Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Doğalgaz Yol Haritası

Doğalgaz Yol Haritası

"Hidrokarbon Devlet Şirketi" Kuruluyor

 
 
Doğalgaz Yol Haritası
Noble Energy şirketi tarafından 12'nci parselde yapılan araştırma sondajı sonuçlarının açıklanmasının ardından Rum Yönetiminin doğalgaz konusunda izleyeceği yol haritası açıklandı.  

Politis "Noble Ve İsrail'le Kavruluyoruz... Boru Hattı ve Kara Terminaliyle İlgili İlk Kararlar Hazirana Kadar" başlığıyla manşetten verdiği haberinde sondaj sonuçlarının açıklanmasının ardından Rum Yönetiminin hidrokarbon yataklarına ilişkin stratejisini tamamlama, boru hattı ve kara terminali inşaatına ilişkin karar alma konusunda gaza bastığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Ocak-Mart döneminde, tek yanlı ilan ettiği "münhasır ekonomik bölgesindeki" diğer parsellerin imtiyaz hakkı dağıtımı için çıkılacak ihale arifesinde Noble Energy şirketi ve İsrail hükümetiyle diyaloğunu yoğunlaştıracak;  Haziran 2012'ye kadarki yol haritası da boru hattı ve doğalgaz sıvılaştırma kara terminali inşaatlarıyla ilgili ilk özlü kararların alınmasını öngörüyor. Güney Kıbrıs'ın kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğalgazın Vasiliko'ya nakledilmesi için 2015 hedefi konuldu.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, doğalgaz için oluşturulan bakanlar komitesinin, Noble'ın sondaj sonuçlarını açıklamasından sonra ilk toplantısını Salı günü yaparak, Rum Bakanlar Kurulu tarafından atanan danışmanlar komitesinin (akil adamlar komitesi) hazırladığı yol haritasını inceleyeceğini yazdı.

Habere göre yol haritasının ve önceliklerin kesinleştirilmesi maksadıyla akil adamlar komitesinin yetkili bakanlar ve diğer kurumlarla yeni temas turu 9 Ocak itibarıyla başlayacak. Taslak yol haritası; Ocak-Mart döneminde, ikinci tur imtiyaz hakkı dağıtım ihalesi arifesinde Rum Yönetiminin; İsrail devleti ve Noble şirketiyle diyaloğunu yoğunlaştırmasını öngörüyor.

Akil adamlar komitesinin planlama ve stratejiye ilişkin geniş hacimli belgeler hazırladığını da kaydeden gazete haberini özetle şöyle sürdürdü:

"Hidrokarbon meselesinde Özel Hukuk kapsamında olup, geniş icra yetkisine de haiz olacak; bu alanda yapılacak bütün yatımlarda devletin temsilcisi olarak hareket edecek bir Devlet Hidrokarbon Şirketi kurulması acil öncelik olarak belirlendi. Müzakere grupları aracılığıyla; yatırımcı adayları ve doğalgaz müşterileriyle temaslar aşamalı olarak ileri götürülecek. Yol Haritası, boru hattı ve sıvılaştırma terminaline ilişkin ilk özlü kararın Haziran 2012'ye kadar alınmasını öngörüyor. Elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgazın Vasiliko'ya 2015 içerisinde ulaştırılması hedefi konuldu.

"DEVLET HİDROKARBON ŞİRKETİ"

Mike Hacitofis, Panos Papanastasiu, Teo Kondu ve Tula Onufriu'dan oluşan Danışmalar (Akil adamlar) Komitesi devlet hidrokarbon şirketi kurulmasını acil öncelik olarak belirledi. Siyasiler, ekonomistler, bilim adamları ve diğer unsurlar da aynı gereğe vurgu yapıyor. böyle bir şirketin kurulması ve işletilmesi gerekli icraatlara ilişkin operasyonel yetkinin Bakanlar Komitesi'nden (Praksula Andoniadu, Kikis Kazamias, Neoklis Silikiotis ve S. Aletraris) ve Bakanlar Kurulu'ndan şirkete geçmesi anlamına gelecek.  Ancak ana siyasi tercihleri ve istikametlerinin hükümetin yetkisinde kalacağı açıktır.

Danışmanlar komitesi Devlet Hidrokarbon Şirketi kurulmasının haricinde şunları öngören bir de taslak yol haritası belirledi, buna göre:

-Ocak-Mart 2012 döneminde devletin İsrail hükümeti ve Noble Energy International ile altyapılar konusundaki diyaloğunu yoğunlaştırması. Noble'ın Kıbrıs'taki müdürü John Z. Tomich; kararların süratle alınması ve devletin işbirliğinde ve yatırıma; MEB'teki imtiyaz hakkını alacakları diğer parsellerdeki araştırmalarını ileri götürdüklerinde diğer şirketlerin de yatırıma katılabilmesi vaadiyle Noble'ın  altyapı inşaatlarına önderlik etmesi gereğini vurgulamıştı. Hükümet süratle müzakereye hazır olduğunu beyan ediyor ancak edinilen bilgilere göre hükümet, yatırıma daha sonra başka şirketlerin de katılımını kolaylaştırma fırsatına sahip olmak için terminalin denetimini elinde tutmak istiyor.

-Haziran ayı, altyapı konusunda ilk kararların alınması gereken bir ay olarak belirlendi.

-Buna paralel olarak MEB'deki diğer parsellerin imtiyaz hakkı için ikinci tur ihale prosedürünün yönetilmesi... Her şey hükümetin programına uygun giderse, yaz başlarında müzakerelerin başlayabilmesi için mayıs ayı başlarında tekliflerin sunulması gerekiyor."

RUM YETKİLİLER İŞ BİTTİKTEN SONRA PLATFORMU DENETLEDİ

Gazete "5 Devlet Yetkilisi Dün Noble Ekibini Ziyaret Etti... Çalışmalar Bittikten Sonra Platforma" başlıklı haberinde Rum Ticaret, İçişleri ve Tarım bakanlıklarından 5 yetkilinin dün 12'nci parselde sondaj çalışmaları yapan Noble Homer Ferrington platformunu -muhtemelen usulen- denetlediğini bildirdi.

Gazeteye göre Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu Rum yetkililerin platforma gidişlerinin Noble ekibinin araştırma sondajıyla ilgili uzlaşılan bütün prosedürlere uyup uymadıklarını denetlemek maksatlı olduğunu söyledi. Ancak denetleme ziyareti çalışmalar tamamlandıktan sonra yapıldı. Sondaj çalışmalarının başladığı Eylül ayından bugüne kadar hiçbir denetim yapılmadığı yolunda bilgiler var.

Andoniadu "Platform, doğalgazı tespit ettiği, çalışmasını tamamladığı için gelecek hafta bulunduğu yerden ayrılacak" dedi ve bundan sonraki adımın en az bir değerlendirme sondajı daha gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Noble Müdürü Tomich'e göre, ilk sondajdan edinilen verilerin teyidi maksadıyla ikinci sondaj önümüzdeki yıl içinde, aynı düzeyde yani yatağın aynı bölgesinde yapılacak.

Praksula Andoniadu, Noble'ın daha sonra üretim (doğalgaz çıkarma) sondajının nereye açılacağına karar vereceğini belirterek, bundan sonra atılacak adımların ve alınacak kararların Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas'a danışmanlık yapması için atanan uzmanlar grubunun işbirliği ve katkısıyla kararlaştırılacağını kaydetti.

Andoniadu Türk tepkilerini de yorumladı. Rum Yönetiminin şu ana kadar uluslararası camiadan "egemenlik haklarına saygı" sağlamayı başardığını savunan Andoniadu "Türkiye'nin tehditleri şu ana kadar devletin adımlarına hiçbir etki yapmadı" iddiasında bulundu. Andoniadu Hristofyas'ın "Kıbrıs'ta doğalgaz bulunması bölgede barış ve işbirliğinin ileri götürülmesi aracıdır" sözünü de tekrarladı.

Yine Politis "Ulaştırma Bakanı: VTTI'nin Yatırımı Önemli" başlıklı haberinde Rum Ulaştırma Bakanı Efthimios Flurencos'un VTTI şirketinin, inşa edeceği akaryakıt depolama ve re-export terminali için Vasiliko'da bir iskele inşa etme talebine Bakanlar Kurulu'nun kararının sorulması üzerine yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre Flurencos VTTI şirketinin Güney Kıbrıs'ı enerji merkezi haline getirecek çok büyük ve önemli bir yatırımının söz konusu olduğuna işaret ederek bunun siyasi ve ekonomik açıdan çok büyük önemi olduğunu söyledi. Flurencos bu yatırım ile milyonlarca Euro harcanacağını ve geniş istihdam olanağı yaratılacağını belirtti.

SHELL DANIŞMANLARINA ÖDENEK VERİLMESİN

Fileleftheros "2015'e Kadar Doğalgaz... Noble'ın Projelerinin Eğilimi, Ancak Karar Yok" başlıklı manşet haberinde Noble şirketinin Rum Yönetimine sunduğu takvimin; Güney Kıbrıs'a ilk doğalgazın 2014-2015'te ulaşabileceği, boru hatlarıyla birlikte doğalgaz sıvılaştırma kara terminalinin de 2018-2019'da işlemeye başlayabileceğini öngördüğünü bildirdi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak İngiliz Shell şirketinin KKTC'de yapılacak sondajlarda işbirliği anlaşma yapması ve Hidrokarbon Danışma Komitesi'ndeki iki üyenin Shell ile sıkı bağları olduğu gerekçesiyle muhalefet partilerinin Rum Bakanlar Kurulu'nun onayladığı Shell danışmanlarına 25'er bin Euro tutarındaki ödeneğin ödenmemesi önerisinin tartışılmakta olduğunu yazdı.

DOĞALGAZ ÜRETİMİNDE ASLAN PAYI NOBLE'IN OLACAK

Alithia "Noble Ne Kadar, Kıbrıs Ne Kadar Alacak... Sözleşme Ne Öngörüyor" başlıklı manşet haberinde Güney Kıbrıs'ın Noble Energy şirketi ile yaptığı sözleşme uyarınca ilk yatırımını ve işletme masraflarını karşılamak için yıllık doğalgaz üretiminin yüzde 55'ine kadarki bölümünü tutma, geriye kalan yüzde 45'lik bölümünü ise Rum Yönetimiyle paylaşma hakkına sahip olduğunu yazdı.

Habere göre sözleşme Noble şirketinin, sözleşme hitamına kadar (25 yıl); Afrodit parselindeki doğalgaz üretiminin aslan payını, kazanç vergisi ödemeksizin almasına imkân tanıyor. Oysa şirketin İsrail'le yaptığı sözleşmede, İsrail hükümetine kazanç vergisi ödemesi maddesi de bulunuyor.

Güney Kıbrıs'ın, Noble'ın bütçesine itirazını kanıtlamak için çok az olanağı ve zamanı olduğuna dikkat çekilen haberde özetle şunlar belirtildi:

"Kıbrıs'la imzaladığı sözleşme temelinde Noble Energy'nin eli, Afrodit parselinin sağlayacağı doğalgaz toplam üretiminin üzerinde olacak. Petrol sanayini bilenlerin, bir devletin çıkarlarını önleme örneği olarak nitelendirilen bu sözleşmenin ilk zayıf halkası üretimin bölüşüm formülüdür.

Bu formül Noble'a; her yıl devlete mümkün olduğunca küçük pay vermek için günlük üretimi düşük tutma olanağı tanıyor. Ancak kağıt üzerinde devletin payı yüzde 80'e kadar ulaşabilir. Noble'ın Kıbrıs'a yüksek miktarda pay vermek için günlük üretimi 1 milyar 200 milyon ayak küpe çıkarmamasının hiçbir nedeni yoktur. Yataktaki doğalgaz rezervi bellidir ve şirket, sözleşme süresi boyunca günlük üretim miktarını istediği gibi düzenleyebilir ve yıllık üretimin yüzde 45'indeki Kıbrıs'a vereceği payı asgariye indirebilir.

İkinci zayıf halka doğalgaz üretim fiyatıyla ilgilidir. Sözleşme uyarınca doğalgazın sıvılaştırma prosedürü özellikle karmaşıktır ve uluslar arasındaki rayiç doğalgaz fiyatları temelinde değildir. Fiyat hesaplaması şirketin devletle yaptığı sözleşmenin ürünüdür, anlaşmazlıklara ve hakemliye sürüklemesi kuvvetle muhtemeldir. Uluslar arası piyasa fiyatını belirleyecek olan hakemdir ancak bu; neredeyse her zaman şirketin çıkarına olan bir prosedürdür.

Sözleşme, Noble'ın Afrodit doğalgazından elde edeceği kazanç için Kıbrıs devletine ödeyeceği vergiden muaf olmasını öngörüyor. Noble'ın yıllık karının yüzde 10'unu vergi olarak ödese devletin alabileceği meblağ düşünüldüğünde bu çok büyük bir kayıptır. Dahası sözleşme, devletin vergi almayacak olmasına rağmen her yıl Noble şirketine Kıbrıs'a karşı vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair teyit mektubu vermesi gerek.

Sözleşmeye göre Noble her yılın sonundan 45 gün önce (15 Kasım'da) Kıbrıs'a bir sonraki yıla ilişkin gider bütçesini beyan etmek zorunda. Bu bütçe yüzde 15'i aşamaz. Üretim bedeli bütçeye göre belirlenir. Bütçe düşük ise o zaman Kıbrıs'ın her yıl doğalgaz üretiminden alacağı pay artar. Ancak 'küçük puntolu yazılar' (dipnotlar) devlete, şirketin bütçesine itirazını kanıtlamak için yalnız 30 günlük süre veriyor. Kıbrıs gibi, enerji alanında acemi olan bir devletin bütçenin bütün maddelerindeki itirazlarını ve gözlemlerini kanıtlaması neredeyse imkânsızdır.

Dahası sözleşme, Noble'ın yüzde yüz kendi yan şirketi olmayan başka bir şirketin hizmetlerinden yararlanması halinde Kıbrıs'a normal piyasa fiyatlarıyla gider gösterebilir. Bu da; Noble'ın, mesela yüzde 90'ına sahip olduğu bir şirketin hizmetlerinden yararlanması halinde Kıbrıs'a piyasa fiyatlarıyla bir fiyat listesi verebileceği anlamına geliyor."

RUM YÖNETİMİNİN DOĞALGAZ ALANINDAKİ HAREKET EKSENİ

Haftalık Kathimerini "Kıbrıs Jeopolitik Değişiklikler Eşiğinde... Lefkoşa, Yalnız Hukuk Temelinde Değil Çıkarlar Nedeniyle De Artık Süper Güçlerin Desteğini Alabilir" başlıklı haberinde Doğu Akdeniz'de doğalgaz yataklarının saptanmasından sonra büyük jeopolitik ve jeostratejik değişiklikler beklenmesi gerektiğini, Güney Kıbrıs'ın artık Atina, Tel Aviv ve AB ile işbirliği konusunda zorunlu tek yolda bulunduğunu yazdı.

Haberde Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de parsellediği, 12 numaralı hariç, diğer parsellerde yapılan üç boyutlu sismik araştırma sonuçlarından satın alan 30'dan fazla şirket olduğu belirtildi ve bunlar arsında Fransa'nın Total ve Gaz de France, Amerika'nın Chevron ve Norveç'in Norway's Statoil, Rus Gazprom, İngiliz şirketleri BP ve Shell, Brezilya'nın Petrobras ve Malezya'nın Petronas şirketi olduğu belirtildi.

Gazete Rum Başkanlık Köşkü kaynaklı bilgilere dayanarak Rum Yönetiminin doğalgaz konusundaki hareketlerinin eksenini şöyle aktardı:

"Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde, uluslararası politikada söz ve rol sahibi ülkelerden bir çıkar örgüsü yaratmak. Kıbrıs hükümeti Rus, İngiliz, Fransız şirketlerine öncelik verilmesi; gerek petrol şirketleri gerek deniz altı boru hattı ve terminal teknokrat şirketleri aracılığıyla oyna Çin ve Almanya'nın da dahil edilmesi gerektiği görüşünde.

AB'ye doğalgaz ihracatı planlamasına Atina'yı da katmak nihai hedefiyle Tel Aviv'le işbirliğinin korunması ve güçlendirilmesi.... Bu, siyasi açıdan; çekirdeğini Atina-Lefkoşa-Tel Aviv işbirliğinin oluşturacağı; ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin ve Almanya'dan şirketlerin katılımıyla çeperinin oluşturulacağı; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çıkarlarını koruma kalkanı yaratılması ve Kıbrıs'ın AB'nin enerji kavşağı olarak gösterilmesi şeklinde yorumlanıyor.

Kıbrıslı Türklerin Ada'nın doğal kaynaklarından paylarını alabilmeleri için Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymada Ankara'nın çıkarına işaret edilmesi... Buna paralel olarak doğalgaz boru hatlarının beslenmesi de göz ardı edilmeksizin;  bölgedeki enerji sermayesine kendi katılımı aracılığıyla Türkiye'nin elde edeceği muhtemel doğrudan çıkarlara işaret edilmesi...

Hidrokarbon meselesini; hem Türkiye ile Kıbrıs hem Türkiye ile Yunanistan arasındaki münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesiyle ilgili sıkıntıların aşılması hem de Yunan MEB'inde de hidrokarbon aramalarının mümkün olabilmesi için İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs üçlüsü ile Türkiye arasında yakın gelecekte sorunları sıfıra indirecek şekilde yönetme. Ancak bu; Ankara'nın, Kıbrıs'ın Afrodit'teki sondaj sonuçlarını açıkladığı gün, Rus Gazprom şirketi ile; Blue Stream hattının MEB'i içerisinden geçirilmesi anlaşmasını ilan etmeyi seçmesinden sonra özellikle zor görünüyor.

GAZPROM SORUN...

Kıbrıs ile Moskova arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve iyi olmasına karşın Rus devlet şirketi Gazprom'un bölgedeki ve özellikle doğalgaz sıvılaştırma kara terminaline muhtemel katılımı siyasilerin ve batılı diplomatların endişe noktası oldu. Kaygı; AB'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerini, bugüne kadar Rusya ve devlet şirketi Gazprom tekeline bağımlı olduğu enerji kaynakları konusunda alternatif görmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Gazprom'un Kıbrıs'ın doğalgazında nasıl bir rol ve söz sahibi olacağı, özellikle de sıvılaştırma kara terminaline katılımı ve bunun hangi ölçüde olacağı konusunda soru işaretleri yaratılıyor. Hristofyas hükümeti oyuna; gerek parseller gerek terminal ayağında Rus şirketini de müdahil etme niyetini gizlemiyor ancak kartlarını daha fazla açmıyor, sadece terminal inşaatına güçlü ortaklarını olabildiğince fazla katma hedefinde olduğunu belirtiyor."

 
31 Aralık 2011 Cumartesi 12:47
Okunma: 562
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak 2016 sonuna kadar bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyor musunuz?
Evet İnanıyorum
Hayır İanmıyorum
Kararsızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)