Ana Sayfa » Kıbrıs » 2016 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI KOMİTEDE GÖRÜŞÜLÜYOR

2016 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI KOMİTEDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün 879 bin TL olarak öngörülen Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 4 milyon 792 bin 900 TL öngörülen Sayıştay Başkanlığı ve 17 milyon 771 bin 400 TL öngörülen Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçelerini görüşmeye başladı.

 
 
2016 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI KOMİTEDE GÖRÜŞÜLÜYOR

 

 (T.A.K.): 

İlk görüşülen Ombusman bütçesi 879 bin TL olarak onaylandı.

Komite Başkanı CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer toplantının başında söz alarak,  Ombudsman görevinin uzun süredir boş olduğunu ve bu makama Emine Dizdarlı'nın atandığını belirterek Dizdarlı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

DİZDARLI

Yüksek Denetim Denetçisi (Ombudsman)  Başkanı Emine Dizdarlı konuşma yaparak, dairenin 10 kişiden oluştuğunu, şuanda görev yapan 2 baş denetçi olduğunu, bunun 3 olması gerektiğini ve denetçinin altında da 7 tane denetçi münhalının boş olduğunu söyleyerek, bu yerlerin süratle doldurulması gerektiğini kaydetti.

İç hacimlerin artacağının görüldüğünü dile getiren Dizdarlı, öncelikli hedeflerinin boş münhalların doldurulması olduğunu vurgulayarak, gerekli olan kırtasiye ve büro alımları kaleminin de yeterli olmadığını kaydetti.

Kendilerinin basında çıkan haberleri takip etmek durumunda olduklarını da dile getiren Dizdarlı, ocak ayı itibarıyla eksik personelin tamamlanmasının ardından personelin eğitim alması gerektiğini fakat bu kalemlerin kaldırıldığını söyleyerek, özellikle personelin eğitimi için katılması gereken kalemlerin konması gerektiğini belirtti.

Denetçilerin görevlerini yani raporlarını bilgisayarlarla yaptıklarını bu nedenle de cihaz alımı için gerekeli kalemin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Dizdarlı, bütçeye bina yapım ve onarım kaleminin de eklenmesi gerektiğini kaydetti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, dilekçe ve ombudsman komitesinde olduğundan dolayı söz almak istediğini söyleyerek, Emine Dizdarlı'nın atanmasının olumlu olduğunu kaydetti.

Kendilerinin denetlenebilen şeffaf bir yapı söylemiyle yola çıktıklarını dile getiren Özdenefe, Ombudsmanın atanmasının da bu denetlenme açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

Özdenefe, Ombudsman'ın gerçek anlamada sağlıklı bir şekilde çalışılması için bütçesinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Yapının işlevsel olması açısından da gerekli münhalların açılması gerektiğini dile getiren Özdenefe, Ombudsman binasının da yenilenmesinin önemine işaret ederek, alternatif kaynak bulunarak binanın hemen iyileştirilmesi veya bina yapılana kadar da Ombudsman çalışanlarının geçici bir binaya yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlulları da, Ombudsmana açılacak münhalların nasıl olacağını sorgulayarak, Ombudsmanın adaleti getirecek bir yer olmasından dolayı da açılacak münhalın gerçek değerinde yapılması gerektiğini kaydetti.

TAÇOY

DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy, Ombudsman makamının önemine vurgu yaparak, yılların getirdiği bir boşluk nedeniyle bu makamın  önemini kaybetmiş gibi görünmesinden üzüntü duyduğunu söyleyerek, bu önemin en kısa zamanda kazandırılması gerektiğini belirtti.

Taçoy, Ombudsman'ın öneminin kazandırılması için yeni personelin alınması gerektiğini de söyledi.

Sıkıntıların aşılması için yapılacak çok şey olması gerektiğine de değinen Taçoy, yeni Ombusman Başkanına görevinde başarılar diledi.

DENKTAŞ

DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, ihtiyaç olan yerlere gerekli alımların yapılması gerektiğini dile getirerek, dünyadaki bazı ülkelerde Ombudsman çalışanları hakkında örnekler verdi.

Ombudsman binasının yeterli olmadığı konusunun önemine dikkat çeken Denktaş, yeni bina yapmaktansa mevcut boş duran binalardan birinin Ombudsmana verilmesinin uygun olacağını söyledi.

Ombudsman'dan beklentilerinin her iki tarafın dinlenmesini ve yasalara göre hareket etmesi olduğunu söyleyen Denktaş, idarenin haklı olduğu bağımsız bir kuruma ihtiyaç olunduğunu kaydetti.

SOYER

Komite Başkanı CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Kıbrıs Türk Meclisinden 1973 yılında yapılan yasanın daha avantajlı olduğunu belirterek,  bu yasanın bulunup incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Ombudsman bina ihtiyacı olduğunun da görüldüğünü söyleyen Soyer, yeni binaların şehir dışına değil Lefkoşa içine yapılması gerektiğini, Lefkoşa şehrinin terk edilmemesinin önemine vurgu yaptı.

HAVUTÇU

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu da, yıl içinde gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını öngördüklerini söyledi.

Daha öncede ihtiyacı olan bakanlıklara aktarma yaptıklarını söyleyen Havutçu, bunun yıl içerisinde yapılmasında bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yüksek Yönetim Denetçisi Ombusman bütçesi 879 bin TL olarak onaylandı.

Komite görüşmelerine devam ediyor.

 

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi,4 milyon 792 bin 900 TL öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesini, 171 bin TL farkla 4 milyon 963 bin 900 TL olarak onaylandı.

Komite Başkanı CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer yarın görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında DAÜ yöneticilerinin de saat 14.00'de çağrılarak yüz yüze görüşülmesini önerdi. Öneri kabul edildi.

DPUG Milletvekili Hasan Taçoy, Sayıştay, raporlarının dikkatlice hazırlandığını belirterek, sorunlu raporlarda devlet yetkililerinin yapması gerekenleri anlattı.

Taçoy ayrıca, Sayıştaylığın hazırladığı raporların Meclis'te komitelerde görüşülüp tartışıldığını söyleyerek, yaşanan sorunları örnekler vererek anlattı.

Meclis'e düşen görevin Sayıştayın bulmuş olduğu bulguların yerine getirilebilmesi için sistemin çok daha düzgün ve çok daha demokratik bir şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu kaydeden Taçoy? Biz bunu yapabiliriz? dedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Sayıştayın gerekli görevi yapmadığını iddia ederek, Erenköy Belediyesi'nde yaşanan sorunları anlattı ve örnekler verdi.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz ise Sayıştay'ın önünü açacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Personelle ilgili sıkıntı varsa bunun çözülmesi için de gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Oğuz, adalet mekanizmasını sağlayacak kurumların sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GÜNDÜZ

DP-UG Milletvekili Menteş Gündüz ise kamu reformunda Sayıştaylık bütçesinin ayrı olması gerektiğini düşündüğünü ancak bu uygulamanın yapılmadığını söyledi.

Sayıştaylık gibi bir kurumun bu kadar az donanım ve nitelikli eleman eksikliğiyle yönetilemeyeceğini anlatan Gündüz, bu kuruma gerekli imkanlar sağlanması gerektiğini ifade etti.

"Devleti denetleyecek insanların özerk olması lazım? diyen Gündüz bu özerklik ve güvenin verilmesi gerektiğine işaret etti.

Sayıştaylığın çalışmalarını olumlu bulduğunu anlatan Gündüz, "Aksayan kısımlar da varsa bu eksikliklerdendir? diye konuştu.

SOYER

Komite Başkanı Ferdi Sabit Soyer ise, denetim konusunda bazı sıkıntılar olduğunu anlattı.

Sadece usulsüz ve yolsuzluğun değil devlet kaynaklarının verimsiz şekilde kullanılmasıyla ilgili performans denetiminin de önemli olduğunu anlatan Soyer, Sayıştay'ın usulsüzlük ve yolsuzlukla ilgili raporlarının uzun bir prosedürden geçtiğini anlattı.

Bu prosedürün yarattığı sıkıntılardan bahseden Soyer, bu sistemi hızlandıracak yeni bir  yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu; Sayıştaylık ve ilgili diğer kurumların bu konuda çalışma yapması gerektiğini anlattı.

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarının her yıl tüm hesaplarının gözden geçirilmesi mekanizmasının kurulması gerektiğini kaydeden Soyer "Çünkü bunların hepsi kamu kaynaklarıdır? dedi.

Soyer Sayıştaylık'ta ne kadar verimli çalışıldığını sordu ve kurum içi hizipleşmenin verimsizlik yarattığını kaydetti.

ATAOĞLU

DP-UG Milletvekili Fikri Ataoğlu ise 3 yıldır hep aynı şikayetlerin ifade edildiğini kaydetti. Ataoğlu bu sorunların çözülmesi gerekliliğine işaret etti.

KORAHAN

Sayıştay Başkanı Osman Korahan ise konuşmasında kurumda işini savsaklayan personel aleyhine disiplin soruşturması açıldığını ancak sonuç alınamadığını kaydederek bu tarz olayların önüne geçmek için yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kurumdaki personel eksikliğine değinen Korahan, yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Sayıştaylığın bağımsız bütçeye sahip olması gerektiğini anlatan Korahan, "Sayıştayı gerçekten Sayıştay yapmak istiyorsa bu meclis, yetkisindedir ve elindedir? dedi.

"Dünyada hiçbir Sayıştay yoktur ki personel alırken yürütmeye sorsun. Bunu ülkemizde çözemeyen iki kurum vardır biri Sayıştay biri Ombudsman? diyen Korahan, personel eksikliğinin çözülmesini istedi. Sayıştay'ın yetki alanının dar olduğunu dile getiren Korahan Sayıştay'ın tespit edip rapor yazma ve gerek görülürse bu raporları meclise yollama yetkisi olduğunu belirtti.

Korahan'ın ardından Komite Başkanı Soyer personel giderlerine 150 bin TL'lik sözleşmeli personel kalemi eklenmesini buna bağlı olarak sosyal sigortalar kurumu için 15 bin TL ihtiyat sandığı için de 6 bin TL ödenek sağlanmasını önerdi.

Öneri oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından işçi kadrosuna da 3 münhal eklenmesi önerisi sunuldu. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 4 milyon 792 bin 900 TL öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesini, 171 bin TL farkla 4 milyon 963 bin 900 TL olarak onaylandı.

 Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, öğle arasının ardından 17 milyon 771 bin 400 TL olarak öngörülen Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Toplantıya, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Komite Başkanı Ferdi Sabit Soyer,  toplantının başında yaptığı kısa sunuş konuşmasında, "Ekonomi, verimlilik demektir. Bu yüzden komite görüşmelerinde zamanın verimli, üretken ve tasarruflu kullanılması konusunda hassas olacağınıza inanıyorum? dedi.

ATUN

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, bütçeyle ilgili konuşmasında, bakanlığın kendi özeli içerisinde sanayi ve ticaret alanlarında icracı faaliyetleri olduğuna işaret etti.

Şirketler Mukayyitliği, Rekabet Kurulu, KOBİGEM gibi kurumların da bakanlığa bağlı olduğuna işaret eden Atun, bu kurumların kaynaklarının bakanlık bütçesi altında yer aldığını kaydetti.

Bütçe detayları hakkında bilgi veren Atun, bakanlığın görevlerinden de bahsetti. Ülkenin 300 binlik nüfusu göz önüne bulundurulduğunda, ticaretin öneminin anlaşılabileceğini söyleyen Atun, bu noktada bakanlığın navlun ve fuar desteği, kısmi hibe programları gibi destekler verdiğini ifade etti.

TATAR

Atun'un sunumunun ardından ilk sözü UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı. Tatar ekonomiye yön vermenin önemine işaret etti.

Finansmana erişimin ülkedeki en büyük sorunlardan olduğunu kaydeden Tatar, ekonominin gelişebilmesi için yatırımcının önünü görmesi gerektiğini ancak bu konuda sıkıntı yaşandığını belirtti.

KKTC ekonomisinin gelişebilmesi için elden gelenin yapılması gerektiğin kaydeden Tatar, faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Krediye ulaşma olanaklarının artırılması gerekliliğine vurgu yapan Tatar, ülkedeki mevduat yapısının genelde bir aylık olduğunu ve bunların yatırıma dönüşmesinin zor olduğunu kaydetti.

Bütçe açığına işaret eden Tatar, ekonominin büyütülmesi, kayıt altına alınarak devletin gelirlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Alım gücünün muhafaza edilmesi ve eşit işe eşit ücret verilmesi gerektiğine katıldığını ifade eden Tatar, öte yandan 2011 sonrası işe alınanların maaşlarını artırmak için kaynak bulunmadığını anlattı.

Bütçe hesapları yapılırken dövizdeki değişimin de göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Tatar, emeklilik sisteminin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs'ta olası bir anlaşma sonucu Güney Kıbrıs'taki ekonomiyle rekabetin gündeme geleceğini hatırlatan Tatar, "Büyük balık küçük balığı yutar misali? KKTC'nin böyle bir rekabete girmesinin zor olduğunu ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

TAÇOY

DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy ise bütçe hesaplamaları yaparken petrol fiyatlarında yaşanacak değişimlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade eden Taçoy, gelecek suyla ilgili planlamanın da Ekonomi Bakanlığı uhdesinde olduğunu anlattı.

Çok kısa süre içerisinde KKTC ürünlerinin AB standartlarına çekilmesi gerektiğini kaydeden Taçoy, yatırım alanlarının gelişmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini de ifade etti.

Taçoy, ülkedeki yatırım ve üretimin artırılması için gerekenin yapılmasını da istedi.

Hasan Taçoy Finansal Yardım Tüzüğü çerçevesinde AB'den yardım istenmesi gereken birçok konu oluğunu kaydetti.

Standart Enstitüsü kurulması çalışmalarıyla ilgili bilgi isteyen Taçoy, ülkedeki yatırım ortamını rahatlatabilmek için devletin hantal yapısının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Taçoy, bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldığını da sordu.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz ise Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önemli bir görev yürüttüğünü ifade ederek, ülkede istihdam alanları yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Bakanlığın gelişen sektörlerle ilgili ne tür planları olduğunu soran Oğuz, Ticaret Dairesi ile ilgili düzenlemeleri sordu.

 
17 Kasım 2015 Salı 12:05
Okunma: 836
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu