Ana Sayfa » Kıbrıs » Cumhuriyet Meclisi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Saat 10.30'da Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Ünal Üstel Başkanlığında Toplandı..

 
 
Cumhuriyet Meclisi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün yolsuzlukla ilgili suçlar için caydırıcı cezalar öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ivedilikle komitede ele alınması oy birliğiyle kabul edildi.


Onaya sunuşlar bölümünde ilk olarak CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman'ın sunduğu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin komitede ivedilikle ele alınması onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.


Değişiklik önerisi, "yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçları ve görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarını analitik biçimde düzenlemeyi ve bu suçlar için caydırıcı cezalar öngörmek suretiyle, kamu yönetimine duyulan güvenin sarsılmasını önlemeyi" öngörüyor.


ERHÜRMAN


CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman, ivedilik tezkeresiyle ilgili konuşmasında, Fasıl 154 Ceza Yasası'nın Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde yer alan konuyla ilgili düzenlemelerin bugünün gereksinimlerine yanıt vermekten çok uzak olduğunu söyledi. Erhürman, "Bu bölümde, bir yandan zimmet, irtikap gibi suçlar açık bir biçimde düzenlenmemiş, diğer yandan da rüşvetle ilgili maddede suça karışanların tümünün cezalandırılmasını sağlayacak bir hüküm öngörülmemiştir" dedi.


İkinci temel sorunun, yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçların hafif suçlar kategorisi içerisinde ele alındığını ve hafif sayılabilecek cezaların öngörüldüğünü kaydeden Erhürman, yolsuzluğun, hem devlete, hem de topluma karşı işlenmiş ağır bir suç olduğunu ve caydırıcılığın sağlanması için ağır cezalar öngörülmesi gerektiğini söyledi. "Yasama dokunulmazlığı"na ilişkin hükümler de bulunduğunu kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:


"Öneri'de, yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçlar, analitik biçimde birbirinden ayrılmış, 'görevi yerine getirme karşılığında ödül kabul etme', 'rüşvet verme', 'rüşvet alma', 'rüşvete aracılık etme', 'irtikap', 'zimmet', 'iltimas karşılığında menfaat temin etme', 'menfaat temini için sahte, gerçek dışı veya hukuka aykırı evrak düzenleme, imzalama, tasdik etme veya verme' gibi suçlar ayrı ayrı düzenlenmiş ve bu suçlar için ağır cezalar öngörülmüştür. Ayrıca, yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçları ve görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyebilecek olan kişiler, bu konuda herhangi bir yorumu gerektiremeyecek biçimde sayılmış, özellikle başbakan, milletvekili olsun olmasın bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri gibi seçilmişlerin de bu suçları işleyebilecekleri açık bir biçimde düzenlenmiştir.


Bunlara ek olarak, geniş anlamda kamu hizmetinde görevli kişiler arasında sayılabilecek olan tasdik memurları, yasayla kurulmuş yönetim kurullarının başkan ve üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kooperatiflerin ve kamu bankalarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri de yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek olan suçları ve görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyebilecekler arasında sayılmıştır."


BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ


Genel Kurul daha sonra DP-UG Milletvekillerinin sunduğu Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin komitede ivedilikle ele alınmasının görüşüldüğü sırada söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, değişiklik önerisinin yeterli ve samimi olmadığını iddia ederek, yerel yönetimdeki sorunların bu şekilde çözümlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, öneriye ret oyu vereceklerini kaydetti.


ANGOLEMLİ


TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, mazbatalar konusunda hareket etmek gerektiğini kaydetti. Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin münferit bir sorunu çözmeye dönük olduğunu iddia eden Angolemli, belediyelerde yaşanan sorunların çok daha kapsamlı çözüm gerektirdiğini belirtti. Angolemli, böyle bir yasa önerisine onay vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.


DİNÇYÜREK


DP-UG Milletvekili Hakan Dinçyürek konuşmasında, Belediye Meclisi toplantılarına başkanlık eden belediye başkanının da nisaptan sayılmasını öngören yasa önerisini, Belediye Meclisi'nin işlerliğinin artırılması amacıyla hazırladıklarını kaydetti.


Dinçyürek, "Belediyelerin genel karar organı olan Belediye Meclisi'nin belde halkını ilgilendiren yerel konuları karara bağlarken izleyeceği çalışma usulü ve toplantı yeter sayısı gibi konular Belediyeler Yasasında düzenlenmektedir. Asli görevi belde halkının yerel ihtiyaçlarını karşılamak olan Belediyelerin, bu görevlerini yerine getirebilmesi, Belediye Meclisi'nin toplanarak karar üretmesi ile mümkün olabilmektedir. Belediye Meclisi'nin herhangi bir nedenle toplanamayarak karar üretmemesi, belde halkının ihtiyaçlarının karşılanmasını geciktirdiği, toplantıların birden fazla defalar yapılamaması durumunun ise belediye hizmetlerinin tümünün veya bir kısmının durmasına yol açtığı ortadadır" dedi.


ŞAHALİ


CTP-BG Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin günün koşullarına uygun hale getirilmesinin herkesin arzusu olduğunu ancak belediyelerde yaşanan sorunların, "yasa değişirise her şey çözülecek" yaklaşımıyla ele alınmasının yanlış olduğunu söyledi. Şahali, bugün tartışılan yasa önerisinin, bütünlüklü yasa değişikliğinin bir parçası olduğuna işaret ederek, oylarının olumlu olacağını belirtti.


ULUÇAY


İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, yasa önerisinin ivediliğinin önemine vurgu yaparak çalışmaları devam eden geniş kapsamlı yasa değişikliğinin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını söyledi. Uluçay, bugünkü değişikliğin Mehmetçik'te yaşanan sorunla ilgisi olmadığını söyledi. Konuşmaların ardından genel kurul, ivedilik önerisini oy çokluğuyla kabul etti.


TAPU VE KADASTRO


Genel kurul daha sonra Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasını görüşmeye başladı.


İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, söz konusu değişiklikle, merkez olarak Güney Kıbrıs'ta olan Kutrafa köyünün bazı arazilerinin KKTC sınırları içinde olmasından dolayı kayıt altına alınmasının amaçlandığını söyledi. Kurul daha sonra ivedilik tezkeresini oy birliğiyle kabul etti.


POLİS TERFİLERİYLE İLGİLİ ARAŞTRMA KOMİTESİNİN SÜRESİ UZATILDI


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra 2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfilerle İlgili Meclis Araştırması Komitesi'nin ek süre talebini görüştü. Talep, oy birliğiyle kabul edildi. Oylamadan önce söz alan Komite Başkanı, CTP-BG Milletvekili Salih İzbul, komitenin çalışmalarını tamamladığını ancak raporu yetiştiremediklerini söyledi. Çalışmalar sırasında yaşadıkları zorluklara da değinen İzbul, özellikle personel sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.


Oylamanın ardından genel kurulda sırasıyla gündemde bulunan Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İktisadi Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı, Teşvik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sığınak (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ilişkin ivedilik tezkerelerini onaya sunuldu. Tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.


TATAR


UBP Milletvekili Ersin Tatar, İktisadi Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, fonlar meselesinin ciddi bir mesele olduğunu belirterek, konunun uzun zamandır tartışıldığını söyledi.


Tatar, fonların tasfiyesinin çeşitli şekillerde gündeme geldiğini ancak fonların tasfiye edilmesiyle bütçeye aktarılacak kaynağın miktarının ne olduğunun açıklanmadığını belirtti. Bütçe açığına da vurgu yapan Tatar, fonlardan aktarılacak bu kaynağın açığı ne kadar kapatacağını merak ettiğini söyledi. Tatar, fonda para olması ve makinesi de hazır olmasına rağmen "beceriksizlikten" dolayı onkoloji merkeziyle ilgili ihaleye çıkılmadığını savundu.


ÖZGÜR


Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür de konuşmasında, komitenin çalışmalarına anlatarak, yasa tasarısının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Özgür, Sığınak Yasası'ndaki değişiklikle fondan 16 milyon TL, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası'ndaki değişiklikle 2.3 milyon TL, Teşvik Yasası'nda yapılan değişiklikle 18.9 milyon TL, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası'ndaki değişiklikle 8.3 milyon TL'lik bir kaynağın Maliye Bakanlığı'nın kontrolüne geçeceğini belirtti.


ANGOLEMLİ


TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında fonların başka maksatlı kullanıldığını iddia ederek, hükümeti eleştirdi. Angolemli, fonların yerinde kullanılmayacağına yönelik hükümete güvenleri olmadığını söyledi.


ATUN


UBP Milletvekili Sunat Atun da konuşmasında, bütçe açığının büyüklüğüne vurgu yaparak, bu açığın finanse edilememesi halinde devletin üstüne düşen mükellefiyetleri yerine getiremeyeceğini savundu.


SOYER


CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise, usule ilişkin konuşmasında, ivedilik tezkeresinin onaylanması sırasında yapılan konuşmaları eleştirdi. Soyer, henüz raporu sunulmayan yasa tasarısı hakkında konuşma yapmanın doğru olmadığını belirterek, bunun doğru tartışma zemini olmadığını söyledi.


Konuşmaların ardından genel kurul Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı.


KTÖS GENEL KURULDA EYLEM YAPTI


Bu arada Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapan bir grup KTÖS üyesi bir süreliğine genel kurul çalışmalarını izleyiciler bölümünden takip etti. Gençler daha sonra "eşit işe, eşit ücret" sloganı atarak, genel kurulda eylem yaptı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle eylem sona erdi.


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "bütçenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin, verimli ve rasyonel kullanılması amacıyla fonların tasfiye edilmesine" bağlı bir takım yasa değişiklikleri kabul etti. Kurul sırasıyla Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)Yasa Tasarısı'nı, Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı'nı, Teşvik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ve Sığınak (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı onayladı. Genel kurul ilk olarak Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)Yasa Tasarısı'nı oy çokluğuyla kabul etti. Yasa, sabit görüntülü radar sistemi cihazı ile tespit edilen suçlardan tahsil edilen sabit para cezalarından elde edilen gelirlerle kurulan radar sistemlerinden elde edilen gelirlerin devlet bütçesinin gelir ve giderlerinde birliğin sağlanması ilkesi gereği ihtiyaç duyulan diğer giderlerde kullanılmasını öngörüyor. KALYONCU Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı'nın sunuş konuşmasının ardından ilk sözü CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu aldı. Kalyoncu, trafik konusunda gerekli denetimin yapılabilmesi için polisin sokağa inmesi gerektiğini söyledi. Kalyoncu, zaman zaman yasalarda ve yollarda sorun olsa da, esas sorunun insanlar ve yeterli denetimin yapılmaması olduğunu belirtti. ANGOLEMLİ Başka konuşma talebi olmamasından dolayı daha sonra yasa tasarısının madde madde görüşülüp, oylanmasına geçildi. Oylama sırasında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede meydana gelen kazaların sürücü hatalarından değil de, alt yapı sorunlarından kaynaklandığını savundu. Angolemli, 4 kişinin hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasına değinerek, suçlunun sürücüden çok, ortaya bariyer koymayan devlet olduğunu iddia etti. TATAR Genel Kurul daha sonra İktisadi Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı. Komite başkanının sunuşunun ardından söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, fonlardan bütçeye aktarılacak kaynakların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmanın ardından yasa tasarısı madde madde görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Teşvik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, kumarhanelerin kiralanmasından kaynaklanan stopaj vergisi mükellefiyetiyle ilgili tartışmalara değindi. Tatar, konunun yargıda olduğuna işaret etti. Konuşmanın ardından yasa tasarısı madde madde görüşülüp, oy çokluğuyla kabul edildi. ATUN Genel Kurul daha sonra Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı. Komite başkanının sunuş konuşmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Sunat Atun, yasa tasarısındaki bazı ifadelerden mutluluk duyduğunu belirterek, iktidar partilerinden aynı ifadeleri muhalefetteyken de duymak istediğini söyledi. Bütçe rakamlarını artırmanın yollarını bulmak gerektiğini kaydeden Atun, ayakları üzerinde durmak için çalışan bir hükümet yapısının hedeflenmesi gerektiğini belirtti. Atun, konuşmasında ayrıca bugün KTÖS'ün gerçekleştirdiği eylemde protesto ettiği "Göç Yasası"nın aleyhinde konuşanların bugün iktidarda olduğunu ancak bu konuda bir şey yapmadığını savundu. ULUÇAY İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, söz alarak, "Göç Yasası" hazırlanırken eleştirilerde bulunduklarını ve eşitliğe aykırı olduğu yönünde görüş belirttiklerini söyledi. Uluçay, "Halen mevcut çalışan insanlar arasında bir adaletsizlik olursa bu olmaz. O dönem söylediklerimizin arkasındayız. Kamudaki motivasyonsuzluğun bir nedeni de bu eşitsizliktir" dedi. Uluçay, söz konusu yasa için bugün de adaletlidir demediğine işaret ederek, yıllardır yapılan adaletsiz uygulamaların bir bir önünü açma yönündeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sırası gelince bu konuda da çalışma yapılacağını kaydeden Uluçay, o gün yapılanla bugün yapılanın karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Uluçay, bundan sonrası için eşitsizlik içeren hiçbir yasayı öngörmediklerine işaret etti. ANGOLEMLİ TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, iktidarda bulunan CTP'ye, muhalefetteyken geçmemesi için mücadele ettiği "Göç Yasası"nın kaldırılması çağrısında bulundu. Fonların doğru yerde kullanılmayacağını iddia eden Angolemli, aktarılan fonların ilgili alanlara aktarılması gerektiğini söyledi. Angolemli, ayrıca Turizm Fonu ve Sağlık Fonlarının Maliye Bakanlığı'na devredilmemesini eleştirdi. TATAR UBP Milletvekili Ersin Tatar da "Göç Yasası"nın CTP döneminde hazırlandığını ve baremlerde bazı iyileştirmeler yapılarak UBP döneminde geçtiğine işaret etti. Fonların tasfiyesinden elde edilecek kaynağın doğru yerde kullanılması temennisinde bulunan Tatar, turizm ve sağlık fonlarının Maliye'ye devredilmemesinin de iyi bir karar olduğunu söyledi. YORGANCIOĞLU Daha sonra söz alan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Sağlık Fonu'nun Genel Sağlık Sigortası çalışmalarına aktarılacağından Maliye Bakanlığı'na yönlendirilmediğini belirtti. PİLLİ Konuşmaların ardından tasarı madde madde görüşülüp, oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurul daha sonra Sığınak (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı. Komite başkanının sunumunun ardından ilk sözü UBP Milletvekili Ali Pilli, Güzelyurt'ta gidecek bir hastane olmamasından dolayı çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Pilli, Sığınak Fonu aktarılarak, Güzelyurt'a bir hastane yapılmak istenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. GÜNDÜZ Güzelyurt Milletvekilleri Menteş Gündüz (DP-UG), Kemal Dürüst (UBP), Mehmet Çağlar (CTP-BG) ve Armağan Candan (CTP-BG) de ayrı ayrı söz alarak, Güzelyurt'un sorunlarından biri olan hastane sorununun giderilmesi yönünde atılacak adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. ÇAVUŞOĞLU UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt'ta bir hastane kurulacak olmasından, kendilerine de sıra geleceğinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, fonların, fırsat eşitliği yaratacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. GÜLLE Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de konuşmasında, sağlık fonunun sadece sağlık gerekleri için kullanıldığını, personel giderleri için kullanılmadığını söyledi. Gülle, Genel Sağlık Sigortası'nın nihai hedef odluğunu ancak bu süre içinde fonun Onkoloji Merkezi'nde de kullanılacağını kaydetti. Türkiye'den uzman bir ekip getirterek, özellikle acil müdahaleye ilişkin çalışmalarının bu öneriler çerçevesinde planlandığını kaydeden Gülle, Güzelyurt'taki hastane ihtiyacının da bu çalışma sonunda tespit edildiğini söyledi. Gülle, çalışmada Karpaz'da da hastane ihtiyacının olduğunun ortaya çıktığını ve önlerinde olan konunun bir vizyon çerçevesinde ele alınacağını belirtti. ANGOLEMLİ TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de sığınak fonunun Güzelyurt'a hastane yapımına aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi. Angolemli, sağlık sorunlarının önemine vurgu yaptı. OĞUZ UBP Milletvekili Dursun Oğuz da konuşmasında, ülkenin çok ciddi sağlık sorunu olduğunu belirtti. Doktor milletvekili sayısının her dönem çok olduğuna işaret eden Oğuz, bu sağlık sorunun hala çözümlenmemiş olmasının eleştirdi. DİNÇYÜREK Sığınak Fonunda biriken mevcut paranın bütçeye aktarılırken ki durumu belirleyen geçici madde oylanırken, söz isteyen Mağusa DP/UG Milletvekili Hakan Dinçyürek, bir öneri sunacağını söyleyerek söz aldı. Mevcut yapılan bütün tartışmaları olumlu bir gelişme olarak gördüğünü ve sunacağı öneriyi sabahleyin önce kendi parti meclisi grubunda tartışmaya açtığını dile getiren Dinçyürek, daha sonra Başbakan ve Maliye Bakanıyla görüştüğünü ve ayrıca Meclis'te temsil edilen diğer partilerin grup başkan vekilleriyle bu önerinin içeriğiyle gerekçesini paylaştığını ve onlardan destek istediğini söylediğini kaydetti. Dinçyürek, daha öneriyi sunmadan Meclis'te söz alan herkesin bir konsensüs halinde bu öneriye destek vermesinden dolayı mutlu olduğunu da belirtti. Önerisi kabul edildiği takdirde, başta Güzelyurt hastanesi olmak üzere, diğer mevcut hastanelerin tadilatına da kaynak yaratılacağını dile getiren Dinçyürek, mecliste komitede görüşülmekte olan Çocuk İzleme Merkezi ve Yaşam Evleri, Sosyal Hizmet projelerinin beklenen kaynağının da yaratılmış olacağını vurguladı. Burada kaynaktaki 16 milyon TL üzerindeki bir rakamın, hem hastane yapımı, hem mevcut hastanelerin tamiratı, hem de sosyal hizmet projelerine bütçe de yer almayan bir kaynak yaratacağını söyleyen Dinçyürek, bunun Meclis'te çok olumlu bir hava yarattığını görmekten mutlu olduğunu kaydetti. Dinçyürek sözlerini şöyle tamamladı: "Yasal olarak, bir madde olarak önermeme rağmen, dilek ve temenniler kısmı olarak, bundan sonra sığınakla ilgili gelirlerde, sosyal hizmet projelerine de kaynak ayrılmasını ayrıca temenni ettim. 16 milyon TL üzerindeki para sadece bu amaçlar için kullanılacak. Ama bundan sonra da bu fona gelecek olan para maliyenin inisiyatif kararıyla ve hükümetlerin onayıyla kullanılacak. Buna bizim bir yasal düzenleme şansımız yok. Umarım gelecekte sağlanacak kaynakların bir kısmı yine sosyal hizmet projelerine kullandırılmasını temenni ederim". Konuşmaların ardından yasa tasarısı madde madde görüşüldü ve isim okunarak yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Önerisi'ni görüşmeye başladı.

Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 20 Şubat'ta yeniden toplanacak.
 
17 Şubat 2014 Pazartesi 10:23
Okunma: 1022
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu