, 3,386 erkek olmak üzere 7,258 kişinin özel sektörde istihdamı sağlanmıştır? dedi.

İŞSİZLİK VE TURİZM

Genç nüfustaki (15-24 yaş grubu) işsizlik oranına bakıldığında, 2013 yılında 23 % iken 2014 yılında 20.3%'e düştüğünün görülmekte olduğunu belirten Kalyoncu, Turizm konusunda da veriler paylaştı.

2013 yılında hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısının 1,232,753 ( KKTC uyruklular hariç) iken 2014 yılı Ocak-Aralık dönemi için bu rakamın  yüzde 10.8 oranında artarak 1,366,077 olarak gerçekleştiğine işaret eden Başbakan Kalyoncu, "TC uyruklularda %10.5, diğer yabancı uyruklularda ise % 11.7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk on ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 2014 yılına göre % 9.3 oranında artış göstermiştir. Konaklama sayılarına bakacak olursak; Turistik Konaklama Tesislerinde 2013 yılında toplam konaklayan kişi sayısı 713,901 iken, bu rakam 2014 yılında 12.7% artarak 804,387'ye yükselmiştir. 2015 yılının ilk 10 aylık verilerine göre Turistik Konaklama Tesislerinde konaklayan kişi sayısı 673,863'ten 750,548'e yükselmiş ve 11.4% artış gerçekleşmiştir? dedi.

SEKTÖRLERDEKİ BÜYÜME

Sektörlere göre büyüme oranları konusuna da değinen Kalyoncu, 2014 yılı gerçekleşme rakamlarına göre Tarım sektöründe 4.8%, Sanayi sektöründe 8.5%, Ticaret-Turizm sektörlerinde 8.5%, Ulaştırma-Haberleşme Sektöründe 3.2%, Serbest Meslek ve Hizmetlerde 8.8% ve İthalat Vergilerinde 7.9% ve toplamda ise 4.8% reel büyüme gerçekleştiğini vurguladı.

Kalyoncu, "2015 yılı tahminlerine göre de toplamda 4.7% reel büyüme gerçekleşmesi beklenmektedir? ifadesini kullandı.

Özel sektör yatırımları ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü'nün yürüttüğü Yatırım Teşvik Yasası'nın, yerli ve yabancı yatırımcılara önemli destekler sağlamakta olduğuna işaret eden Kalyoncu şöyle devam etti:"2013-2014-2015 yıllarının ilk 6 aylarında gerçekleşen teşvik belgesi almış yatırımlara bakacak olursak;

2013 yılının ilk 6 ayında sağlık sektöründe 3, sanayi sektöründe 11, turizm sektöründe 2 ve toplamda 16 yatırım teşvik belgesi almış, bu yatırımlar için toplam 40,743,073 TL sabit sermaye yatırımı öngörülmüş olup, bu yatırımların tamamlandığı zaman ekonomiye yaratacağı istihdam ise toplamda 287 kişi olacaktır.

2014 yılının ilk 6 ayında eğitim sektöründe 3, sanayi sektöründe 3, turizm sektöründe 3 ve toplamda 9 yatırım teşvik belgesi almış, bu yatırımlar için toplam 311,931,848 TL sabit sermaye yatırımı öngörülmüş olup, bu yatırımların tamamlandığı zaman ekonomiye yaratacağı istihdam ise toplamda 681 kişi olacaktır.

2015 yılının ilk 6 ayında ise eğitim sektöründe 18, sanayi sektöründe 4, turizm sektöründe 6, AVM alanında 1 ve toplamda 30 yatırım teşvik belgesi almış, bu yatırımlar için toplam 972,243,260 TL sabit sermaye yatırımı öngörülmüş olup, bu yatırımların tamamlandığı zaman ekonomiye yaratacağı istihdam ise toplamda 1,944 kişi olacaktır.

Turizm sektöründe teşvik belgesi alan yatırımların yatak kapasitelerine baktığımız zaman; 2013 yılının ilk 6 ayında bu rakamın sadece 72 olduğunu, 2014 yılının ilk 6 ayında 2,032  ve 2015 yılının ilk 6 ayında 4,513 olduğunu görebiliriz.?

KKTC EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ GELİŞME VE KIBRIS SORUNU

Konuşmasında belirttiği tüm hususlar dikkate alındığı zaman son iki buçuk yılda KKTC ekonomisinde önemli gelişmeler olduğunun rahatlıkla görülebileceğine dikkat çeken Başbakan Kalyoncu, "Şunu belirtmeliyim ki, bizim hükümetimiz  Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için büyük bir iyi niyetle ve ısrarla çalışmakta, adil ve kalıcı bir barış sağlanması doğrultusundaki bütün önerilere de itibar göstermektedir? dedi.

Kalyoncu, "İstikrar ve huzur ortamının, ancak kalıcı bir barış anlaşmasıyla, öteden beri dile getirdiğimiz üzere, iki toplumlu, iki bölgeli ve her iki Kıbrıslı toplumun eşitlik haklarına ve Avrupa değerlerine saygılı federal bir çözümle sağlanabileceğinin bilincindeyiz. Hükümet olarak görevimiz ülke ekonomisinin, toplumsal hayatın ve demokrasinin daha da geliştirilmesi olacaktır? ifadelerini kullandı.

DP UG Milletvekili Hakan Dinçyürek, 2016 bütçesini "Bütçede konuşulacak içerik yok? ifadesiyle eleştirdi.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 2016 Bütçe Yasa Tasarısı'yla ilgili ilk toplantı sürüyor.

Dinçyürek, bütçeyle ilgili konuşmasında, 2016 bütçesinin içeriğinde sadece personel maaşları, dairelerin kiraları, elektriği, suyu, kırtasiyesi vb. şeyler bulunduğunu; yatırım kalemi olmadığını savundu.

"Türkiye'nin yüzde 25'lik payının bu bütçede nasıl yer alacağı, hangi kalemde yer alacağı, hangi politikaların destekleneceği hangi sektörlerin önünün açılacağı bilgi yok? diyen Dinçyürek, adına reform hükümeti diyen hükümetin hiçbir reformunu göremediklerini söyledi.

Bütçelerin hükümetlerin hedefleri için önemli olduğunu ve planlamayı gerektirdiğini belirten Dinçyürek, sonradan konulacak hedeflerle başarılı olunamayacağını ifade etti.

Hakan Dinçyürek, hükümetin elektrik konusundaki duruşunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda olduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığı'nın söylemleriyle eylemlerinin uyuşması gerektiğini söyleyen Dinçyürek, hükümetin bütçe görüşmeleri sırasında su konusundaki tavrını açıklamasını istedi.

"NE OLDU DA EVKAF'IN SU MESELESİNE DÖNDÜ??

Belediye başkanlarının kulis odalarında halen görüşmeler yaptığını ifade eden Dinçyürek, "Su konusunda durum tespiti yaparak çözüm önerilerimizi birçok defa ortaya koyduk. Bakanlığım döneminde de Türkiye yetkilileriyle uzlaştık. Ne oldu da ansızın su meselesi Evkaf'ın su meselesine döndü? Su konusu, üstünde siyaset yapılmayacak kadar hassas bir konudur. Bu ülkenin insanlarının su konusunu yöneteceği yeteneği olduğunu bir kez daha söylerim? dedi.

Su için 600 milyon TL daha yatırım gerektirdiğini halkın su almasını sağlamanın hükümetin görevi olduğunu ifade eden Hakan Dinçyürek, "Devletin imkanı varsa yapar, yoksa uygun finansman yöntemlerini bularak ihaleye çıkar. Bu yapılmazsa daha büyük sıkıntılar yaşanır? diye konuştu.

Dinçyürek, reformlar mecliste konuşulamazsa Türkiye ile su ve elektrik konularının nasıl konuşulacağını sordu ve ülkenin hizmeti götürecek, sözünün eri bir devlet yapısına ve ortak akla ihtiyaç olduğunu vurguladı.Üretici sektörlerin mutsuz olduğunu, Türkiye ile protokol imzalanırsa 135 milyon TL kredi alınacağını belirten Dinçyürek, sorunun doğru, sürdürülebilir idari ve mali yapıyı oluşturmakta yaşandığını söyledi.

DP UG Milletvekili Dinçyürek, TÜK ve SÜTEK'te yaşanan sorunlara da değinerek, reformlara cesaret edilemezse 39 değil, 49 milletvekili olsa da hükümetin ülkeyi daha iyi yönetemeyeceğini savundu.

"ÇARE REFORM?

Çarenin ihtiyaç duyulan reformu yerine getirmek olduğunu vurgulayan Dinçyürek, 2016'da doların yükseleceğini dikkate alarak hareket etmek gerektiğini belirtti.

Hakan Dinçyürek, bütçenin sosyal devlet olmanın gereklerini ortaya koyamadığını, çünkü temel yaklaşımın mali disiplin, sürdürülebilir bir mali yapıya geçmek olduğunu; bunları reddedip küçümsemediğini ancak gidişatın sosyal devlet olmanın gereğinden taviz vermeye doğru olduğunu savundu.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağ-sol tüm partilerin ortak paydası olduğunu belirterek niye bunun sağlanamadığını soran Dinçyürek, son günlerde Gazimağusa Belediyesi'ne verilen suyun nedense azaldığını; bu konuda farklı yorumlar yapıldığını kaydetti.

Dinçyürek, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in 17 milyon TL borçla devraldığı belediyenin şu anda 11 milyon TL borcu olduğunu; günde 4 bin ton olan denizden arıtılmış su miktarının bakım nedeniyle 2 bin tona düştüğünü, bakımın tamamlandığını ve yarından itibaren 4 bin tona dönüleceğini belirtti. Dinçyürek, Güzelyurt'tan Gazimağusa'ya günde 5 bin ton olarak yıllardır giden suyun niye günde 2 bin tona ve son günlerde de sıfıra düştüğünü hükümetin açıklaması gerektiğini söyledi.

"Nasıl bir toplum yetiştirme hedefindeyiz?? diye soran Hakan Dinçyürek, eğitim konusunda gerekli düzenlemelerin bütçelerle yapılabileceğini belirtti ve yaşlılarla engelliler için bütçede ne öngörüldüğünü de sordu.

CTP'nin batık belediyeleri yıldızlı belediyeler yapacağız diyerek kazandığını ancak belediyelerin durumunun ortada olduğunu belirten Dinçyürek, iktidarda ve muhalefette aynı şeyleri savunmak gerektiğini belirtti.

UBP'li bakanlıkların bütçedeki payının yüzde 16.17 olduğunu; ancak bu konuda kendilerine söz düşmediğini, iki parti mutluysa kendilerini ilgilendirmediğini ifade eden Dinçyürek, Maliye Bakanı Birikim Özgür'ün "tahtaravalli? söylemini de yorumladı ve "iyi yapılanların sahiplenilmesi, kötülerin ise Türkiye'ye havale edilmesi? nedeniyle tahtaravalliye Türkiye'nin oturtulduğunu savundu.

Dinçyürek, Bütçe Komitesi'nin tutanaklarının aradan üç hafta geçtiği halde steno yetersizliği yüzünden kendilerine ulaşmadığını belirterek tasarruf tedbirlerini eleştirdi. Dinçyürek, "Tedbir hizmeti engellememeli? dedi.

2016 bütçesinin kamu ağırlıklı olduğunu belirten Hakan Dinçyürek devletin sadece kamu sektörü mü olduğunu sordu. Dinçyürek, tedbirlerin kamu maliyesinin daraltılmasına yol açabileceğini belirtti ve bunun yerine reel sektörün desteklenerek pastanın büyütülmesi gerektiğini vurguladı.Dinçyürek, YÖDAK'ın yapısının ellenmesi gerektiğini de söyledi.

Bütçede güçlü bir YÖDAK oluşturmak için imkan olmadığını da belirten Dinçyürek, sağlığa ayrılan bütçe ile de bu alanda reform yapılamayacağını kaydetti.

Turizm ve eski eserler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Dinçyürek, bu alanlarla ilgili ciddi adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 2016 Bütçe Yasa Tasarısı'yla ilgili değerlendirmede bulundu. 

Çeler, bütçenin geleceği iyiye götürecek durumda olmadığını söyledi.Bunun bazı kişileri mutlu edecek ancak halkın canını daha da yakacak bir bütçe olduğunu savunan Çeler, yapılanları "popülizm? olarak niteledi.

Kamu kurumlarının siyasi rant olarak kullanıldığını söyleyen Zeki Çeler, Türkiye'nin bu nedenle bu kurumlara el atmaya başladığını savundu.Eti, DAİDAK, Ercan, KTHY gibi kurumlara da işaret eden Çeler, "Stratejik kurumların özelleştirilmesine karşıyım? vurgusu yaptı.

Zeki Çeler, bütçe hazırlanırken muhafazakar davranıldığını da ifade ederek, bütçenin memur ?işçi ödeme, muhasebe yapma üzerine kurulduğunu söyledi, "Yatırım bütçeniz, büyüme hedefleriniz nerde?? diye sordu.Bütçe açığının kapanması için yine Ankara'nın kapısının çalınacağını da savunan Çeler, "Bütçenin yüzde 25'i- 30'u Türkiye'den karşılanırken kendi ayaklarımızın üzerinde durmaktan nasıl söz ediyoruz?? diye de sordu.

Türkiye'den istenilen rakamlarda artış olduğunu ifade eden Zeki Çeler, değerlendirmelerini Devlet Planlama Örgütü'nün hazırladığı "Orta vadeli program taslağından? yararlanarak yaptığını söyledi.

Program taslağından bazı örnekler de okuyan Çeler,  "Yoksullaşıyoruz? dedi.

Çeler, halkın verilen sözlerin tutulması konusunda inancını kaybettiğini belirtti, "Yaptıklarınızla siyaseti ayaklar altına aldığınızı görüyoruz? şeklinde konuştu.

2016 bütçesinde gerekli tedbirlerin alınmadığını da savunan Çeler, sağlığa ayrılan payı eleştirerek,  "Hasta olanlar kamudan bir şey beklemesin, özele gitsin. Zaten kendi milletvekillerimiz ve bakanlarımız da özele rağbet gösteriyor? dedi.

Kamu hastanelerinde özveriyle çalışan doktorlar ve sağlık personeli olduğunu da sözlerini ekleyen Çeler, devletin bu sektördeki çalışanlara sahip çıkmadığını, bu nedenle sektörde büyüyen sorunlar olduğunu belirtti.

Devlet hastanelerindeki doktorların neden istifa ettiğinin bütçe görüşmelerinde gündeme getirilmesini isteyen Çeler, sağlık yatırım bütçesinin düşürüldüğünü de dile getirdi.

Çeler, "Mevcudun üzerine bir iğne konulmak istenmiyor? dedi.Yüksek öğretim gelirlerine de değinen Çeler, DAÜ yasasının tamamlanması konusundaki desteklerini komitede gösterdiklerini de vurguladı.

"DAÜ konusu neden istismar ediliyor, bu kuruma devlet üniversitesi diyorsak ama bir kuruş da vermiyorsak bu nasıl devlet üniversitesi?? diye sordu.

"Eğitim sektöründeki durum sağlıktaki gibi içler acısı? diyen Çeler, özel okullara giden öğrenci sayısının arttığını söyledi, "Eğitime ayrılan payı azaltarak özel sermaye destek veriyorlar? şeklinde konuştu.

Ticaret, sanayi ve turizm bakanlıklarına bütçedeki payının yüzde 1.5 ile sınırlı olduğuna işaret eden Çeler, bu sektörlerin ülke için önemine dikkat çekti.

TATAR

Çeler'den sonra Genel Kurul'daki bütçe görüşmesinde UBP Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar söz aldı.

Ersin Tatar, kendileri görevden ayrılmadan önce bütçe açığının 150 milyon TL civarında olduğunda, bunun bu yıl en az 370 milyon TL olacağını savundu.

Tatar, "Orta ve uzun vadeli değerlendirmemde ekonomin büyümesi şarttır. Yoksa bu yükün altında kalkamazsınız? dedi.

Rekabet edilebilirliğin önemine de dikkat çeken Tatar, kazanılan paranın ülkede tutulması için politika geliştirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Elektrik fiyatlarının neden düşmediğini soran Ersin Tatar, "KIB-TEK, 1 milyar cirosu olan dev bir kurum?bu devin nasıl yönetildiği, fiyat politikalarının nasıl belirlendiği önemli. Buradaki soruna bakılması lazım. Vatandaş elektrik borcunu ödemekte zorlanıyor? dedi.

Ercan Havaalanı konusundaki projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini de ifade eden Tatar, devletin buraya yatırım yapacak gücü olmadığı için "yap-işlet-devret? modeline yönelme olduğunu söyledi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, bir yıl sonra Ercan'daki gelirin yüzde 47.8'i devletin olacağını anımsattı.

2016'daki istihdam politikasının nasıl şekilleneceğini de soran Tatar, "UBP döneminde işe alınan ve sonra işten atılan 88 kişi bizim hassasiyetimizdir? şeklinde konuştu.

Bu yıl emekliye ayrılanlar nedeniyle 350 kişinin işe alınacağını söyleyen Tatar, bu insanların istihdam dağılımının nasıl olacağını sordu.

Bu arada CTP-BG milletvekili Özkan Yorgancıoğlu ile DP UG milletvekili Menteş Gündüz, bunun üzerine yerlerinden söz aldı.

Yorgancıoğlu, söz konusu 88 kişinin işten atılmadığını, kamu yeterlilik sınavını geçemediği için işlerine son verildiğini söyledi. Yorgancıoğlu, geçici işçi alımı olmayacağını da belirtti.

Menteş Gündüz ise Kamu Reformu Yasası'na çok emek verildiğini söyledi, "Bu konuda acımasız olunmasın? dedi.

Ersin Tatar, "2016 zor geçecek? diyerek, yine de umutlu olduğunu vurguladı.

Tatar, ülkedeki vatandaşların 4-5 yılda fakirleştiğini söyledi.Maliye Bakanı Birikim Özgür'e, "4,1 milyar TL para akışı olacak, bunun 386 milyon lirasını Sosyal Sigortalara vereceksiniz? diyen Tatar, Genel Sağlık Sigortası Fonu'na nasıl geçileceğini sordu.

Tatar, "Bunun hesabının, kitabının iyi yapılması lazım yoka elimizde patlar? şeklinde konuştu.

Tatar, Türkiye ile 2016-2018 ekonomik protokolün bir an önce imzalanması gerektiğini de vurguladı ve konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Tatar, toplumda çözüm olacağı yönünde bir pompalama olduğunu dile getirdi, bunların da ekonomiyi etkilediğini söyledi.

"Ülkeye gelen gidenin haddi hesabı yok? diyerek dünya ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın Kıbrıs'a yaptığı ziyaretleri anımsatan Tatar, tazminatlar konusunun da gündeme geleceğini belirtti.

Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma isterlerse bunun bir bedeli var. Bunu ödeyecekler. Burası herkes için önemli. Etrafımızda inanılmaz bir güç dengesi var. Ciğerimizi sökecek bir anlaşmaya ?hayır' deriz diye düşünüyorum. Gelirimiz, giderimiz belli?? ifadesine yer verdi.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli ise bütçe konusundaki görüşmesinde 2016'da maaş ve ücretlileri kötü bir yıl beklediğini savundu.

Angolemli, ülkedeki tüm piyasa işlerinin dövize endeksli olduğunu ancak maaşların TL olduğunu belirtti, "2016 bütçesi iş ola hazırlandı? dedi.2015 yılının bütçesi ile 2016 bütçesinin dövize oranlarını hesaplayarak karşılaştırma yapan Angolemli, bütçede düşüş olduğunu kaydetti.Angolemli, bu düşüşün en çok maaşla çalışan kesimleri etkileyeceğini kaydederek, halkın alım gücünün ciddi şekilde düşeceği uyarısında bulundu.

Hüseyin Angolemli, "Yıllar önce ben bu meclise geldiğimde Fiyat İstikrar Fonu vardı. Bu fon Maliye Bakanlığı'nın emrinde değildi. Bakanlık bu fondan alıp memurunu ödeyemezdi, borcuna vermezdi. Bu fon et, süt gibi temel ürünlere sübvansiye verilmesi için kullanılırdı. Halk pahalılıkta korunurdu? dedi.

Hüseyin Angolemli, halkın artık pahalılıktan korunmadığını da vurgulayarak, kaçak ekonominin önüne geçilemediğini söyledi.Angolemli, "Taşıtların yüzde 60'ının seyrü seferi yoktur. Yollarda denetim yoktur. Zaten her birkaç yılda bir af çıkıyor? şeklinde konuştu.

Özel sektörde çalışanların sendikası olmadığını dile getiren Angolemli, "İşçi sendikalaşmaya çalışsa kendisini kapının önünde bulur. Sendikalaşmaya önem verilse kayıt dışı ekonominin de önüne geçilir? dedi.

Angolemli, bütçe görüşmesinde tek bir bakanın Genel Kurul salonunda olmadığını da belirterek, "Bu utanç verici bir durum? dedi.

Yenierenköy Belediyesi'nde çalışanların aylardır maaş alamadığını anımsatan Angolemli, belediyelerin hangi partilere ait olduğunun önemli olmadığını vurguladı, "İşçilerin hiçbir suçu yok. Ekmek parasını aradılar, orada buldular. 3 ay maaş almazsanız ne yaparsınız. Ortalığı yakarsanız. Dua edin de insanlar bu yola başvurmadı. Bu insanları aç bırakamayız? şeklinde konuştu.

Kapaz bölgesindeki emlak vergilerinin de düşük olduğunu söyleyen Angolemli, "Sayın bakan bir çare ararken Karpaz bölgesinde emlak vergilerinin düşüşünü de dikkate alsın? dedi.

Angolemli, Lefkoşa-Gazimağusa anayolundaki hayvan ölülerine dikkat çekerek, çevre temizliğinin önemine dikkat çekti, "Bazı vatandaşlar çöplerini çöp bidonlarına atmak yerine, poşete koyup yollara savuruyor? dedi.

Angolemli, Karayolları Dairesi Müdürü'nün bütçelerinin azlığı konusundaki açıklamasına da değindi, yolların durumunu eleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde 4 milyar 515 milyon 312 bin 880 TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen yeni yılın bütçesiyle ilgili tasarı Genel Kurul'da hafta içi günlerde görüşülecek ve toplantılar 18 Aralık'ta tamamlanacak.

Bütçe görüşmeleri her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük program tamamlanana kadar devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi, 2016 Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneli üzerindeki görüşmesini bugün tamamladı.

Genel Kurul yarın Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alacak.

2016 Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneline ilişkin görüşmede son olarak UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Birikim Özgür söz aldı.

SERDAROĞLU

UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu, vekillerin birçok konuya değindiğini ancak kendisinin özellikle yollardaki sıkıntılara dikkat çekmek istediğini söyledi.

Ergün Serdaroğlu, yolların ve yol kenarlarındaki banketlerin güvenli olmadığını savunarak, “Yol kenarındaki ağaçlar kazalara sebep oluyor” dedi.

Konuşmasında uyuşturucu konusuna da değinen Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyuşturucu konusunda seminerler düzenlemesini memnuniyetle izlediğini söyledi.

Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın işbirliğinde sahneye konan ve uyuşturucu bağımlılığını konu alan tiyatroya siyasilerin katılmamasını eleştirdi.

Serdaroğlu, konuşmasında bet ofislerin kapatılmasını da istedi.

SANER

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner de Meclis Genel Kurulu’nda kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında araç gümrükleri konusundaki yasaya işaret eden Saner, yasa değişikliği kapsamında araç ruhsatlarında düzenlemeye gidileceği duyumu aldığını ancak 2016 bütçesinde bunun aksini gördüğünü söyledi.

Saner, geçtiğimiz yıl motorlu taşıt vergilerinden elde edilen gelirin 98 milyon olduğunu söylerken, bunun bu yıl daha da arttığını dile getirdi.

Hamza Ersan Saner, yatırım bütçelerinde ciddi sıkıntılar gözlemlediklerini ve bütçe görüşmelerinde yeri geldiğinde bu konulara da değineceğini belirtti.

TAÇOY

DP UG Milletvekili Hasan Taçoy ise konuşmasında, 2016’da ekonomik daralmanın eşiğine gelinebileceğini ifade etti.

Taçoy, ülkenin her yönden abluka altında olduğunu söyleyerek, “Ben bütçenin bu kadar rahat konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum.

Bölgedeki savaş böyle devam ederse 2016 daha farklı bir yıl olabilir” dedi.

Hasan Taçoy, Kıbrıs veya su sorunundan öte savaşın Kıbrıs’a getireceği olumsuzluklar üzerinde de durulması gerektiğini söyledi.

ÖZGÜR

Genel Kurul’daki konuşmalarda son sözü alan Maliye Bakanı Birikim Özgür, bütçeyle ilgili yapılan katkılara teşekkür ederek, “Farklı alanlara dair önemli görüşler dile getirildi” dedi.

Bütçe konusunda ortaya konan görüşlere değinen Özgür, 2016’da ciddi bir bütçe açığıyla mücadele edeceklerini anımsattı.

Özgür, “Biz hiçbir şekilde zamla, vergiyle ve reformlarla açığı kapama yolunu seçmeyeceğiz. Öyle bir niyetimiz yok. Ekonomik büyümeye bağlı olarak adaletli bir vergi sistemiyle bunu sağlamaya çalışacağız” dedi. ,

Ekonomik büyümeye bağlı olarak adaletli bir vergi sistemi üzerinde de durduklarını yineleyen Özgür, Türkiye’den yapılan katkıların azaldığını amaçlarının yerel gelirlerle ülkedeki sistemin döndürülmesi olduğunu söyledi.

Özgür, “Kamunun kendi kaynakları ile dünya standartlarını yakalamak için yatırımları yapacak gücü yoksa özel sektörle işbirliğinin hayata geçirilmesi dışında hiçbir alternatifin yoktur” şeklinde konuştu.

Ülkede artık yapısal dönüşümün zamanının geldiğini de belirten Özgür, hep ek mesai konusunun gündeme geldiğini ancak ilaç ve burs konularında da hakkaniyetli davranılması için yeni bir düzene geçilmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Cari harcamalara katkının 150-200 milyon civarında olacağını kaydeden Özgür, “Günün sonunda yapılması gereken hizmettir, hizmet kalitesidir” vurgusunda bulundu.

Bütçenin yapısının yapısal dönüşüm için müsait olduğunu da dile getiren Özgür, “Önemli olan bütçede olmayan kaynaklarla boş vaatler vermek yerine bütçeye göre hareket etmek” dedi.

Bakan Özgür’ün konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi’nin 2016 Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneli üzerindeki görüşmesi tamamlandı.

Tasarının madde madde görüşülmesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından bugünkü oturum sona erdi.

 
7 Aralık 2015 Pazartesi 14:59
Okunma: 622
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu