Ana Sayfa » Kıbrıs » Fırsat ertelendi

Fırsat ertelendi

Özersay: "Önemli Bir Fırsatın Ertelendiğine İnanıyoruz"

 
 
Fırsat ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının önerilerine yanıt verilse, Greentree zirvesinde üç ana meselenin çözümlenmiş olacağını vurguladı.

Kudret Özersay, Greentree zirvesi ve ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un yaptığı açıklamayı TAK'a değerlendirdi.

Özersay, Grentree'de üç ana konu üzerinde Kıbrıs Türk tarafının pek çok yapıcı öneri ortaya koyduğunu kaydederek, "bu önerilere olumlu yanıt ya da en azından yanıt alabilmiş olsaydık bu üç ana mesele çözümlenmiş olacaktı. Bu açıdan önemli bir fırsatın kaçtığı ya da ertelendiği kesindir" dedi.

Bu konuda üzüntü duyduklarını ancak BMGS'ne güvendiklerini belirten Özersay, "Süreci zorlamaya devam edeceğiz, çünkü artık önümüzde net bir takvim vardır. Greentree'ye bu üç başlığı kapatmak maksadıyla gittiğimizi söylemiştik. Çünkü Genel Sekreter kendi mektubunda iki liderden bunu talep ediyordu. Greentree daveti o mektupta yer almıştı ve şartlar belliydi. Rum liderliği cevabi bir mektup yazdığını ve bunları kabul etmediğini iddia etmiştir, ancak bunlar fayda etmez. Biz geçmişte Kıbrıs'ta bunun örneklerini çok gördük. Size BM tarafından bir davet yapıldığında ya şartlarıyla birlikte bunu kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Hem gelirim hem de kendi şartlarımı koyarım derseniz kendinizi kandırırsınız. Bizim tarihimizde de bunun örnekleri vardır" dedi.

TÜM ADIMLAR BELİRLENDİ

Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Genel Sekreter'in yapmış olduğu açıklamadan memnun olduğunu kaydetti ve "Her şeyden önce 6 Ocakta taraflara gönderilen mektupta belirtilen son aşamanın son unsuru, yani çok-taraflı toplantı konusunda Genel Sekreter mektuba göre daha net bir biçimde bunun ne zaman ve hangi durumda toplanacağını tarif etmiştir" dedi.

GENEL SEKRETER TUTARLI BİR BİŞİMDE SÜRECİ BURAYA TAŞIDI

Özersay, "Sanırım kimsenin ve bu arada Rum tarafının da buna şaşırmaması gerekir. Çünkü bu sürecin ucu açık bir süreç olmadığını BM'nin başı durumundaki Genel Sekreter daha önce defalarca söylemişti. Dün açıklamada bir tür takvim şeklinde yer alan bu unsurlar da bu anlayışın bir uzantısıdır. Aslında Sayın Genel Sekreter son derece istikrarlı ve kendi içinde tutarlı bir biçimde adım adım süreci buraya taşımıştır. Kimseye sürpriz de yapmamıştır. Ucunun açık olmadığını söylediği bu sürecin Rum tarafının 1 Temmuzdaki AB dönem başkanlığı öncesinde tamamlanabilmesi için neyin ne zaman ve nasıl yapılacağını tarif etmiştir" dedi.

DAVET KONUSUNDA TAKDİR GENEL SEKRETERİNDİR

Çok-taraflı toplantının formatı ve bu toplantıda BM'nin hangi yetkilere sahip olacağının henüz netleşmediğini belirten Özersay, ancak Mart ayında BMGS'nin Kıbrıs Özel Danışmanını tarafından yapılacak değerlendirmenin olumlu olması durumunda Nisan-Mayıs gibi son toplantıya gidileceği net olduğunu ifade etti.

GENEL SEKRETER ÇOK KARARLI

Özersay, "Bir başka ifadeyle olumlu değerlendirme ertesinde taraflara danışacak olması, çok-taraflı toplantıya gitme zamanının geldiği yönündeki takdirini elinden almaz. Takdirin Genel Sekretere ait olduğunu bizzat kendisi son gün taraflara açıkça ifade etmiştir. Genel Sekreter'in davetine kendi iradesiyle Rum tarafı katılmak istemeyebilir elbet, ancak o zaman da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalır tabii. Fakat Martta yapılacak bu değerlendirmenin olumsuz olması durumunda ne olacağı belli değildir. Ancak Genel Sekreter'in 1 Temmuz tarihini ortaya koyuş şekline baktığınızda olumsuz bir değerlendirmenin sürecin sonu olacağını görmek zor değildir. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak Genel Sekreteri çok kararlı gördük" dedi

"BU BİR YENME, YENİLME MESELESİ DEĞİLDİR"

"Burada taraflardan birinin yenilmesi diğerinin de yenmesi durumu yoktur, Eğer çözüm iki tarafın rızasıyla olacaksa böyle olmamalıdır zaten" diyen Özersay, sürecin başarılı olması için yapılması gerekenler ve atılması gereken adımların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Rum tarafının tutumuna atıfta bulunan Özersay, "'Bize bir şeyler empoze ediyorlar' diyerek süreci uzatma yoluna girer, zamana oynarsanız zamanın kendisi size bir başka çözümü empoze eder. Rum tarafının bu riskleri görmesini dilerim" dedi

ÇOK TARAFLI TOPLANTI HEDEF DEĞİL ARAÇTIR

Kamuoyuna çok taraflı toplantının Kıbrıs Türk tarafının hedefi gibi sunulduğunu ve yanlış bir algılamaya neden olduğunu belirten Özersay, "Bu toplantı bizim için bir araçtır, yani hedef durumundaki kapsamlı çözüme ulaşmak için kullanılması gereken araçlardan sadece birisidir. Bilindiği gibi uzun süredir tüm araçlar kullanılmış, tüketilmiştir. Çok-taraflı toplantı bir araç olarak son aşamanın bir unsuru olarak artık net şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak bu bizim için bir araç olduğundan kimse Kıbrıs Türk tarafının Mart ayında sırf olumlu bir değerlendirme yapılsın diye bazı temel hak ve çıkarlarından vazgeçmesini eklemesin. Yani çok-taraflı toplantı için bir bedel ödeyecek değiliz, çünkü hedefimiz çözümdür. Çözüm için, karşılıklı ve dengeli olmak kaydıyla bir bedel tabii ki ödenir" dedi.

BAŞLIKLAR ARASINDA AL VER YAPMANIN YOLLARINDAN BİRİ DE BUDUR

Özersay, "Müzakere sürecinde konuların ayrı ayrı ele alınır, örneğin mülkiyeti kendi içerisinde, yönetim ve güç paylaşımını kendi içerisinde... Ancak müzakerelerde bir olgunlaşmaya varıldığında, taraflar çözüme kavuşturdukları konuları bir tarafa çekerek geriye kalan konuları mayasa koyacaklar. Çok taraflı toplantının anlam ve önemi budur. Başlıklar arasında al ver yapmanın yollarından biri de budur" dedi.

Müzakerelerde belirlenen altı başlıktan bir tanesinin de Güvenlik ve Garantiler olduğunu ve bu başlığının garantör ülkeler, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan olmadan görüşülemeyeceğini ifade eden Özersay, "Biz diyoruz ki, tüm başlıkları da masaya koyalım, hepsinin arasında al ver yapalım ve bu işi bitirelim. Çok taraflı toplantı büyük bir pazarlık için bir zemindir" dedi.

Kıbrıs sorununun sadece iki tarafın bir sorunu olmadığını uluslar arası bir sorun olduğunu kaydeden Kudret Özersay, bir noktada bölgesel aktörlerin de dahil olacağı, geçmişte yapılan antlaşmaların da müzakere edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çok taraflı toplantının başlıkların birinde göstereceğiniz esnekliğin karşılığında ne alabileceğinizi görme imkanı tanıdığını belirten Özersay, devam eden müzakere yönteminde bu imkanın olmadığını ifade etti.

RUMLARIN ENDİŞESİ

Garantör ülkelerden Türkiye'nin güçlü olması Yunanistan'ın da zayıf olması, İngiltere'nin de büyük bir devlet olması nedeniyle çok taraflı bir konferansta bir çözüm empoze edilmesinden endişe ettiğini kaydeden Özersay, "bu yanlıştır, çünkü çözüm nasıl bulunursa bulunsun referanduma sunulacak. Empoze,  Çok taraflı toplantıda konular arasında başka aktörlerle birlikte al ver yapılması ve bunun sonucunda çözüm metni oluşturulması, bu çözüm metnini empoze bir çözüm yapmaz. Ne zaman empoze olur, referanduma haklara para verilip baskı yapıldığı zaman empoze olur" dedi.

"O ZAMAN ÇOK TARAFLI TOPLANTI DA OLMAZ"

İç meselelerde uyuşmazlıkların çoğu giderilir geriye az oranda uyuşmazlık kalırsa çok taraflı toplantının başarıya ulaşma şansının doğal olarak daha yüksek olacağını belirten Özersay, ancak tüm iç meseleler çözülmeden çok taraflı toplantıya gitmemede ısrar edersek o zaman Rum tarafı iç meselelilerin çözümüne hiç yardımcı olmaz ve uluslar arası toplantı da olmaz" dedi.

1 TEMMUZDAN SONRASI YOK

Çok taraflı toplantının BMGS'nin Kıbrıs Özel danışmanının Mart ayı sonu sunacağı değerlendirme raporuna bağlı olduğunu hatırlatan Özersay, raporun olumsuz olması durumunda çok taraflı toplantının yer almayacağını ancak BMGS 6 Ocak'ta taraflara gönderdiği mektupta ve Greentree zirvesinde taraflara açıkça müzakereler açısından 1 Temmuz'dan sonrasının bulunmadığını belirttiğini ifade etti.

BAHANESİNİ ELİNDEN ALIYORUZ

Mülkiyet teki sorunun eski Rum ve Türk mallarının ne olacağı meselesi olduğunu, bu konuya odaklanması gerektiğini ifade eden kaydeden Özersay, Kıbrıs Rum tarafının konu ile ilgili rakamların kendine verilmemesini süreci uzatması için bahane olarak kullandığını belirtti. Özersay, "Biz rakamları vermeye başladık dolayısıyla bu bahaneyi de elinden aldık. Özellikle bu iki hafta içerisinde tüm rakamlar tamamlanmış olacağından söyleyecek bir şeyi de kalmayacak" dedi.

İLERLEME TEK TARAFLI OLMAZ

Özel Temsilci Kudret Özersay, Greentree zirvesi ile ilgili basında ilerleme kaydedilmediği yöndeki yorumlara da atıfta bulunarak, "İlerlemenin tek taraflı elde edilemez. Bizim üzerimize düşen çaba sarf etmek ve öneri sunmaktır. Karşılık görürsek başarılı olmak için hala daha şans vardır" dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Kıbrıs Türk tarafının bir-iki aylık dönemde sürecin başarıya ulaşılabilmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydeden Özersay, "Greentree-II'de yaptığımız tam da buydu. Öneri yaparak muhatabımızı bizimle müzakere etmeye ve özlü tartışma yaparak konuları bağlamaya zorladık.

TUTUMUMUZ SÜRECİN BUNDAN SONRAKİ ADIMLARININ NETLEŞMESİNE YARDIMCI OLDU

Bu tam olarak gerçekleşmedi belki ancak bu tutumumuz sürecin bundan sonraki adımlarının netleşmesine yardımcı oldu. Greentree-II'den alnımızın akıyla çıkıyoruz derken kastedilen şey aslında bu zirvede üzerimize düşeni yaptığımızdır. Ancak herkes şunu hiçbir zaman unutmamalıdır; "taraflardan yalnızca birinin kendi sorumluluklarını yerine getirmesiyle bu süreç başarılı olamaz". Karşılıklı adımlar ve esneklikler başarılı bir sonuç için olmazsa olmazdır" dedi.

 
26 Ocak 2012 Perşembe 18:37
Okunma: 509
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu