Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Ban'ın mektubunun içeriği

Ban'ın mektubunun içeriği

BM Genel Sekreteri Ban'ın Liderlere Gönderdiği Mektubun İçeriği, Ban'ın Mektubuna Taraflarca Yanıt-mektuplar Hazırlanmakta Olduğu, Rum Hükümeti Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun Mektupla İlgili Açıklamaları Ve Rum Siyasi Partilerin Mektuba İlk Tepkisi Bugünkü Rum Basınında Oldukça Geniş Bir Şekilde Yer Aldı.

 
 
Ban'ın mektubunun içeriği
BAN BU KEZ NEW YORK’A LİDERLERİN EŞLERİNİ DE ÇAĞIRIYOR

“BAN’IN YOL HARİTASI 4 BAŞLIKTAN OLUŞYOR”

“BAN UYKUDA YAKALADI”

Haberi “Ban Dört Adımda Sonuca Ulaşıyor... Ban’ın Mektubunda Son Aşamayla İlgili Somut Eylem Planı” başlıklarıyla manşetten yayımlayan Politis, BM Genel Sekreteri Ban’ın; iki tarafın diplomatik yaklaşımları arasındaki dengeyi kurduğunu ve Kıbrıs müzakere sürecinin önümüzdeki Haziran ayına kadar doruğa ulaşmasını/tamamlanmasını öngören yol haritasını çizmeyi başardığını ileri sürdü.

Ban’ın zaman takvimlerine “kelimesi kelimesine” atıfta bulunmaksızın, Güney Kıbrıs AB dönem başkanlığını devralana kadar atılması gereken adımlara işaret etmekte olduğunu yazan gazete, Ban’ın Kıbrıs Türk tarafını yeni üçlü görüşmeden önce; mülkiyet ve vatandaşlık konularını ilk kez sayılar ve verilerle tartışmaya zorladığını öne sürdü.

Gazete, Ban’ın Kıbrıs Türk tarafını; Toprak konusunu üçlü zirveden hemen sonra haritalarla tartışmaya mecbur ettiğini de ekledi.

Gazete bunun akabinde ise, tarafların anlaşmaya yaklaşmaları halinde; hazırlanmış olan yazılı çözüm taslakları temelinde, anlaşma ve referandumlar gerçekleştirilmesi amacıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili bir uluslararası konferans toplanacağını belirtti.

Politis, Ban’ın Eroğlu ve Hristofyas’a gönderdiği mektupta, New York’a liderlerin eşlerini de davet ettiğini de yazdı.

Habere göre,  Rum muhalefet partileri, yanlış icraatlarda bulunduğu ve kendilerini bilgilendirmediği gerekçesiyle Hristofyas’a tepki gösterdiler.

Rum hükümeti, BM Genel Sekreteri’nin mektubunun Rum tarafına geç ulaşmasından Birleşmiş Milletler yetkililerini sorumlu tuttuklarını yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Stefanu’nun, Rum Ulusal Konseyi’nin toplanacağını söylediğini ekledi.

Haberine iç sayfalardan “Ban Ortaya Gündem Koydu... Genel Sekreter Mektubunda Liderlere Somut Adımlar Gösteriyor” başlıklarıyla sürdüren gazete, Ban’ın bu ayın sonunda New York’ta gerçekleştirilecek olan görüşmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas’a yolladığı mektupla; BM’nin Kıbrıs müzakere sürecinin doruğa ulaşması/tamamlanmasına ilişkin planlamalarıyla bugüne kadar hüküm süren diplomatik belirsizliği çözdüğünü yazdı.

Bu mektup çerçevesinde, Ban’ın müzakerelerin son aşaması (end game) sırasında izlenmesi gerekecek olan eylem planını net bir şekilde ortaya koyarak; liderlere yönelik çağrısını yinelediğini kaydeden gazete, Ban’ın, müzakere sürecinin çoklu konferansa ve tamamlanmaya sevk edilmesi için; tarafların yapması gereken hususlara işaret ettiğini belirtti.

“BAN OYUNU BAŞLATTI...”

Politis, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, BM Genel Sekreteri Ban’ın mektubunda çizilen yol haritasının dört ana başlıktan oluştuğunu belirtti.

Gazete, Genel Sekreter’in, tarafların şimdiye kadar ortaya koydukları hususlar, (koşullar, zaman takvimleri ve kırmızı çizgiler) arasındaki dengeleri özenli bir şekilde koruyarak, “oyun kâğıtlarını taraflara dağıtarak oyunu başlattığı” yorumunda bulundu. Gazete, Ban’ın mektubunda anlatılan yol haritasının dört ana başlıktan oluştuğunu belirtti ve şöyle devam etti;

“1. Bunlardan birincisi, “Greentree 2” görüşmesinin gerçekleştirilmesine kadar olan zamanla ilgilidir. Tarafların bu sürede,  Mülkiyet ve vatandaşlık başlığını esaslı bir şekilde görüşmeleri gerekecek. Esasında, Kıbrıs Türk tarafının bu iki başlıkla ilgili olarak sayısal unsurlar ortaya koyması gerekecektir. (Örneğin Kıbrıslı Türkler veya yerleşiklerin ne kadar Rum malını elinde tuttuğu, yerleşiklerin sayısı veya karma evlilikler gibi)

2. İkincisi ise 22-24 Ocak tarihlerinde Greentree’de yapılacak olan yeni üçlü görüşmeyle ilgilidir. Taraflar orada, Kıbrıs sorununun boyutlarıyla ilgili teferruatlara girmeden; Kıbrıs sorununun tüm başlıklarıyla hem fikir olmaya çağrılmaktadırlar.

Bu aşamada, tarafların hali hazırda BM’ye ilettiği çözüm taslakları büyük rol oynayacak ve bugünlerde taraflar yeni unsurlar da ekleyerek bu taslakları kendi aralarında da değiş tokuş edecekler. BM’nin çabası, ortaya çıkacak olan metnin temel bir anlaşma metni olması için; taraflara ait belgeleri “evlendirmektir”.

3. Üçlü zirvenin tamamlanmasının ardından, taraflar, bu kez müzakere masasına toprak düzenlemeleriyle ilgili haritalar da koyarak; Toprak başlığını müzakere etmeye davet edilecek. Bu müzakere süreci Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek ancak bu konuda mutabakata varılması için yeni bir üçlü görüşme yapılması da ihtimal dışında değildir.

4. Dördüncü sırada ise, referandumlara yolun açılması için, başta garantiler olmak üzere; Kıbrıs sorununun dış boyutlarının müzakere edilmesi için çok taraflı bir konferans toplanması var...”

“TELEFONLA DEĞİL, YAZILI...”

Gazete yukarıdaki ara başlıkla yayımladığı haberinde ise, BM Genel Sekreteri Ban’ın, kendi belirlemiş olduğu müzakere yörüngesine tarafları daha fazla bağlamak için; düşüncelerini liderlere daha önce yaptığı gibi telefonla değil, yazılı olarak iletmeyi tercih ettiğini yazdı.

Esasında, Ban’ın iki tarafı da memnun etmeye çabaladığını kaydeden gazete, örneğin, Kıbrıs Türk tarafını müzakere masasına Mülkiyet ve TC kökenlilerle ilgili veriler ve sayılar koymaya zorlayarak Rum kesimini memnun etmekte olduğunu öne sürdü.

Tarafların, bugünlerde teati edecekleri çözüm taslaklarına bu tarz (ne kadar Rum’un mülklerine geri döneceği gibi) veriler dâhil edilmesi gerekeceğini de savunan gazete, Ban’ın, toprak konusuyla ilgili olarak tarafların diplomatik yaklaşımları arasında köprü kurmakta olduğunu ekledi.

Ban’ın, çok taraflı konferansdan önce haritalar üzerinde görüşme yapmayı isteyen Rum kesimini memnun etmekte olduğunu yazan gazete, Genel Sekreterin ikinci olarak ise, sadece çok taraflı konferansın kabul edilmesi durumunda; haritaların masaya konmasını isteyen Kıbrıs Türk tarafını da memnun etmekte olduğunu dile getirdi. (Gazeteye göre, Toprak konusunda mutabakata varılmazsa, çok taraflı konferansyle ilgili düşünceler de hükümsüz kalacak.)

“TARAFLARIN YANITLARI HAZIRLANIYOR”

Gazete başka bir haberinde de tarafların yanıtlarının hazırlandığını belirterek, Ban’ın mektubunda, Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığını “doğal ve gayri resmi bir dönüm noktası olarak” adlandırdığını ancak zaman takvimlerine atıfta bulunulmadığını kaydetti.

Diplomatik kaynaklara dayanarak, Ban’ın sürecin artık son aşamaya girdiğini belirttikten sonra; uluslararası konferansa giden yolun açılması için bütün başlıkların müzakere edilmesi gerektiğini ifade ettiğini yazan gazete, Ban’ın uluslararası konferansın gerçekleştirilmesi için herhangi bir zaman önermediğini veya buna atıfta bulunmadığını ekledi.

Aynı kaynaklara dayanan gazete, Ban’ın, mektubunda,  uluslar arası konferansla ilgili olarak tarafların bu tarz bir toplantıya yönelik görüş/şartlarına değindiğini ve akabinde de Rum kesiminin görüşüyle hem fikir olan kendi görüşünü eklediğini belirtti.

Buna göre gazete, Ban’ın, uluslararası konferansın tüm başlıklar görüşüldükten ve Kıbrıs sorununun iç boyutlarında anlaşmaya yakınlaşmaya varıldıktan sonra gerçekleştirilmesi görüşünde olduğunu anımsattı.

Ban’ın, “Kıbrıs”ın AB Dönem Başkanlığı konusana da değindiğini yazan gazete, Ban’ın bu dönemin sürecin devam etmesi olanaklarını kısıtladığını belirttiğini ancak bunun Kıbrıs sorunuyla ilgili yolun sonu olduğunu söylemediğini belirtti.

“MEKTUPLARLA CEVAP VERİYORLAR”

Gazete yukarıdaki ara başlıkla yayımladığı haberinde ise, elindeki bilgilere dayanarak, tarafların yeni üçlü görüşme davetine yanıt verme konusundaki taahhütlerini teyit ederek; bugünlerde BM Genel Sekreteri Ban’a mektuplarla yanıt vermeye niyetlendiklerini bildirdi.

Buna paralel olarak, tarafların süreçle ilgili olarak ortaya çıktığını düşündükleri “gri noktaları” netleştirmeye çalışacaklarını da yazan gazete, tarafların bu şekilde Ban’ın dikkatini göz önüne alınması gereken verilere çekme düşüncesine sahip olduklarını kaydetti.

Liderlerin bugün doğrudan müzakereler çerçevesinde yeniden bir araya geleceklerini de yazan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer’in grubunun üçlü görüşmeye kadar çok yoğun çalışacağını, taraflarla ayrı ayrı birçok ayrı görüşmeler yapmasının beklendiğini belirtti.

“BAN UYKUDA YAKALADI...”

Alithia gazetesi ise yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri Ban’ın Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı ve siyasi güçleri gafil avladığı yorumunda bulundu ve Ban’ın Ocak sonunda New York’ta gerçekleştirilecek olan zirvenin “oyunun sonu olduğu sinyalini verdiğini” net bir şekilde ortaya koyduğunu yazdı.

Ban’ın uluslararası konferans toplanmasından aynı zamanda harita, veriler sayılarla müzakere edilmesinden bahsettiğini yazan gazete, Genel Sekreterin son tarihin; Rum kesiminin AB dönem başkanlığını devralacağı Temmuz ayı olduğu imasında bulunduğunu ekledi.

Gazete “Ban’dan Gafil Avlayıcı Hareket” başlığıyla iç sayfadan yayımlamaya devam ettiği haberinde ise, Ban’ın New York zirvesinden neredeyse birkaç gün önce gafil avlama taktiğini seçtiğini yazdı ve liderlere yolladığı mektupla, hedefinin Kıbrıs müzakerelerinin; AB dönem başkanlığının Güney Kıbrıs tarafından devralınmasından önce çoklu bir konferans toplanmasıyla sonlanması olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

Metnin neredeyse bir buçuk sayfa uzunluğunda olduğunu ve metinde tarafların ve BM’nin oyunun sonuna girdiklerinin belirtildiğini kaydeden gazete, mektupta Mülkiyet, Toprak ve Vatandaşlık konularının haritalar, veriler ve sayılarla tartışılması gerektiğinin vurgulandığını ekledi.

“HRİSTOFYAS’A MESAJ”

“Oyunun sonu” ve sürecin “çok taraflı konferansla birlikte 2012 yılının Haziran ayında sonlanması perspektifiyle” ilgili ifadelerin daha çok Rum tarafına atfedildiğini yazan gazete, Rum tarafının zaman takvimleri belirlenmesi ve uluslararası konferansın masada açıkta kalan konularla birlikte toplanmasına çekinceyle baktığını yazdı.

Ban’ın mektubunun, çözüm sürecinin sona ermesi için Greentree’de ve bundan sonra yapılacak olan baskılar dahilinde bulunduğunun kuşkusuz olduğunu yazan gazete, Ban’ın bu hareketiyle Rum tarafını gafil avladığını yineledi.

Diplomatik kaynaklara dayanarak, Rum tarafının Greentree zirvesinden önce Ban’dan mektup almayı beklemediğini kaydeden gazete, Rum tarafının Ban’ın diplomatik bir şekilde “oyunun sonuna” ve AB dönem başkanlığının Rum tarafınca devralınacak olmasına atıfta bulunmasını beklemediğini de ekledi.

Bütün bunlara rağmen, Rum tarafının New York’tan aldığı bütün mesajların olumsuz olduğunu düşünmediğini kaydeden gazete, Rum kesiminin, Ban’ın; Mülkiyet, Toprak ve vatandaşlık konularının müzakeresinin bundan sonra haritalar, veriler ve sayılar temelinde yapılması gerektiğini vurgulamasını yücelttiğini belirtti.

Ban’ın mektubunun, Rum Yönetimi Başkanlığını endişelendirdiğini de yazan gazete, çünkü mektubun, BM’nin, Kıbrıs müzakere sürecinin, 2013 yılında Rum tarafında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine kadar ertelenmesi olasılığını gözden geçirmediğini açıkça gösterdiğini kaydetti.

“İÇERİK”

Gerek elde ettiği bilgiler, gerek “Anadolu Ajansının” yayımladığı habere dayanarak, Ban’ın mektubunun kısa ancak kapsamlı olduğunu yazan ALİTHİA, Ban’ın çözüm süreciyle ilgili olarak, son aşamaya girildiğini (end game) netleştirdiğini ve  bu seferki görüşmeye liderlerin eşlerini de davet ettiğini yineledi.

Gazete, Ban’ın, Ban’ın, müzakerelerin artık masaya; Toprak, mülkiyet ve güvenlikle ilgili haritalar, veriler ve sayılar konmadan devam edemeyeceğine değindiğini ettiğini yineledi.

Ban’ın liderleri Greentree görüşmesine kadar olan kısa sürece ciddi bir ön çalışma yapmaya davet ettiğini de kaydeden gazete, Ban’ın mektupta Toprak, Mülkiyet ve TC kökenliler konusunun ciddi anlamda görüşülmesinin; çok taraflı konferansın toplanmasına müsaade edeceğine dair görüşünü tekrarladığını da dile getirdi.

“MÜZAKERE YÖNTEMİ”

Ban’ın mektubunda, Greentree’de izlenecek olan görüşme yöntemine ilişkin imada bulunduğunu da yazan gazete, BM’nin, liderlerden aldığı çözüm taslaklarını bağdaştırmak isteyeceğini belirtti.

Bu yöntemin Rum kesimini memnun etmediğini çünkü Rum kesiminin bu yöntemin BM’ye hakemlik yapma koşulları sağladığı düşüncesinde olduğunu ifade eden gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, tarafların görüşlerini içeren belgeleri bağdaştırmaya çalışacak olan grubun; bunu problem yaratmayacak şekilde yapacağını ekledi.

Çözüm taslaklarının nihai şeklinin, önümüzdeki günlerde şekilleneceğini yineleyen gazete, tarafların bunları Greentree’den önce değiş tokuş etmelerinin beklendiğini ekledi.

“BİR SONRAKİ ADIMLARIN ANAHTARI; GÖRÜŞLERİN LİSTELENMESİ”

Fileleftheros gazetesi ise manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın görüşlerini listeleyen ve BM’ye iletilen başlangıç belgelerinin; süreçteki çıkmazın aşılması için araç teşkil edeceklerini yazdı.

Bunun BM’nin değerlendirmesi olduğunu yazan gazete, BM’nin; belgelerin sunulmasının ileriye yönelik bir adım teşkil ettiğini düşündüğünü ekledi.

BM’nin önümüzdeki aylarda her şeyin bitmiş olması gerektiğini düşündüğünü de kaydeden gazete, bunun Genel Sekreter Ban’ın liderlere yolladığı mektuptaki mesaj olduğunu da yazdı ve bir diğer ifadeyle mesajın “AB Dönem Başkanlığı Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından devralınmadan önce, anlaşma olması” şeklinde olduğunu belirtti.

Tarafların başlangıç belgelerinden, standart yaklaşımlardan ileri gelen farklılıklar ortaya çıkmadığını yazan gazete, BM’nin, her iki tarafın görüşlerinin değerlendirilmesiyle birlikte; ya görüş birlikleri ortaya çıkacağını, ya da kademeli olarak BM tarafından fikirler sunulmasına doğru gideceklerini ekledi.

Pascoe ile Downer’in “bir adım daha atacaklarını” da yazan gazete, iki yetkilinin anlaşmazlıklar arasında köprü kurulması için fikirler sunulması yönünde hareket edeceklerini haber verdi.

Gazete “Bilgili kaynaklara” dayanarak , tepki doğmaması için, BM yetkililerinin  çok dikkatli bir şekilde çalışacaklarını beleirterek haberine iç sayfalardan “BM’nin İki Belge Üzerindeki Çalışmaları” başlığı altında sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, BM’ye iletmiş oldukları listelenmiş görüşlerini içeren belgelerde; sabit görüşlerini tekrarlamakta olduklarını yazan gazete, elde ettiği güvenilir bilgilere dayanarak, Downer grubunun Greentree görüşmesine kadar, birtakım görüş birlikleri veya en azından bir dizi konuda net bir görüntüye sahip olmayı istediğini ekledi.

BM’nin planlamalarına dayanarak, uluslararası örgütün iki eksende hareket edeceğini kaydeden gazete, kısaca şunları yazdı;

“İlk olarak, Greentree görüşmesine kadar Kıbrıs’taki görüşmeler devam edecek ve dikkatler Yönetim, Mülkiyet ve Toprak konularına odaklanacak. Bu husustaki ilk görüşme, geçen hafta zaten teknokratik aşamada gerçekleştirildi. Buna paralel olarak, gerek Kıbrıs’ta gerekse Greentree’de görüş birliklerine varılması durumunda, önümüzdeki aylarda çok taraflı bir konferansın gerçekleştirilebilmesinin ilan edilebilmesi için bunlara Ekonomi ve AB konuları da eklenecek. Ki bu argüman da oldukça zor olarak addediliyor.

İki müzakerecinin listelenmiş görüşleriyle ilgili olarak ise, BM, gerçeklikleri yüceltme mantığında hareket ediyor.”

Gazete Ban’ın mektubuyla ilgili haberi ise “Çok taraflı konferans Arka Planda Olmakla Birlikte; Ban’dan Son Mesaj” başlıklarıyla yayımladı.

“BAN’IN MEKTUBU DAHA ÇOK KIBRIS TÜRK TARAFINA YÖNELİK”

Haravgi ise “Kıbrıs Türk Tarafına Yönelik Teşvikler... Ban’ın Mektubu Daha Çok Kıbrıs Türk Yönetimine Sesleniyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, BM Genel Sekreteri Ban’ın liderlere yolladığı mektupta “mülkiyet, vatandaşlık ve toprak başlıklarının görüşülmesiyle ilgili anlaşmadan caymasıyla ilgili olarak; daha çok Kıbrıs Türk tarafına yöneldiğini” iddia etti.

Simerini ise “Genel Sekreter Çemberi Daraltıyor... Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı Dönüm Noktası- Ban Yolun Sonunu Gösteriyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfalardan yayımladığı haberinde, Anadolu Ajansı ile Hürriyet gazetesinin konuyla ilgili haberlerinden yaptığı derlemeleriı okuyucularına yansıttı.

 
9 Ocak 2012 Pazartesi 14:25
Okunma: 650
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu