Ana Sayfa » Kıbrıs » CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

 
 
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

 

 (T.A.K): 

Saat 10.10'da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında başlayan toplantının gündeminde, Kamu İhale Yasa Tasarısı ile İnşa ve Teçhizat Fonu'ndan Yapılan Usulsüz Harcamalara ve Çalışma ve Sağlık Bakanlığı'nın Ek İnşaatıyla İlgili Harcamalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporları bulunuyor.

Kamu ihale Yasa Tasarısı'nın amacı, "kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, kamu görevi yerine getiren tüzel kişilerin yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek? şeklinde ifade ediliyor.

Meclis Başkanı Sibel Siber, toplantının başında Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadı, başsağlığı diledi.

Toplantıda daha sonra sunuşlara geçildi ve komitelerin gündemindeki tasarılar hakkında ivedilik tezkereleri onaylandı.

Güvenlik Kuvvetleri İç Hizmet (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitelerde ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'un bugünkü toplantısının gündeminde bulunan Kamu ihale Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşülmesine ilişkin tezkere de Meclis'te oy birliğiyle onaylandı.

2 KOMİTEYE EK SÜRE

KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi ile Digitech İletişim Ltd.'in Stopaj Vergisinin Yürürlükteki Mevzuata Göre Nasıl Affedildiği, Bu Af Yapılırken Yasa Dışılık İçerip İçermediği ve Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırılık Yaratıp Yaratmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi'ne 3 aylık ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ATAOĞLU BAŞKAN VEKİLİ

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ Kuruluş Yasa Tasarısı'nı Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Ad-Hoc) Komite Başkan Vekili olarak DP UG Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu'nun seçildiğine dair tezkere de milletvekillerinin bilgisine getirildi.

SINAY: "YÜKSEK MAHKEME KARARI 7 YILDIR ÖCÜ?

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra CTP Girne Milletvekili Abbas Sınay sağlıkla ilgili söz aldı.

8 yıl önce alınmış Yüksek Mahkeme'nın sağlıkla ilgili kararına değinen Sınay, "7 yıldır bu karar öcü olarak orada duruyor. Hiç kimse ulaşamıyor, bir karar alamıyor? dedi.

Sınay, sağlıkta sistem için bu mahkeme kararının mihenk taşı olduğunu söyledi.

Sağlıkta sistem için 5 yasanın değil, bu kararın önemli olduğunu kaydeden Abbas Sınay, "Esas karar orada. Siyasi irade var mı? Maalesef yok? diye konuştu.

Sınay, ad hoc komite kurmaya gerek olmadığını belirterek hükümeti siyasi irade koymaya çağırdı.

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra gündemdeki konulara geçildi.

 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kamu ihale Yasa Tasarısı'nı görüşüyor.

Toplantıda ilk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ferdi Sabit Soyer ve Başkan Vekili Hasan Taçoy, Kamu ihale Yasa Tasarısıyla ilgili raporu Genel Kurul'a sundu.

DİNÇYÜREK

Ardından ilk sözü alan Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak başladığı konuşmasında, ülkede irili ufaklı ihaleler yapıldığını, bunların bir tüzüğe bağlı yönetildiğini; ülkede böyle bir yasaya ihtiyacın tartışılmayacak kadar açık ve net olduğunu söyledi.

Dinçyürek, yasanın bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. "Yasada bana göre bazı çelişkiler vardır? diyen Dinçyürek, bazı sorular yöneltti. Tasarının genel gerekçesinde siyasi erkten bağımsız, şeffaflıktan söz edilirken tasarının son halinde buna uygun düzenlemenin yer almadığını savunan Dinçyürek, "önümüze gelen yasa tamamen siyasetin şekillendirdiği bir yapı? dedi.

Yasanın 1 Ocak 2017'de yürürlüğe gireceğini belirten Hakan Dinçyürek, Merkezi İhale Komisyonu'nun yapısı düzeltilmeye çalışırken, yasanın Elektrik Kurumu gibi bazı kurum ve kuruluşların kendi başlarına ihale yapmasına olanak verecek açılım içermesini eleştirdi.

"KKTC'nin bugüne kadarki en büyük ihalesi suyun özelleştirilmesiyle ilgili olandır? diyen Dinçyürek çağdaş, AB normlarına uygun olsun diye ertelenirken bu ihalenin yasa geçmeden yapılacak olmasını eleştirdi.Tasarının sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Dinçyürek,kurumların kendi hale komisyonlarını kurarak ihale açabilecek olmasını eleştirdi.

KKTC'de daha şeffaf bir devlet yönetimini özlediğini ve istediğini vurgulayan Hakan Dinçyürek, "devletin yönetilmesi eylem ve söylemde birlik ister, doğru olan budur. Söylediklerimiz ve yaptıklarımız şeffaf hesap verebilir bir yönetimin parçası olmalıdır? diye konuştu.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, ilk olarak Ankara'daki saldırıyı kınayarak, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

İhale yasasının uzun zamandır gündemde olduğunu anımsatarak, komitenin çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür eden Tatar , ihale yasasının şeffaflık, dürüstlük adına hazırlandığını, kamunun parasının daha iyi değerlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Önemli olanın, yasanın geçmesinin ardından gerektiği şekilde uygulanması ve denetlenmesi olduğuna işaret eden Tatar, bunun geç kalmış bir yasal düzenleme olduğunu kaydetti.

Tatar, ihale komisyonuna atanacak kişilerin de şeffaf olmasının önemine değinerek, komisyona kamunun menfaatlerini koruyabilecek, işinin uzmanı kişilerin görevlendirilmesini istedi.

Tatar, büyük ihalelerin bu yasanın tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesinin faydalı olacağına işaret ederek, kamuoyunun da geçmişteki bazı ihalelerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti ve yaşanan sorunlardan örnekler verdi.

Tatar, Elektrik Kurumunun "6.5 milyon dolarlık tasarruflu lamba ihalesinin itirazlar nedeniyle iptal edildiğini? söyleyerek, CTP'ye ihaleye çıkılması konusunda "ne bu acele? diye sordu.

Kamu kaynaklarının harcanmasına disiplin ve AB kurallarına uygun düzenleme gelmesinin güzel bir olay olduğunu ifade eden Ersin Tatar, yasa geçene kadar elektrikle ilgili ihalelerin ertelenmesini istedi.

Tatar, Ercan ihalesinin nasıl yapıldığını anlatarak, şartnameye göre 2 yıl içinde bitirilmesi gereken bu "devasa? projenin tamamlanmadığını ve bitişiyle ilgili de bir bilgi olmadığını söyledi.

Tatar, Yasanın geçmesinin ardından iş hacminin artacağını belirterek , uygun kadroların hazırlanmasının önemini yineledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Kamu İhale Yasa Tasarısı'yla ilgili görüşme devam ediyor.

TÖRE: "TERÖRE KARŞI TÜM ÜLKELER İŞ BİRLİĞİ YAPMALI?

Tasarıyla ilgili söz alan UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, ilk olarak Ankara'daki bombalı eylemden duyduğu üzüntüyü ifade ederek terör olaylarını kınadı.Teröre karşı tüm ülkelerin iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yapılmasını eleştirdi.Zorlu Töre, görüşülen yasanın yürürlüğe girmesinin öne alınabileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ANGOLEMLİ: "YASAYLA BERABER TÜZÜKLER DE YÜRÜRLÜĞE GİRSİN?

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, Ankara'daki olayın herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Ülkede yıllardır ihale yasası bulunmadığını; yasanın hazırlanıp önlerine gelmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Angolemli, geç de olsa yasanın hazırlandığını söyledi.

Tasarının bazı kurumlara ihale yapma yetkisi verdiğini kaydeden Angolemli, KIB-TEK'in de bu kapsama alınarak Merkezi İhale Komisyonu altına girmesi gerektiğini belirtti.

Tüzüklerin Haziran 2017'ye dek hazırlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Hüseyin Angolemli, yasa yürürlüğe girmeden ihale yapılmasının düşündürücü olduğunu belirtti. Angolemli, yasayla beraber tüzüklerin de hazır olması gerektiğini vurguladı.

Hüseyin Angolemli, tüzüklerin gecikmesi halinde yolsuzlukların önüne geçilemeyeceğini söyledi. Angolemli, yasanın neden 10 ay sonra yürürlüğe gireceğini sordu. Angolemli, önlerinde 10 ay bulunduğuna işaret ederek yasayla birlikte tüzüklerin de yürürlüğe girmesinin sağlanmasını istedi.

BEROVA

DP-UG Milletvekili Özdemir Berova, ilk olarak Ankara'da geçekleşen saldırıyı kınayarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

Berova, bakanlığı döneminde yapılan okul ihaleleriyle ilgili çalışmaları anlatarak, tüzüğün yetersizliği ve icraat yapma konusunda yaşanan sıkıntıları gündeme getirdiklerini söyledi. Projeler hazır olmasına rağmen ek derslikleri ve tadilatları tamamlayamadıklarına işaret eden Berova, Merkezi İhale Komisyonu'ndaki tıkanıklıklar nedeniyle halkın hizmet alımında aksamalar yaşandığını belirtti.

Şeffaf ve sürdürülebilir yasa için bütçe görüşmelerinin ardından tasarının biran önce gündeme alınacağının belirtildiğini ifade eden Berova, tasarıyla ilgili çalışmaların bugüne kadar tamamlanmış olması gerektiğini de söyledi.

Berova, sorunlu ihale tüzüğünün 1 yıl daha devam edecek olmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Kıb-tek'te yapılan ihalelerin meclis gündeminde bile sıkıntılar yarattığına değinen Berova, bugün meclise sunulan tasarının tüzüklerinin 6 ay sonra tamamlanmasının  öngörülmesinin şaibe yaratacak bir durum olduğunu kaydetti.

Kamu İhale Yasa Tasarısı'nın genel görüşmesi sırasında yapılan konuşmaları yanıtlayan Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili DP UG Milletvekili Hasan Taçoy, tasarının son zamanlarda hazırlanan en iyi tasarılardan biri ve ihaleler konusundaki tartışmalara son verecek bir tasarı olduğunu söyledi.

Taçoy, tasarıda belirtilen kurumların çıkacağı ihalelerde alınacak tüm kararların Merkezi İhale Komisyonu'na ulaştırılacağını; bu denli ince detayların da tasarıda yer aldığını söyledi. Hata ve eksiklerin de olabileceğinin akıllarda tutulması gerektiğini belirten Taçoy, MİK üyelerinin 3 yıllığına ve bir kez atanabileceğini kaydetti.

Hasan Taçoy, MİK dışında kurulacak ihale komisyonlarının (belediyelerin, üniversitelerin muhtarlıkların) bir kereye mahsus olacağını ve yapılacak başka ihaleler için farklı komisyonlar oluşturulacağını belirtti.

Taçoy, yasanın tüm maddelerinin bir buçuk aylık komite toplantılarında oylanmadan görüşüldüğünü; ikinci okumada tek tek okunup kelime kelime düşünülerek hazırlandığını söyledi.

"Yasa bence son zamanlarda hazırlanan en iyi yasalardan biri haline getirilmiştir? diyen Taçoy, tartışmalara son verecek bir yasa olduğunu vurguladı. Hasan Taçoy, tasarı uyarınca, bütçe kalemi olmayan bir yatırım için ihale açılamayacağını kaydetti. Komite Başkan Vekili Hasan Taçoy, tasarıda tüm ihale süreçlerinin detaylı şekilde yer aldığını anlattı.

Merkezi İhale Komisyonu'nun teşkilat yasasının hazırlanabilmesi için yürürlüğe girişin 1 Ocak 2017 olarak öngörüldüğünü anlatan Taçoy, madde madde görüşülme sırasında bu tarihin öne alınması için öneri sunacaklarını açıkladı.

Taçoy, tüzüklerin de aynı sürede çıkması için öneri sunacaklarını bildirdi.

SOYER: "YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ İÇİN 15 KASIM 2016'YI ÖNERECEĞİZ?

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de konuşmasında, insanlık düşmanı terör olaylarını kınadı ve asla gündeme gelmemesini diledi.

Soyer, tasarıdaki sehven yapılmış hatalar için değişiklik önerileri sunacaklarını belirtti.

Tasarıdaki tanımlara "idari şartname? eklemesi yapılacağını kaydeden Ferdi Sabit Soyer, tasarının hangi kurumları kapsadığıyla ilgili de bilgi verdi. Soyer, devletin tüm ilgili birimleri, KİT'leri, bakanlıklara bağlı döner sermayeli kurumları ve yasayla kurulmuş Elektrik Kurumu gibi kurumların da tasarının kapsamında yer aldığını anlattı.

Ferdi Sabit Soyer, madde madde görüşülme sırasında sunacakları diğer değişiklikler hakkında da bilgi verdi.

Merkezi İhale Komisyonu'nun görevinin çok ağır olacağını vurgulayan Soyer, tüm bilgilerin data bankta biriktirileceğini söyledi.

Kurumsallaşmanın önemli olduğunu ifade eden Ferdi Sabit Soyer, pek çok tüzük gerektiren noktanın komisyonun görev alanlarına dahil edildiğini, teknik konularda ise tüzükler hazırlanacağını belirtti.

Soyer, Meclis'in kendi inisiyatifi dışında bazı kurumların duhulü olacağını kaydederek, MİK'in teşkilat yasası konusunda bir çalışmanın sürdüğünü ancak Meclis'ten geçme sürecinden sonra atama yapılacağını, bunun da Kamu Hizmeti Komisyonu'nca yapılacağını; o yüzden 1 Ocak 2017 tarihinin bu süre düşünülerek belirlendiğini anlattı.

Soyer, yürürlüğe girişi 15 Kasım 2016 olarak değiştirmek için öneri sunacaklarını; yasayla tüzüklerin yürürlüğe girişinin de yeknesaklaşacağını bildirdi.

Ferdi Sabit Soyer,  MİK'teki üyelerin 3 yıllığına atandığını, hükümetlerin değişmesiyle görevden alınmadıklarını; bu süre öncesinde ancak yolsuzluk halinde görevden alınabildiğini kaydederek, komisyonun siyasi otoritenin tahakkümü altında olmadığını söyledi.

Soyer'in ardından Maliye Bakanı Birikim Özgür söz aldı.

 
14 Mart 2016 Pazartesi 11:08
Okunma: 746
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu