Ana Sayfa » Kıbrıs » EKONOMİK BÜYÜMEYE VURGU

EKONOMİK BÜYÜMEYE VURGU

Atun, “Dünyada ekonomilerin daraldığı, ciddi zorluklar çekildiği bir dönemde mali yönden iyileşme yanında reel yönden de iyileşme sağladık. Bunda TC’nin çok büyük katkıları var” dedi

 
 
EKONOMİK BÜYÜMEYE VURGU
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun Kalkınma Bankası Salonu’nda dün, ‘Ekonomik Büyüme ve Ekonominin Genel Değerlendirmesi’ konulu bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2010 yılı milli gelir rakamları, 2011 yılı tahmini verileri ve 2012 yılı hedefleri ve ekonomik gelişmeler konusunda bir sunum gerçekleştiren Sunat Atun, “Dünyada ekonomilerin daraldığı, ciddi zorluklar çekildiği bir dönemde mali yönden iyileşme yanında reel yönden de iyileşme sağladık. Bunda TC’nin çok büyük katkıları var” dedi.

‘ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARIMIZ ARTTI’

Tüm dünyayı saran ekonomik krizin 2008 yılı sonlarında ülkemizi de tesiri altına aldığını söyleyen Bakan Atun, daralmanın 2009 yılında da sürdüğünü belirtti. 2007,2008 ve 2009 yıllarındaki ekonomik büyümenin sırası ile 1,5; eksi yüzde 3,4 ve eksi yüzde 5,7 olarak gerçekleştiğini söyleyen Bakan Atun, hükümetin daralan ekonomik ortamı rahatlatmak için son 1 yılda reel sektör odaklı projelere büyük önem verdiğini ifade etti. Reel sektör için 2010 yılında 30 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını söyleyen Atun, bu rakamın 2011 yılı içerisinde 100 Milyon TL’ye ulaştığını da belirtti. ‘Olumsuz koşullarda devraldığımız ekonomimize ilişkin gerek mali gerekse ekonomi alanda talep yönlü yapılan hamleler neticesince Ekim 2009 ayından itibaren ithalat ve ihracat değerlerimiz istikrarlı bir şekilde artmaya başlamıştır’ diyen Bakan Atun, “İhracat rakamlarımız, son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Varılan bu sonuçlar, istikrarlı bir ekonomi yönetiminin sonucudur” dedi.

“KAMU DENGESİ BOZULDU”
2007 yılında kamu mali dengesinin olağanüstü şekilde bozulduğunu ve kamu harcamalarının kamu gelirlerinin birkaç kat üzerine çıkmasına neden olduğunu kaydeden Atun, kamu maliyesi dengesinin önemli bir şekilde bozulması sonucunda, 2007 yılından itibaren bütçe açıklarının katlanarak artmaya başladığını, kamu yatırım harcamaları için bütçeden ayrılabilen payın eridiğini, dolayısıyla ekonominin büyümesi, katma değer derinliği sağlanması ve istihdam yaratılmasının imkansız hale geldiğini belirtti.

“REEL BÜYÜME ARTTI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 2010 yılı itibarı ile makroekonomik istikrarın sağlanması hedefiyle planlı düzenlemelerin hayata geçirildiğini, bununla birlikte 2010-2012 kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması programı çerçevesinde reel sektör öncülüğünde iktisadi büyümenin sağlanması amacıyla teşvik uygulamaları ile desteklenen ve titizlikle tasarlanan Sektörel stratejik programların da uygulamaya konduğunu ifade etti. Atun, “2010 ve 2011 yılları süresince, sabit sermaye yatırımları, ihracat, ithalat, tarımsal üretim, sanayi üretimi, teşvikler, yatak sayısı, yolcu sayısı ve geceleyen turist sayısında artış meydana gelmiş ve reel alanda büyümeye sebebiyet vermiştir. Buna bağlı olarak istihdam sayısı, mevduatların krediye dönüşme hızı, vergi gelirleri ve sosyal güvenlik prim yatırımlarında da artış meydana gelmiştir. Ayni dönemde başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere KKTC’nin dış ticaret ortaklarının ekonomik performanslarında iyileşme yaşanmış ve KKTC ekonomisine olumlu şekilde yansımıştır” dedi. Dış ticarette yüzde 65 ile en büyük ticaret ortağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin reel büyümesinin 2010 yılında yüzde 8, 2011 yılında ise yüzde 8,5’e yükseldiğini kaydeden Sunat Atun, şöyle devam etti: “KKTC’de 2010 yılında tarım sektörü yüzde 11,3; sanayi sektörü yüzde 2,7; inşaat sektörü yüzde 3,4; ticaret Sektörü yüzde 9 büyümüştür. Ulaştırma sektörü yüzde -10,4 ; kamu ve serbest meslekler sektörü ise yüzde -4,8 küçülmüştür.

İstihdam sayısının, işgücündeki artıştan daha fazla olması nedeniyle işsizlik oranında azalma sağlanarak yüzde 11 seviyesine inmiştir.” Ekonominin 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,3; 1977 yılı sabit fiyat endeksine göre ise yüzde 3,6 oranında reel olarak büyüdüğünü kaydeden Atun, 2010 yılında Milli gelirin 14 bin 703 dolara yükseldiğini belirtti. Sunat Atun, dolar cinsinden büyümenin ise yüzde 5,5 oranında gerçekleştiğini vurguladı.

AB’DE KRİZ
2011 yılında petrol fiyatlarında artış eğiliminin devam ettiğine de dikkat çeken Atun, şöyle devam etti: “İçerisinde bulunduğumuz 2011 yılı boyunca AB içerisinde krizin derinleştiğini görmekteyiz. Küresel ekonominin üç temel aktöründen biri olan Avrupa Birliği kriz döneminde olumsuz derecede etkilenmiştir. Avrupa'da finansal güçlükler ile karşılaşan pek çok işletme kapanmakta, işsizlik oranlarında rekor düzeyde artış görülmektedir.

Bu noktada en öne çıkan konu, ülkelerin başlıca önceliğinin mali sürdürülebilirlik olmasıdır. Sorun yaşayan AB ülkelerinin tamamı makroekonomik istikrar tedbirleri almakta, bütçe disiplini hedefiyle katı mali politikalar uygulamaktadır. En göze çarpan ortak özellik ise, sıkı mali tedbirlerin alındığı bu ortam içerisinde, Reel Sektör teşviklerine kaynak ayırma kabiliyetinin ortadan kalkmış olmasıdır...”

KKTC EKONOMİSİ, 2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Makroekonomik iyileşmenin 2011 yılında devam ettiğini belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, şöyle devam etti: “2011 yılı ilk yarısı gerçekleşme rakamları ele alınarak yapılan mukayesede 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir önceki yıla göre istikrarlı bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu nominal artışın yanında; reel gelişimin görülmesi için göreceli mukayese yapılması gerekmektedir. Buna göre, gelir artış hızının giderlerin artış hızı üzerinde olmuş; bununla birlikte 2011 yılı ilk yarısında yerel bütçe gelirlerinin toplamının yüzde 9,6 artış ile; yüzde 6 oranında artan yerel bütçe giderlerinin üzerinde oluşmuştur.

Bununla birlikte vergi gelirlerinde yüzde 8,8; vergi dışı gelirlerde ise yüzde 18,4 oranında bir artış meydana gelmiştir. Vergi gelirlerindeki reel artış da 2011 yılında güçlü bir büyüme hızının olduğunu göstermektedir. 2011 yılı başlangıç bütçesine göre, bütçe giderleri yüzde 5,01 azalırken, bütçe gelirleri ise yüzde 2,12 oranında artmıştır. Prim yatırımları 2010 yılı ilk 10 ayı 278.318.804,89 TL iken, 2011 yılı ilk 10 ayında 294.176.166,29 TL düzeyine yükselmiştir. 2010-2011 Yıllık değişim yüzde 5,70 oranında olup, son üç yılın ortalaması olan yüzde 5,1’in de üzerindedir.

KDV beyanları, 2010 yılı ilk on aylık döneminde 126.398.546,96 TL olurken, 2011 yılı ilk on aylık döneminde ise 153.176.258,13 TL’ye yükselmiştir. Son dört yılda KDV tahsilatlarındaki artış yüzde 8,83 oranında seyrederken, 2011 yılındaki gelişme 2010 yılına kıyasla yüzde 21,19 oranında olmuştur. Reformların uygulamaya geçildiği ekim 2009 tarihinden itibaren aylık KDV tahsilatları üst banda taşındı..”

MEVDUATLARIN KREDİYE DÖNÜŞÜMÜ
Mevduatların krediye dönüşüm oranının 2010 yılının çeyrek dönemlerinde arttığını ve en güçlü artışın yüzde 8,68 oranıyla dördüncü çeyrekte olduğunu anlatan Sunat Atun, şöyle devam etti: “2011 yılının ikinci çeyreğinde kredi büyüme hızı bir önceki çeyreğe göre 0,75 puan artarak yüzde 5,50 oranında genişlemiştir.

Bankacılık sektörü toplam kredilerinin Haziran 2011 itibarıyla, yüzde 68,28’si özel sektör, yüzde 31,72’si ise kamu kredilerinden oluşmaktadır. İlgili dönemde kamu kesimine kullandırılan krediler bir önceki çeyreğe göre 35,0 milyon TL azalarak 1.516,5 milyon TL’den 1.481,5 milyon TL’ye gerilemiştir. Özel kesime kullandırılan krediler ise 301,2 milyon TL artarak 2.887,8 milyon TL’den 3.189,0 milyon TL’ye yükselmiştir. Yine İlgili dönemde oransal artışlara bakıldığında, kamu kesimine ait kredilerdeki artış hızı yüzde 10,60, özel kesime kullandırılan kredilerin artış hızı ise yüzde 33,04’dür. Bu da yine özel sektör alanda meydana gelen ekonomik faaliyetlerin kamu alanından daha süratli geliştiğini göstermektedir. Kamu sektörünün borçlanma ihtiyacının azalması ile birlikte, özel kesime kullandırılan kredilerde görülen artış, ekonomi içerisinde bu yönü ile özel kesimin etkinliğinin ilerlemeye devam ettiğine de işaret etmektedir.”

2012 YILI HEDEFLERİ

Artan kapasite kısıtlamaları ve daraltıcı politikalar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde 2012 yılında yüzde 6 civarında, gelişmiş ülkelerde yüzde 1,9; dünya ortalamasında ise yüzde 4,0 oranında bir büyüme elde edilmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken Atun, “KKTC’nin 2012 büyüme hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. Bu 2012 yılında yüzde 4 oranında bir büyüme hedefleyen dünya ekonomisinin ortalamasının üzerindedir” dedi.

FAALİYET ENDEKSİ
DPÖ’nün farklı parametreler kullanarak hazırladığı yeni bir çalışma bulunduğunu da belirten Atun, bunun da KKTC’nin Faliyet Endeksi olduğunu söyledi. Atun, dünyanın 2009, 2010 ve 2011 yılı ekonomik gelişmeleri ile KKTC’ninkinin paralellik taşıdığını da kaydererek, “Faaliyet Endeksi, ekonomik trendi belirlemekte ve belirlenen ekonomik trend de ülkemizin milli gelir seyrini ciddi bir seviyede mukayese edebileceğimiz alan oluşturmaktadır” dedi.

Sunat Atun, “Reformların yürürlüğe girdiği temmuz 2009 tarihinden bugüne hem ekonomik faaliyetlerde hem de ekonomimizin gelişim eğiliminde bir yükselme olduğu parametrelerle ortaya konmaktadır” ifadesini kullandı. Atun, DPÖ’nün artık çeyreklik dönemlerle faaliyet endeksini kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

Atun, “Dünyada ekonomilerin daraldığı, ciddi zorluklar çekildiği bir dönemde mali yönden iyileşme yanında reel yönden de iyileşme sağladık. Bunda TC’nin çok büyük katkıları var. AB ülkelerinde teşvikler hemen hemen kalkarken biz makro ekonomik yapıyı iyileştirirken diğer yandan da ekonomik büyümenin sağlanması adına teşvikleri ve destekleri artırarak uygulamaya aldık” dedi.

“DÜNYA STANDARTLARINDA BİR BÜYÜME”

Toplantıda konuk olarak bir konuşma yapan Maliye Bakanı Ersin Tatar da, daha önce yaptığı tahminlerin açıklanan rakamlarla örtüştüğünü görmekten mutlu olduğunu belirtti. Tatar, “2010 yılında yüzde 3.5, 2011 yılında da yüzde 3.5 ve 2012 yılında da beklediğim 4 civarında demiştim. Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği protokolünü kapsayan 3 yılda yüzde 11 büyüme ki bu dünya standartlarında bir başarı” dedi.

Süreçte tedbirler alındığını, sıkıntılar yaşandığını ve tepkiler alındığına dikkat çeken Ersin Tatar, rakamların yapılan işlerin doğru olduğunu kamu maliyesinin düzelmekte, makro ekonomik dengelerin daha sağlıklı bir düzeyde yaşam bulduğunu ve bütçe açıklarının azalmakta olduğunu göstermekte olduğunu vurguladı. TC’den ve TC Başbakanı Erdoğan’ın ‘mali disiplin’ prensibinden ilham almakta olduklarını kaydeden Tatar, rotanın artık belli olduğunu ve bunda popülizm bulunmadığını söyledi.

Kamunun şişirilerek hiçbir yere gidilemeyeceğini de vurgulayan Tatar, TC yetkililerinin kendileriyle paylaştığı bilgilere göre avrupadaki krizin daha da derinleşeceğini, bundan belki de KKTC’nin de etkileneceğini ifade etti. “İşin özünde tedbirli olmalıyız” diyen Ersin Tatar, “Harcamalarda dikkatli olmalıyız” dedi. HP’nin 2011 yılında kalktığını ve tasarrufa gidildiğini anlatan Tatar, 2012 yılında ise bu tedbirin kalkacağını HP’nin geri geleceğini, bu konuda bütçede yüzde 3 artış öngörüldüğünü söyledi.

KKTC’nin dikkatli olarak tedbirlerine devam etmesi gerektiğini de belirten Tatar, bu nedenle Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı’nın biran önce geçmesi gerektiğini, Sosyal Sigortalar’ın 300 milyon TL prim toplarken maaşlar ve 13’üncü maaşlara 600 milyon TL harcamakta olduğunu anlattı. Tatar, “Sigortaların açığı devam ediyor. Bu sene biz bütçemize 50 milyon TL sigortalara aktarmak için tedbir aldık...

Yaşın kademeli olarak artırılması, bazı prim düzenlemeleri ile kaynak aktarımına gidilmeli” dedi. Tatar, petrol fiyatlarındaki artışın dünye ile birlikte KKTC’de de etkili olmakta olduğunu da kaydetti.

Tatar, “Dünyada kriz derinleşirken, bizim ülkemizde gayretlerimizle yerel gelirlerimizde artış var bu bir başarı ancak TC her yıl KKTC bütçesine 800 milyon Tlnin üzerinde bir katkıyla 3 yılda 2.5 milyar TL gelir enjekte oldu. Bu enjekte de büyümeye katkı koyuyor. Türkiye ile bu işbirliği protokolünün 2012 yılında bitmeden önce 2013-14-15 yılları için de yeni bir protokol yapılmasını temenni ediyorum” dedi.
 
19 Kasım 2011 Cumartesi 10:48
Okunma: 730
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu