Ana Sayfa » Kıbrıs » 9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği'nden açıklama

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği'nden açıklama

 
 
9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği'nden açıklama

KINAMA VE BİLGİLENDİRME

Çok Değerli 9 Eylül İlkokulu Velileri ve Öğretmenleri,

 

6 Mayıs 2016 tarihinde  Okul Müdürü Nidai Mesutoğlu, Müdür Muavinleri Şöhret Yiğiter, Sevay Kalkan ve Yılbay Emel tarafından imzalanarak, eksik ve doğru olmayan bilgilerle doldurulmuş bir yazı siz değerli velilerimize maalesef çocuklarımız vasıtasıyla ulaştırılmıştır. 36 yıllık eğitimci olan ve böylesine güzide bir okulda Müdür olarak bulunan Nidai Mesutoğlu’nun, Müdür Muavinlerini de yanına alarak uzlaşı kültüründen yoksun bir şekilde ve “biz ne istersek onu yaparız” zihniyeti ile, sizlerin içerisinden çıkan Okul Aile Birliği (OAB) Üyesi olan biz velileri ve Okul Aile Birliği’nin doğal üyeleri olan siz velileri birbirimize düşürmek istercesine yazılmış olan bu yazıyı üzülerek okuduk.

 

Okul Aile Birliklerinin kuruluş amacı, ilgili okul ile bu okula devam eden öğrencilerin aileleri arasında bir bağ oluşturarak öğrencilerin kişisel eğitim gereksinimlerinin karşılanmasında ve onların genel sorunlarının giderilmesinde maddi ve manevi katkılar sağlamak; okul ile aile arasında ilişkilerin uyum içerisinde yürütülmesine yardımcı olmaktır. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bu göreve bu yıl rekor bir katılım olmuş, Okul Aile Birliği kalabalık ve güçlü bir şekilde oluşturulmuştur.
Okul Aile Birliği içerisinde bulunan herkes bu okul öğrencileri, öğretmenleri ve okul için neler yapılabileceği üzerinde defalarca toplanmıştır.

 

Okul Aile Birliğimiz ilk toplantısını 17.11.2015 tarihinde yapmıştır. Bu toplantıda gerek okul müdürü gerekse de müdür muavinleri bizlere park projesi ile ilgili hiçbir şey sunmamış, tam tersi onun yerine karşımıza “anfi” projesi ile çıkmışlardır. Sözlü olarak ise bir önceki Okul Aile Birliğinin de okulun hemen yanındaki parkın yenilenmiş olmasından dolayı böyle bir projeye gerek kalmadığını ve vazgeçip onun yerine “anfi” projesini koyduklarını söylemişlerdir.

 

Kaldı ki 2014-2015 yılındaki Okul Aile Birliğinin karar defteri içerisinde okula park yapılacağına dair kesin olarak almış olduğu yazılı hiçbir kararı yoktur. Bu tarihten, bir sonraki Genel Kurul tarihi olan 11.11.2015 tarihine kadar görevde kalan Okul Aile Birliği eski Yönetim Kurulu kanaatimizce, yukarıda okul müdürünün de söylediği gibi bu projeden vazgeçmemiş olsalardı, park projesi çoktan bitmiş olurdu.

 

10.12.2015 tarihindeki 2. toplantı tutanaklarında yine okul idaresi tarafından gündeme getirilen herhangi bir park projesi bulunmamaktadır. Hiçbir surette anlayamadığımız nokta ise  geçen yıldan yarım kalan bir proje bulunmakta ise; neden ilk toplantılarda gündeme getirilmemiştir?

 

İlk çalışmamız Kış aylarının gelmesi ve yılbaşı dolayısı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve onlara yardım için sponsor arayışı içine girmek oldu. Ve yine bir ilki gerçekleştirerek yılbaşında çocuklarımıza yönelik yeni yıl organizasyonu yapmak üzere yola çıktığımız zaman maalesef işler değişti ve 29.12.2015 tarihli üçüncü toplantımızda aniden önümüze okul müdürü tarafından bir park projesi çıkarıldı. Bu park projesi 12.01.2016 tarihli toplantımızda ayrıntılı bir şekilde konuşuldu. Okul Müdürü, Çin’den uygun koşullarda bir park bulduklarını ve özel bir şirketin bu parkı bizim için getireceğini söyledi.

 

En önemli nokta ise bu ders yılı başlarında okulumuza bir SAPIK dadanmış; gerek okul çevresinde gerekse okul içerisinde göz önünde uygunsuz hareketlerde bulunarak topluma aykırı hal ve davranışlar sergilemiştir. Okulun güvenliği başından beri her  toplantımızda en önemli gündem maddesini oluşturmuştur. Ne yazık ki parkın hem güvenlikten daha önemli hem de yan tarafta çok güzel bir park olmasına rağmen daha gerekli olduğunu düşünen okul müdürü Nidai Mesutoğlu 19.01.2016 tarihinde yapmış olduğumuz toplantıda; “ya bu parkı benim istediğim şekilde Çin’den istediğim firma aracılığı ile getirirsiniz ya da sizinle defterleri burada yırtarım”, deyip toplantıyı terk etmiştir. Bu tarihten sonra ise Okul Aile Birliğinin okulda toplantı yapmasına izin vermemişlerdir. Dolayısı ile sizlere göndermiş olduğu yazıda bahsettiği Okul Aile Birliği Başkanı’nın keyfi bir davranışla Okul Aile Birliği Karar Defteri ve çek defterini okuldan alma konusu aslında zorunluluktan dolayı meydana gelmiştir. Çünkü kendisi okulda bize ait bu önemli evrakları koyabileceğimiz kilitli bir dolap vermemiştir. Zaten 19.01.2016 tarihinden sonra OAB üyeleri olarak bizleri okula sokmamıştır.

Ayrıca KKTC Milli Eğitim Yasası (17/1986 ve 10/1987 Sayılı Yasalar) Madde 51(4) ve 70 altında yapılan tüzüğün ödemelerin yapılma şekli başlıklı 15. Maddesi şu şekildedir: “Her türlü ödeme, Yönetim Kurulu kararı ve başkanla veznedarın imzalarını taşıyan çeklerle yapılır.” Dolayısı ile çek defteri nerede ve kimde olursa olsun Okul Aile Birliği Başkanı dahil hiç kimse keyfine göre harcama yapamaz.

 

Tüm bunlara rağmen 19 Şubat 2016 tarihinde aramızda bir uzlaşı kültürü geliştirebilmek adına Okul Müdürüne yazılı bir görüşme talebi göndermemize rağmen bizlerle görüşmeyi reddetmiştir.

 

Velilerimizin bazıları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde ise : “Yan tarafta böylesine güzel bir park varken niye bu kadar yüksek paralar verilerek ve ille de Çin’den getirilerek park yapılmak isteniyor. Üstelik de aynı anda 30-35 çocuğun oynayabileceği bir parkta 600 öğrenci 20 dakikalık teneffüste nasıl oynayacak? Okulun parktan daha önemli ihtiyaçları varken niye parkta ısrar ediliyor?” gibi eleştiriler aldık. Okul Aile Birliği olarak bizler hiçbir zaman okulumuzun adının olumsuzluklarla anılmasını istemediğimiz için bugüne kadar sustuk. Fakat yılların eğitimcisi geçinenlerin okul velilerini birbirine düşürmeye ve karalamaya çalışarak, sadece kendi istedikleri yerden istedikleri firmaya bir park getirip okula kurmaya çalışmalarının bizce sorgulanması gerekir. 

Okul Aile Birliğimiz oluştuğu ilk günden itibaren sorgulayan ve araştıran, her adımını yasalara ve tüzüklere göre atmaya çalışan şeffaf ve demokrat bir Okul Aile Birliği olduğu için çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağını iddia eden yılların eğitimcisi Nidai Mesutoğlu bizleri dışlamış ve bizlere küsmüştür. Asıl kural tanımayan ve istediğini elde edebilmek için her türlü yola başvuran kendisidir.

 

 1. Devletin imkanları varken,  Müdüriyet neden okul ihtiyaçlarını genellikle hep aynı firmadan almayı tercih ediyor?
 2. Okul müdürü mesai dışı herhangi bir işletmede ek  iş yapıyor mu?
 3. Okul Müdürü bütün öğretmenlerini toplayıp da emekliye ayrılacağını söylediği bu yıl, Okul Aile Birliği kararı olmadan ve ihaleye çıkılmadan neden bu parkı ısrarla oldubittiye getirerek yapmak istiyor?
 4. Okul Müdürü KKTC’de, TC’de, Avrupa’da dünya kadar firma varken neden ısrarla Çin’den ve belli bir firma aracılığı ile bu parkı getirmek istiyor?
 5. Yukarıdaki maddelerde geçen firma ismi acaba hep aynı firma mı, eğer öyleyse bu firma ile okul müdürü arasında herhangi bir ilişki varmıdır?
 6. Okulun halı sahasını kim işletiyor?
 7. Okul Halı sahası ihaleye çıkılarak mı bu şahsa verilmiştir?
 8. Okul muhasebesini kim tutuyor?
 9. KKTC Milli Eğitim Yasası (17/1986 ve 10/1987 Sayılı Yasalar) Madde 51(4) ve 70 altında yapılan tüzük ile sosyal faaliyetleri düzenleme yetkisi Okul Aile Birliği’ne verilmişken neden her yıl okulda düzenlenen yıl sonu etkinliklerini Okul Aile Birliği değil de Okul İdaresi kendisi düzenliyor? Bu aktivite için aldığı paraların karşılığında fatura ve makbuz veriyor mu?
 10. Başka okullarda yıl sonu çıkarılan okul dergisi ile ilgili okul aile birlikleri yetkili iken 9 Eylül İlkokulu’nda neden Okul Aile Birliklerinin yapması gerekenleri de Okul İdaresi yapıyor?
 11. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş raporlarında okul idarelerinin hiçbir şekilde bağış makbuzu kullanamayacağı ve okul idareleri tarafından öğrencilerden bağış adı altında para toplanamayacağı ve bu görevlerin Okul Aile Birliklerine ait olduğu belirtilmişken, 9 Eylül İlkokulu için de bunlar geçerli mi?
 12. Okulda, okul hesapları ile ilgili satın alma işlerinden de sorumlu bir komisyon var mı ve bu komisyona idarecilerle birlikte öğretmenler de dahil ediliyor mu?
 13. Çok amaçlı kapalı spor salonu olmayan okulumuzda çocuklarımızın en acil ve öncelikli ihtiyacı park mı ki bu parkta bu kadar ısrar edildi?
 14. Bu yıl seçilen Okul Aile Birliği neden okula sokulmadı, neden çalıştırılmadı, neden her fırsatta kendilerine hiçbir faaliyet yaptırılmayacağına dair mesajlar gönderildi ?
 15.  Neden hiçbir faaliyet yaptırtılmayan Okul Aile Birliği Üyeleri sizlere kötü gösterilmeye çalışılıyor? Konular mı değiştirilmeye çalışılıyor ?
 16. Bakanlığı dahi tanımayan ve izinsiz bir şekilde okulu şantiye alanına çeviren okul yetkilisi kim?
 17. Okul saatleri içinde okulda inşaat çalışmaları (izinsiz) yaptıran ve çocuklarımıza kalitesiz bir ortam yaratan okul yetkilisi kim?
 18. Okulların kapanmasına bu kadar kısa bir süre kalmışken, niye gelecek eğitim yılı beklenmedi ve bu işler bu kadar aceleye getirildi?
 19. Çocuklarımız bu parkta yaz tatilinde okula gelerek mi oynayacak?
 20. Yoksa yaz tatilinde bütün kapıları açık olan okulumuzda dışardan gelen herkes mi bu parkta oynayacak?
 21. Öncelik neden güvenlik ya da Nidai Mesutoğlu’nun size yazdığı yazıda belirttiği projeler değil de ille de park?
 22. Bakanlık yetkilileri kendilerine ait olan bu devlet okulunu en son ne zaman denetledi?

 

 

 

Hepinize sağlıklı günler dileriz.

 

Ali Kandulu

Başkan

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği

 

 

 

 

 
1 Haziran 2016 Çarşamba 14:09
Okunma: 1276
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu