Ana Sayfa » Türkiye » ''balyoz Planı'' Davasında Mütalaa

''balyoz Planı'' Davasında Mütalaa

mütalaadan:''balyoz Güvenlik Harekat Planı Adı Altında, Demokratik Yollardan İş Başına Gelmiş Hükümeti Antidemokratik Yollarla Yönetimden Uzaklaştırma Amacıyla Çok Kapsamlı Ve Ayrıntılı Bir Plan Hazırlandığı, Bu Planda Hükümet İle İşbirliği İçerisinde Olduğu Vurgusu Yapılan Ve İrticai Olarak Nitelenen Grupların Da Tek Ferdi Kalmayacak Şekilde Ortadan Kaldırılmasının Hedeflendiği Anlaşılmıştır''

 
 
''balyoz Planı'' Davasında Mütalaa
Türkiye'de, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında savcılıkça İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, ''Balyoz Güvenlik Harekat Planı adı altında, demokratik yollardan iş başına gelmiş hükümeti antidemokratik yollarla yönetimden uzaklaştırma amacıyla çok kapsamlı ve ayrıntılı bir plan hazırlandığı, bu planda hükümet ile işbirliği içerisinde olduğu vurgusu yapılan ve irticai olarak nitelenen grupların da tek ferdi kalmayacak şekilde ortadan kaldırılmasının hedeflendiği anlaşılmıştır'' denildi.  

Mütalaanın, ''Sonuç, Değerlendirme ve Talep''  başlıklı bölümünde, Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve planın ekleri, bu plan kapsamında hazırlandığı anlaşılan belgeler, Balyoz Harekat Planı'nın denenip müzakere edildiği plan seminerine ait ses kayıtlarının çözümleri ve diğer deliller incelendiğinde, ''Balyoz Sıkıyönetim Komutanlığı'' isimli yapılanmanın nihai amacının devlet kontrolünü ele geçirmek olduğu, bu amaca giden yolun ise hepsi birbirine bağlı birden çok aşamadan oluştuğu kaydedildi.

Birinci aşamanın istihbarat, ikinci aşamanın ise askeri müdahale için zemin hazırlama süreci olduğu belirtilen mütalaada, ikinci aşamada, söz konusu yapılanmanın askeri bir müdahale için öncelikle ülkeyi günden güne kaos ve kargaşa ortamına çekerek ortamı şekillendirmeyi planladığına yer verildi.

Mütalaada, ''Bu amaçla Oraj, Suga, Çarşaf, Sakal eylem planlarının hazırlandığı görülmektedir. Eylem planlarının haricinde hem ortam şekillendirmesine katkı sağlayacak nitelikte hem de bir sonraki süreçte darbe karşıtı fikirler beyan edeceği tahmin edilen aydın-gazeteci-yazar ve akademisyenleri engellemeye yönelik planların hazırlandığı da görülmüştür. Balyoz yapılanması tarafından belirlenen temaların yoğun bir şekilde kullanılmasıyla kamuoyunun yönlendirilmesi ve halkın askeri bir müdahalenin zaruri olduğunu düşünür hale gelmesini sağlamanın da planların birer parçası olduğu görülmektedir'' denildi.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: ASKERİ MÜDAHALE

Üçüncü aşamanın askeri müdahale olduğu belirtilen mütalaada, ikinci aşamada belirtilen ortam şekillendirme faaliyetlerinin askeri bir müdahaleye zemin oluşturacak hale gelmesinin ardından, 1. Ordu Komutanlığı komutasındaki yapılanmanın, önce olağanüstü hal ve ardından sıkıyönetim ilan ederek, askeri bir müdahale ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni iktidardan zorla uzaklaştırmayı planladığı ifade edildi.

Dördüncü aşamanın Milli Mutabakat Hükümeti dönemi olduğu aktarılan mütalaada, bu aşamada yürütme görevinin Milli Mutabakat Hükümetine bırakılacağı, bu hükümetin de cunta tarafından belirlenen hükümet programını uygulayacağı, birinci aşamada tespitleri yapılan şahısların görevden alınıp, yerlerine belirlenen asker ve sivillerin getirileceği, polisin jandarma kontrolüne verilecek şekilde yeni bir yapılanmaya gidileceği, MİT'in başına muvazzaf bir general ve kilit noktalarına belirlenen müzahir personelin getirileceği anlatıldı.

Mütalaada, ''Fişlenen TSK personelinin ilişiğinin kesileceği ve emekli askerlerin belirlenen kamu görevlerini devralmasının sağlanacağı planlanmaktadır. Oluşturulması planlanan Milli Mutabakat Hükümetinin, cunta tarafından belirlenen politikalar hayata geçirilip belirlenen kadroların da iş başına getirilmesine kadar iktidarda kalacağı, bu dönemin Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nda 'Yeniden Yapılandırma Safhası' olarak düzenlendiği görülmektedir'' denildi.

Beşinci aşamanın seçim olduğu belirtilen mütalaada, bu aşamada Balyoz yapılanmasının isteği doğrultusunda Milli Mutabakat ismi verilen yürütme organınca şekillendirilen devlet yapısının bu haliyle kontrol altına alınmış olacağı kaydedildi.

''PLANA DÖNEMİN GENELKURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARI DAHİL DEĞİL''

Mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

''3 Kasım 2002 seçimlerinde Meclis'te çoğunluğu sağlayan ve hükümeti kuran partinin kimliği, kadroları ve yönetim tarzından rahatsızlık duyan dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan tarafından 28 Şubat sürecinde elde edilen kazanımlardan istifade edilememesi ve 2002 seçimlerinde AKP'nin tek parti olarak iktidara gelmesi ile beraber, ülkede hızlı bir zemin kayması yaşanması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laiklik karşıtı ve irticai unsurların etkisine girmeye başladığı ve bu nedenle Balyoz Komutanlığı'nın, İç Hizmet Kanunu'nun kendisine verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevinin gereği olarak bu harekat planını hazırlayıp, kurulan hükümetin bir darbeyle yıkılması ve yerine Milli Mutabakat Hükümeti adı altında yeni bir hükümetin kurulması yönünde çalışma başlatıldığı, öncelikle 1. Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yapan bazı general ve üst düzey subaylarla görüşülerek bu hususta anlaşmaya varıldığı, 1. Ordu sorumluluk sahası içinde bulunan Harp Akademileri Komutanı İbrahim Fırtına ve Donanma Komutanı Özden Örnek ile temas kurulduğu ve ardından anlaşma sağlandığı, yine aynı saha içerisinde bulunan İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlarıyla da temas ve anlaşmanın sağlandığı, eldeki mevcut delillere göre dönemin Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının dahil olmadıkları anlaşılan, sanıkların ordu bünyesindeki askeri hiyerarşi dışında bu amaçla bir yapılanma oluşturdukları, kurulan bu suç örgütünün darbe yaparak hükümeti yıkmaya yönelik, öncelikle Balyoz Güvenlik Harekat Planı adı altında, demokratik yollardan iş başına gelmiş hükümeti antidemokratik yollarla yönetimden uzaklaştırma amacıyla çok kapsamlı ve ayrıntılı bir plan hazırladığı, bu planda hükümet ile işbirliği içerisinde olduğu vurgusu yapılan ve irticai olarak nitelenen grupların da tek ferdi kalmayacak şekilde ortadan kaldırılmasının hedeflendiği, planlar bir arada değerlendirildiğinde; eylemlerin Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nın uygulanması için gerekli ortam şekillendirmesini oluşturmak amacıyla, Balyoz Harekat Planı kapsamında Balyoz Komutanlığı olarak nitelenen gruba bağlı olarak çalışan Deniz, Hava, Jandarma personeli tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır.''

''Balyoz Harekatı''nın ardından hükümetin devrilecek olması sebebiyle göreve getirilmesi planlanan yeni kabinenin oluşturulduğu, kimin başbakan, kimlerin bakan olacağının da belirlendiği ifade edilen mütalaada, sanık Çetin Doğan tarafından darbe sonrası ''Milli Mutabakat Hükümeti'' adı altında kurulacak hükümetin ilanına yönelik konuşmanın bile hazırlandığı ifade edildi.

-''Balyoz Güvenlik Harekat Planı bir anda yapılmış bir plan değildir''

Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nın, ''Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo'' ismi ile jenerik bir senaryo şeklinde özel seçilmiş sınırlı sayıda personelin katılımı ile icra edilecek ''Gizli'' gizlilik derecesinde bir plan seminerinde denenerek müzakere edileceğinin belirtildiği anlatılan mütalaada, ''Balyoz Güvenlik Harekat Planı bir anda yapılmış bir plan değildir. AKP'nin hükümeti kurmasından sonra çalışmaların yönü değiştirilmiş, önce 'Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo' oluşturulmuş, akabinde bu senaryonun yürürlüğe konması için çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar irdelendiğinde, öncelikle askeri müdahaleye götürecek ortam üzerinde durulduğu, bunun için neler yapılması gerektiğinin belirlendiği, akabinde de ülkenin yönetiminin ele alınmasının planlandığı anlaşılmaktadır'' denildi.

1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından atanan bilirkişilerin ve TÜBİTAK teknik bilirkişilerince hazırlanan raporların içeriklerine yer verilen mütalaada, bütün çalışmaların, belgelerin, oluşturulan listelerin de hükümeti devirmek suçuna teşebbüse ilişkin icrai hareket niteliğinde bulunduğu kaydedildi.

1980 askeri müdahalesine ilişkin ''Bayrak Planı''nın içeriği konusunda bilgilere yer verilen mütalaada, şöyle denildi:

''Aynı uygulama, soruşturma konusu Balyoz Güvenlik Harekat Planında da yer almaktadır. Vakıf, dernek gibi kurumlar detaylı incelemeye tabi tutulmuş, özellikleri belirtilmiş ve liste haline getirilmiştir. Balyoz Güvenlik Harekat Planında ekler kısmında kişiler, dernekler, basın kuruluşları, yönetici ve kamu görevlileri de tek tek kayıt altına alınmış/fişlenmiş ve listeler haline getirilmiştir. Bunların yapılmasıyla hükümeti devirmek suçunun hazırlık hareketlerinden çıkılıp icrai hareketlerine geçilmiştir.''

Davanın delilleri arasında bulunan belgelerin kötü niyetli kişilerce sahte olarak üretildiği iddiasının dayanaksız olduğu belirtilen mütalaada, deliller arasındaki CD'lerin içindeki bazı belgelerin özetleri aktarıldı.

Mütalaada şu ifadelere yer verildi:

''Balyoz Harekat Planı'nın gerçekleştirilmesi aşamasında muhtemel eylem yerlerinin keşfi, tutuklanacak kişiler (siyasi parti mensupları, belediye başkanları,sivil toplum örgütlerinin yönetici ve üyeleri, gazeteciler, aydınlar, bilim adamları, kanaat önderleri), okulundan atılacak öğrenciler, el konulacak araçlar, görevden uzaklaştırılacak, tutuklanacak, emekliye sevke edilecek, kullanılacak kamu görevlilerinin belirlenmesi, hassas olarak belirlenen kurum ve kuruluşların başına hangi askeri personelin atanacağının belirlenmesi, zararlı olarak nitelenmesi sebebiyle ilişiği kesilmesi planlanan askeri personelin belirlenmesi, polis teşkilatının ne şekilde yönlendirileceği/kullanılacağının tespiti, basın-yayın kuruluşları ve çalışanlar hakkında yapılan planlamalar (kimlerin tutuklanacağı, kimlerin kullanılabileceğinin tespiti) gibi suç teşkil eden fiillerin cebirle işlenebilecek fiiller olduğu açıktır, dolayısıyla sanıkların eylemlerinde kanunun aradığı cebir unsurunun varlığı şartı gerçekleşmiştir.''

(AA/ID/HÖ)


TAK
 
30 Mart 2012 Cuma 09:25
Okunma: 741
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu