Ana Sayfa » Kıbrıs » Beyaz kimlik haberimiz manşet olmaya devam ediyor.

Beyaz kimlik haberimiz manşet olmaya devam ediyor.

Muhaceret Değişiklik Tüzük Tasarısı, uzun süreli ikamet izni yerine geçecek olan beyaz kimliği getiriyor. Tüzük yasalaşırsa, yabancılara beyaz kimlik kartının geçerlilik süresi kadar KKTC’de ikamet etme hakkı verilecek SEÇME-SEÇİLME HAKKI YOK…

 
 
Beyaz kimlik haberimiz manşet olmaya devam ediyor.
Muhaceret Değişiklik Tüzük Tasarısı, uzun süreli ikamet izni yerine geçecek olan beyaz kimliği getiriyor. Tüzük yasalaşırsa, yabancılara beyaz kimlik kartının geçerlilik süresi kadar KKTC’de ikamet etme hakkı verilecek SEÇME-SEÇİLME HAKKI YOK… Tüzüğe göre, KKTC’de sekiz yıl yasal olarak çalışanlara beyaz kimlik verilmesi öngörülüyor. Uygulama, yurttaş olmayan ancak ülkemizde yaşayanlara bazı haklar sağlıyor. Ülkeye giriş çıkışlarda kolaylıklar sağlayan bu uygulama, beyaz kimliği olanlara seçme-seçilme hakkı vermiyor, kamuda çalışmalarına da olanak tanımıyor

KİMLER BAŞVURABİLECEK?..
- KKTC’de kesintisiz olarak sekiz yıl süre ile çalışma veya iş kurma izni ile ikamet edenler
- KKTC’de kesintili olarak toplam 10 yıl çalışma ya da iş kurma izni ile ikamet edenler
- KKTC’de sağlıklı yaşam sürdürebilecek bir konuta ya da kiralık konuta sahip olanlar
- Beyaz kimlik almaya hak kazanan çalışanların eşleri 3 yıl KKTC’de ikamet ediyorsa, başvurabilecek, reşit olmayan çocukları da aynı kapsamda değerlendirilecek
- İlk kez alınacak uzun süreli ikamet belgesinin süresi dört yılla sınırlı olacak

HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLECEK?..
- Kayıt dışı çalışan ya da kayıt dışı işçi çalıştıran beyaz kimlik kartı sahipleri
- Sosyal Sigorta Kurumu’na yılda 300 günden az prim yatıranlar
- Altı ay ya da daha fazla hapis cezası alanlar
- Yüz kızartıcı suç işleyenler
- Eşinden dolayı ikamet izni alanlar, eşinden boşandığı takdirde
- İkamet izni dolanlar 6 ay içinde yenisi için başvurmalı, başvurmadığı takdirde izin belgesi iptal edilecek

Gizem ÖZGEÇ
UBP Hükümeti, uzun süredir konuşulan “beyaz kimlik kartı” uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İktidar, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Tüzük Tasarısı’nı hazırladı. Tasarı, uzun süreli ikamet izni yerine geçecek beyaz kimlik kartının geçerlilik süresi kadar KKTC’de ikamet etme hakkı verecek.
Uygulama, yurttaş olmayan ancak ülkemizde yaşayanlara bazı haklar sağlıyor. Ülkeye giriş çıkışlarda kolaylıklar sağlayan bu uygulama, beyaz kimliği olanlara seçme-seçilme hakkı vermiyor. Beyaz kimlik kartı alabilmek için ülkede en az sekiz yıl kayıtlı çalışmak gerekiyor.

“Vatandaşlık baskısının” önüne geçecek
Beyaz kimlik formülü, KKTC’de uzun yıllardır bulunan ve kimlik kartı için başvurma hakkı kazanan binlerce yabancı iş gücüne yeni bir statü kazandıracak. Mevcut yasalar uyarınca, ülkede 13 bin 500 kişi vatandaşlığa başvurma hakkına sahip. Bunun dışında yaklaşık 16 bin kayıtlı yabancı çalışan var. Aynı zamanda, uzun yıllardır kayıt dışı yaşayan çok sayıda yabancı iş gücü olduğu da biliniyor. Hükümet, hem yeni bir af hem de çarpıklığı ortadan kaldıracak ama KKTC vatandaşlığı gerektirmeyecek bir formül üzerinde çalışıyor.


Sekiz yıl yasal çalışana, uzun süreli ikamet hakkı
Tasarı, ülkemizde çalışan ve iş kuran yabancıların uzun süreli ikamet izni alma koşullarını belirliyor. Buna göre KKTC’de kesintisiz olarak sekiz yıl çalışan, iş kurma izni ile ikamet eden ya da ülkede kesintili olarak on yıl boyunca çalışma ve iş kurma izni ile yaşayanlara başvuru hakkı tanınıyor.
Bu koşullara sahip olanların, kamu sağlığını tehdit edecek bulaşıcı bir hastalığı olmaması, sağlıklı bir eve sahip olması veya kirada yaşaması ya da yılda üç aydan fazla yurt dışında kalmamış olması da gerekiyor.

Eşlere, beş yıl evli olma, çocuklarına 18 yaş şartı
Çalışma ve iş kurma izni olan, yani uzun süreli ikamet izni hakkına sahip olan yabancıların eşleri de hak sahibi olabilecek. Beş yıldır evli olması, üç yıldan beri eşi ile birlikte yasal olarak ikamet etmesi halinde eşler, başvuruda bulunabilecek. Bu kişilerin çocukları ise 18 yaşını KKTC’de doldurma, bekar olma ve son üç yılda KKTC’de ikamet etme koşuluyla hak sahibi olacak.
Tüzüğe göre, ancak uzun süreli ikamet izni alan bir yabancının çocuklarına 1 defaya mahsus uzun süreli ikamet izni verilebilecek. Bu süre sonunda bir kişinin kayıtlı olarak çalışması veya öğrenci olması halinde uzun süreli ikamet izni uzatılabilecek.

İş yapma hakkı yok
Tüzük, uzun süreli ikamet izni alan bir yabancının, tüzük kurallarına göre kendi adına iş yapmasını engelliyor. Eğer kişi, böyle bir istek içine girerse, mevzuat kurallarına uymak ve uzun süreli ikamet iznini iptal ettirmek zorunda olacak.

Dört yıl geçerli olacak…
İlk kez alınan uzun süreli ikamet izninin süresi 4 yıl olacak. Süresi dolan izinler altı yıllık sürelerle uzatılabilecek. Uzun süreli ikamet izni alanlar beyaz kimlik de almak zorunda olacak ancak bu belgeyle hiçbir işlem yapamayacak. 20 Şubat 2008 tarihinden sorma çalışma ve iş kurma izninden dolayı veya 13-15 yıl daha azla bir süre muhaceret izinsiz olması nedeniyle daimi ikamet izni sahibi yabancılara da uygulanacak.

İzinler hangi koşullarda iptal edilebilecek?
İkamet izni alan kişiler, kayıt dışı çalışır veya kayıt dışı işçi çalıştırırsa veya sosyal güvenlik kurumlarına en az 300 gün pirim yatırtamamışsa izinleri iptal edilecek. Ayrıca, yüz kızartıcı bir suç işleyen veya altı ay ya da daha fazla bir süre hapis cezası ile cezalandırılanlar ile kamu sağlını tehdit eden bulaşıcı hastalığı olanların da izinleri geçerli olmayacak. Gıda sektöründe çalışanların her yıl sağlık raporunu yaptırmaması, yabancıların sefil ve yoksul duruma düşmesi, eşinden dolayı izni alan kişinin boşanması veya anne babasının izninin iptal edilmesi durumda da beyaz kimlik hakkı elinden alınacak.
Beyaz kimlik sahipleri, izin süreleri dolduğu takdirde, altı ay içinde bildirimde bulunmaz veya yalan bildirimde bulunursa, yine izinleri iptal edilecek. Bildirimde bulunanlar ise geçimini nasıl sağladığını kanıtlamak zorunda.

Ziyaretçi izniyle daimi izne başvurmanın bedeli büyük
Ziyaretçi izni olan birinin daimi oturma iznine başvurabilmesi için, 500 bin ABD Doları veya karşılığı bir miktarı banka kanalıyla KKTC’ye getirmek zorunda. Ayrıca peşin olarak bir ev satın almak ve aylık en az iki asgari ücret tutarında garantilenmiş geliri olması şartı da konuyor. Başvuranın çocukları olması halinde her çocuk için ek olarak aylık asgari ücretin yarısı kadar bir gelir gösterilmesi gerekiyor.
KKTC’de bir ev kiralamak ve aylık beş asgari ücret tutarında geliri olmak, KKTC’de bir yıldan beridir ikamet etme şartları da aranıyor.
Ziyaretçi izni olan ve daimi ikamet izni alan bir yabancının çocukları da aynı hakka sahip olmak için başvuruda bulunabilecek. Ancak bunun da şartı; üç yıldan beri KKTC’de ikamet etmek, bekar olmak ve iyi bir güvenlik raporuna sahip olmak.

Yetki Muhaceret Dairesi Müdürü’nde
Ancak Muhaceret Dairesi Müdürü, daimi ikamet iznini iptal edebilir. Ziyaretçi izninden dolayı alına daimi izin ikametinin iptali, izin sahibi yabancının çalışması veya çalıştırması, yüz kızartıcı suç işleyerek, altı aydan fazla hapis cezası alması, eşinden boşanması, anne veya babasının iznin iptal edilmesi durumunda izin ortadan kalkar. Muhaceret Dairesi Müdürü daimi ikamet izni olanların, bildirimde bulunmasını istediği tarihten itibaren altı ay içinde bildirimde bulunulmaması ve yalan beyan halinde, ikamet iznini iptal edilebilir.


15 yıl’dan fazla ikamet edene ziyaretçi izni
Tüzük yürürlüğe girmeden önce muhaceret izni olup olmadığına bakılmaksızın KKTC’de kesintisiz olarak 15 yıl ikamet eden yabancılara hastalığı bulunmaması ve üç ay içinde başvurmaları halinde altı aya kadar ziyaretçi izni verilmesi öngörülüyor.
Ziyaretçi izni alan birinin, çalışmak izni başvurusunda bulunabilmesi için, izin verildiği tarihten itibaren altı ay içinde Muhaceret Dairesi’ne başvurması ve yılda 3 aydan fazla yurt dışında kalmamış olması gerekiyor. Muhaceret Dairesi eşlere de üç ay içinde başvurmaları halinde altı aya kadar ziyaretçi izni verebilir. Ayrıca altı aylık ziyaretçi izinleri dolmadan önce başvuran eşlere beyaz kimlik yerine geçecek olan uzun süreli ikamet izni verilebilecek. Ancak bu kişileri yine üç yıl KKTC’de ikamete etmiş olması gerekiyor. Çocuklarına da bekar olmaları ve üç ay içinde başvurmaları halinde altı aya kadar ziyaretçi izni verilebilir
Muhaceret Dairesi Müdürü, yine uzun süreli ikamet izni alan yabancıların 18 yaşından büyük ve bakar çocuklarına altı aylık ziyaretçi izinleri dolmadan önce başvurmaları halinde beyaz kimlik verecek. Bu süre sonunda kişinin kayıtlı olarak çalışması ve öğrenci olması halinde izni uzatılacak. 20 şubat 2008 tarihinden itibaren çalışma ve iş kurma izninden dolayı ya da 13-15 yıl ve daha fazla bir süre muhaceret izinsiz olup, daimi ikamet izni alan yabancılar, tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde daireye başvurarak, daimi ikamet izinlerini iptal ettirerek, uzun süreli ikamet izni almak zorundadır.
 
20 Mayıs 2011 Cuma 12:50
Okunma: 1329
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu