Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Çözüm Taslakları BM'ye sunuldu

Çözüm Taslakları BM'ye sunuldu

"Kıbrıs Türk Ve Rum Taraflarının, 22 - 24 Ocak'ta Greentree'de Yapılacak Üçlü Görüşme Sırasında Kıbrıs Sorununun Bütün Başlıklarında İlerleme Kaydedilebilmesi İçin Bm Tarafından İstenen; 20'şer Sayfalık Çözüm Taslaklarını Noel Ve Yeni Yıl Tatili Sırasında Downer'ın Kıbrıs Grubuna Verdikleri" Bildirildi.

 
 
Çözüm Taslakları BM'ye sunuldu
ALİTHİA, HRİSTOFYAS’IN ÇÖZÜM TASLAĞININ İÇERİĞİNİ AÇIKLADI

Alithia, Hristofyas’ın sunduğu taslağın içeriğine ilişkin detaylar verdiği haberini, “20 Sayfalık Taslak... Dimitris Hristofyas’ın Çözüm Taslağı” başlığıyla manşete çekti.

Hristofyas’ın taslağında, Kıbrıs sorununun “7 ana başlığıyla” ilgili ana tezlerini kısaca ortaya koyduğunu yazan gazete, Kıbrıs sorununun anayasal yönleriyle ilgili sivri mızrak ucunu yürütme erkinin federal düzenlemesi, egemenlik, dış ilişkiler, KKTC nüfusu ve insani nedenlerle Ada’da kalacak TC kökenlilerin net sayısı oluşturuyor.

Hristofyas, haritalar ve toprağa ilişkin verileri, mülkiyetin ve malların önceki sahipleri ile şimdiki kullanıcılarının haklarının ciddi müzakere edilmesine şart koşuyor. Rum tarafının taslağında garantilerin kaldırılması ve çözümden sonra tam askersizleştirme ile güvenlik dokusu uluslararası konferans ışığı altında başlangıç pozisyonu olarak gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun “belgesinin de benzer olduğunu ve Greentree-2’den önce nihai metinler sunulduğunda, bunların teati edilmesinin beklendiğini” yazan gazete, Rum tarafının kısa çözüm taslağının Rum Ulusal Konseyi’nde görüşülmediğine işaret etti, ancak Rum Başkanlık Köşkü’ne yakın kişilerin, siyasi partilerin taslağın içeriğinden haberdar olduklarını söylediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer dün Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’la görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada grubunun; tarafların özet çözüm planlarının nihai metinlerini almayı beklediğini, nihai metinlerin Greentree-2 öncesinde taraflar arasında teati edilerek ilk istişarenin yapılacağını söyledi.

Gazete; BM’nin, üçlü görüşmede büyük dikenli ve çözülemez konulardaki görüş ayrılıklarının üzerine köprü kurulabilmesi ve iki tarafın çözüm taslağının harmanlanacağı ciddi bir çalışma yapılabilmesi için tarafların çözüm taslaklarının Greentree’deki müzakere masasında olmasını hedeflediğine dikkat çekti.

BM’nin Kıbrıs sorunuyla meşgul olan yetkilileri Greentree’de çıkmaz ilan etmekten kaçınmak ve çözüm prosedürünü Haziran’a kadar tırmandırmayı başarabilmek için bu çözüm taslaklarının harmanlanmasına yatırım yaptıklarını belirten gazete haberinde şu detaylara yer verdi:

“Kıbrıs Rum tarafı, BM’nin haftalardır ısrarla talep ettiği bir çözüm taslağının faydasına ilk başta çekinceli yaklaşıyordu. Ana endişe; bu belgelerin yeni üçlü görüşmede bir ara çözüm bulunması açısından kullanılması idi. Ancak Hristofyas’ın müzakere grubu bunun, yeni bir çıkmazdan kaçınılmasının tek yolu olacağını anladı.

Gazetemizin sorusu üzerine, müzakerecilere yakın bir Rum şahsiyet; Hristofyas’ın New York’ta, anlaşmazlıkların üzerine gelişigüzel bir köprü kurulmasını sonucunu kabul etmek niyetinde olmadığını söyledi. Alexander Downer’ın dünkü açıklamasında; şu anda anlaşmaya varılmasını engelleyen anlaşmazlıkların ana başlıklarda olduğunu, bunların siyasi iradeyle çözülebileceğini söylediğine dikkat çekiliyor.

Bu, yeni üçlü görüşme öncesinde BM’nin niyetini ve ana planlamalarını gösteren bir açıklamadır. Downer, Greentree-2 öncesinde çözüm taslaklarında ilerleme kaydedilmesini cazibe olarak niteledi ve iki liderin danışmanlarının New York’a gidilene kadarki sürede bir miktar ilerleyebilmesi ümidini dile getirdi.

BM’nin beklentilerinin hayata geçirilmesi olanakları özellikle kısıtlıdır. Başkan Hristofyas’ın kamuoyu önünde söylediği gibi; masada, Kıbrıslı Rumları doğrudan ilgilendiren konulardan hiçbirinde görüş birliği alanı yoktur.”

HRİSTOFYAS’IN ÇÖZÜM TASLAĞININ DETAYLARI

Gazete devamla Hristofyas tarafından sunulan çözüm taslağının içeriğini şu şekilde aktardı:

“Yönetim ve Yerleşikler: Son ayların büyük dikeni, Yürütme erkidir çünkü bu meselede Derviş Eroğlu’nun, Mehmet Ali Talat döneminde şifahen uzlaşılanlardan ciddi bir cayması söz konusudur. Hristofyas, dönüşümlü başkanlığın ancak; federasyonun başkan ve başkan yardımcısının ağırlıklı oy ile vatandaşlar tarafından seçilmesini öngören formülle birlikte kabul edilebileceğini vurguluyor.

Eroğlu, bu formülün kendisi gibi Kıbrıslı Türklerin siyasi yelpazesindeki uçların seçilemeyeceği argümanıyla, ağırlıklı oyu kesin bir şekilde reddediyor. Bu büyük anlaşmazlık, iki oluşturucu devletçiğin federasyonun ve merkezi hükümetin kurumsal organlarındaki temsiliyet oranı gibi anayasal yönün diğer konularını da etkiliyor.

Devletin egemenliği, devletçiklerin dış ilişkileri ve uçuş kontrol bölgeleri konuları açık kalıyor. Tek başlarına temel konular olan ve Kıbrıs Türk tarafının konfederal revizyonlarında ısrar ettiği konuların Kıbrıs Türk tarafı taviz vermeden çözülmesi zordur. Yönetimin alt başlığı olarak yaklaşılan yerleşikler konusunda; insani nedenlerden dolayı kalacak olanlara ilaveten belirli bir sayısının kalmasını kabul eden Rum tarafı işgal bölgelerinin nüfusuna ilişkin objektif veriler istemeye devam ediyor.

Mülkiyet ve Toprak: Kıbrıs Rum tarafı bu iki başlığı doğrudan bağlıyor ve eşzamanlı müzakere edilmeleri gereğinin altını çiziyor. Harita ve Rum idaresine verilecek bölgelerdeki tam toprak miktarına ilişkin veriler olmadan mülkiyetin düzenlenemeyeceği argümanını ortaya koyuyor. Her iki taraftaki mülklerin ilk sahiplerinin, mülklerinin akıbetine; yani iade mi edileceği, tazminat mı ödeneceği yoksa takas mı yapılacağına ilişkin ilk söz sahibi olmaları gerektiği ilkesinde ısrar ediliyor.

Bu iki konuda Kıbrıs Türk tarafı yanıt vermekten sistemli bir şekilde kaçıyor bu da prosedürü engelliyor ve iki başlığın diğer ana yönlerinin müzakeresini imkânsızlaştırıyor. Rum tarafının talep ettiği Omorfo’nun (Güzelyurt), Karpaz’ın bir bölümünün iadesini reddediyor. Hakim olan çıkmaz, iki tarafın mülkiyet konusunda sunduğu yapıcı önerilerin görüşülmesine olanak tanımıyor.

Garantiler: Kıbrıs Rum tarafı garantilerin tamamen kaldırılmasında ve çözümden sonra Ada’nın tamamen askersizleştirilmesi için uygun bir güvenlik örgüsü oluşturulması ve iki oluşturucu devletçiğin de sahip olacağı AB üyeliği sıfatının kullanılmasında ısrar ediyor. Ancak bu yönün ancak Türkiye’nin de katılacağı bir uluslar arası konferansta görüşülecek olması nedeniyle bu tezler başlangıç tezleri olarak yorumlanıyor.  Yani Kıbrıs Rum tarafı, en azından istilaya bahane teşkil eden, garantör ülkelerin tek taraflı müdahale hakkının kaldırılması şartıyla bir uzlaşıyı kabul edebilir.

Ekonomi ve Avrupa Konuları: Bu başlıklar az-çok kapanmıştır, bu nedenle Kıbrıs Rum tarafı özet tezlerinde bunlara ilişkin küçük bir ifade yer aldı. Buradaki büyük ‘diken’ Kıbrıslı Türklerin, çözümün veya mülkiyet düzenlemesi gibi (çözümün) bir bölümünün AB’nin birincil hukuku olmasında ısrar etmesidir. Dahası Lefkoşa, ERoğlu’nun birincil hukuktaki ısrarının Kıbrıslı Türklerin yeni devletin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı değil partenojenez olması talebinden kaynaklandığını vurguluyor. Bu, ülkenin AB’ne katılımını bile tehlikeye sokan bir şeydir çünkü bütün üye ülkelerin ulusal parlamentolarında yeniden oylanmasını gerektirir.”

BM PLANLARINI DEĞİŞTİRMEK NİYETİNDE DEĞİL

Fileleftheros; “BM Can Simidi Arıyor... Downer’dan, Greentree-2 Öncesinde Çıkmazdan Kaçınılması Dramatik Çağrısı” başlıklı manşet haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’ın Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan ve Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas’tan; yeni üçlü görüşme öncesinde olması ihtimali bulunan bir çıkmazdan kaçınılması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Önceki gün Eroğlu’yla, dün de Hristofyas’la görüşen Downer’ın, Genel Sekreter’le randevuya kadar olan süreyi, ortamı şekillendirmek için kullanacağını belirten gazete, “Kendisi şu ana kadar düzeltmek için hiçbir şey yapmadı, aksine Türk tarafının, davranışı ile prosedürü tahrip etmesine izin verdi” ifadesini kullandı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, BM’nin Kıbrıs sorunundaki planlarını değiştirmek istemediğini, bundan sonra atılacak adımlara; yani Greentree’de şartlar elverirse çok taraflı bir konferans düzenlenmesine Ankara’nın da itiraz etmediği görüşünde olduğunu belirtti, özetle şunları yazdı:

“Greentree-2’de şekillenecek sahneyle ilgili kartlarını açmaksızın, Genel Sekreter’in talepleri için zemin hazırlayan Downer, dün Başkan Hristofyas’la görüşmesinden sonra; müzakerelerde görülen zorlukların ve engellerin aşılması için kararlılık gerektiğini söyledi. Zorluk ve engelleri, var olan kısıtlı zamanla bağdaştırmadan; siyasi irade konusunu gündeme getirerek iki tarafa mesaj verdi. Downer ‘soru, çözülüp çözülmeyecekleridir, çözülmeleri için fazla zamana gerek yok, siyasi uzlaşı lazım’ ifadesini kullandı.

Listelenmiş tezlere de değinen Downer, ‘Taraflar, bir anlaşmaya bakış açılarını anlattıkları belgeleri BM’ye verdiler. İki taraf bir ara belgelerini teati edecekler. Bunu ne zaman yapacakları konusunda anlaşma yoktur çünkü halen taslakları hazırladılar, halen üzerinde çalışıyorlar, henüz tamamlamış değiller’ ifadesini kullandı.

STEFANU: “HERKES KENDİ TEZLERİNİ ORTAYA KOYUYOR”

Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu dün, BM’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında ilerleme olmasını istediğini ancak Kıbrıs Türk tarafının daha önce uzlaştıklarında sebat etmediğini söyledi. Stefanu ‘Her iki rafın da kendilerini bağlayan şeylerde sebat göstermeleri gerekir, Kıbrıs Rum tarafı bunu yapıyor ancak maalesef Kıbrıs Türk tarafı aksi yönde hareket ediyor’ dedi.

Kıbrıs Türk tarafının bu tavrının BM tarafından saptanıp saptanmadığının sorulmasına karşılık Stefanu ‘müzakere süreci içerisinde ve Greentree-2 arifesindeyiz, herkes kendi tezlerini ortaya koyuyor, BM de ilerleme olmasını istiyor’ yanıtını verdi.”

DOWNER GREENTREE’DEN SONRA İLAVE MÜZAKERE İMASINDA BULUNDU

Politis; “Uzlaşı Zamanı... Downer Yeni Üçlü Görüşme Konusunda Hiçbir Değişiklik Yok Diyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristofyas’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki tarafın, bir çözümün ana ilkelerine nasıl baktıklarına ilişkin belgelerini şekillendirmekte olduklarını söyleyen Downer’ın müzakerelerin Greentree-2’den sonra da devam edeceğini belirttiğini yazdı.

Habere göre, BM’nin bu ay sonundaki üçlü görüşmenin ertelenmesi için bir neden görmediğini söyleyen Downer, Birleşmiş Milletler’in Greentree-2’den sonra iki tarafın anlaşmasının şu andakinden daha iyi bir aşamaya gelmesini istediğini söyledi. Gazete, Downer’ın yeni üçlü görüşmeden sonra ve muhtemel çok taraflı konferanstan önce ilave müzakereye zaman olduğunu ima ettiğini yazdı.

 
6 Ocak 2012 Cuma 10:59
Okunma: 597
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu