Ana Sayfa » Kıbrıs » Denktaş Kıbrıs Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi

Denktaş Kıbrıs Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi

"yaratılan Suni Kargaşa İçerisinde Bizler İçe Odaklanmışken, Dışımızda Cereyan Eden Gelişmeler Sonucunda Bir Oldu Bitti İle Karşı Karşıya Kalma Tehdidi Altındayız".

 
 
Denktaş Kıbrıs Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi
"YENİ SÜREÇTE UCU AÇIK GÖRÜŞME SÜRECİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ AÇIKÇA ORTAYA KONULMALI..."


"DENENEN VE SONUCA ULAŞMAYAN YÖNTEMLERİ DEFATEN DENEMEK VİZYONSUZLUĞUN VE KISIR FİKİR DÖNGÜSÜNÜN GÖSTERGESİ"


Lefkoşa, 8 Ocak 12 (T.A.K): Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorununa çözüm arayışları çerçevesinde şubat sonrası başlaması olası yeni süreçte, sonuç almaya endeksli bir tavırla hareket edilmesi ve ucu açık görüşme sürecinin kabul edilmeyeceğinin açıkça ortaya konulmasını istedi.


Denktaş,  münhasır ekonomik bölge konusunun yeni bir başlık olarak ele alınmasını; Kuzey Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB)  Gümrük Birliği kapsamına alınmasını; kurucu ortaklık ve egemen eşitlik hakları ile iki ayrı demokrasi uygulamasından taviz verilmemesini; yerleşime açık bölgelerin toprak tavizi kapsamına alınmamasını; kapalı Maraş'ın özel bir düzenleme ile yerleşime açılmasını ve süreç sonunda sonuca ulaşılmaması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarını kapsayan bir referanduma gidilmesini talep etti.


Denktaş, bugün DP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs konusundaki görüşleriyle  ileriki sürece yönelik önerilerini kamuoyuyla paylaştı.


Basın toplantısının, halkı bilinçlendirmek, görüşmeciyi uyarmak,  ilgili çevrelere DP'nin Kıbrıs sorununa yaklaşımını duyurmak amacıyla düzenlediğini belirten Denktaş, "İç siyasetimizde yaşanmakta olan olumsuzluklar, beceriksizlikler ve vizyonsuzluk sonucu ortaya çıkan durum sebebiyle bir kenara atılmış olan Kıbrıs Sorunu ile ilgili gidişatı irdeleyerek  bu konudaki somut duruşumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" dedi.


"OLDU BİTTİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMA TEHDİDİ ALTINDAYIZ"


Denktaş, "Yaratılan suni kargaşa içerisinde bizler içe odaklanmışken, bizim dışımızda cereyan eden gelişmeler sonucunda bir oldu bitti ile karşı karşıya kalma tehdidi altındayız" diyerek,  halkın geleceği adına, bugün iktidarda olanların, dış politika ve özelde Kıbrıs sorunu konusundaki "bihaber davranışlarından" endişe ve rahatsızlık duyduklarını söyledi.


Bazı muhalefet partilerin politikalarını da eleştiren Denktaş, "Sözde hükümet edenlerin bu duyarsız tavrı karşısında kendilerini sol olarak addeden muhalefet partilerinin politikaları ise bizleri edilgen, teslimiyetçi, başkalarının arzularına göre hareket etmeyi alternatif siyaset haline getirmiş bir topluluk ve en önemlisi Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte halen yaşanmakta olan sorunların sona ereceği düşüncesini halkımıza empoze etmek suretiyle  kendi gücünü ve haklarını önemsemeyen bir halk durumuna gelme  tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır" ifadelerini kullandı.


Ülke  içerisinde yaşamaya zorlandıklarını ileri sürdüğü "sahte gündemlere" rağmen, Kıbrıs sorunu konusunda yakın gelecekte dış unsurlar tarafından planlanan olası girişimler arifesinde olunduğunun bilinciyle bu konuda endişeler taşıdıklarını anlatan Denktaş, gerek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, gerekse 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın başlattığı ve görev süresi boyunca yürüttüğü görüşmelerden çıkarılan dersler ve deneyimler çerçevesinde, yeni bir görüşme sürecinin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini ortaya koydu.


"YAKLAŞIMIMIZ AYNI ZAMANDA DP İKTİDAR PROGRAMININ BİR PARÇASI..."


Denktaş, ortaya koyacakları yaklaşımın sadece başlaması büyük olasılık yeni görüşme süreciyle ilgili değil, aynı zamanda Kıbrıs Sorunu çözüm görüşmelerinden bağımsız olarak Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk çerçevesinde dünya ile buluşabilmesinin yol haritasını içeren "Demokrat Parti iktidar programının" bir parçası olarak algılanmasını istedi.


Kıbrıs  Türk tarafının kendi gündemiyle boğuşurken, Rum tarafının yaşamakta oldukları krize rağmen çalışmalarını devam ettirdiğini; Şubat ayında gerçekleşecek başkanlık seçim sonuçlarına göre planlamalar yaptığını; olası bir yeni çözümsüzlük durumunda suçlanacak tarafın Kıbrıs Türk tarafı olmasının zemininin şimdiden hazırlandığını anlatan Denktaş, "Bu zeminin hazırlanmasına kendi kötü idaremiz ve bunun yanında sol muhalefetin söylemlerinin de katkı koyduğunu da altını çizerek söylemek durumundayız" dedi.


"KÖTÜNÜN İYİSİNİ SEÇMEK ZORUNDA KALMAK YERİNE ÜÇÜNCÜ YOL BULMAK GEREK"


Denktaş, Birleşmiş Milletler (BM)'nin Kıbrıs adasının taraflarına yönelik tavrı değişmedikçe bu zemin üzerinde bir 40 yıl daha harcanacağı, böylece bugün bulunulan noktadan ileriye gidilemeyeceği; bu zemin üzerinden görüşmeler devam ettikçe kaybedecek olan tarafın Kıbrıs Türk tarafı olacağı öngörüsünde bulunduğu basın toplantısında, "Ne acıdır ki, kendi iç statükomuzu değiştiremediğimiz sürece, yine kaybeden taraf olmaya mahkum durumdayız. Bu nedenle, kötünün iyisini seçmek zorunda kalmak yerine üçüncü bir yol bulmak ve hem iç hem de dış politikamızı buna göre şekillendirmek yapılması gerekendir" şeklinde konuştu.


"UCU AÇIK GÖRÜŞME SÜRECİ KABUL EDİLEMEZ"


Parti olarak Şubat sonrası sürecin başlatılabilmesi için şimdiden girişimlerin var olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Serdar Denktaş, şu önerileri ortaya koydu:


"Geç bile kalmış olmakla birlikte görüşmeci heyetin sonuç almaya endeksli bir tavırla hareket etmesi ve 'ucu açık' bir görüşme sürecinin başlatılmasına onay vermeyeceklerini açıkça ortaya koyarak bunun arkasında durması gerekmektedir. Kabul edilmelidir ki, 3. tarafların çıkarlarının uyuşacağı noktaya kadar bekletilmek Kıbrıslı Türklerin razı olacağı bir husus değildir ve olmamalıdır.


"MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE YENİ BİR BAŞLIK OLARAK ELE ALINMALI"


Yeniden başlayacak olası bir görüşme sürecinde bir önceki süreçte var olmayan ve yeni bir unsur olarak bu gün  ortaya çıkan münhasır ekonomik bölgeler ve hidrokarbon kaynakları yeni bir başlık altında görüşme sürecine dahil edilmesi süreç başlamadan kabul edilmelidir."


"KUZEY KIBRIS GÜMRÜKBİRLİĞİ KAPSAMINA ALINSIN"


Denktaş, AB'nin Kıbrıs adası konusunda aldığı tüm kararların (katılım kararı da dahil)  kendi prensiplerine göre istisnai olduğu noktasından hareketle, Kuzey Kıbrıs'ın yapılacak belli bir hazırlık çalışmasıyla AB Gümrük Birliği içerisine alınmasının  talep edilmesini isterken "Bu uygulama ekonomimizin ve dolayısıyla halkımızın var olmasında büyük bir rol oynayacağı gibi ayni zamanda Rum tarafının uzlaşmazlığını kıracağı BM temsilcilerine anlatılmalıdır" dedi.


Bu talebin hem AB'nin direk ticaret tüzüğü, hem yeşil hat tüzüğü hem de Ankara protokolü sorunlarını gerçekçi bir hamleyle ortadan kaldıracağını ileri süren Denktaş, AB'nin samimiyetini de  test edecek bu talebin ezber bozan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışında kalan ve Kıbrıs sorunu ile ilgilenen tarafların görüşme sürecinin olumlu sonuçlanmasını  murad etmeleri halinde destek vermeleri gereken bir talep olduğu düşüncesini ortaya koydu.


"KIBRIS CUMHURİYETİ HAKLARIMIZDAN TAVİZ YOK..."


DP Genel Başkanı Serdar Denktaş,  süreç öncesinde; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, var oluştan itibaren Kıbrıs Türkü'nün sahip olduğu kurucu ortaklık ve egemen eşitlik haklarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği ve olası nihai bir anlaşmanın içerisine bu hakların dercedilmesinin koşul olduğunun da  açıkça beyan edilmesini isterken; "Buna bağlı olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasının çok öncesinde var olan ve Cumhuriyet  döneminde de devam eden iki ayrı demokrasi uygulaması aynen ve hiç sulandırılmadan devam ettirme kararlılığımız ortaya konulmalıdır" dedi.


Gelişen şartların durumuna göre, ancak görüşme sürecine bağlı olmayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde hale hazırda yerleşik düzende yaşayan halkın yıllardır hayatını idame ettirdiği hiçbir yerleşim bölgesinin olası bir görüşme sürecinde pazarlık konusu olmasını kabul etmeyeceklerini yineleyen Denktaş, "Bunun yanında KKTC sınırları olarak bilinen sınırlardan halkımızı rahatsız edecek herhangi bir taviz verilmesine de  karşı çıkacağız" ifadesini kullandı.


"MARAŞ VASİLİK YASASI"


Denktaş, görüşmelerle birlikte veya bağımsız olarak, kapalı Maraş olarak bilinen bölgenin  çıkarılacak olan "Maraş Vasilik Yasası" çerçevesinde değerlendirilerek dünyanın red edemeyeceği  bir uygulama başlatılmasını istedi. Söz konusu yasanın Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Rum yönetimi, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde uygulanan ve BM'nin de onayladığı bir yasa olduğuna işaret eden Denktaş, bunlardan örnekler alınarak ülkeye uygun bir yasa tasarısı hazırlamakta olduklarını açıkladı. Serdar Denktaş, detaylarını ilgili kesimlerle tartışmaya açık tuttukları bu uygulamanın olası görüşme sürecinde sonuca ulaşılması için katalizör rol oynayacağı görüşünü dile getirdi.


Denktaş, görüşmelerin başlamasıyla birlikte ilk olarak ele alınması gereken hususun Ada üzerinde var olan iki idare arasında, "siyasi tanınma" unsurunu karşılıklı olarak şart koşmaksızın "iki idareli" ilişkileri başlatma yöntemlerini geliştirmek olması gerektiğini söyledi.


"SONUCA ULAŞMAYAN YÖNTEMLERI DEFATEN DENEMEK VIZYONSUZLUĞUN GÖSTERGESİ"


DP'nin yaşayabilir bir anlaşmaya ulaşma hedefine işaret eden Denktaş, anlaşmaya ulaşmanın ille de alışagelmiş sistemleri ısrarla görüşmeye devam etmek ve denemekle sınırlı olmadığı görüşünü dile getirdi.


Denktaş, "Hele uzun yıllardır denenen ve sonuca ulaşmayan yöntemleri defaten denemek vizyonsuzluğun ve kısır fikir döngüsünün göstergesidir. Geldiğimiz noktada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile bir anlaşmayı  zorlamak için alışagelmişin dışına çıkmalı ve ezber bozmalıyız" şeklinde konuştu.


Görüşme sürecini teatral davranışlardan kurtarmak ve görüşme sürecini zorlamanın gerçek barış isteyenlerin tutması gereken yol olduğunu ileri süren Denktaş, "Kısır fikirler içerisine sıkışıp kalanlar, kendilerini yenilemeyenler yani bize göre  'eskimiş sağ' ve 'eskimiş sol' ne halkımız için ne de Kıbrıs sorununun çözümü için umut olamaz" ifadesini kullandı.


"YENİ SÜREÇTEN DE SONUÇ ALINAMAZSA REFERANDUMA GİDİLMELİ"


Denktaş, yeni sürecin sonunda yine bir sonuç elde edilmemesi halinde KKTC vatandaşlarının katılacağı bir referanduma gidilerek gelecekle ilgili yaklaşımını halkın ortaya koyması ve referandum sonucuna göre her siyasi görüşün kendini yeniden yapılandırması gerektiği önerisinde de bulundu.


Denktaş, "Bir taraftan kendi içimizde düzgün ve çalışan bir sistem kurarak kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi ispat etmek, öte yandan gerçek anlamda yaşayabilir bir çözüm için gerekli ve uluslararası hukuk çerçevesi içinde  adımlar atarak yol kat etmek Demokrat Parti için vazgeçilmez bir yaklaşım şeklidir" dedi.


Kıbrıs Türk  halkının önce kendi haklarına sahip çıkacak özgüveni yeniden elde edebilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, "Özgüvenine yeniden kavuşmuş Kıbrıslı Türkü, bu yolları birlikte yürüdüğü ve yürümeye devam edeceği Türkiye Cumhuriyeti'nin de önünü açacak, bir alt yönetim değil dünya ile eşit haklara sahip bir halk olduğunu ispat edecek bilgi ve yeteneğe sahiptir" şeklinde konuştu.


KKTC halkını, birbirine dayanarak, olumsuzluklara karşı direnerek dünya vatandaşı olma hedefi doğrultusunda kendini ispat etmeye çağıran Denktaş, tüm yurttaşların yeni yılını da kutladığı basın toplantısında sözlerini şöyle tamamladı:


"Bu kutlu yolda, inançla yanımızda yer almak isteyen yurtsever, vatanperver gardaşlarımızla birlikte yürümek, varmak istediğimiz hedefe ulaşmamızı bir o kadar daha kolaylaştıracaktır. Yeni ancak kötü başlayan bir yılı lehimize çevirmek vatandaşlarımızın kendi elindedir. Kendi iç statükomuzu yıkarak yeniden yapılandırdığımız bir Devlet içerisinde başaracaklarımız, dünyanın bize bakışını da olumlu yönde etkileyecektir."


(ÖK/HY)  FOTOĞRAFLI


 
8 Ocak 2013 Salı 12:37
Okunma: 686
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu