Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Aleksander Downer'ın Basın Toplantısının Güneye Yansıması

Aleksander Downer'ın Basın Toplantısının Güneye Yansıması

"bm Tarafların Boğazındaki İlmeği Sıkıyor Ve Rolünü Artırıyor".

 
 
Aleksander Downer'ın Basın Toplantısının Güneye Yansıması

"DOLAYLI GÖRÜŞMELER DOWNER'IN SİCİLİ NEDENİYLE TEHLİKELİ"

Lefkoşa, 28 Nisan 12 (T.A.K.): BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer'ın dün Kıbrıslı Türk ve Rum gazetecilere düzenlediği basın toplantısında söyledikleri, Güney'de BM'nin önümüzdeki yaz döneminde çoklu konferans düzenleme arzusuyla, iki tarafın boğazındaki ilmeği sıktığı ve çözüm prosedüründeki rolünü daha da artırdığı şeklinde yorumlandı.

Simerini "Birleşmiş Milletler Yazda Çoklu Konferans Arzu Ediyor... Ağır Baskı... Mekik Başlıyor" başlığıyla manşete çektiği haberinde BM'nin, önümüzdeki aylar içerisinde müzakerelerin son aşamasının tamamlanmasını gündeme getirecek görüş birliklerine ulaşılması hedefiyle mekik diplomasisini uygulamaya koyduğunu yazdı.

Gazete, BM'nin, varmak istediği özlü bir şey olduğuna dair net gösterge olmadan iki lider arasında yeni görüşme programı yapılmasını gereksiz bulduğunu da belirtti.

Gazete "Doğrudan Müzakereler Başarısız Oldu... Aleksander Downer (yengeç gibi) Ağır İlerlemeye Dolaylı Görüşmelerle Uzatma Veriyor" başlığıyla iç sayfasından sürdürdüğü haberinde Downer'ın önümüzdeki yaz döneminde çok taraflı konferans beklentisi içerisinde olduğunu ve dün iki tarafa hakemlik konusunda açık davette bulunduğunu yazdı, özetle şöyle devam etti:

"Müzakereler, en azından önümüzdeki iki hafta, aslında dolaylı görüşmeler olan 'shuttle diplomacy' metoduyla devam edecek. Bunu Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer, dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladı. Downer BM'nin arzusunun yaz dönemi içerisinde çok taraflı konferans çağırmak olduğunu da kaydetti. Olgular tam aksini gösteriyor olmasına karşın BM'nin aslında yaz döneminde çok taraflı konferans çağırma arzusunda olduğu mesajını verdi.

En azından önümüzdeki iki hafta, Derviş Eroğlu ve Dimitris Hristofyas arasındaki yüz yüze görüşmeler dışarıda bırakıldı, iki taraf arasında teati edilecek herhangi bir görüşün, Downer'ın 'otobüsü' ile taşınacağı netlik kazanıyor.

Bu, Genel Sekreter'in Özel Danışmanı'na; her müzakereciye aslında kendi anlayışını ve yorumunu taşıma, masaya köprü kurucu fikirler koyma, hemen doğrulama prosedürü olmaksızın öteki tarafın tezini süsleme veya değiştirme, ikilemler yaratma ve iki müzakereciye ilave baskı yapma olanağı tanıyor çünkü müzakereler kendisinin arzu ettiği şartlarda gerçekleştirilecek.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER "DOWNER'IN SİCİLİ NEDENİYLE TEHLİKELİ"

Bu prosedürün hakemlik unsurlarıyla zenginleştirilmesi olasılığı ihtimal dışı değildir çünkü tarafların tezlerini birbirlerine götürme yöntemine karar verme fırsatına sahip olacak. Downer'ın İngilizlerle ilişkileri ve Türk tezlerini savunma eğilimiyle ilgili sicili bu gelişmeyi çok tehlikeli kılıyor, müzakerenin bütün denetimi elinde olacak. Nihayetinde, Bütün bunlar çalışma arkadaşlarını da yansıtıyor (Downer grubu, sızan belgelerle gerçek yüzünü göstermişti), elbette Downer'ın da ima ettiği gibi nihayetinde dolaylı görüşmeleri onlar yürüteceklerse...

Downer 'shuttle diplomacy' taktiğinin sonuç vereceğini ve yaz döneminde çoklu konferans çağrılması şartlarını yaratacağını umut ediyor. Özlü meselelerde yeterli ilerleme kaydedilmediğini ve BM'nin, Nisan veya Mayıs başlarında çoklu konferans çağrılabileceğine ilişkin önceki değerlendirmesinin izlenmediğini, dolayısıyla mevcut aşamada, çok taraflı konferansın sonucunu başarılı kılacak şartların mevcut olmadığını kendisi de itiraf etti. 'Genel Sekreter'in başarısızlıkla sonuçlanacak böyle bir konferansı çağırmayacağı açıktır' ifadesini kullandı.

Elbette, 'core issues'da (temel meseleler) görüş birliklerine varılıp varılamayacağı ve çoklu konferans çağrılmasına yeterli tek zemin olup olmadığı soru işareti olarak duruyor. Ancak, dün söylenenlere göre BM'nin bu konferansın yapılmasını arzu ettiği olgusu varlığını koruyor.

Downer'ın söylediğine göre Genel Sekreter'le; şekillenen durum nedeniyle önlerinde bulunan seçenekleri görüşmüşler. ' Genel Sekreter iki tarafın, AB dönem başkanlığının Kıbrıs tarafından devralınmasından önce en azından ana başlıklarda bir anlaşmaya varma isteklerini takdir ediyor ve elbette Genel Sekreter müzakerelerin son aşamasının tamamlanması için yaz döneminde bir çoklu-konferans çağırma arzusunu koruyor' dedi.

Downer'ın 'en azından ana başlıklar' ifadesi; iki tarafın, aşağıdakilerle ilgili taahhüt alacağı gayrı resmi bir konferans veya Dimitris Hristofyas'ın yeniden başkanlığa aday olmayacağı mantığıyla bir sonraki müzakereci için zemin olacak bir ara anlaşmaya varılacağı bir çeşit planlamaya gönderme yapıyor olabilir.

Aleksander Downer yeni bir Eroğlu-Hristofyas  doğrudan müzakere turunun verimli olacağını düşünmediğini açıkça ortaya koydu, bu da BM'nin; bundan böyle farklı bir prosedür modeli izleyeceğinin kanıtıdır.

Downer'ın, basın toplantısı öncesinde iki müzakereciyle yaptığı görüşme sırasında 'business as usual' ifadesini kullanarak mevcut durumun devam edemeyeceğini belirtti. Müzakerelerin devam edebilmesi için metodolojide değişiklik gerektiği tezi elbette, derhal çok taraflı konferans düzenlenmesini alternatif şart koşan Türk tarafına aittir.

Downer Eylül 2008'den beri ilerleme kaydedildiğini ve görüş birliklerine varıldığını vurgulayarak, BM için hiç de onurlu olmayan, tamamen verimsiz ve kısır diyalog izlenimini dağıtmaya çalıştı.  Kapsamlı anlaşma olabileceği ancak bunun için her iki tarafın da siyasi iradeye sahip olmasını gerektirdiği değerlendirmesinde bulundu. Bunun için, şimdi, sorumluluk yükleme oyunu oynanmasının zamanı olmadığını; nihayetinde müzakereler çökerse, bunun için yeterince zaman olacağını söyleyerek vurguladı.

Müzakerelerin iki toplumlu niteliğinde olduğu ve olmaya devam edeceği izahında bulunmasına karşın BM'nin masaya fikirler koyduğu itirafı Downer'ın sabırsızlığının ve metotlamakta olduğu prosedürel değişiklikleri haklı gösterme gereğinin göstergesidir.

Greentree'de,  kısıtlı ilerleme olduğunu, bundan böyle hiçbir sorun istemediğini söylemişti. BM'nin mülkiyette masaya koyduğu 'düşünülmesi için fikirlerin' her iki tarafça da kabul edilmesine karşın, uzun süren çalışmaya rağmen iki tarafın bu başlıkta ortak bir anlaşışa ulaşamadığını itiraf eden Downer bu şekilde, mülkiyet uzmanlarının gerçek rolünü de teyit etmiş oldu.

Downer buna paralel olarak yürütme erki meselesinde çok ciddi görüş ayrılıklarının varlığını koruduğunu çünkü Kıbrıs Rum tarafının Hristofyas-Talat müzakerelerinde çapraz oy konusunda anlaşma olduğunda, Türk tarafının da anlaşma olmadığında ısrar ettiğini vurguladı.

Eroğlu'nun kısa süre önce Genel Sekreter'e mektup göndererek, çok taraflı bir konferans çerçevesinde çapraz oyu kabul edebileceğini belirttiğini kaydeden Downer, bunun Ban tarafından vurgu yapılan bir ifade olduğunu söyledi. Türk tarafının çoklu konferansa 'etkileyici' ilgisinden söz ederken, Rum tarafının, Kıbrıs sorununun iç yönleri çözülmeden çoklu konferans çağrılması olasılığına ilişkin hoşnutsuzluğuna dikkat çekmeyi ihmal etmedi."

GENEL SEKRETER'İN ARZUSU YAZ DÖNEMİNDE ULUSLARARASI KONFERANS ÇAĞRILMASIDIR

Fileleftheros haberini "Uluslar Arası Konferansın Gölgesinde... Downer: BM Genel Sekreteri'nin Arzusu Yaz Dönemi İçerisinde Bunun (çoklu konferans) Çağrılmasıdır... Dolaylı Görüşmelerle Devam" başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Kıbrıs sorununda uluslararası konferans çağrılmasının BM'nin ana hedeflerinden biri olmaya devam ettiğini ve konferansı bu yaz içerisinde gerçekleştirebilmeyi umduğunu belirtti. Şartlar elverirse, uluslararası konferans çağrılması için en uygun zamanın 1Temmuz öncesi olacağını ancak buna kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini belirten gazete Downer'ın dün; Genel Sekreter'in başarısızlığı gündeme getirecek bir konferans çağırmasının söz konusu olmadığını söylediğini hatırlattı.

Downer'ın, basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas'la görüştüğünü hatırlatan gazete Downer'ı kaynak göstererek; Kıbrıs sorununun ana başlıklarında anlaşmaya varma konusunda zaman sınırı olarak belirlenen 1 Temmuz öncesinin her iki lider tarafından (Downer'a) taahhüt edildiğini kaydetti.

Habere göre Downer'dan, konferansın tarihini netleştirmesi (yaz dönemi içerisinde mi yoksa 1 Temmuz öncesinde mi) istendi. Bunun önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelerin gidişatına ve bunlardan çıkacak sonuca bağlı olduğunu söyleyen Downer Ağustos tatil ayı olduğundan görüşme yapılamayacağını, Ağustos sonrasında ise Güney Kıbrıs'ta seçim kampanyası dönemi başlayacağından müzakerelerin yürütülmesinin zor olacağını kaydetti.

Gazete bu noktada, Hristofyas'ın kendisine, aday olup olmayacağını söylemediğine işaret eden Downer'ın, her halükarda seçim kampanyası döneminin müzakereleri zorlaştırdığına işaret ettiğini yazdı.

Gazete haberinin "Görüşme... Ban'ın Açıklama Çerçevesi İçinde... Downer'ın Eroğlu ve Hristofyas'la Temasları" başlığıyla ayırdığı bölümünde edindiği bilgilere dayanarak Downer'ın dün sabah Rum Yönetimi Başkanı'yla gerçekleştirdiği görüşmede söylemlerinin; Genel Sekreter Ban'ın, iki liderle yaptığı telefon görüşmesinde belirlediği çerçeve içerisinde kalmasına dikkat ettiğini yazdı, aynı bilgilere dayanarak şu detayları verdi:

"Downer Hristofyas'la görüşmesi sırasında müzakerelerin devamı konusunda hiçbir zaman sınırı koymadı. Ban Ki Moon'un tezini aktarırken, BM Genel Sekreteri'nin müzakerelerin devamını arzuladığını söyledi. Yine, müzakere masasında bulunan konularda, başarılabilirse, anlaşma sağlanması için yoğun bir çabadan yana tavır takındı.

Aynı bilgilere göre Hristofyas, kendisinin müzakerelerin yoğun hızda devam etmesini istediğini, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere 1 Temmuz'dan sonra da, yani AB dönem başkanlığı sırasında devam etme taahhüdüne bağlılığını yineledi.

Uluslararası konferans düzenlenmesi konusu genel hatlarıyla ortaya konuldu, Aleksander Downer  Genel Sekreter'in arzusunun, konferansın gerçekleştirilmesi yönünde olduğunu söyledi. Hristofyas Genel Sekreter'le telefon görüşmesinde de dile getirdiği bizim tarafın tezini tekrarladı. Yani; uluslararası konferansın iç yönlerde anlaşmaya varılması halinde toplanabileceğini...

Aleksander Downer öğleden sonra da işgal bölgelerine giderek Derviş Eroğlu'yla görüştü. Bu görüşmede de Genel Sekreter'in müzakerelerin yoğunlaştırılmış şekilde devamını arzuladığı mesajını verdi."

"TOP SİZDE BEYLER"

Politis "Kıbrıs Sorunu Makinesi En Azından 2013'e Kadar Rölantide ... Sizde Beyler" başlıklı haberinde müzakere prosedürünün, dramatik bir sürpriz olmazsa;  önce kademeli olarak değerinin azaltılacağı, daha sonra erteleneceği veya kesileceği bir döneme girmekte olduğunu yazdı.

Gazete Downer'ın dün, Kıbrıs müzakere prosedüründe bundan sonra atılacak adımlar konusunda, diplomatik belirsizlik kullanarak çok net konuştuğunu, iki lidere ve ardından da basına; yalanların artık son bulduğunu ve BM'nin, olup bitenler konusunda "ellerini havaya kaldırdığı" (şaşırıp kaldığını/ teslim olduğunu) ve ilk sözün Eroğlu ve Hristofyas'a ait olduğu mesajını verdiğini kaydetti.

"DOWNER HRİSTOFYAS'A BAŞKA BASIN TOPLANTISINDA BAŞKA KONUŞTU"

Haravgi haberi "Müzakereler Devam Ediyor... Başkan Hristofyas'la Görüşmesinde Prosedürün Değiştirilmesinin Sözünü Dahi Etmedi... Ancak Downer Basın Toplantısında Farklı Konuştu" başlığıyla yansıttı.

Gazete güvenilir kaynaklara dayanarak Downer'ın dün sabah görüştüğü Hristofyas'a, müzakerelerin devam edeceği mesajını verdiğini ancak prosedüre, daha çok da prosedürde değişikliğe dair tek kelime dahi etmediğini fakat Ledra Palace'da düzenlediği basın toplantısında farklı imalarda bulunduğunu yazdı.

Alithia haberini "Eroğlu-Hristofyas Görüşmelerine Son... Downer'ın Avustralya'da Olacağı, İki Hafta Sürecek Dolaylı Görüşmeler Pazartesi Günü Başlıyor" başlığıyla okurlarına aktardı.

(ŞA/HA)

 
28 Nisan 2012 Cumartesi 11:39
Okunma: 495
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu