Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Anastasiadis Ulusal Konsey Toplantısında Belge Sundu

Anastasiadis Ulusal Konsey Toplantısında Belge Sundu

Ulusal Konsey'in Yapısı, Kıbrıs Sorunu Ve Dış Politikaya İlişkin Öneriler.

 
 
Anastasiadis Ulusal Konsey Toplantısında Belge Sundu
Lefkoşa, 19 Haziran 13(T.A.K): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dünkü Rum Ulusal Konseyi'nde, konseyin işleyişi, Kıbrıs sorununun temel nitelikleri, Rum tarafının müzakerecisinin rolü ve dış politikaya ilişkin öneriler ve bilgiler içeren bir belge sundu.


Fileleftheros: "NATO'ya Da Üyelik Başvurusunu Göz Ardı Etmiyor - Çözümün Temel Nitelikleri" başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Anastasiadis'in dünkü Ulusal Konsey toplantısında Kıbrıs sorununun çözümünün temel niteliklerine, Ulusal Konsey'in yeniden düzenlenmesi, doğalgaz konusu ve yurt dışındaki temaslara ilişkin öneri ve bilgi içeren altı sayfalık bir belge sunduğunu yazdı.


Gazete, söz konusu belgenin konsey üyelerine, üzerinde çalışmaları ve öneri sunmaları amacıyla sunulduğunu, belgedeki unsurların ilk olarak 2 Temmuzda yapılacak parti başkanları toplantısı, sonrasında da konseyin 16-17 Temmuz tarihlerinde yapacağı maraton oturumlarda ele alınacağını belirtti.


DOWNER BELGESİ "REFERANS BELGESİ OLMAKTAN ÖTE DEĞİL"


Gazete, Anastasiadis'in Konsey'e sunduğu belgede, Kıbrıs sorununa ilişkin kısımda, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer'in, 30 Nisan 2013 tarihinde kendisine sunduğu ve 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirilen müzakerelerdeki uzlaşı ve anlaşmazlık unsurlarını içeren belgenin "bir referans belgesinden başka bir şey olmadığını ve müzakerelerin yeniden başlamasının temelini teşkil etmediğin" belirttiğini yazdı.


Habere göre Anastasiadis söz konusu belgede, Downer belgesinde yer alan unsurlardan hangilerinin Konseyin hazırlayacağı, Kıbrıs Rum tarafının bütünlüklü çözüm çerçevesinde yer alabileceğine Konseyin ve çalışma gruplarının karar vereceğini belirtirken "Kıbrıs sorununun çözümü için bir öneriler çerçevesinin hazırlanmasının, bazılarının halk tarafından reddedilen planlar ya da öneriler sunabilecekleri ya da bazılarının çözüm istemediği yönündeki endişeleri de ortadan kaldıracağını" vurguladı.


"ŞİMDİKİ MÜZAKERE ŞEKLİ BAŞARISIZ OLDU"


Anastasiadis, yeni başlayacak müzakerelere ilişkin olarak ise, şu anki müzakere şeklinin başarısız olduğunu bu yüzden de "Kıbrıs sorununun çözümü yönünde herhangi yeni müzakereye müdahil olmadan önce, Ulusal Konsey'in tüm parametreleri inceleyeceğini ve AB'nin etkin katılımını ve karşı tarafın sunacağı tüm önerilerin sorumlusunun işgal güçleri olduğunu garanti altına alacak yeni sürece ilişkin kararda belirleyici rol üstleneceğini" belirtti.


Yeni sürecin hiçbir şekilde uluslararası yada çoklu konferans niteliğini taşımayacağını vurgulayan Anastasiadis, bu sürecin "en azından" aşağıdaki kriterleri sağlaması gerektiğini öne sürdü:


"1. Tüm süreç BM çatısı altında kalacak.


2. Yeni müzakere süreci başlamadan önce, müzakerelerin temeli ve sonucunda çıkacak statünün, tek bir uluslararası temsiliyeti, egemenliği, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin federal devlete dönüşümünü sağlayacağı konusunda açık şekilde anlaşmaya varılması gereklidir.


3. Çözüme ulaşma konusunda bağlayıcı takvimler sunulmayacak.


4. Herhangi bir hakemlik uygulanmayacak.


5. AB'nin müzakerelere katılımı aktif olacak ve AB'nin temsilcisi diyalogun aktif üyesi sayılacak.


6. AB'nin temsiliyeti, AB tarafından saygı duyulan ve Avrupa Konseyi tarafından atanan bir kişi tarafından yapılacak.


7. Çözüm dıştan empoze ürünü değil müzakere ürünü olacak ve referandumlar yoluyla halk tarafından onaylanacak.".


ÇÖZÜMÜN  ŞEKLİNİN TEMEL NİTELİKLERİ


Gazete, Anastasiadis'in belgesinde, Kıbrıs Rum tarafının, "tarihi uzlaşı olarak kabul ettiği (rakamsal yada miktar eşitliğine değil siyasi eşitliğe dayalı) iki toplumlu, iki kesimli federasyon)" Kıbrıs sorununun çözümü şeklinin dayanması gereken temel niteliklerin neler olduğuna ilişkin önerilerini de şu şekilde sıraladığını yazdı:


" 1. BM'nin kararları


2. 1977 ve 1979 Zirve Anlaşmaları


3. Kıbrıslı Rumların Annan Planı'nı reddetme kararı.


4. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılımından sonra oluşan koşullar, AB hukuku, normları ve değerleri.


5. 8 Temmuz 2006 anlaşması.


6. 18 Eylül 2009 tarihli Ulusal Konsey karaları.


7. Kıbrıs'ın, hidrokarbonların bulunmasının ardından yükselen jeo-stratejik rolü.


8. Avrupa mahkemelerinin (AİHM, Avrupa Adalet Divanı).


ULUSAL KONSEYİN YENİDEN YAPILANMASI VE MÜZAKERECİ KONUSU


Gazete, Anastasiadis'in dünkü toplantıda, Ulusal Konseyin yeniden yapılandırılması ve Kıbrıs sorununa müzakereci atanması konularında da öneriler gündeme getirdiğini belirterek özetle şu unsurlara yer verdi:


1. Meclis içerisinde yer alan partilerden oluşan bir "Başkanlar Konseyi" kurulması. Bu konsey sürekli istişare halinde bulunacak ve Kıbrıs soruna ilişkin Rum Yönetimi Başkanı ve müzakereciden sürekli bilgi alacak. Müzakerelerde sunulacak önerilerin Başkanlar Konseyi- Rum Yönetimi Başkanı ve Müzakerecinin diyalogunun ürünü olması.


2. Ulusal Konsey'in düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı bir platform olması, Konseyin oybirliğiyle veya son milletvekilleri seçimleri temelinde meclisin çoğunluğunu, yani yüzde 75'ini temsil eden partilerin ortak kararlarının Rum Yönetimi Başkanı için bağlayıcı olması.


3. Kıbrıs sorunu müzakerecisi veya müzakere gurubunun danışmanlarının önerileriyle, her müzakere başlığı için Ulusal Konseye öneriler sunacak, Ulusal Konsey alt komitelerinin oluşturulması.


4. Rum Yönetimi Başkanı, Kıbrıs Rum tarafının tek müzakerecisi olmayacak. Bunun yerine, Rum Yönetimi Başkanı, Başkanlar Konseyi'yle uzlaşı içerisinde, siyasi ve hukuki kabul edilebilirliği olan ve müzakere edilen başlıkla alakalı olarak güçlü bir müzakere gurubuyla desteklenecek bir müzakereci atayacak. Müzakereci Rum Yönetimi Başkanı'na, Başkanlar Konseyine ve/veya Ulusal Konseye karşı sorumlu olacak ve bunların toplantılarına katılacak. Rum Yönetimi Başkanı ise, Kıbrıs Rum tarafının lideri olarak, gerekli görülmesi halinde, Kıbrıs Türk tarafının lideriyle görüşecek.


5. Müzakereci, her müzakere başlığı için çalışma gruplarıyla desteklenecek. Çalışma gruplarının üyeleri Başkanlık Konseyi ve müzakereciyle istişare sonrasında Rum Yönetimi Başkanı tarafından atanacak. Gruplara, müzakere gruplarından birinin üyesi başkanlık edecek ve bu gruplara konuyu bilen uzmanlar katılacak. Her grubun başkanı, o gurubun Ulusal Konsey'deki alt komitesiyle istişare içinde olacak.


6. Jeostrejik Araştırmalar Konseyi kurulacak. Konsey, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek Ulusal Konseye önerilerde bulunacak.


DIŞ POLİTİKA'DA NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU GÜNDEMDE


Gazete, Anastasiadis'in önerilerinin dış politikaya ilişkin kısmında, Güney Kıbrıs'ın Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne (NATO) üyelik başvurusunda bulunması ihtimalini göz ardı etmediğini ve Güney Kıbrıs'ın AB'ye üyeliği ile yeni jeotratejik rolünün daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığını yazdı.


Habere göre Anastasiadis'in dış politikaya ilişkin önerileri, belgede şu şekilde sıralandı:


" 1. Aralarında Ortak Dış Politika ve AB'nin Avrupa Savunma Politikası'nın da bulunduğu AB'nin tüm örgütleri, girişimleri ve politikasına Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit, saygıdeğer ve sürekli katılımı. Schengen Bölgesi'ne katılım.


2. Barış İçin Ortaklık Örgütü'ne katılım başvurusu yapılması.


3. NATO'yla ilişkiler kurulması ve siyasi partilerin çoğunluğunun fikir birliğinde olması durumunda buna katılım başvurusunun yapılmasının göz ardı edilmemesi.


4. Türkiye'ye nüfuz edebilen ülkelerle ittifaklar kurma girişimi.


5. Önemli karar alma merkezlerinde önemli nüfuza sahip, İsrail gibi komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve Arap ülkeleri ağırlıklı olacak şekilde diğer komşu ülkelerle de ilişkiler kurulması.


6. Rusya, Çin ve Fransa'nın Kıbrıs sorununa daha etkin müdahil olmaları.


7. Kıbrıs'ın AB üyesi enerji merkezi olarak elde ettiği jeostratejik rolün değerlendirilmesi."


DOĞALGAZ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME


Gazete, Anastasiadis'in dünkü görüşmede konsey üyelerine Güney Kıbrıs'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirilen doğalgaz çıkarma çalışmaları hakkında da bilgi verdiğini yazdı.


Habere göre Anastasiadis, Fransız Total şirketinin de Güney Kıbrıs'ta inşa edilmesi planlanan doğalgaz sıvılaştırma terminaline dahil olmak istediğini belirterek, Delek şirketinin ise, elektrik üretimi için duyulan doğalgaz ihtiyacını 2016 yılında Güney'e doğalgaz getirerek giderebileceği bilgisini verdiğini iletti.


Gazete, Anastasiadis'in toplantıda ayrıca "Timbu (Ercan) Havaalanının işleyişinin kendi fikri olmadığını" söylediğini yazdı.


Gazete ayrıca, Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianidis'in Ulusal Konsey toplantısı hakkında yaptığı açıklamaya da değindi.


Habere göre Stilianidis, Anastasiadis'in ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Eric Rubin ve Fransa Cumhurbaşkanı Francoise Hollande'la yaptığı temaslara ilişkin Konsey'e bilgi verdiğini açıkladı.


Gazete, KS EDEK ve Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nin dünkü toplantıda, Ulusal Konsey'in yeniden yapılanması konusunda kendi önerilerini sunduklarını da belirtti.


Politis ise haberini: "Belgeyi Delete (Silme) Yapıyorlar - Kıbrıs Rum Tarafı 77 Sayfalık Downer Belgesini Etkisizleştirme Girişiminde" başlıkları altında verdi ve Anastasiadis'in dün Ulusal Konsey'de sunduğu belgede, Downer belgesinin müzakereler için temel teşkil edemeyeceğini ifade ettiğini yazdı.


Gazete ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisinin kim olacağı konusunun Başkanlar Konseyi toplantısında ele alınmasının ve Anastasadis'in müzakereci olarak önerisinin Andreas Mavroyannis olmasının beklendiğini yazdı.


Diğer gazeteler Anastasiadis'in önerilerini şu başlıklar altında duyurdular:


Alithia: "Kıbrıs Sorununda Yeni Süreç - Kararlar 16 ve 17 Temmuz Tarihli İki Günlük Toplantılarda alınacak".


Simerini: "Ulusal Konseye Düzenleme".


Haravgi: "Müzakerecinin Adı Andreas Mavroyannis".


(SB/KAR)


************