Ana Sayfa » Kıbrıs » Başbakanın konuşmasının tam metni.

Başbakanın konuşmasının tam metni.

İşte başbakanın yaptığı konuşmanın tam metni

 
 
Başbakanın konuşmasının tam metni.


Değerli medya mensupları,

Sevgili vatandaşlarım,Öncelikle hepinizi şahsım ve hükümetim adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Bugün benim Başbakanlığım’daki hükümetin kuruluşunun birinci yılını doldurması dolayısı ile bakanlarımla birlikte karşınızda bulunuyoruz.

Önce kısa bir durum değerlendirmesi yapacağım, ardından Başbakanlık ve Bakanlıklarımıza bağlı daire ve kuruluşlarda ağırlıklı olarak son bir yıl içinde yapılan önemli çalışmaları sizlerle ve sizlerin aracılığı ile çok değerli halkımızla paylaşmak istiyorum. Bu noktada faaliyetlerini sunacağım bakanlıkların icraatlarını bir dönem başarı ile sürdüren ve görevlerini yeni arkadaşlarına devreden Bakan arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürlerimi sunarım.

19 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen Milletvekilliği Genel Seçimi`nde deneyimli Ulusal Birlik Partisi`ni yeniden istikrarlı kalkınma ve refah için tek başına iktidara getirdiniz.

Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin sıkıntıya sokulduğu bu dönemden ve dünyada baş gösteren ekonomik krizden çıkış, İSTİKRARLI hükümet ve İSTİKRARLI ekonomik kalkınma ile mümkündür. Halkımız, Ulusal Birlik Partisi’ni tek başına iktidara getirerek siyasette istikrarı sağlamıştır. Uyguladığımız ekonomik program ile ekonomide istikrarlı kalkınmayı da biz sağlayacağız.

UBP halkına verdiği sözleri yerine getirmek için 5 yıllık görev süresi sonuna kadar kararlılıkla, azimle çalışacaktır.

Biz başkalarına benzemeyiz. Bizim kitabımızda yılmak, sorunlardan korkmak, sorumluluktan kaçmak yoktur.

Doğru olanı gördüğü halde yapmamak, cesaretsizliktir. Biz sorunların üzerine cesaretle, kararlılıkla yürüyeceğiz.

Ya başaracağız, ya başaracağız.

UBP hükümeti olarak ülkenin sorunlarını çok iyi biliyoruz.

Halkımız da ülkenin sorunlarını ancak Ulusal Birlik Partisi kadrolarının çözeceğine inandığı için bizleri görevlendirmiştir. Ancak sizler de takdir edersiniz ki bu sorunlar bir sihirli değnekle hemen çözülmez. Bu sorunları çözmek bir süreç ve sabır işidir.

Alınan ekonomik tedbirlerin temel üç evresi vardır.

1-Var olan ekonomik sıkıntıların aşılması;

2-Sürdürülebilir bir bütçe yaratılması;

3- İstikrarlı sürdürülebilir büyümenin yeniden sağlanması;

Şimdiye kadar “Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı” doğrultusunda aldığımız ciddi tedbirlerle ekonomimiz tedavi sürecine girmiştir.

Bunu da gerek 2010 yılı bütçesindeki iyileşmeden, gerekse de 2011 yılının ilk çeyreğindeki ithalat ve ihracat miktarlarındaki olumlu gelişmelerden görebiliyoruz.

Hükümetimizin kararlı ve istikrarlı uygulamaları sonucu, 2011 yılının ilk çeyreğindeki ekonomik göstergeler 2011 yılının 2010 yılından daha iyi olacağını gösteriyor.

Göreve geldiğimizden bu yana aldığımız kararlarla ülkemizin mali dengeleri sağlanmıştır. Mali dengelerin sağlanması, ülkenin yatırım yapmak, iş yapmak ve yaşamak için daha güvenli hale gelmesi demektir. Halkımızın en küçük bir kuşku duymaksızın huzur ve güven içinde ülkesinin geleceğine hizmette devamı en büyük dileğimdir.

2011 yılında devam eden projelere ek olarak, hayata geçirmeyi planladığımız 175 milyon TL`lik yatırım ve reel sektöre sağlayacağımız 100 milyon TL`lik destekle ekonomik gelişme daha da hızlanacaktır.

Her alanda, her konuda çok önemli; ülkemiz için reform, değişim ve atılım sayılabilecek çabalar içinde bulunuyoruz.

Unutulmamalıdır ki ekonomik kalkınma olumlu beklentilerle gerçekleşir. Ülkeyi yangın yeri gibi göstermek ve insanlarımızın beklentilerini olumsuza çevirmek, ülkemize ve kendimize vereceğimiz en büyük zarardır. Bu tür çabalardan belki kısa vadeli, küçük, siyasi ve benzeri çıkarlar sağlanabilir. Ancak büyük resimde kesinlikle kaybeden hepimiz oluruz. Bu nedenle böylesi köklü restorasyonlarda tüm kesimler olarak temel ülke birliğini sağlamak zorundayız.

Değerli Basın Yayın Mensupları,

Hükümetimizin bir reform hükümeti olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu sebepten dolayı, Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, ülkemizdeki yasal ve idari yapılarda köklü bir modernizasyona gidilmesi için Avrupa Birliği kriterleri temel alınarak bir dizi yasa hazırlanması için etkin çaba sarf etmektedir.

Hükümetimizin kurulmasından bu yana, AB’ye uyumlu Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası Cumhuriyet Meclisine sevk edilerek onaylanmıştır. Yürürlükteki bu yasa sigortacılık sektörünün daha güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlamaktadır.

Bu yasanın yanı sıra,  yine Hükümetimiz döneminde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve haberleşme sektörünü yeniden düzenleyecek olan Elektronik Haberleşme Yasası da Meclis’te halihazırda görüşülmektedir.

Kamu ihale sürecinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda modernizasyonunu hedefleyen Merkezi İhale Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, hayvanlardan ve hayvansal maddelerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edebilmeyi hedefleyen Hayvan Sağlığı Yasası, Hayvanların barınması, taşınması, kesilmesi veya itlaf edilmesi süreçlerinde AB standartlarında muameleye tabi olmalarını amaçlayan Hayvan Refahı Yasası ve çevrenin alt sektörlerine dair tüm standart, limit değer ve prosedürlerle ilgili hususları içeren AB mevzuatına uyumlu bir çerçeve yasa niteliğindeki Çevre Yasası da 1. AB Uyum Paketi adı altında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve Cumhuriyet Meclisine sevk edilmiştir.

Kamuda verimliliği artırmayı amaçlayan ve AB uyum çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte olan Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmaların bir parçası olan Kamu Görevlileri Yasası tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde ilgili paydaşlar ile ele alındıktan sonra, Meclis’e sevk edilecektir. Hazırlanan tasarı ile, üçlü kararname atamalarının kapsamı daraltılarak, kamu yönetiminde siyasetin etkinliğinin azaltılması ve büyük ölçüde müşavir sorununa çözüm olması amaçlanmıştır. Ayrıca yeni getirilecek sınav sistemi ile de kamu görevine atanma ile terfilerde liyakatın güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve yönetim sistemini tekrar tasarlamak amacı ile de, Devlette Kurumsal ve Fonksiyonel Gözden Geçirme Projesi başlatılmıştır. Proje halen devam etmekte olup, proje çerçevesinde hazırlanacak rapor ışığında tüm devlet yapısı gözden geçirilip, yeniden yapılandırılacaktır.

Meclisteki yoğunluk nedeniyle, reform niteliğindeki bu yasaların zaman kaybetmeden görüşülmesi için de Meclis bünyesinde bir AB Uyum ve Kamu Yönetimi Reformu Özel Komitesi oluşturulmuştur. Üyelerini gerek Hükümetten gerekse de ana muhalefet partisinden AB konularında deneyimli milletvekillerinin oluşturduğu bu Komite, sözünü ettiğim yasaların yanı sıra önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilecek 2. AB Uyum Paketi dahilindeki yasaları da ele alacaktır.

Devletimizin Tarım ve Kırsal Kalkınma, Bankacılık, İhale, Ulaşım gibi birçok sektöründe yasal ve idari yapılarımızda köklü değişikliklere gidiyoruz. Ayrıca 20 adet yeni yasanın da yılsonuna kadar tamamlanarak Meclis’e gönderilmesini hedefliyoruz.

Yasal ve idari uyum çalışmalarımızı destekleyici nitelikteki bazı alt yapı yatırımları da AB’nin desteği ve Hükümetimizin gösterdiği etkin işbirliği sayesinde hızla ilerlemektedir. Bu projelerden kısaca bahsetmek gerekirse, su ve atık su alanındaki çalışmalar kapsamında, belli başlı kentlerimizdeki halk sağlığını tehdit eden asbestli su borularının değişimi ve kanalizasyon inşa çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu bağlamda, Lefkoşa’da 80 km, Gönyeli’de 72 km, Girne’de 34 km, Lefke’de 4 km, Güzelyurt’ta 106 km ve Gazimağusa’da 45 km’lik asbestli su borularının değişimi tamamlanmıştır. Ayrıca Güzelyurt ve Gazimağusa’da kanalizasyon şebekeleri oluşturulmuştur.

Adamızın güzel havasını karartan ve eşsiz doğamızın kanayan yarası haline gelen Dikmen Çöplüğü’nün rehabilite edilip yeşil alan olarak halkımızın hizmetine sunulmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. Alınan tedbirlerle artık Dikmen çöplüğü sorun olmaktan çıkmıştır. AB standartlarında ve çevreye zarar vermeyen Güngör Düzenli Çöp Depolama tesisinin de inşasına başlanmıştır. Gazimağusa Transfer İstasyonunun kurulumu ise tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Sevgili Basın Yayın mensupları,

Kamunun çağdaş bir ağla donanarak elektronik ortamda işlem yapabilir duruma gelmesini destekliyoruz.

Yapılan çalışmalarla;

-        E-Devlet web portal’ı aktif hale getirilerek uygulama için testlere başlanmıştır.

-       Kamu posta (mail) servisleri için yeni sunucular kurulmuş ve hizmet verilmeye başlanmıştır. Böylece kamuda çalışan her kişiye, kurum ve/veya kuruluşa resmi e-mail adresi verilecektir.

-E-devletin yaygınlaşması için başta Lefkoşa olmak üzere tüm ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının istifade edeceği fiber optik alt yapı çalışmaları başlatılmıştır  ;

-        Sağlık Bakanlığı otomasyon projesi % 90 oranda tamamlanmıştır.

-        KKTC vatandaşları Temmuz ayı içerisinde kullanıma açılacak yeni bir portal sayesinde kendi şahsına ait bilgileri anında görebilme olanağına sahip olacaktır.Değerli Basın Yayın Mensupları,

Hükümetimiz döneminde BRTK televizyonları yeniden konumlandırılmış ve Ekim ayından itibaren  BAYRAK HABER ile BAYRAK  AİLE kanalları uydu, karasal ve karasal sayısal olarak yayın yapar duruma getirilmiştir.

Ekim ayından bu yana Cumhuriyet Meclisi yayınları BAYRAK AİLE televizyonun yanı sıra Bayrak Radyo 5’ten de canlı olarak izlenmekte/dinlenebilmektedir.

20 Temmuz’dan itibaren Bayrak Radyo Haber kanalı, radyo kanallarımıza  eklenecektir. Bu kanalın devreye girmesi ile KKTC’de ilk kez bir radyo-haber kanalı hizmete sunulmuş olacaktır.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun çağın gelişmelerine uygun bir şekilde yapılandırılması, idari yapının yeniden düzenlenmesi uzun yıllardır kadrosuz olarak çalışan personelin kadrolanması için başlatılan yasa çalışmalarında ise son gözden geçirmeler yapılmaktadır.

Radyo yayın ve kayıt stüdyolarının sayısallaştırılması için yapılan çalışmalar, geçtiğimiz yıl içinde sonuçlanmış ve Bayrak Radyosu, Bayrak FM stüdyoları ile üç kayıt stüdyosu sayısal teknoloji ile donatılmıştır.

Karasal-Sayısal televizyon yayınları birinci paketinden sonra, 20 Temmuz 2011 de ikinci paket yayına konulacaktır.Sevgili kardeşlerim,

Kooperatifler ülkemiz ekonomisi için vazgeçilmez mali kurumlardır. 2011 yılı itibarıyle 217 adet tescilli kooperatif bulunmaktadır. Hedefimiz kooperatiflerin mali yapılarını güçlü bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak, meydana gelebilecek suistimallerle yolsuzlukları önlemek için gerekli tedbirleri almaktır.

5 Kasım 2009 tarihinde TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolu çerçevesinde, mali sektör içindeki payının önem ve büyüklüğü dikkate alınarak, Bankacılık lisansına sahip olmayan, ancak mevduat toplayıp kredi veren kooperatiflerin finans sistemini bozmayacak şekilde amaca uygun çalışmalarını Aralık 2011 tarihine kadar tamamlamalarını amaçlıyoruz.Değerli Basın yayın mensupları,

Önceki yıllarda eksi bütçe ile faaliyet yapan Vakıflar İdaresi, alınan önlemlerle, 2010 yılını 2.5 milyon TL bütçe fazlası ile tamamlamıştır. Vakıflar İdaresi, sağlamış olduğu gelir fazlasını yatırıma dönüştürmek amacıyla Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bir  alış-veriş merkezi yapımına başlamıştır.

Saray Hotel, özel bir şirkete, yapılan  ihale sonucu, kiralanmıştır. Otelin önümüzdeki günlerde turizmin hizmetine sunulması  öngörülmektedir.

Sultan Mahmut Kütüphanesi yapılan çalışmalar neticesinde araştırmacıların hizmetine açılmıştır. Bu kütüphanede 1571 yılından bu yana Osmanlı ve İngiliz döneminde Vakıflara ait belgelerden dijital ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Mormenekşe, Adaçay, Pamuklu, Düzova ve Doğanköy’e cami yapılması için proje çalışmaları tamamlanmıştır.Sevgili Basın yayın mensupları,

YAGA bir yıllık dönem içerisinde toplam 52 adet potansiyel yerli ve yabancı yatırımcı ile görüşmelerde bulunmuş onlara çeşitli sektörel bilgilerle birlikte yatırım ortamı konusunda danışmanlık hizmeti sunmuştur.  YAGA 25 yatırımcı projesini aktif olarak takip etmekte ve işlemlerini yürütmektedir.

Yatırım Yönlendirme ve tanıtım stratejisi çerçevesinde YAGA “2010 KKTC İŞYAPABİLİRLİK ENDEKSİ RAPORUNU” tamamlamış ve rapor ve diğer tüm kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Değerli Basın Yayın Mensupları,

Hükümetimiz bir yıl önce kurulurken “şeffaflık” ilkemizin gereği ve “yapanın yanına kar kalmamalı” anlayışımız dolayısı ile Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun çalışmalarına süratle başlayacağını belirtmiştim. Bu çerçevede yapılan denetimler neticesinde;

1- İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne ihale yoluyla alımı yapılan Factor 8 ve D-Gam isimli ilaçlar hakkındaki Denetim Raporu,

2- Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Kiralanan Ece Un Fabrikası’nda Bulunan 600 Ton Seferi Buğday Stokunun Sirkat Edilmesi Hakkındaki Denetim Raporu,

3- 132 KV Geçitkale-Meriç-Lefkoşa Enerji Nakil Hattı ve Geçitkale Havalimanı’nın Kapatılması Hakkındaki Denetim Raporu,

4- Devlete ait taşınmaz malların yasal dayanağı olmadan ve Anayasa’nın 159. Maddesine aykırı olarak 9.4.2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satılmasına ilişkin Denetim Raporu,

5- Tahsisten ve/veya topraklandırmadan hak sahibi olmamasına rağmen, hak sahibi olarak gösterilmek suretiyle, Karaman ve Edremit’de bulunan taşınmaz mallar için evrakta tahrifat yaparak taşınmaz mal alma imkanı sağlanması ile ilgili Denetim Raporu

6- KKTC adına kayıtlı rezerv kaynakların 2007 yılında, 41/77 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasında yer alan hükümlere aykırı olarak bir şahıs adına tapu kaydı yapılması ile ilgili denetim raporu

Hazırlanarak gerekli soruşturma için Başsavcılığa sevkedilmiştir.   Halen aşağıda sıralanan konular ile ilgili denetim devam etmekte olup, belirlenen program çerçevesinde raporlama tamamlanacaktır.

1- Kıb-Tek 3. Etap İletim Dağıtım Hatları İhalesi ve bu kapsamda ihalesiz olarak yapılan yaklaşık 16 Milyon TL tutarındaki işler ve toplamda 32 Milyon TL’na ulaşan proje hakkındaki denetim çalışmaları,

2- Tasfiye halindeki Finansbank, Everestbank, Hürbank, Yurtbank ve Kredi Bankası’nın kredi alacaklarına ilişkin Resmi Kabz Memurluğu ve Mukkayitlik Dairesi’nin yaptığı çalışmaya ilişkin araştırma,

3- Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) denetimi,

4- Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan “Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı” ile ilgili ihale ve bu kapsamda yapılan ek işlerin araştırılması,

5- Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı Anayolu III.Etap yol yapımında sağlanacak fon muafiyetleri ile ilgili araştırmaAyrıca, Denetleme Kurulu’na aşağıda belirtilen konularda yeni talimatlar verilmiş olup bu konular da denetim programına dahil edilmiştir. Bunlar;1. İhalesiz olarak bir inşaat şirketine verilen Gazimağusa Hastahanesi “Temiz Su Arıtma Sistemi Yapımı” ve ayni şirketten Gazimağusa Hastahanesi için “Bakım Hizmeti Alınması” konularının araştırılması,

2. Kıb-Tek Kalecik ve Güneşköy Trafo Merkezleri tevziatı ile ilgili ihale sürecinin keşif çalışmalarını da içerecek şekilde araştırılması,

3. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Şirketinin 2005-2006 yıllarında vermiş olduğu kredilerin araştırılması,

4. Gazimağusa Tapu Dairesi’nde vergi kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddianın araştırılması,

Başbakanlık Denetleme Kurulu çalışmaları yanısıra Maliye Bakanlığı Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun çalışmaları da devam etmektedir.

Teftiş İnceleme Kurulu’nun çalışmalarını ise şöyle özetlemek mümkündür:

· Gümrük ve Rüsumat Dairesi Lefkoşa Şube Amirliği’ne bağlı bir antrepoda yapılan sayım ve denetim sırasında bazı usulsüzlükler tesbit edilmiş olup, suç unsuru içeren hususlarda gerekli işlemlerin başlatılması için Başsavcılığa havale edilmiştir. Lefkoşa Polis Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturmasına halen devam etmektedir.

· Mağusa’da geçici ithal izni ile girişi yapılarak vergi, fon ve harçları ödenmeden el değiştiren yat ile ilgili düzenlenen bilgi notu çerçevesinde ilgili yat önerimiz üzerine mühürlenmiş ve tespitler çerçevesinde hazırlanan bilgi notu’nun Maliye Bakanlığı’mızca Başsavcılığa havale edilmesi önerilmiştir.

· Biokim firmasına kullandırılan 500.000 TL avans ve üretilen suni gübrelerin içeriği ile ilgili Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından gereken inceleme yapılmıştır. 21.12.2005 tarihinde Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Koop Sen, dönemin Başbakanı ve Maliye Bakanı’nın imzaladığı bir protokol ile başlayan suni gübre işleminde imzalanan bu protokolun geçerliliğinin belirlenmesi,  protokol, Bakanlar Kurulu Kararı ile desteklenmediğinden ve mali taahhüt içerdiğinden geçerliliğinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile Biokim’e Zirai Levazım şirketi aracılığıyla ödenen 500.000 TL ön ödeme şeklindeki avans ödeme ile faizsiz kamu kaynağı sağlandığından bu icraatın uygunluğu ve Biokim şirketinin sattığı suni gübrenin Zirai Levazım tarafından Devlet Laboratuvarına 14.11.2008 tarihinde yaptırdığı analizlerde gübrenin etiket değerlerinden farklı olmasına rağmen 11 Mayıs 2009 tarihine kadar  ürünün satın alındığın tespiti üzerine Maliye  Bakanlığı raporu 19 Ocak 2010 tarihinde Başsavcılığa yollamıştır. Rapor, Başsavcılık tarafından Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubesi’ne havale edilmiştir.

· Romanya üzerinden İngiltere’ye hellim ihracatı ile ilgili Maliye Tefiş ve İnceleme Kurulu tarafından yapılan denetim neticesinde ortaya çıkan rapor, Maliye Bakanlığı tarafından Başsavcılığa havale edilmiştir. Başsavcılık, raporu Temmuz 2010’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne sevk etmiştir.  Adli Şube soruşturması halen devam etmektedir.

· Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.’in 2008 Mali Yılı hesaplarının incelenmesi yapılmış ve şirketin maddi kayıba uğratıldığı tespit edildiğinden rapor önerimiz çerçevesinde Başsavcılığa havale edilmiştir. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube raporda sunulan bulgularla ilgili soruşturmayı halen yürütmektedir.

· Kalkınma Bankası tarafından 2004-2009 devresinde kullandırılan krediler örnekleme usülü incelenmiştir. Raporda yer alan bulguların tetkik edilmesi için rapor Başsavcılığa 16 Ağustos 2010’da  havale edilmiştir.

· 2007 yılında çiftçilere emanet mal çeki ile mazot verilmesi için Maliye eski Bakanı tarafından emanet mal çeki basım işleri için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulmuştur. Ancak, Bakanlar Kurulu Karar üretmeden, acil ve özel durum olduğundan, İhale Tüzüğü’nün 4(2) maddesi çerçevesinde basım işi ihalesiz bir gazetecilik ve Matbaacılık şirketine verilmiş, firmaya ödeme yapılmış ve bilahare Emanet Mal çekleri hazır olmasına rağmen kullanıma sunulmayarak elde tutulmuştur. Bir süre sonra özel kredi kartı uygulaması başlatılmış ve netice itibarı ile emanet mal çekleri  imha edilmiştir. Bu bağlamda Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu basım işi için 113,680 TL’lik kamu kaynağının fuzuli  harcandığı sonucuna vardığından bilgi notu, Kurulun önerisi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Başsavcılığa  havale edilmiştir.

· TÜK’ün 2009 ürünü buğday ihracatında alım ve ihraç fiyatları arasındaki farktan doğan alacakların incelenmesi esnasında TÜK tarafından yapılan ihracat işleminde saptanan hususlar çerçevesinde bilgi notu Maliye Bakanlığı tarafından Başsavcılığa havale edilmiştir.

Aşağıdaki konularda ise Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından başlatılan incelemeler tamamlanmış olup, Maliye Bakanlığımız tarafından değerlendirilmeler sürdürülmektedir.

· Emekli Sandığı Fonu tahsilat, harcamalar ve bakiyesinin araştırılması,

· Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nde yapılan yeni araç kayıtlarına ilişkin ihbarın araştırılması,

· Ülkemize ithal edildikten sonra yolcu beraberi yurt dışı yapılan cep telefonlarının incelenmesi,

· KKTC’ye yapılan et ithalatları’nın yasal mevzuat ve ilgili Bakanlık ve Daire tarafından yürütülme şekline yönelik araştırılması;

· Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Ödeneği’nin yeterliliğinin araştırılması;

· Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’in mali durum tespiti;Başbakan olarak bu konudaki tüm teftiş, inceleme ve soruşturmaların en kısa sürede ama en sağlıklı şekilde tamamlanması konusunda gerekli direktifleri vermiş bulunuyorum.Benim talimatımla Başbakanlık’ta oluşturulan “Poliste İşkence İddialarını Araştırma Komitesi de çalışmalarına başlamıştır. Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Müsteşarı ve Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) gelen  Savcı dan oluşan Komite, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak  Başsavcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturma ile çalışmalarını birleştirerek Başsavcılıkca tesbit edilecek bulgular ışığında, gerekli hukuki soruşturmanın takibini yapacaktır.Değerli Basın Yayın Mensupları,

Hükümet Programı’nda da  belirttiğimiz üzere 2004-2008 arası yapılan aşırı istihdamlar, kamu maliyesinde sıkı maliye politikalarının uygulanmaması ve harcamaların aşırı derecede artırılması sonucu bütçe hacmi devamlı büyümüş ve kapatılması zor bütçe açıkları oluşmuştur.

Hedefimiz, kamunun etkinliğini ve özel sektörün rekabet gücünü artırmaktır.

Bu bağlamda verginin tabana yayılması, vergi kaçaklarının önlenmesi bunun için  etkin bir yapı oluşturulması için çalışıyoruz.

Amacımız sürdürülebilir kamu finansmanı dengesine kavuşmaktır.

Alınan tedbirlerle bütçe açıklarımız azalmaktadır.

2003-2009 yılları arasında her yıl ortalama %15 büyüyen bütçedeki giderler geçen yıl içerisinde 610 kişi emekli olmasına ve bunlara 100 milyon TL civarında emeklilik ikramiyesi ödenmesine rağmen artmamıştır.

Burada dikkatinizi çekmek isterim ki, daha önceki yıllarda emeklilere ödenen ikramiye yıllık olarak ortalama 30-35 milyon TL civarında idi.

2009 yılında 1.6 milyar TL  civarında olan yerel gelirlerimiz ise 2010 yılında alınan tedbirlerle 1.8 milyar TL civarında gerçekleşmiştir.

Bazı beklentilerimizin gerçekleşmemesine rağmen, ilk dört aylık verilerden elde ettiğimiz ışık 2011 yılı sonu için hedeflediğimiz 1.9 milyar TL yerel gelir hedefine ulaşacağımız yönündedir.

Bu arada Merkez Bankası’nın teknik katkıları ile iç borçlanmaya gidilmesini hedeflemekteyiz.

Böylelikle iç borç faiz ödemeleri yükümüz hafifleyecek bu ise finans piyasamıza olumlu olarak yansıyacaktır.

Böylece faizlerin düşmesi yönünde önemli bir adım atılmış ve hükümetimizin üzerinde önemle durduğu bir husus daha gerçekleşmiş olacaktır.

Ayrıca AB’den gelen uzmanlarla bütçe disiplini, performans bütçe ve çok yıllık bütçeleme (orta vadeli bütçeleme) ile bütçe teknikleri konusunda reform çalışmaları devam etmektedir.Değerli Basın yayın Mensupları,

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin katkıları ile hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma-Özel Sektör Stratejisi 2011-2015” Bakanlar Kurulu tarafından Ocak 2011’de onaylanmıştır. Bu çerçevede, reel sektörün iyileştirilmesine yönelik potansiyel arz eden sektörlerin, liberalize edilerek önünün açılması ve kamu kaynaklarıyla da desteklenerek rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.

KOBİ’lerin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik Ağustos 2010 yılında Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı KOBİGEM (Küçük Orta Boy işletmeleri Geliştirme Merkezi) oluşturulmuştur. Bu çerçevede KOBİ’lere hibe ve faiz destekli kredi imkânları sağlanması için çalışmalar yapılmış olup, reel sektöre yalnızca 2010 yılında toplam 514 KOBİ’ye yaklaşık 18,3 milyon TL’lik faiz destekli kredi kullandırılmıştır.

Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan ve 28 Haziran 2010 tarihi itibariyle başlatılmış bulunan, "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı” projesi kapsamında ilgili bilgilendirici döküman, eğitim ve yönlendirme konularında teknik destek alınması çalışmaları başlatılmıştır. Yine aynı proje kapsamında ihracatın artırılmasına yönelik pilot çalışmaların yapılması (organik ürünler, daha önce ihracat yapmamış firmalar, potansiyeli olan ürünler üzerine vb.), eğitim faaliyetleri ve bilgilendirici dökümanların hazırlanması için takvim oluşturulmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yatırım Danışma Konseyi (YDK),  ilk toplantısını 5 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Ocak 2011’de TC-KKTC Tecrübe Paylaşım Programının 1. bileşeni olan Kapasite ve Farkındalık Oluşturulması semineri yapılmıştır.

AB Müktesabatına uyum çalışmaları çerçevesinde, Rekabet Kurulu 8 Aralık 2010 tarihinde oluşturulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. İcra - İflas sürecinin süratlendirilmesine ilişkin olarak; 14 Ekim 2010 tarihinde "Hukuk Davalarında Mahkemelerin Yetkilerine ve Bu Gibi Davalarda Verilen Hükümlerin İcralarına İlişkin Yasa Tasarısı" Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sevkedilmiştir. Konu halen  yargı ve hükümet arasında değerlendirilmektedir.

Dış Ticaret verilerine bakıldığında ise ithalat 2009 yılına göre 2010 yılında yaklaşık %15, ihracat ise yaklaşık %33 artış göstermiştir. AB Uzmanları ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda Şirket kuruluş süreçlerini geciktiren uygulamalardan biri olan "iyi hal belgesi" aranması koşulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 15 Mart 2011 tarihli genelgesi ile Avrupa Birliği üye ülkeleri, BM 5 daimi üye ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kaldırılmıştır. Şirket kuruluş süreçlerini geciktiren diğer bir uygulama olan şirket kurma ve yabancıların hisse devrinde aranan Bakan Onayı’nın kaldırılarak Mukayyitliğin yetkisine verilmesi için yasa değişikliği çalışması başlatılmıştır.

Fasıl 268 – 1951 Ticaret Markaları Yasası’nın işlevselliğini kaybetmesinden dolayı Avrupa Birliği normları ve Türkiye Cumhuriyeti normlarına uygun, yeni Ticaret Markaları Değişiklik Yasa Tasarısı çalışmaları devam etmektedir.

Tüketicileri Koruma Değişiklik Yasası Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nden  geçip yasallaşmıştır.

KKTC'de üretilen ve AB mevzuatına göre birtakım standartlara tabi (CE işareti gibi) olan ürünlerle ilgili  uyum belgelerinin alınabilmesi için Metroloji Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. 30 Mart 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Meclis’e sevk edilmiştir. Ürün standartlarının geliştirilmesi için hazırlanmış olan “Ürün Güvenliği Yasa Tasarısı” Bakanlar Kurulu’na sevkedilecektir.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından sermayenin serbest dolaşımı başlığı altında AB uzmanları ile Sermaye Hareketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Bu bağlamda yabancı yatırımcıya getirilen kısıtlamalar ortadan kaldırılacaktır. Halen çalışma Sivil Toplum örgütleri ile istişare edilerek devam etmektedir.

Enerji Strateji Belgesi, Bakanlar Kurulu’ndan Aralık 2010 tarihinde geçmiştir. Ayrıca, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlamış olan "Yenilenebilir Enerji Yasa Tasarısı" 2 Şubat 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis’e gönderilmiştir. 25 Mart 2011 tarihinde Meclis alt komitesinde görüşülmeye başlanmıştır.Dünyada ve bölgede elektrik üretimi devlet ve özel işbirliği ile serbest piyasa ve uygun rekabet koşulları yaratarak rekabet altında devam etmektedir Hükümetimizde bu doğrultuda politikalar geliştirerek elektirik üretimini ve halka sunduğu hizmetleri iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Hükümetimizin almış olduğu önlemlerle 2011 yılında KKTC’nin ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi karşılayacak üretim kapasitesine  ulaşılmıştır. Kalecik’te 17,5 MW’lık dizel santral tamamlanmış ve devreye alınmak üzeredir.Kalecik’te buna ek olarak 13 MW’lık ek kapasite de birkaç ay içerisinde devreye alınacaktır

Teknecik’te biliyorsunuz iki tane 60 MW’lık termik ünitenin yanı sıra 6 tane de 17 buçuk MG’lık yani toplamda 102 MW dizel üretim kapasitesi vardır. Ancak trafo kapasite sınırlamasından dolay bu kapasite tam olarak kullanılamıyordu. Ama trafolarımızda yapılan geliştirme ile bu yıl geçen yıl kullanılamayan 30 MW’lık güçlük üretim kapasitesi de sistememize dahil edilmiş olacaktır.

Önümüzdeki yıllarda ülkemizin kalkınma hızına bağlı olarak, enerji talebindeki artış devam edecektir. Uzun yıllar ortalaması %7 olan talep artışını karşılamak amacıyla yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, gerek Özel, gerekse Kamu yatırım modeli ile santral yatırımları devam edecektir. Kısa dönemde alt yapısı hazır olan Teknecik ve Kalecik Santrallarına hemen kurulabilecek üniteler eklenmesi gündemdedir.

Orta ve uzun dönemde ise Türkiye ile Deniz Altı Kablo kurulması ile enerji alışverişi veya daha büyük santral yatırımları yapılması planlanmaktadır.

Enerji ihtiyacının karşılanmasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının devreye sokulması zamanı gelmiştir. Avrupa Birliği desteği ile yapılmakta olan 1,25 MW’lık fotovoltaik güneş santralı tamamlanmıştır. Ancak asıl hedefimiz, güneş enerjisini son kullanıcıların üretmesini sağlamaktır. Bu amaçla yasa çalışması devam etmekte olup en yakın zamanda sonuçlandırılacaktır. Güneş yanında rüzgar santralı yatırımlar
 
8 Haziran 2011 Çarşamba 14:13
Okunma: 1016
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu