Ana Sayfa » Kıbrıs » 600 tonluk buğday nasıl ortadan kayboldu?

600 tonluk buğday nasıl ortadan kayboldu?

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından 63/1993 Sayılı Taşınmaz Hazine Malları Kiralama ve Değerlendirme Yasası altında 8 Mart 2006 tarihinde yapılan sözleşme çerçevesinde Çağsın Trading Ltd'e kiralanan Ece Un Fabrikası ile ilgili polis soruşturması nihayet başladı.

 
 
600 tonluk buğday nasıl ortadan kayboldu?
Devlet 226 bin TL zararda!


Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Çağsın Ltd’in 32 bin dolara yakın kira borcunun tahsil edilemediği, bunun yanı sıra 600 ton ‘Seferi Stok Buğdayın’ ambarlarda bulunamadığı belirtiliyor.
Raporu değerlendiren Başsavcılığın, dava açılması talebiyle ilgili dosyayı polise aktardığı, ardından soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Süreç nasıl başladı?


Uzun yıllar Kıbrıs Türk Sanayi Holding İşletmeleri Ltd tarafından çalıştırılan Ece Un Fabrikası, 16.03.1988 tarih ve E(K-2) 304-88 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan 09 Mart 1988 tarihli Protokol'la stokları arasında bulunan "Seferi Stok'la birlikte Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) devredildi.
Bakanlar Kurulu'nun 28.09.2005 tarih ve S-1149-2005 sayılı kararıyla 63/1993 Sayılı Taşınmaz Hazine Malları Yasası kapsamında uzun vadeli kiralanabilmesi için Maliye Bakanlığı'nın kontrol ve yönetimine verildi.
Merkezi İhale Komisyonu tarafından çıkılan ihale neticesinde, Ece Un Fabrikası, 8 Mart 2006 tarihinde yapılan bir sözleşme ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından; envanterinde bulunan "Seferi Stok Buğday" ile ÇağsınTrading Ltd'e ayda 4 bin 990 Amerikan Doları bedelle 10 yıllığına kiralandı.

“Seferi buğdaydan” önce “zehirli buğday”

Bu arada Çağsın Trading Ltd’in, 2004 yılında da “zehirli buğday” olayıyla başı ağrımıştı.
Söz konusu şirketin ithal ettiği 310 tonluk Avustralya menşeli ekmeklik buğdayda, kabul edilebilir limitlerin 5.4 katı zehir tespit edilmişti. Limitlerin 5.4 katı kanserojen etkiye sahip pestisit kalıntılar içeren ekmeklik buğday, yaklaşık 1.5 ay Mağusa’da gümrük ambarlarında bekletilmişti.
Söz konusu buğdaydan alınan numunelerde, uzun vadede kanserojen etkisinden söz edilen 2.7 ppm’lik pestisit kalıntılar çıkmış, oysa ekmeklik buğdayda kabul edilebilir limitin 0.5 ppm olduğuna dikkat çekilmişti.
Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Raşit Pertev de “zehirli buğday”la ilgili somut adım atmak istemeyen Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu’nun başkan ve bakanlığın atadığı üyeleri görevden almıştı.


Sözleşmenin iptali
Seferi buğday olayıyla ilgili dönemin Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu, Ece Un Fabrikası’nın Çağsın Trading Ltd'e kiralanmasına ilişkin sözleşmenin iptal edilmesi talebiyle 19 Mart 2007 tarihinde  Maliye Bakanlığı'na bir yazı gönderdi ve Ece Un Fabrikası’nın un üretimine yönelik faaliyette bulunmadığını, atıl durumda olduğunu, dolayısıyla Türkiye ile KKTC un fiyatları arasında fark oluştuğunu, bunun da tüketicileri olumsuz etkilediğini belirtti.
Maliye Bakanı Ahmet Uzun da 21 Mart 2007 tarihinde ilgi yazının üstüne    "Sn Melih Çerkez konuya yönelik değerlendirmeniz" diye not düştü.
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Melih Çerkez'in 19.04.2007 tarih ve DEM.0.00-2/US, 270-435-619 sayılı Çağsın Trading Ltd'e muhatap "haklara halel gelmeksizin ihbarname" başlıklı yazısında şu hususlara dikkat çekildi:
Kira sözleşmesinin;
1. maddesine aykırı olarak, 19.04.2007 tarihi itibariyle gecikme zamları ile birlikte Toplam 31.969,18 USD borcu olduğunun
9. maddesine aykırı olarak, fabrikanın kapalı tutulup çalıştırılmadığının,
15. maddesine aykırı (01.03.2007-28.02.2008 Dönemine) olarak, fabrika ve envanterini yangın ve hırsızlık riskine karşı sigortalamadığı ve/veya sigorta poliçesini daireye beyan edilmediğinin, tespit edildiği bildirilip iş bu ihbarın tarafınıza tebliğ tarihinden (27.04.2007) itibaren 30 gün içerisinde sözleşmeye aykırı davranışlar düzeltilmezse kira sözleşmesinin feshedileceğinin Çağsın Trading Ltd'e ihbar edildiği görülmüştür.Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından gönderilen "ÇİFTE TAAHÜTLÜ" 28.05.2007 tarih ve DEM.0.00-2/US, 270-435-786 sayılı yazıyla (Ek III); kira sözleşmesinin haklara halel gelmeksizin feshedildiği ve fabrikanın tahliye edilerek daireye teslim edilmesi gerektiği Çağsın Trading Ltd'e bildirilmiştir.Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.'e 28.05.2007 tarihinde yazılan yazıyla; Çağsın Trading Ltd ile 08.03.2006 tarihinde imzalanan kira sözleşmesinin 28. maddesine istinaden 61.677,00 USD tutarındaki teminat mektubu kırdırılarak Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi veznesine yatırılması istenmiş olup 05.06.2007 tarihli genel tahsilat makbuzuyla 61.677,00 USD karşılığı 80.537,83 TL'nin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi adına yatırıldığı tespit edilmiştir.Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından hazırlanan 05.06.2007 tarihli "Değerlendirme Raporu"ndan (Ek IV) Ece Un Fabrikası’nda yapılan demirbaş sayım ve kontrolü sonucunda toplam 226.238,00 TL tutarında eksik malzeme olduğu tespit edilmiştir.


Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından gönderilen "ÇiFTE TAAHÜTLÜ" 26.06.2007 tarih ve DEM.0.00-2/US, 270-435-958 sayılı yazıyla;Ece Un Fabrikası’nda yapılan sayım ve değerlendirme sonucunda (Değerlendirme raporunda tespit edilen 226.238,00 TL'ye 150 TL noter masrafı ilave edilerek)


Eksik demirbaş ve yedek parça        4.070,00 TL,
Oluşan zarar/ziyan                        168,00 TL,
Noter masrafı                               150,00 TL,
Kayıp "600 Ton Seferi Stok"             222.000,00 TL,
olmak üzere toplam                       226.388,00 TL,


Ayrıca 30.06.2007 tarihi itibariyle 25.399,10 USD Kira + 1.644,20 USD Gecikme Zammı olmak üzere Toplam 27.043,30 USD,  borcun olduğu ve söz konusu borcun işbu ihbarın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde daire veznesine yatırılması gerektiği Çağsın Trading Ltd’e bildirilmiştir.

Ciddi sorunlar yaşandı
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nin 28.05.2007 tarih ve DEM.0.00-2/US, 270-435-786 sayılı yazısıyla "haklara halel gelmeksizin" söz konusu sözleşmenin feshedildiği, 29.05.2007 tarihinde Ece Un Fabrikası'nda yapılan sayım ve kontrol sonucunda fabrikanın envanterinde bulunması gereken seferi 600 ton ekmeklik buğdayın eksik olduğu,Devlet Emlak Malzeme Dairesi'nin 21.08.2007 tarih ve DEM.0.00-2/US, 270- 435-1333 sayılı yazısıyla Çağsın Trading Ltd'den doğan alacağın, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa kapsamında tahsil edilebilmesi için Gelir ve Vergi Dairesi'ne aktarıldığı, Gelir ve Vergi Dairesi Merkez Şube Amirliği'ne bağlı Kamu Alacakları Birimi tarafından Çağsın Trading Ltd'e 420/08 ve 421/08 sayılı davaların açıldığı ancak 08.07.2008 tarihinde "Haklara Halel Gelmeksizin" söz konusu davaların geri çekildiği görüldü.

Rasim suçlamaları kabul etmiyor

KIBRIS’ın konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğu Çağsın Trading Ltd. Direktörü Rasim Yankın, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi.
Aynı zamanda Kıbrıs Türk İşadamları Konseyi Başkanı olan Çağsın Ltd Direktörü Rasim Yankın, kaybolduğu iddia edilen 600 ton seferi buğdayın 120 milyar lira değerinde olduğunu söyledi.
Rasim Yankın, Ece Un Fabrikası’nı, un çıkarmak amacıyla, ihale yöntemiyle Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nden kiraladıklarını anlattı.


8 Mart 2006 tarihinde,  aylık 5 bin dolar, yıllık 59 bin 880 dolara 10 yıllığına Ece Un Fabrikası’nı kiraladıklarını ifade eden Yankın, 28 Şubat 2016 tarihine kadar geçerli olacak mukavele çerçevesinde, kira bedelinin her yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artışlı olacağını belirtti. Ece Un Fabrikası’nı kiraladıktan hemen sonra burayı inkişaf ettirmek amacıyla derhal harekete geçtiklerini ve Türkiye’den getirdikleri ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, mevcut sistemin kökten yenilenmesi gerektiğinin ortaya çıktığını anlatan Rasim Yankın, bunun üzerine Rize’den gerekli makineleri getirmek için sipariş verdiklerini kaydetti.


Yankın, makineler tırlara yüklenirken kendilerine ani bir haber geldiğini ifade ederken, olaylı sürecin de böylece başladığını belirtti; şöyle konuştu:
“Bize gelen haberde, Devlet Emlak Malzeme Dairesi ekiplerinin Ece Un Fabrikası’na el koyduğu yönündeydi. Hemen fabrikaya gittim. Devlet Emlak Malzeme Dairesi ekipleri fabrikanın kilitlerini kırıp kendi kilitlerini takmış, sayımları yapmış ve “Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin malıdır, içeri girmek yasaktır’ tabelasını asmıştı”.Yankın, fabrikaya el konulduktan sonra şirketin diğer departmanlarından aktardıkları bazı yedek parça malzemelerinin de içeride kilitli kaldığını anlattı. Çağsın Ltd direktörü Rasim Yankın, fabrikayı devralırken ayrıca içerisinde daha önceden Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait bazı laboratuar malzemeleri bulunduğunu ve bunun karşılığında da 24 bin 195 TL’lik ödeme yaptıklarını anımsattı.

Şirket elemanları baktı, ben imzaladım

Rasim Yankın, fabrikadaki seferi buğdayın akıbetinin ne olduğuna yönelik sorumuza, “Kiralarken şirket elemanları gidip görmüştü. Ben yoktum. Biz imzayı attık. Depoda 600 ton seferi buğday olup olmadığını bilmiyorum. Bu 500, 550 ton da olabilirdi. Sayımını yapmadık. Ama ben depoda 600 ton buğday olduğunu kabul ettim” dedi.Kilosunun 20 kuruştan hesaplandığını ve bugünkü değerle 600 ton buğdayın 120 milyar yaptığını anlatan Rasim Yankın, neden bu muameleyle karşılaştıkları sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin 3 gerekçesi vardı. Biri, iki aylık bir kira geriliği olduğu, diğeri, sigorta poliçesinin yapılmadığı ve son olarak da fabrikanın faaliyete geçmediği yönündeydi. Bu olaylar kiraladıktan 4 veya 6 ay sonra yaşanıyordu. Olaydan bir gün sonra Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne giderek dönemin müdürü ile görüştük. Makinelerimizin tırlara yüklenmek üzere olduğunu ve geri kaldığımız 2 aylık kira bedelini derhal ödeyebileceğimizi söyledik. Ayrıca Akfinans Sigorta’ya sigortaladığımız poliçemizi yenilediğimizi bildirdik. Zaten sigorta poliçesi yenilenmiş kendi dosyamızda duruyordu. Kira bedelini almadılar. Avukatımla gittiğim görüşmede, ilgili daire müdürü bana bir dilekçe ile kendilerine ve Maliye Bakanlığı’na başvurmamı önerdi. Sorunu diyalogla çözmek istediklerini söylediler, umut verdiler. Ama sonuç alamadık”.Dönemin Maliye Bakanı Ahmet Uzun’dan ısrarlı aramalarına rağmen randevu alamadığına da işaret eden Rasim Yankın, nitekim Kooperatif Merkez Bankası’ndaki 65 bin dolarlık banka teminatına da el konulduğunu söyledi.

Sennaroğlu’nu suçladı

Çağsın Ltd direktörü Yankın, devletin neden bu yola başvurduğuyla ilgili olarak da “Dönemim Tarım Bakanı Önder Sennaroğlu, kendi seçim bölgesi olan İskele’deki bir başka şirkete bunu vermek istiyordu. İhalesiz ve gayrı yasal olarak da verdi” iddiasında bulundu.
“Kedi yavrusunu yiyeceğinde fareye benzetir” diyen Yankın, daha sonraki süreçte sefer buğdayla ilgili ihbarname geldiğini ancak dava açılmadığını ifade eden Rasim Yankın, şunları kaydetti:
“Ben buğdayı görmedim zaten. Yeni verdikleri kişiler bir miktar bu buğdayı işledi. Buğdayın 6 ay ömrü vardır. İlaçlanmazsa bitlenir, kepeğe döner, dörtte bir ağırlığına düşer ya da tamamen gider. Biz aldığımızda zaten çürükleri vardı. Bir miktar ilaçlama yaptık. Sonra fabrikaya el konulunca ne yapıldığını bilmiyorum. Biz 10 yıllık işletme içerisinde 600 tonluk seferi buğdayı fire olarak görmüştük zaten. 50 ya da 100 ton eksik olsa ne olacaktı? Ama 3-4 ay önce Mağusa polisi 600 ton seferi buğdayı sirkat ettim diye beni aradı ve gittim, ifade verdim. Burada 600 ton buğdayın parasını devlet misliyle aldı zaten. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Bu konuda şahsıma dava açılırsa, ben de mukabil dava açarak hesap soracağım. Esas mağdur olan benim. 200 bin dolar zararım var.”
 
3 Haziran 2011 Cuma 12:21
Okunma: 1617
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu