Ana Sayfa » Kıbrıs » Bütçe Görüşmeleri

Bütçe Görüşmeleri

"2012 Bütçesi, Küresel Krizin Yarattığı Tahribatı Azaltacak, Sürdürülebilir Büyüme Ve Kalkınmayı Sağlayacak, İstikrarın Ve Refahın Artırılmasını Dikkate Alan Ve Orta Vadeli Perspektifle Hazırlanmış Bir Bütçedir"

 
 
Bütçe Görüşmeleri
Tatar, "Hükümetimizin 2012 Mali Yılı Bütçesi İle  temel Amacı Sürdürülebilir Bir Kamu Finansman Dengesini Kurmak Ve Gerekli Yapısal Tedbirleri Uygulamaya Koyarak Ekonomide Sürdürülebilir Kalkınma Sürecini Sağlamaktır. Buna Paralel Olarak Üretime Dayalı Büyümeyi Gerçekleştirmektir" Dedi.

2012 Bütçesinin Küresel Krizin Yarattığı Tahribatı Azaltacak, Sürdürülebilir Büyüme Ve Kalkınmayı Sağlayacak, İstikrarın Ve Refahın Artırılmasını Dikkate Alan Ve Orta Vadeli Perspektifle Hazırlanmış Bir Bütçe Olduğunu Kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Çehresini Değiştirecek Ve Ülkeyi Bir Çekim Merkezi Haline Getirecek Yol, Su Ve Elektrik Altyapı Projelerinin Önümüzdeki Yıllarda Hayata Geçirileceğini Belirtti.

maliye Bakanı Ersin Tatar, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi'nde Görüşülmesi Öncesinde Sunum Yaptı.

sunumunda, Alacakları Yetki İle Devletin Gelirlerinin Toplanması Ve Giderlerinin Yapılmasını Sağlayabileceklerini Söyleyen Tatar, "Bütçe İle İnsanlarımıza Sunacağımız Hizmetleri, Ekonomik Ve Sosyal Politikamızı Gerçekleştirme İmkanını Bulacağız" Dedi.

tatar, Ülke İmkanları, İhtiyaç Ve Orta Vadeli Hedeflerini Göz Önüne Alarak Hazırladıkları 2012 Mali Yılı Bütçesi'nin UBP Hükümetinin Üçüncü Bütçesi Olduğunu Söyledi.

tatar, "Bütçe Hazırlanırken Hükümetimizin Tasarrufu Esas Alan Gerçekçi Bir Bütçe Oluşturulması Yönündeki Yaklaşımına Uygun Olarak, Bakanlığımız Ve Diğer Bakanlıkların Çalışanlarının Önemli Çabaları Sonrası Hazırlanmıştır" Dedi.

"Amaç Sürdürülebilir Bir Yapı"

maliye Bakanı Tatar, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nı Hazırlarken, Kamu Finansmanını Sürdürülebilir Bir Yapıya Kavuşturmayı Ve Makro Ekonomik Hedeflere Ulaşmayı Amaçladıklarını Söyledi.

tatar, "2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı İle Sürdürülebilir Kamu Finansman Dengesinin Kurulması, Kamunun Etkinliğinin Ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması, Üretime Dayalı Büyümenin Artırılması Ve İstihdamın Önünün Açılması, Mali Disiplinin Sağlanarak Devam Ettirilmesi, Yapısal Tedbirlerin Uygulamaya Konulması, Ekonominin  istikrarlı Bir Hale Getirilmesi, Gelir Artırıcı Tedbirler Yanında Harcama Disiplininin Sağlanarak Kamu Kaynaklarının Ekonomik Ve Verimli Kullanılması Amaçlanmaktadır" Dedi.

"Cari Harcamalarda Tasarruf"

tatar, Hedeflerine Ulaşabilmek İçin Kamu Harcamalarında Verimliliği De Dikkate Alarak Cari Nitelikli Harcamalarda Tasarrufa Gidildiğini Ve Kaynak Dağılımında Etkinlik Artırılarak Kamu Finansman Dengesinin İyileştirilmesine Özen Gösterildiğini Söyledi.

Tatar, Şöyle Devam Etti:

"Üretime Yönelik Bir Ekonomi Oluşturmak Ve Yatırımları Teşvik Etmek Amacıyla Alt Yapı, Haberleşme, İçme Ve Sulama Suyu Projeleri İle Reformlar Yapılması Yönünde Adımlar Atılarak E-bütçe Çalışmalarında Oldukça Mesafe Alınmış Olup Daha Da Geliştirilmesi Yönünde Çalışmalar Devam Etmektedir. E-devlet İle Gümrük Ve Vergi Otomasyonuna Geçiş Çalışmalarının İlk Basamağı Kapsamında Hazırlanan Gelir Ve Vergi Dairesi İle Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi Binaları İhale Edilmiş, İnşaatları Devam Etmektedir."

"Sürdürülebilir Bir Borç Yapısı"

maliye Bakanı Tatar, Şeffaflık Ve Kamuoyunu Bilgilendirme İlkesi Çerçevesinde Ülkenin Kalkınma Hedeflerini Dikkate Alıp, Piyasalarda Güven Ve İstikrarı Koruyarak Makro Ekonomik Dengeleri Gözettikleri Kktc Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetimi Yasası'nı Hayata Geçirdiklerini Belirtti.

tatar, Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı Hazırlık Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindiğini Ve Tamamlandıktan Sonra Kamuoyuyla Paylaşılacağını Söyledi.

ersin Tatar, Artan Kamu Borç Stoğunun Sürdürülebilir Bir Borç Yapısına Dönüştürülmesi Amacıyla Her Türlü Yasal Ve İdari Önlemlerin Alındığını Belirtti. Tatar, "Kktc Bütçelerinde İlk Kez Borç Stoğu Dikkate Alınarak İhtiyat Sandığı Hariç Faiz Ödemelerin Yapılabilmesi Amacıyla 150 Milyon Tl Ödenek Öngörülmüştür" Dedi.

Tatar, Şöyle Devam Etti:

"Devlette Çalışan Personelle İlgili Olarak Devletin Bir İşveren Sıfatı İle Ödediği Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinden Ayrı Olarak Sosyal Sigortalar Yasası Ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Iıı. Ayak Devlet Primleri İçin 119 Milyon Ve Yine Sosyal Sigortalara Özel Uygulamalar İle İlgili Yapılan Ödeme İçin 66.6 Milyon İle İlk Defa Hükümetimiz Döneminde Sosyal Sigortaların İçinde Bulunduğu Gelir Gider Dengesizliğine Karşı Katkı Olarak Ödenmek Üzere 50 Milyon Ödenek Öngörülmüştür."

Elektrik Sübvansiyonuna Devam

maliye Bakanı Tatar, Turizm, Sanayi Ve Tarım Sektörlerinde Kullanılan Elektrik Enerjisinin Sübvansiye Edilerek, Desteklenmesinin Sağlanacağını Söyledi.

ersin Tatar, Vergi Kayıp Ve Kaçağının Önlenmesinin Yanı Sıra Kayıt Dışılıkla Mücadeleye Önem Verilmesiyle İlgili Çalışmaların Sürdürüleceğini Belirtti.

tatar, "Altyapı Çalışmalarına, Reel Sektörün Kalkınma Ve İstikrarına Yönelik Giderlerin Karşılanmasına, Kamu Kaynaklarıyla Da Desteklenerek Rekabet Gücünün Artırılmasına Olanak Sağlanacaktır" Dedi.

"3 Yıllık Öngörü"

maliye Bakanı Tatar, Kamu Maliyesiyle İlgili Öngörüleri Hayata Geçirebilmek Amacıyla 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nı, 3 Yıllık Öngörüyle Birlikte Bilgiye Getirildiğini Belirtti. Tatar, "Sizlere Sunduğumuz Bu Bütçe İle Ekonomik İstikrarın Sağlanmasını Esas Almaktayız" Dedi.

Tatar, Şöyle Devam Etti:
"Kamunun Daha Etkin Olarak Çalışması Ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Temel Hedefimizdir. Hükümete Geldiğimiz Günden İtibaren Bu Hedefe Ulaşma Çaba Ve Gayreti İçerisinde Olduk. Bu Hedefimize Ulaşırken Türkiye Cumhuriyeti'nin Katkıları Büyük Önem Taşımaktadır. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Katkılarıyla Olmak Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Çehresini Değiştirecek Ve Ülkemizi Bir Çekim Merkezi Haline Getirecek Yol, Su Ve Elektrik Altyapı Projeleri Önümüzdeki Yıllarda Hayata Geçirilecektir. Bu Öngörüler İle Ülke İnsanımızın Refah Seviyesini Geliştirmek, Ekonomiyi Büyütmek Çabalarına İvme Kazandırmak İstiyoruz. Kktc'nin Dünya İle Bütünleşmesi Ve İnsanımızın Avrupa Birliği Standartlarını Yakalayarak Refah Seviyelerinin Yükseltilmesi Çabalarımız 2012 Yılı İçerisinde De Sürdürülecektir."

tatar, "Kesin Hesap Yasa Tasarısı Görüşülecek Olan 2010 Yılı Bütçesinde, Bütçe Giderleri 2,575.1 Milyon Tl, Bütçe Gelirleri 2,509.7 Milyon Tl Ve Bütçe Açığı 65,4 Milyon Tl Düzeyinde Gerçekleşmiştir" Dedi.

2011 Yılı Bütçesi Yılsonu Gerçekleşme Tahmini

maliye Bakanı Ersin Tatar, 2011 Yılı Bütçesi Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminlerine De Değinerek, 2011 Yılsonu İtibarıyla Bütçe Giderlerinin 2 Milyar 930.6 Milyon Tl, Bütçe Gelirlerinin 2 Milyar 821.0 Milyon Tl, Bütçe Açığının 109.6 Milyon Tl Olarak Gerçekleşeceği Yönünde Tahminde Bulunduklarını Söyledi.

tatar, "Küresel Krizin Etkisine Rağmen Almış Olduğumuz Tedbirler Ve Ekonomiyi Kayıt Altına Alma Gayretlerimiz Gelirlerimizde 60 Milyon Tl'lık Bir Artış Yaratılabilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kamu Maliyesine Yapmış Olduğu 450 Milyon Tl'lık Katkılar Sonucu Toplam Gelir Hedefimizin Üzerine Bulunmaktadır" Dedi.

Tatar, Şöyle Devam Etti:

"Bu Tahminlerimiz Doğrultusunda 2011 Yılı Başlangıç Bütçesine Göre; Bütçe Giderleri Yüzde 5,01 Azalırken, Bütçe Gelirleri İse Yüzde 2.12 Oranında Artmaktadır. Böylece 315.9 Milyon Tl Olarak Öngörülen 2011 Yılı Bütçe Açığı Yüzde 65.31 Azalma İle 109.6 Milyon Olarak Ortaya Çıkmaktadır"

2012 Bütçesi 3 Milyar 132 Milyon 639 Bin

maliye Bakanı Ersin Tatar, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'ndan 3 Milyar 132 Milyon 639  bin 19  türk Lirası Olarak Onaylandığını Söyledi.

Tatar, "Personel Harcamaları 1,054,899,230. Tl, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri  45,567,100. Tl, Mal Ve Hizmet Alımı 215,951,920. Tl, Faiz Giderleri 150,000,000. Tl, Cari Transferler 1,338,266,720. Tl sermaye Giderleri 149,025,250. Tl, Sermaye Transferleri 37,380,500. Tl, Borç Verme 15,150,000. Tl, Yedek Ödenekler 126,161,500. Tl'dir" Dedi.

2012 Mali Yılı Bütçe Gelirleri'nin 3,054,639,019. Tl Olarak Öngörüldüğünü Kaydeden Tatar, Mahalli Gelirleri İçin Yüzde 51.66, Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri İçin Yüzde 12.93, Diğer Fon Gelirleri İçin Yüzde 1.25, Döner Sermaye Gelirleri İçin Yüzde 0.17, T.c. Yardımları İçin Yüzde 12.55, T.c. Kredileri İçin Yüzde 12.77 Ve İç Kaynaklar İçin Yüzde 08.67 Pay Ayrıldığını Belirtti.

Ersin Tatar, Bütçe Yasa Tasarısı'nda Öngörülen Gelirlerin Yüzde 25.32 'sinin Tc Yardım Ve Kredileri'nden Oluştuğunu Söyledi. Tatar, Bu Oranın 2009 Yılında Yüzde 28,49, 2010 Yılında İse Yüzde 33,83 Ve 2011 Yılında İse Yüzde 28.16 Düzeyinde Gerçekleştiğini Kaydetti.

"Enflasyon Yükseldi"

maliye Bakanı Ersin Tatar, Dünya Mali Piyasalarındaki Dalgalanmanın Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisinde Döviz Kurlarında Kendini Gösterdiğini Ve Buna Paralel Olarak Kktc Enflasyonunun Tekrar Yükseldiğini Söyledi.

tatar, "Enflasyon Olarak Adlandırılan Tüketici Fiyatları Endeksi Ülkemizde, 2008 Yılında Yüzde 14.50 Olarak Gerçekleşirken, 2009 Yılında Yüzde 05.70 Düzeyine Ve 2010 Yılında Da Yüzde 3.27 Düzeyine Düşmüş, 2011 Yılında İse Tekrar Yükselmeye Başlayarak On Aylık Dönemde İse Yüzde 11.90 Düzeyinde Gerçekleşmiştir" Dedi.

Tatar, Şöyle Devam Etti:

"Döviz Kurlarının Yükselmesine Bağlı Olarak Paranın Değer Yitirmesi Bir Taraftan İthal Girdi Fiyatlarının Artmasını Ve Buna Bağlı Olarak Üretim Maliyetlerinin Artmasını Ve Bu Da Tekrar Enflasyonu Tetiklerken, Diğer Taraftan İthal Malların Fiyatlarının Arması Ve Enflasyon Beklentilerinin Yükselmesi De Paranın Değer Saklama İşlevini Azaltarak Yine Enflasyonu Tetiklemektedir. Bütçe Mali Disiplinin Sağlanması Yönünde Başarılı Adımlar Atılmakla Birlikte Bunun Daha Da İleriye Götürülmesi İçin Çalışmalarımız Kararlılıkla Sürdürülmektedir."

"Yasal Düzenlemeler Yapıldı"

maliye Bakanı Tatar, Halkın Önünü Açmak Ve Rekabet Edilebilirliği Sağlamak Adına Bir Kısım Yasal Düzenlemeler Yaptıklarını Söyledi.

tatar, "Dünyada Yaşanan Ekonomik Kriz Ve Ülkemize Etkileri Dikkate Alınarak, Bütçe İmkanları İçerisinde Halen Kamuda Çalışan İnsanlarımızın Enflasyon Nedeniyle Gelirlerinde Yaşayacakları Kayıpların Karşılanması Huzurunuza Getirdiğimiz Bütçede Yerini Almıştır. Emekli İkramiyelerinden Vergi Alınacağı Veya İkramiyelerin Hesaplama Formülünün Değişeceği Yönünde Zaman Zaman Basında Çıkan Haberlerin Asılsız Olduğunu Da Buradan Vurgulamak İstiyorum" Dedi.

Ersin Tatar, Şöyle Devam Etti:

"Hükümetimizin 2012 Mali Yılı Bütçesi İle  temel Amacı Sürdürülebilir Bir Kamu Finansman Dengesini Kurmak Ve Gerekli Yapısal Tedbirleri Uygulamaya Koyarak, Ekonomide Sürdürülebilir Kalkınma Sürecini Sağlamak Ve Buna Paralel Olarak Üretime Dayalı Büyümeyi Gerçekleştirmektir. Ekonomik Düzen İçinde, Özel Sektörün Gelişmesi Ve Özel Yatırımların İstihdam Yaratıcı Etkisini Arttırmak İçin Gerekli Teşvik Uygulamaları Sürdürülecektir. Reel Sektörü Desteklemek Amacıyla Çeşitli Sektörler İle Küçük Esnaf Ve Sanatkar İle Çiftçi Ve Hayvancılara Bankalar Aracılığı İle Sıfır Ve Düşük Faizli Kredilendirme Yapılmaktadır."

Ekonomi Kayıt Altına Alınmalı

maliye Bakanı Tatar, Ülkelerin Varlıklarını Sürdürmesinde Ekonominin Kayıt Altına Alınması Ve Vergi Düzenlemesinin Önemine Vurgu Yaparak, Vergi Konusunda Yasal Düzenlemelere Devam Edileceğini Ve Bu Konudaki Mevzuatın Çağdaş Ülkeler Seviyesine Taşınacağını Belirtti.

tatar, "Diğer Yandan Teknolojiyi Daha Yaygın Olarak Kullanarak Ve Mükelleflerin Vergi İlişkilerini Kolaylaştırıcı Alt Yapının Oluşturulması Çabalarımız Devam Etmektedir.  ancak, Bu Arada Vergi Teftiş Ve Denetimlerine De Ağırlıklı Olarak Devam Edilmektedir.  vergi Kültür Ve Bilincinin Yaygınlaştırılıp Vatandaşlarımızdan Da Alacağımız Destek Ve Güçle Ekonomimizi Kayıt Altına Alma Ve Vergi Gelirlerimizi Artırarak Cari Bütçemizin Daha Büyük Bölümünü Yerel Gelirlerimizle Karşılama Çabalarımız Devam Edecektir" Dedi.

"Amaç Sosyal Adaleti Sağlamak"

maliye Bakanı Ersin Tatar, Şöyle Devam Etti:
"Katma Değer Vergisinde Uluslararası Genel Kabul Görmüş, Basit Uygulanabilir Ve Vergi Denetimlerini Etkin Kılabilecek Ve Dar Gelir Gruplarını Rahatlatıcı Yönde Düzenlemeler Yapılarak Sosyal Adaletin Sağlanması Amaçlanmıştır. Özellikle Lüks Araçlardan, Şans Oyunları İle Bahis Oyunlarından Vergiler Yükseltilerek Bütçe Gelirlerinde Artış Sağlanmıştır.

tüm Çağdaş Ülkelerde Olduğu Gibi Ülkemizde De Yaygın Olarak Kullanılan Kredi Kartı Gibi Elektronik Ödeme Araçları Kayıt Altına Alınarak Kayıt Dışılığın Azaltılması İçin Ödeme Hareketlerinin Takibi Yapılmakta Ve Buna Bağlı Olarak Oluşturulan Veri Toplama Birimi İle İşletmelerin Ticari Faaliyetleri Çeşitli Kaynaklardan İzlenmektedir. 

ekonomik Faaliyetler Ne Kadar Büyür Ve Bunun Sonucu, Gayri Safi Milli Hasıla Ne Kadar Artarsa Vergi De Buna Bağlı Olarak Artacaktır.  tasarrufları, Yatırımları Ve Teşebbüsü Teşvik Eden Bir Vergi Sistemi Ülke Ekonomisinin Büyümesini Sağlar, İşsizlik Oranının Düşmesine Yardımcı Olur. Temel Politikamız Adalet Ve Eşitlik İlkeleri Çerçevesinde Vergi Alınmasıdır."

"Etkili Bir Gelir Bütçesi"

ersin Tatar, Etkili Bir Gelir Bütçesi Yönetimi Oluşturmak Adına Ekonomide Kayıt Dışılığın Azaltılması Çabalarının Sürdürüleceğini, Kayıt İçi Faaliyetler Özendirilecek, Denetim Kapasitesi Geliştirileceğini, Yaptırımların Caydırıcılığı Artırılacağını, Kayıt Dışılığa Karşı Kurumsal Ve Toplumsal Mutabakat Sağlanıp Vergi Bilincinin Geliştirilmesi Çalışmalarına Devam Edileceğini, Vergi Politikalarının Uygulanmasında İstikrar Sağlanacağını, Vergi Kayıp Ve Kaçağını Önlemeye Yönelik Denetimlerin Artırılacağını, Etkin Bir Tahsilat Sistemi Oluşturulacağını, Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılmasına Ve Vergi Tabanının Genişletilmesine Yönelik Çalışmalara Devam Edileceğini, Vergi Politikamızın Başarıya Ulaşmasının Temel Araçlarından Olan Gelir Ve Vergi Dairesi, Daha Etkin Ve Çağdaş Bir Yapıya Kavuşturulacağını Söyledi.

Tatar, Gelir Ve Vergi Dairesi Merkez Bina Projesi İhalesine Çıkıldığını Ve İnşaatına Başlandığını Da Ekledi.

"2011 Yılsonu İtibarıyla Bütçe Giderlerinin 2 Milyar 930.6 Milyon Tl, Bütçe Gelirlerinin 2 Milyar 821.0 Milyon Tl, Bütçe Açığının 109.6 Milyon Tl Olarak Gerçekleşeceğini Tahmin Ediyoruz"

Maliye Bakanı Ersin Tatar, Tasarruf İlkeleri Dikkate Alınarak Hazırlanan 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın, Ekonomik İstikrarın Sağlanmasını Esas Aldığını Söyledi.
 
16 Kasım 2011 Çarşamba 14:17
Okunma: 513
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu