Ana Sayfa » Kıbrıs » Başbakan İrsen Küçük "ıı. Ab Uyum Paketi Ve Kamu Reformu Çalışmaları" Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi -2-

Başbakan İrsen Küçük "ıı. Ab Uyum Paketi Ve Kamu Reformu Çalışmaları" Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi -2-

Küçük: "halkın Layık Olduğu Şartlarlarda Yaşayabilmesi Ve Gelişmiş Ülkelerin Sahip Olduğu Refah Koşullarına Sahip Olması Yönünde Her Türlü Çabayı Ortaya Koymaktayız".

 
 
Başbakan İrsen Küçük

"AB UYUM ÇALIŞMALARI BUNUN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİDİR"

"II. AB UYUM PAKETİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAKANLAR KURULU'NUN GÜNDEMİNE ALINACAK"

Lefkoşa, 7 Ekim 11 (T.A.K.): Başbakan İrsen Küçük, hükümet olarak halkın layık olduğu şartlarlarda yaşayabilmesi ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu refah koşullarına sahip olması yönünde her türlü çabayı ortaya koymakta olduklarına işaret ederek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren destek belirttiğimiz ve ilerlemesi için her türlü imkânı yarattığımız AB uyum çalışmaları da bunun en önemli göstergesidir.  Öncelikli gördüğümüz alanlarda mevzuatımızın ve idari yapılanmamızın güçlenmesine katkı koyan AB uyum çalışmaları, diğer reform çalışmalarında olduğu gibi partiler üstü bir anlayışla ve zümresel değil toplumsal fayda gözetilerek yürütülmektedir" dedi.

Başbakan İrsen Küçük,  bugün öğleden sonra Kalkınma Bankası Konferans Salonu'nda  düzenlediği basın toplantısında, "II: AB Uyum Paketi ve Kamu Reformu Çalışmaları" hakkında bilgiler verdi.

Basın toplantısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,  Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhan Erçin, çok sayıda devlet ve hükümet yetkilisi ve yasa ve tüzüklerin hazırlanmasına katkı koyan bürokratların katılımıyla gerçekleştirildi.

BAŞBAKAN İRSEN KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük yaptığı konuşmada, görevindeki bir buçuk yılını tamamlamakta olan hükümetin, geçen bu kısa süre zarfında güçlü siyasi irade ve istikrar gerektiren önemli reformlara imza attığını vurguladı.

Bunların en başında sürdürülebilir ekonomik kalkınma adına yapılacak tüm reformların ön koşulu olan iyi bir kamu mali yönetim sisteminin tesis edilmesi geldiğini ifade eden Başbakan Küçük, bu yönde alınan önlemler sayesinde bütçe gelirlerinde artış kaydedildiğini, makro-ekonomik tahminler ve bütçe hazırlama sürecinin  iyileştirildiğine dikkat çekti.

Bunun yanında devlet borçlarının yeniden yapılanmasını ve daha güvenli bir finansal yapının oluşmasını hedefleyen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası'nı yürürlüğe koyduklarını anlatan Başbakan Küçük, "Küresel ekonomik krizin, izolasyonlar altında var olma mücadelesi vermeyen güçlü ekonomileri bile derinden etkilediği düşünülürse, reformlara önümüzdeki dönemde de devam etmemiz kaçınılmaz görünmektedir. Kısa vadede fedakarlık gerektiren ancak uzun vadede bizden sonraki nesillere daha güzel bir gelecek sunacağına yürekten inandığımız reformları, halkımızın sebatla karşılaması ve yapıcı desteğini eksik etmemesi en büyük beklentimizdir" dedi.

Yarım asırdır siyasi ve ekonomik tecrit altında varoluş mücadelesini sürdüren Kıbrıs Türk halkının istikrar, güven ve birlik içinde olmaya  bu dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna   vurgu yapan Başbakan İrsen Küçük, şöyle konuştu:

"Biz hükümet olarak, halkımızın layık olduğu şartlarlarda yaşayabilmesi ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu refah koşullarına sahip olması yönünde her türlü çabayı ortaya koymaya hazırız.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren destek belirttiğimiz ve ilerlemesi için her türlü imkânı yarattığımız AB uyum çalışmaları da bunun en önemli göstergesidir.    Öncelikli gördüğümüz alanlarda mevzuatımızın ve idari yapılanmamızın güçlenmesine katkı koyan AB uyum çalışmaları, diğer reform çalışmalarında olduğu gibi partiler üstü bir anlayışla ve zümresel değil toplumsal fayda gözetilerek yürütülmektedir."

Geçtiğimiz yıl yine bu dönemlerde 5 yasa ve 2 tüzükten oluşan Birinci AB Uyum Paketini kamuoyu ile paylaşıp akabinde yasa tasarılarını Meclis'e sevk ettiğini anımsatan Başbakan Küçük, söz konusu tasarıların ivedilikle görüşülebilmesi için Meclis AB Uyum Yasaları Komitesi oluşturduklarını söyledi.

AB uyum yasalarının gerek ilgili Komite'de gerekse Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile uzlaşı aranarak görüşülmekte olduğunu belirten  Küçük, "Bu ise iyi yönetimin temel unsurlarından olan katılımcılığın ve uzlaşı kültürünün siyasi hayatımıza yerleşmesine önemli katkı koymaktadır" dedi.

8 YASA VE 9 TÜZÜK

Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'nin eşgüdümünde ilgili bakanlıkların her düzeydeki yetkililerinin özverili çalışmaları ile hazırlanan İkinci AB Uyum Paketi'nin de benzer şekilde ele alınacağından kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Başbakan Küçük, pakette yer alan 8 yasa ve 9 tüzük hakkında bilgiler vererek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan İrsen Küçük, önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nun gündemine alınacak olan İkinci AB Uyum Paketi'ndeki yasa tasarıları  hakkında şu bilgileri aktardı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımızda uluslararası standartlar ile uyumlu bir harcama öncesi kontrol ve harcama sonrası denetim sisteminin oluşturulmasını beraberinde getirecek olan Kamu İç Mali Kontrol Yasa Tasarısı; Merkezi İhale Komisyonu'nun ve ondan bağımsız ihaleye çıkan diğer kamu kuruluşlarımızın AB standartlarında şeffaf ve hesap verebilir ihale yöntemlerine uymasını sağlayacak Kamu İhale Yasa Tasarısı; kamu-özel sektör çalışanlarının çalışma koşulları arasında ortak payda yaratacak ve çalışma hayatını düzenleyen çerçeve yasa görevi görecek olan İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı; piyasaya arz edilen ürünlerin teknik düzenlemeler ile standartlara uygunluğunu sağlayacak ve bu yönde denetim görevini yürütecek kuruluşların sorumluluklarını belirleyecek olan Ürün Güvenliği Yasa Tasarısı; kimyasal maddelerin üretilmesi, kullanılması ve ithal edilmesi esnasında oluşabilecek riskleri kontrol etmeyi ve yönetmeyi hedefleyen Kimyasallar Yasa Tasarısı; hayvan sağlığı için kullanılan ilaçların denetimini yaparak bunların insanlarda yaratabileceği yan etkileri ortadan kaldırmayı amaçlayan Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı; bitki ve bitkisel ürünlerin gerek ülkeye girişlerinde gerekse ülke içindeki üretimlerinde uluslararası sağlık standartlarına uyumunu denetleme yöntemlerini belirleyen Tarımsal Karantina Yasa Tasarısı."

Bunlara ek olarak aileler ve toplum üzerinde travmalara yol açan trafik kazalarının ölümle sonuçlanmamasına katkı koyacak düzenlemeler getiren Emniyet Kemerleri Yasa Tasarısı'nın  da İkinci AB Uyum Paketi kapsamında hazırlanıp ivediliğinden dolayı yaz dönemi öncesinde Meclis'e sevk edildiğini anımsatan Başbakan İrsen Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci AB Uyum Paketi ile Bakanlar Kurulu'na sevk edilecek olan tüzükler ise, daha önce AB'ye uyumlu olarak hazırlanan ve Meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe giren veya girecek olan yasalara, uygulamada işlevsellik kazandıracaktır.

Tüketicilerin taraf oldukları sözleşmelerden, aldıkları ürünlerin garanti belgelerini kullanmalarına kadar birçok alanda mağduriyet yaşamamaları için yürürlüğe giren Tüketicilerin Korunması Yasası tahtında dört tüzük hazırlanmıştır.

Bunlar Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Koşullar Tüzüğü; Ticari Garantiler Tüzüğü; Paket Turlar Tüzüğü; Devre Tatil Tüzüğü'dür."

Bunların dışında işyerlerindeki fiziksel koşullara bağlı olarak oluşabilecek risklere karşı çalışanların korunması maksadını taşıyan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası tahtında bugüne kadar hazırlanarak yürürlüğe giren birçok tüzüğün yanı sıra Patlayıcı Ortamlar Tüzüğü; Hamile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü'nün de hazırlandığını vurgulayan Küçük, Birinci AB Uyum Paketi kapsamında Meclis'e sevk edilen ve bugün de Meclis Komitesi'nde onaylanan Çevre Yasası tahtında çevre etki raporlarının AB standartlarına uygunluğunu sağlayacak yeni Çevresel Etki Değerlendirme Tüzüğü'nün  hazırlandığına işaret  etti.

Son olarak Sigortacılık Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası tahtında hazırlanan Acenteler Tüzüğü ile Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Tüzüğü'nün reasürans brokerliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin kuruluşlarına, faaliyetlerine, tutacakları defter, belge ve kayıt düzenine etkinlik ve işlevsellik katacağını kaydeden Küçük,  "Hükümetimizin önümüzdeki dönemde de AB çalışmalarına olan desteği devam edecektir. Bu bağlamda, 2009-2011 yıllarını kapsayan Müktesebata Uyum Programının 2012-2014 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi için bir çalışma başlatılacağını da buradan duyurmak isterim" dedi.

Devamla, bir önceki program hazırlıklarında olduğu gibi Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütülecek olan bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı'nın deneyimlerinden de faydalanılacağını anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Sizlerden beklentimiz, uyum yasalarının hazırlanmasında ortaya koyduğunuz özveri ve emeğin aynisini, AB müktesebatı referans alınarak önümüzdeki üç yılın sektörel planlanmasının yapılacağı yeni programın hazırlanmasında da göstermenizdir.

Amaç ve temennimiz, meslekte yetişme ve uzmanlaşmaya katkı sağlayan bu çalışmaların, yeni dönmede daha geniş kesimleri de içine alacak şekilde yürütülmesidir.

Bu bağlamda, müsteşar ve müdürlerimizden kurumları içinde gerekli girişimlerde bulunmalarını rica ederim."      

PERSONEL YÖNETİMİ REFORMU

Son olarak, AB uyum çalışmalarının Kamu Reformunun önemli bir bacağını oluşturan Personel Yönetimi Reformu ile eşgüdüm içinde yürütülmesi, bir birini karşılıklı destekleyen unsurlar olmaları sebebiyle önem taşımakta olduğuna da dikkati çeken Başbakan Küçük, "Yeni Kamu Görevlileri Yasası ile üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacak olması, yönetimde devamlılığı ve kurumsallaşmayı beraberinde getirirken; yasa kapsamındaki diğer yenilikler personel verim ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini olumlu yönde geliştirecektir. Diğer bir ifadeyle, terfi sürecinin personelin işte ortaya koyduğu performansla ilişkilendirilmesi; kurumlararası mobilitenin bir ceza değil kariyer gelişim aracı olarak kullanılması ve kamu yönetimin siyasi vasfının azaltılması, kamuda etkinlik ve verimliliği beraberinde getirecektir" şeklinde konuştu.

İkinci AB Uyum Paketi'nin Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesine eş zamanlı olarak yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'nın da gündeme alınarak Meclis'e sevk edileceğini açıklayan Başbakan İrsen Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Söz konusu tasarı, Haziran ayında kamuoyu ile paylaşılmış, sendikalardan alınan görüşler neticesinde ise yeniden değerlendirilmiştir. Hukuk Dairesi'nin incelemesinde bulunan tasarının Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerle işbirliği içerisinde ileriye görülmesi ve daha etkin bir kamu yönetimi oluşturmak için Hükümetimizin kararlılığını bir kez daha vurgulamak isterim. Tüm bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

(KAR/GÜR) EK VERİLECEK

 
7 Ekim 2011 Cuma 20:46
Okunma: 533
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu