Ana Sayfa » Kıbrıs » Basın-sen'den Tak Yönetim Kurulu'na Tepki

Basın-sen'den Tak Yönetim Kurulu'na Tepki

Darbaz: "tak Yönetim Kurulu Münhal Kadrolar İçin Yasaya Aykırı Başvuruları Kabul Etti. Bu Kabul Edilemez".

 
 
Basın-sen'den Tak Yönetim Kurulu'na Tepki

"SENDİKAMIZ, YASA'NIN İHLALİNE KARŞI HER DÜZEYDE, HUKUKİ, SİYASİ VE ULUSLARARASI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

DARBAZ, DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZGÜRGÜN'E "KURUM YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ DÂHİL OLMAK ÜZERE HUKUK DEVLETİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ BAĞLAMINDAN MÜDAHALE ETME" ÇAĞIRISI YAPTI

Lefkoşa, 3 Haziran 12 (T.A.K.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu'nun, kendisini oluşturan ve yetkilendiren 41/2011sayılı Türk Ajansı Kıbrıs (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nı ihlal ettiğini, Redaktör/Muhabir III (Türkçe/İngilizce) ile Foto Muhabirliği kadroları için yasaya aykırı başvuruları kabul ettiğini savunarak, bunu kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Basın-Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Kemal Darbaz, "Sendikamız, Yasa'nın ihlaline karşı her düzeyde, hukuki, siyasi ve uluslararası mücadelesini sürdürecektir" dedi.

Basın-Sen'in yasadışı uygulamayla ilgili olarak hukuki yola başvurmakta hiçbir zaman tereddüt etmediğini ve etmeyeceğini kaydeden Darbaz, ilgili bakan olarak Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'e "Kurum Yönetim Kurulu değişikliği dâhil olmak üzere, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü bağlamından müdahale etme" çağırısı yaptı.

YASA VE ALINAN KARARLAR

Türk Ajansı Kıbrıs (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ün inisiyatifi; Meclis'in ilgili Komitesi'nde görev yapan UBP ve ana muhalefet CTP/BG milletvekillerinin katkı ve işbirliğiyle hazırlanarak, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildiğine dikkat çeken Darbaz, Basın-Sen'in, TAK Yönetim Kurulu'nun, yasaya aykırı kararlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

TAK Yönetim Kurulu'nun, yasanın ilgili amir hükmünün kendisine verdiği 3 ay süre içinde tüm terfi ve atamaları tamamlama hükmüne uymadığını ve bununla da kalmayarak, yasaya uygun olarak ilan ettiği münhal kadrolara başvuruda aranan niteliklere uymayan 23 kişinin başvurusunu kabul ederek sınava çağırma kararı aldığını savunan Darbaz, "Bu karar alınırken Sendikamızın TAK Yönetim Kurulu'ndaki temsilcisi Hüseyin Yalyalı'nın 'Kurumun en yüksek karar merci olan Yönetim Kurulu'nun ancak Yasa'ya uygun karar alabilir' uyarısın dikkate almayarak, oy çokluğuyla aldığı yasadışı kararla kendisini, yasa, anayasa, ilgili bakan(lık), hükümet, Meclis hatta devletin üstünde gördüğünü ilan etmiştir" dedi.

"Sendikamız hiçbir yasadışı kararın altına imza atmamış, atılmasına da onay vermemiş ve vermeyecektir" diyen Darbaz, Basın-Sen'in TAK Yönetim Kurulu'ndaki temsilcisinin alınan bu karara olumsuz oy kullanarak, sınav komisyonundan çekildiğine ve yasadışı uygulamaya karşı her tür mücadeleyi sürdüreceğini beyan ettiğine de dikkat çekerek, "Sendikamız, yasadışı kararla, başvuruları kabul edilen 23 başvuru sahibinin, TAK Yönetim Kurulu üye veya üyeleriyle yakınlık veya farklı türden bir çıkar ilişkisi olup olmadığını merak etmektedir" ifadesini kullandı.

İki Hükümet temsilcisi, iki Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, BRTK Müdürü, Kurum Müdürü, bir ana muhalefet partisi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası temsilcisinden oluşan TAK Yönetim Kurulu'nun, tüm karar, işlem ve uygulamalarını başta TAK Yasası, olmak üzere yürürlükteki Anayasa ve yasal mevzuata göre yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Darbaz, "Yönetim Kurulu'nun bazı üyelerinin yasa tanımaz tavrını ilk günden itibaren ortaya koyduğunu, daha terfiler aşamasında pek çok çalışana görev yetki ve sorumlulukları dışında işleri de yapıp yapmayacağı sorularını sorarak, yasanın hilafına çalışanlar üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını" da iddia etti.

Darbaz, "Sendikamızın TAK Yönetimi'ndeki temsilcisi, her aşamada bu türden yasadışı uygulamalara karış çıkmış, uyarmış ve bundan sonra da yasadışı uygulama ve tavırlar konusunda tutumunda bir değişiklik olmayacaktır" dedi. Darbaz özetle şöyle devam etti:

"TAK Yönetim Kurulu, 23 yasadışı başvuruya kabul ederek, bu insanları sınava çağırmakla, yasayı ihlal etmek yanında, bu konuda Personel Dairesi'nin 'Olmaz. Bunların başvuru hakkı yoktur' görüşü; Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ün kamuoyuna yansıyan 'Yönetim Kurulu yasalara uygun karar alacağından eminim' açıklaması ve yasa dışı karardan sonra Bakanlık Hukukçusu tarafından Müdür Vekili ve Müdür Muavini Selim  Kumbaracı'ya  'yasadışı kararın derhal düzeltmesi' yönündeki hukuki görüşü  de yok sayılarak kendisini yasa, Anayasa, Cumhuriyet Meclisi'nin iradesi ve devletin üstünde görmüştür."

Herhangi bir yasaya uygun açılan münhalde, yapılan başvuruların aranan nitelikler çerçevesinde değerlendirildiğini ve kriterlere uygun olanların başvurularının kabul edilerek, uymayanlara ise yasaya uygun olarak ret bildirimi yapıldığını anlatan Darbaz şöyle dedi:

"Bu aşamada, TAK'ın ita amirli olan Müdür Vekili ve Müdür Muavini Selim Kumbaracı ile TAK Yönetimi tarafından oluşturulan Sınav Komitesi üyesi  TAK Yönetim Kurulu'ndaki Basın-Sen Temsilcisi Hüseyin Yaylalı, yaklaşık 200 başvuruyu tek tek değerlendirerek bunların 24'ünün başvurma hakkı bulunmadığı tespitini yaptı. Kurum Müdür Vekili ve Müdür Muavini Selim Kumbaracı, bunla da yetinmeyerek, tüm başvuruların bir de Personel Dairesi'nin değerlendirmesine göndererek, 23 başvurunun yasal olarak mümkün olmadığı görüşünü teyit ettirtmiştir. İta amiri konumundaki Sayın Kumbaracı bu aşamada aranan niteliklere sahip olmayan bu başvuru sahiplerine başvurularının ret edildiği yazısını göndererek Yasa'nın gereğini yerine getirmek yerine, konuyu Yönetim Kurulu'nun gündemine getirerek yaşanan süreç ve Personel Dairesi'nin olumsuz görüşünü aktardı.Yönetim Kurulu, bu aşamada farklı görüşler ve 23 başvurunun yasadışı olmadığı konusunda bölünmüş, konu da yeniden hukuki görüş alınması kaydıyla ertelenmişti."

Uzunca bir sürenin ardından yapılan toplantıda, "Hükümet temsilcilerinin ilgili bakan olan Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürün ile görüşme ve öyle karar verme istemini dile getirmeleri üzerine" konunun yeniden sonuçlandırılmadan ertelendiğini anlatan Darbaz, bir sonraki toplantıda ise "ilgili bakanla görüşülemediği ancak, yaklaşımlarının tüm başvuruların sınava çağrılması yönünde olduğunu" belirterek konunun basit oylamayla çözülmek istendiğini savundu.

Darbaz, "Ne hazindir ki,  yasadışı karar yanında, Yönetim Kurulu'nun bazı temsilcileri daha da ileri giderek, başvuru hakkı olmayan 23 insanın sınava girseler de hiçbirinin kadrolanmayacağını söyleyebilmiş, böylece Basın-Sen'in buna ses çıkarmayarak yasa dışılığı görmemesi veya gülle geçene kadar sinip kalması önerisinde bulunabilmiştir..Bu insanlar 'eğer denildiği gibi Ajansa alınmayacaklarsa' niye sınava alınıyorlar" ifadelerini kullandı.

BASIN-SEN'DEN ÇAĞRI

Kemal Darbaz,  sendikanın bu bağlamda alınan karla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürün'ü bilgilendirerek,  "yasadışı kararı" kabul edemeyeceğini belirttiğini de kaydetti. Darbaz özetle şöyle devam etti:

"Sayın Özgürgün,  yasadışı kararın arkasında olmadığını sendikamıza duyurmuş, Bakanlık Hukukçusu aracılığıyla yasadışı kararın düzeltilmesi konusunda TAK Müdür Vekili ve Müdür Muavini uyarılmıştır. Sendikamız, Yasa'nın ihlaline karşı her düzeyde, hukuki, siyasi ve uluslararası mücadelesini sürdürecektir...Basın-Sen, burada Anayasa'nın birinci maddesinde yer alan ifadenin ete kemiğe bürünmesinde taraftır. Bizler, demokratik, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette yaşamak istiyoruz...Bu bağlamda ilgili bakan olan Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan İrsen Küçük, Bakanlar Kurulu; yasanın yapılmasını sağlayan ilgili komitenin UBP ve CTP/BG'li milletvekilleri, oybirliği sağlayan Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partiler TDP, DP, ÖRP, DGP; devletin başı Sayın Cumhurbaşkanını demokrasi ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kapalı kapılar ardında 'bunlar sınava alınsalar da Ajansa alınmayacaklar' diyerek umutları hiç sayılan 23 pırıl pırıl insan, mücadelemiz sizler içindir de. Sizlerin, yok sayılmaması, boş yere umutlarla yurdunuzdan nefret eder konuma gelmemeniz içindir de."

Cumhuriyet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen bu yasanın, istisnasız tüm siyasi partilerin olduğunu da belirten Darbaz, yasanın geçtiği gün kürsüye çıkarak, yasanın uygulanmasının da takipçisi olacağını ilan eden başta ana muhalefet olmak üzere tüm muhalefetten sendikaya destek değil, hukuka ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkılmasını beklediklerini belirtti.

"Basın-Sen yasadışı uygulamayla ilgili olarak hukuki yola başvurmakta tereddüt etmemiştir, etmeyecektir" diyen Darbaz, "Ancak ilgili bakan olarak Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'e, Kurum Yönetim Kurulu değişikliği dâhil olmak üzere sürece hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü bağlamından müdahale etme çağırısı yapıyoruz. Sayın Bakan, hukuk ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkın. Hükümet temsilcilerinin değiştirilmesi veya Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşumunu sağlayacak yasal değişiklik dâhil harekete geçiniz.Yok, yapılanların doğru olduğunu düşünüyorsanız biliniz ki bizler her koşulda emek, barış, demokrasi, hukuk ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

(ŞEB/ÖK)

 
3 Haziran 2012 Pazar 11:58
Okunma: 607
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu