Ana Sayfa » Kıbrıs » Dikkat Düzeltme...!!!

Dikkat Düzeltme...!!!

Bültenimizde "fonların Tasfiye Edilmesiyle İlgili 5 Yasa Tasarısı Kabul Edildi" Başlıklı 60 Numaralı Haberimizi Yeniden Düzenleyerek Yayınlıyoruz. Abonelerimizin Bu Haberi Dikkate Almalarını Rica Eder Hatadan Dolayı Özür Dileriz..

 
 
Dikkat Düzeltme...!!!
(T.A.K.)


CUMHURİYET MECLİSİ TOPLANDI (3)


FONLARIN TASFİYE EDİLMESİYLE İLGİLİ 5 YASA TASARISI KABUL EDİLDİ


Lefkoşa, 17 Şubat 14 (T.A.K.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "bütçenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin, verimli ve rasyonel kullanılması amacıyla fonların tasfiye edilmesine" bağlı bir takım yasa değişiklikleri kabul etti.


Kurul sırasıyla Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)Yasa Tasarısı'nı, Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı'nı, Teşvik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ve Sığınak (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı onayladı.


Genel kurul ilk olarak Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)Yasa Tasarısı'nı oy çokluğuyla kabul etti.


Yasa, sabit görüntülü radar sistemi cihazı ile tespit edilen suçlardan tahsil edilen sabit para cezalarından elde edilen gelirlerle kurulan radar sistemlerinden elde edilen gelirlerin devlet bütçesinin gelir ve giderlerinde birliğin sağlanması ilkesi gereği ihtiyaç duyulan diğer giderlerde kullanılmasını öngörüyor.


KALYONCU


Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı'nın sunuş konuşmasının ardından ilk sözü CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu aldı. Kalyoncu, trafik konusunda gerekli denetimin yapılabilmesi için polisin sokağa inmesi gerektiğini söyledi. Kalyoncu, zaman zaman yasalarda ve yollarda sorun olsa da, esas sorunun insanlar ve yeterli denetimin yapılmaması olduğunu belirtti.


ANGOLEMLİ


Başka konuşma talebi olmamasından dolayı daha sonra yasa tasarısının madde madde görüşülüp, oylanmasına geçildi. Oylama sırasında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede meydana gelen kazaların sürücü hatalarından değil de, alt yapı sorunlarından kaynaklandığını savundu. Angolemli, 4 kişinin hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasına değinerek, suçlunun sürücüden çok, ortaya bariyer koymayan devlet olduğunu iddia etti.


TATAR


Genel Kurul daha sonra İktisadi Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı. Komite başkanının sunuşunun ardından söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, fonlardan bütçeye aktarılacak kaynakların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmanın ardından yasa tasarısı madde madde görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.


Teşvik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, kumarhanelerin kiralanmasından kaynaklanan stopaj vergisi mükellefiyetiyle ilgili tartışmalara değindi. Tatar, konunun yargıda olduğuna işaret etti. Konuşmanın ardından yasa tasarısı madde madde görüşülüp, oy çokluğuyla kabul edildi.


ATUN


Genel Kurul daha sonra Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı. Komite başkanının sunuş konuşmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Sunat Atun, yasa tasarısındaki bazı ifadelerden mutluluk duyduğunu belirterek, iktidar partilerinden aynı ifadeleri muhalefetteyken de duymak istediğini söyledi. Bütçe rakamlarını artırmanın yollarını bulmak gerektiğini kaydeden Atun, ayakları üzerinde durmak için çalışan bir hükümet yapısının hedeflenmesi gerektiğini belirtti.


Atun, konuşmasında ayrıca bugün KTÖS'ün gerçekleştirdiği eylemde protesto ettiği "Göç Yasası"nın aleyhinde konuşanların bugün iktidarda olduğunu ancak bu konuda bir şey yapmadığını savundu.


ULUÇAY


İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, söz alarak, "Göç Yasası" hazırlanırken eleştirilerde bulunduklarını ve eşitliğe aykırı olduğu yönünde görüş belirttiklerini söyledi. Uluçay, "Halen mevcut çalışan insanlar arasında bir adaletsizlik olursa bu olmaz. O dönem söylediklerimizin arkasındayız. Kamudaki motivasyonsuzluğun bir nedeni de bu eşitsizliktir" dedi.


Uluçay, söz konusu yasa için bugün de adaletlidir demediğine işaret ederek, yıllardır yapılan adaletsiz uygulamaların bir bir önünü açma yönündeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sırası gelince bu konuda da çalışma yapılacağını kaydeden Uluçay, o gün yapılanla bugün yapılanın karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Uluçay, bundan sonrası için eşitsizlik içeren hiçbir yasayı öngörmediklerine işaret etti.


ANGOLEMLİ


TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, iktidarda bulunan CTP'ye, muhalefetteyken geçmemesi için mücadele ettiği "Göç Yasası"nın kaldırılması çağrısında bulundu. Fonların doğru yerde kullanılmayacağını iddia eden Angolemli, aktarılan fonların ilgili alanlara aktarılması gerektiğini söyledi. Angolemli, ayrıca Turizm Fonu ve Sağlık Fonlarının Maliye Bakanlığı'na devredilmemesini eleştirdi.


TATAR


UBP Milletvekili Ersin Tatar da "Göç Yasası"nın CTP döneminde hazırlandığını ve baremlerde bazı iyileştirmeler yapılarak UBP döneminde geçtiğine işaret etti. Fonların tasfiyesinden elde edilecek kaynağın doğru yerde kullanılması temennisinde bulunan Tatar, turizm ve sağlık fonlarının Maliye'ye devredilmemesinin de iyi bir karar olduğunu söyledi.


YORGANCIOĞLU


Daha sonra söz alan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Sağlık Fonu'nun Genel Sağlık Sigortası çalışmalarına aktarılacağından Maliye Bakanlığı'na yönlendirilmediğini belirtti.


PİLLİ


Konuşmaların ardından tasarı madde madde görüşülüp, oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurul daha sonra Sığınak (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı. Komite başkanının sunumunun ardından ilk sözü UBP Milletvekili Ali Pilli, Güzelyurt'ta gidecek bir hastane olmamasından dolayı çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Pilli, Sığınak Fonu aktarılarak, Güzelyurt'a bir hastane yapılmak istenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.


GÜNDÜZ


Güzelyurt Milletvekilleri Menteş Gündüz (DP-UG), Kemal Dürüst (UBP), Mehmet Çağlar (CTP-BG) ve Armağan Candan (CTP-BG) de ayrı ayrı söz alarak, Güzelyurt'un sorunlarından biri olan hastane sorununun giderilmesi yönünde atılacak adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


ÇAVUŞOĞLU


UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt'ta bir hastane kurulacak olmasından, kendilerine de sıra geleceğinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, fonların, fırsat eşitliği yaratacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.


GÜLLE


Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de konuşmasında, sağlık fonunun sadece sağlık gerekleri için kullanıldığını, personel giderleri için kullanılmadığını söyledi. Gülle, Genel Sağlık Sigortası'nın nihai hedef odluğunu ancak bu süre içinde fonun Onkoloji Merkezi'nde de kullanılacağını kaydetti. Türkiye'den uzman bir ekip getirterek, özellikle acil müdahaleye ilişkin çalışmalarının bu öneriler çerçevesinde planlandığını kaydeden Gülle, Güzelyurt'taki hastane ihtiyacının da bu çalışma sonunda tespit edildiğini söyledi. Gülle, çalışmada Karpaz'da da hastane ihtiyacının olduğunun ortaya çıktığını ve önlerinde olan konunun bir vizyon çerçevesinde ele alınacağını belirtti.


ANGOLEMLİ


TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de sığınak fonunun Güzelyurt'a hastane yapımına aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi. Angolemli, sağlık sorunlarının önemine vurgu yaptı.


OĞUZ


UBP Milletvekili Dursun Oğuz da konuşmasında, ülkenin çok ciddi sağlık sorunu olduğunu belirtti. Doktor milletvekili sayısının her dönem çok olduğuna işaret eden Oğuz, bu sağlık sorunun hala çözümlenmemiş olmasının eleştirdi.


DİNÇYÜREK


Sığınak Fonunda biriken mevcut paranın bütçeye aktarılırken ki durumu belirleyen geçici madde oylanırken, söz isteyen Mağusa DP/UG Milletvekili Hakan Dinçyürek, bir öneri sunacağını söyleyerek söz aldı.


Mevcut yapılan bütün tartışmaları olumlu bir gelişme olarak gördüğünü ve sunacağı öneriyi sabahleyin önce kendi parti meclisi grubunda tartışmaya açtığını dile getiren Dinçyürek, daha sonra Başbakan ve Maliye Bakanıyla görüştüğünü ve ayrıca Meclis'te temsil edilen diğer partilerin grup başkan vekilleriyle bu önerinin içeriğiyle gerekçesini paylaştığını ve onlardan destek istediğini söylediğini kaydetti.


Dinçyürek, daha öneriyi sunmadan Meclis'te söz alan herkesin bir konsensüs halinde bu öneriye destek vermesinden dolayı mutlu olduğunu da belirtti.


Önerisi kabul edildiği takdirde, başta Güzelyurt hastanesi olmak üzere, diğer mevcut hastanelerin tadilatına da kaynak yaratılacağını dile getiren Dinçyürek, mecliste komitede görüşülmekte olan Çocuk İzleme Merkezi ve Yaşam Evleri, Sosyal Hizmet projelerinin beklenen kaynağının da yaratılmış olacağını vurguladı.


Burada kaynaktaki 16 milyon TL üzerindeki bir rakamın, hem hastane yapımı, hem mevcut hastanelerin tamiratı, hem de sosyal hizmet projelerine bütçe de yer almayan bir kaynak yaratacağını söyleyen Dinçyürek, bunun Meclis'te çok olumlu bir hava yarattığını görmekten mutlu olduğunu kaydetti.


Dinçyürek sözlerini şöyle tamamladı:


"Yasal olarak, bir madde olarak önermeme rağmen, dilek ve temenniler kısmı olarak, bundan sonra sığınakla ilgili gelirlerde, sosyal hizmet projelerine de kaynak ayrılmasını ayrıca temenni ettim.


16 milyon TL üzerindeki para sadece bu amaçlar için kullanılacak. Ama bundan sonra da bu fona gelecek olan para maliyenin inisiyatif kararıyla ve hükümetlerin onayıyla kullanılacak.


Buna bizim bir yasal düzenleme şansımız yok. Umarım gelecekte sağlanacak kaynakların bir kısmı yine sosyal hizmet projelerine kullandırılmasını temenni ederim".


Konuşmaların ardından yasa tasarısı madde madde görüşüldü ve isim okunarak yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.


Genel kurul daha sonra Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Önerisi'ni görüşmeye başladı.


(FEZ/GÜL/FY-HUR/HY)


 
17 Şubat 2014 Pazartesi 18:43
Okunma: 1187
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu