Ana Sayfa » Kıbrıs » Cumhurbaşkanı'nın Konuşması

Cumhurbaşkanı'nın Konuşması

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Resmi Etkinlikleri Bugün Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Bayrak Radyo Ve Televizyon Kurumu Radyo Ve Televizyonundan  Yaptığı Konuşmayla Başladı. .

 
 
Cumhurbaşkanı'nın Konuşması

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşmasında, 29 yaşında olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayacağını ve yüceleceğini vurguladı.

"29 yılda çok önemli işler başardık. Bugün belirli sıkıntıları yaşıyoruz demek,  başaramadıklarımızı yok sayacağız anlamına gelmez. Elbette daha iyisini arayacak ve bulacağız. Moralsizlik, kırgınlık, kırılganlık yaşamanın hiç gereği yoktur. Tüm dünyada, en büyük ülkelerde bile sorunlar var ama hiç kimse Devlet'ten soğuma, Devlet'i yok sayma, Devlet'i küçümseme hatasına düşmüyor, düşmemeli...Ben Kıbrıs Türk Halkı'nın değişimci, girişimci, vatansever, Devleti'ne, hakkına, hukukuna, tarihine sahip çıkan karakterine güveniyorum. Yetişmiş insan gücümüz, bu topraklara, vatanımıza, milletimize, ailelerimize, çocuklarımıza duyduğumuz sevginin, Anavatan Türkiye ile karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı işbirliğinin, yaşanan zorlukların üstesinden gelinmesine yeteceğine inanıyorum. 2013 yılında zorlukların aşılması için önemli mesafeler katledilecektir. Ama bunun bir önemli şartı var. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Değerlerimizi yıpratmamalıyız".

Kıbrıs Türk Halkının çağdaş ve demokratik bir devlete sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Tanınmış birçok devlet'ten eksiğimiz yok, fazlamız vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı konuşması sırasında devlet olgusunu şu ifadelerle vurguladı.

"Kıbrıs Türk Halkı olarak üzerinde yaşadığımız topraklar ve egemenliğimizi ifade eden Devlet gerçeğinin verdiği güçle görüşme masasında oturuyoruz ve Rum komşularımızla bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Kıbrıs Türk Halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 15 Kasım 1983'tür ama bizler ilk kez 1983'te Devlet olgusu ile karşılaşmış değiliz. Tarihsel süreci iyi bilmeli, iyi analiz etmeli ve gelecek nesillere doğru aktarmalıyız. Kıbrıs'taki Türk varlığı 1571'de başladı. Biz Devletimizle Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs Türk Halkı'nın 1930'lu yıllarda başlayan, 1950'li yıllarda ivme kazanan, 1960'ta kurulan yeni Devlet'e ortak olunmasını sağlayan varoluş ve özgürlük mücadelesinde milli ve dini aidiyetini verdiği önem, Anavatan Türkiye'de yaşanan gelişmeler büyük rol oynamıştır. Atatürkçü düşünce halkımızın 15 Kasım 1983'e ve hatta bugünlere kadar uzanan mücadelemizde büyük etkiye sahiptir".

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk tarafından yıkılmadığını da belirterek, Makarios dahil tüm Rum liderlerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanını Enosis'e bir adım olarak gördüklerini ve bunun için Akritas Planı hazırlanarak, 13 maddelik Anayasal değişiklik önerildiğini anımsamadan, bilmeden bazı değerlendirmeler yapılmasının Kıbrıs Türk Halkı'na yarar değil zarar verdiğine dikkati çekti.

Eroğlu, " Değerli kardeşlerim anlaşılacağı üzere Rumlar öteden beri bizleri kendi nüfuzları altına almak istemektedirler. Güvenliğimiz, başta olmak üzere bizim Kıbrıs'ta kendi kendimizi yönetme, kendi kaderimizi tayin etme hakkımız olduğunu yok sayıyorlar. Kendilerini asil, bizi ise ikinci sınıf insanlar olarak görüyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1960 sisteminde eşit kurucu ortak olan Kıbrıs Türk Halkının "egemen eşitliğinin", self determinasyon hakkının doğal bir sonucudur. Kıbrıs Türk Halkının kendi kendini yönetme hakkı ile egemenliği birisinin bunu kendisine bahşetmesinden bağımsız olarak kendiliğinden vardır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rum uzlaşmazlığının olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkının egemenliği, kendi kendini yönetme, vatanında kendi kendisinin efendisi olma kararlılığının bir sonucu olduğunu kaydeden Eroğlu, "Eğer içimizdeki özgürlük tutkusu olmasaydı, Rum'un hegemonyacı anlayışına boyun eğmeyi tercih edebilirdik. Ama yapmadık, yapmayacağız. Bu topraklarda özgür ve başı dik yaşamak istedik, istiyoruz, isteyeceğiz. KKTC Devleti Kıbrıs Türk Halkı'nın hak ve kimliğinin toplam ifadesidir. Varmak istediğimiz ve vardığımız en güzel, en ileri noktadır. Şimdi görev onu yaşatmak ve yüceltmektir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında 1963 yılında yaşanan olaylara da değinen Cumhurbaşkanı Eroğlu, 1967 yılı Aralık ayında "Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi'nin oluşturulması, 1968 yılında "geçici" ifadesini kaldırarak "Kıbrıs Türk Yönetimi'nin" Kıbrıs Türkleri'nin yaşamına yön vermeye başlamasının Rumlara ve dünyaya verilen mesajlar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesinin iyi niyetli anlamlı bir adım olduğunu ama Rumlar'ın bunu değerlendirmek istemediğini de vurguladı.

1977 Denktaş-Makarios ve 1979 Denktaş Kiprianu anlaşmalarına rağmen 1974 öncesine dönüşü hayal eden Rum tarafının hep zamana oynadığını kaydeden Eroğlu, "Birleşmiş Milletler'deki haksız statülerini aleyhimize kullanmaya kalkıştılar" dedi. 

17 Haziran 1983 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti Rum tarafı ve destekçilerini uyarmak üzere tarihi bir karar aldığını anımsatan Cumhurbaşkanı kararda Rumların Türk halkının söz hakkı olmayan platformları kullanarak doruk anlaşmalarına ters davranışlar peşinde koştuğuna dikkat çekildiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Eroğlu " neticede ise 15 Kasım 1983 gününe gelindi rahmetle andığımız Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş'ın liderliğinde bizlerin katılımı ve desteği ile sizin yani Halkımızın hakkı Halkımızın çıkarları ve Halkımızın beklentileri göz önünde tutularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum; bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi diye üzüntüden değil sevinçten ağladık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalksın blöf olsun, tarihe bir şaka yapalım diye ilan edilmiş değil yaşasın, yücelsin ve sonsuza kadar Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlük egemenlik hakkının simgesi olsun diye ilan " dedi.

Barışçı olduklarını ve Ada'da var olan gerçeklere dayalı anlaşmalardan yana olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanında Rum komşularla anlaşmaya kapıların açık tutulduğunu belirtti.

1984 yılında önerilerin ortaya konulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 1994'te Güven Yaratıcı Önlemler  paketinin kabul edildiğini belirterek 2004'te yapılan referandumda Türk halkının Annan Planı'na onay verdiğine ama Rumların bugüne kadar hiçbir anlaşmaya yanaşmadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, "bazı Birleşmiş Milletler üyeleri ile bazı Avrupa Birliği ülkelerinin çıkarlarının Rum tarafının tutumunu desteklemeyi gerektirdiği, onların çıkarlarına uygun olduğu için Kıbrıs Meselesi bir türlü çözülemiyor Geçen yıl 15 Kasımı'ndan sonra 2012 yılı içinde bir antlaşma noktasına gelememişsen bunun suçlusu biz değiliz" dedi.


Rum tarafında çözüm için irade olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Eroğlu, 2013 yılı Şubat ayında Rum Başkanlık seçimleri olduğunu belirterek zihniyetlerin değişmesi halinde bir yere varılabileceğini belirterek "aksi takdirde onlar yoluna biz yolumuza gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayacak ve yücelecektir bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Eroğlu, "Değerli kardeşlerim 29 yılda çok önemli işler başardık bugün belirli sıkıntıları yaşıyoruz demek başardıklarımızı yok sayacağımız anlamına gelmez. Elbette daha iyisini arayacak ve bulacağız. Moralsizlik kırgınlık kıılganlık yaşamanın hiç gereği yoktur. Tüm dünyada en büyük ülkelerde bir sorunlar var ama hiç kimzse devletten soğuma devleti yok sayma devleti küçümseme hatasına düşmüyor düşmemeli" dedi.

Kıbrıs Türk Halkı'nın değişimci, girişimci, vatansever, Devletine, hakkına, hukukuna, tarihine sahip çıkan karakterine güvendiğini de vurgulayan Eroğlu, Anavatan Türkiye ile karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı işbirliğinin yaşanan zorlukların üstesinden gelinmesine yeteceğine olan inancını belirtti.

2013 yılında zorlukların aşılması için önemli mesafeler kat edileceğine inanç belirten Eroğlu, "ama bunun bir önemli şartı var Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız değerlerimizi yıpratmamalıyız. " dedi.

Anavatan Türkiye olan ilişkileri daha iyi noktalara taşımak için uğraş verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Eroğlu, bu düşüncelerle başta özgürlük mücadelemiz lideri Doktor Fazıl Küçük ve Devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş olmak üzere Cumhuriyetin ilanı noktasına gelinceye dek görev yapmış ancak aramızda olmayan herkesi rahmetle andı.

İlk kez Denktaş'sız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünde olmanın burukluğunun yaşandığını da belirten Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olgusunun her noktasında emeği olan Rauf Denktaş'ın yaptıkları ile her zaman Kıbrıs Türk Halkı'nın kalbinde yaşayacağını söyledi.

 
14 Kasım 2012 Çarşamba 12:28
Okunma: 813
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu