Ana Sayfa » Kıbrıs » Gerekçeli karar açıklandı

Gerekçeli karar açıklandı

İşte mahkemenin gerekçeli kararı.

 
 
Gerekçeli karar açıklandı
D. 3/2013                               Yargıtay/Hukuk 3/2013

(Lefkoşa Dava No: 8226/2012)

YÜKSEK MAHKEME HUZURUNDA.

Mahkeme Heyeti: Narin F. Şefik, Hüseyin Besimoğlu, Mehmet Türker.

İstinaf eden: 1. Ulusal Birlik Partisi, Köşklüçiftlik – Lefkoşa

2. İrsen Küçük, Lefkoşa

(Davalı No. 1 ve 2)

- ile –

Aleyhine istinaf edilen: Ahmet Kaşif, Gazimağusa

(Davacı)

A r a s ı n d a.

İstinaf eden namına: Avukat Ergin Ulunay, Avukat Hasan Hasipoğlu ve Avukat Güner Göktuğ

Aleyhine istinaf edilen namına: Avukat Fuat Veziroğlu, Avukat Yunsal İlhan, Avukat Hasan Yücelen ve Avukat Münür Doratlı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Emine Dizdarlı’nın 8226/2012 sayılı davada 3.1.2013 tarihinde verdiği, karara karşı, Davalılar tarafından yapılan istinaftır.

------------

H Ü K Ü M

Narin F. Şefik: Huzurumuzdaki istinaf, Bidayet Mahkemesinin, Davacı lehine verdiği, 3 Ocak 2013 tarihli kararından yapılmıştır.Davacı, Davalı aleyhine ikame ettiği davası ile, 21 Ekim 2012 tarihinde toplanan Ulusal Birlik Partisi Kurultayında, adaylardan İrsen Küçük’ün Genel Başkan seçildiği yolunda alınan ve/veya ilân edilen kararın, Parti Tüzüğüne ve dolayısıyla mevzuata ve/veya hukuka aykırı olduğu yolunda hüküm ve/veya beyan edici hüküm verilmesi;

İrsen Küçük’ün Genel Başkan seçildiğine ilişkin kararın iptal edilmesi hususunda hüküm verilmesi; 21 Ekim 2012 tarihinde yapılan Kurultayda ve/veya Ulusal Birlik Partisi Kurultayında ve/veya ilk turda iki adaydan hiçbirinin Tüzüğün öngördüğü oy oranına ulaşamadığı nedeniyle iki aday arasında seçimin 21 Ekim 2012 tarihli, aynı kurultay delegelerinin katılımıyla tekrarlanması ve/veya ikinci tur oylamaya gidilmesi amacıyla Mahkemece uygun görülecek bir tarihte ve/veya Mahkeme hükmünden itibaren bir hafta sonra ve/veya Mahkemece uygun görülecek bir süre zarfında kurultayın yeniden toplanması hususunda emir ve/veya hüküm verilmesi ve Davalı No.2 İrsen Küçük’ün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı sıfatının iptali hususunda Mahkemece emir ve/veya hüküm verilmesi ve dava masraflarının Davalılara yükletilmesini talep etti.Davacının davasına Davalı No.1, 2 ile Davalı No.3, 6 ve 7 Müdafaa Takrirlerini dosyalamakla birlikte, Davalı No.4 ve 5  Müdafaa Takriri dosyalamadılar. Davalı No.4 duruşma sonunda, Davacının Talep Takririndeki iddiaları ile hemfikir olduğunu ifade ederek, Davacının taleplerinde haklı olduğunu kabul ettiğini beyan etmiştir.Davanın duruşması neticesinde, Bidayet Mahkemesi, Davacı lehine aşağıdaki hükmü vermiştir:1- 21 Ekim 2012 tarihinde toplanan Ulusal Birlik Partisi Kurultayında Davalı No.2’nin Genel Başkan seçildiği yolunda alınan ve/veya ilan edilen kararın Parti Tüzüğü’ne aykırı olduğu;

2- Davalı No.2’nin Genel Başkan seçildiğine dair kararın iptaline;

3- 21 Ekim 2012 tarihinde yapılan Ulusal Birlik Partisi Kurultayında ilk turda iki adaydan hiçbiri Tüzüğün öngördüğü oy oranına ulaşmadığından iki aday arasındaki seçimin 21 Ekim 2012 tarihindeki aynı kurultay delegelerinin katılımıyla bu günden itibaren 10 gün içerisinde tekrarlanması ve/veya ikinci tur oylamaya gidilmesine;

4- İşbu dava masraflarının Davalı No.1, 2, 3, 6 ve 7 tarafından Davacıya ödenmesine;

dair Mahkeme ilamı ve/veya Declaratory Judgment için Hüküm ve Emir Verilir.”

Davalı No.1 ve 2/İstinaf Edenler, bu karardan, 20 istinaf sebebi ile istinaf etmektedirler. İstinaf sebeplerini 7 başlık altında inceleyeceğiz:1. Davacının, Davalılar aleyhinde dava sebebi yoktur ve Talep Takririnde davanın dayandığı esas olgular yer almamaktadır; bu nedenle, Bidayet Mahkemesi, Talep Takririnde dava sebebi olduğuna dair bulgu yapmakla hata yaptı.2. Bidayet Mahkemesi, Davacının iç hukuk yollarını tüketmediği ve davanın mevsimsiz açıldığı iddialarını reddederek, iç hukuk yollarını tüketmek zorunda olmadığı ve/veya bunu Divan Başkanının yapması gerektiği doğrultusunda bulgu yapmakla hata etti.3. Bidayet Mahkemesi, Ulusal Birlik Partisi Tüzüğünün 28. maddesini yanlış yorumlayarak, genel başkan seçimi için aranan üye tam sayısının salt çoğunluğunun, Kurultay üyelerinin üye tam sayısının salt çoğunluğu olduğu doğrultusunda yorum yapmakla hata yaptı.4.Bidayet Mahkemesi, Davalı No.2’nin Genel Başkan seçildiğine dair kararı iptal eden ve 10 gün içerisinde, 21.10.2012 tarihli Kurultayın tekrarlanmasına ve/veya 2. tur oylamaya gidilmesine ilâm şeklinde emir vermekle hata yaptı.5. Bidayet Mahkemesi, geçerliliğini yitirmiş olan 21.10.2012 tarihli Ulusal Birlik Partisi Kurultayını, tekrar kurultay veya ikinci tur yapma konusunda yetkili kılmakla ve/veya artık kurultay üyesi olmayan kişilerin oy kullanmasına ve halen delege olan kişilerden bazılarının oy kullanmamalarına olanak sağlayacak şekilde emir vermekle hata yaptı.6. Bidayet Mahkemesi, ilâm kararı ile birlikte, emredici emir vermekle ve/veya 21.10.2012 tarihli Kurultayın 10 gün içerisinde tekrarlanmasına ve/veya 2. tur oylamaya gidilmesine emredici  emir vermekle, yargı yetkisini aştı ve/veya hata yaptı.7. Bidayet Mahkemesi, davanın tüm koşulları ışığında, dava masraflarını, Davalılar (Davalı No.1 ve 2) tarafından ödenmesine emir vermekle hata yaptı.Huzurumuzdaki davada, Davalı No.1 Ulusal Birlik Partisi, Davalı No.2 konumundaki 21.10.2012 tarihli Kurultayda Genel Başkan seçildiği ilan edilen İrsen Küçük, Davalı No.3-7 ise, Kurultay Divan Başkanlığının  üyeleridirler. İstinaf ihbarnamesinde, davanın unvanı ve/veya Davalıların ne şekilde davaya dahil edildikleri hususu ile ilgili istinaf sebebi ileri sürülmüş değildir. Bu nedenle, bu konularda görüş belirtilmeyecektir.İNCELEME1.Davacının, Davalılar aleyhinde dava sebebi yoktur ve Talep Takririnde davanın dayandığı esas olgular yer almamaktadır; bu nedenle, Bidayet Mahkemesi Talep Takririnde dava sebebi olduğuna dair bulgu yapmakla hata yaptı.Davacı tarafından dosyalanan, tadil edilmiş şekliyle Talep Takririnde, dava konusu ile ilgili olgular sıralandıktan sonra, Talep Takririnin 12. paragrafında, 21.10.2012 tarihli Kurultayda, adaylardan herhangi birinin Genel Başkan seçilemediği ve/veya seçilebilmek için gerekli oya ulaşamadığı ileri sürülmüştür. Talep Takririnin 12 ve 16. paragraflarında, kurultayda, adaylardan herhangi birinin Tüzüğün öngördüğü oy oranına ulaşmaması halinde, kurultayın yeniden toplanması ve/veya bir hafta sonra yeniden toplanmasının öngörüldüğü de yer almaktadır. Kurultayda aday olan Davacının, adaylardan herhangi birinin parti başkanı seçilebilmek için gerekli oya ulaşamadığını ileri sürmesinden ve böyle durumda Parti Tüzüğünün ne öngördüğünü belirtmesinden sonra, Davacının Talep Takririnde Davacının hangi hakkının ihlal edildiğinin yer almadığı yönündeki Davalının iddiasını kabul etmek mümkün değildir.Siyasal partiler, Anayasa, Siyasal Partiler Yasası ve tüzüklerinde belirtilen hukuki ilkeler çerçevesinde hareket etmek ve faaliyet göstermek zorundadırlar.  Kurultaylarını da bu ilkelere ve özel olarak da, tüzüklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapmak zorundadırlar. Siyasi partilerin tüzükleri,  siyasi partilerin bir iç hukukudur.  Siyasal Partiler Yasası’nın buyurucu veya emredici hüküm seviyesinde düzenlemediği hususlarda, partinin tüzüğü, siyasi partiyi bağlayıcı bir normdur. Tüzüğün bütün hükümleri, partiyi ve parti üyelerini bağlayıcıdır.  Parti genel başkanlığına aday olan bir kişinin, seçim prosedürü ile ilgili 28. maddenin uygulanması hakkı olduğu gibi, partinin de, tüzüğünde yol gösterici maddelere uyması gerekmektedir.Ulusal Birlik Partisi Tüzüğünün 114 ve 115. maddelerinin ve/veya bu maddelerde yer alan hususların, Talep Takririnde yer almadığı doğrudur.  Talep Takririnin 13. paragrafında, Davacı tarafından Kurultay Divan Başkanlığı kararına yaptığı 3 itiraza yer verilmiş, bunun üzerine Davalı No.1 ve 2 tarafından dosyalanan Müdafaa Takririnin 8. paragrafında, ön itiraz olarak, Tüzüğün 114 ve 115. maddelerine atıfta bulunulmuştur. Tüzüğün 114 ve 115. maddelerine dayanan taraf, Davalılar olduğundan, bu maddelere, Davacının Talep Takririnde spesifik olarak yer verilmemesi Talep Takriri veya Davacının davası açısından bir eksiklik teşkil etmez.

 
28 Ocak 2013 Pazartesi 12:13
Okunma: 2435
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu