Ana Sayfa » Kıbrıs » Gündem Dışı Konuşmalarda Elektrik, Brtk Ve Kıbrıs Sorunu Ele Alındı.

Gündem Dışı Konuşmalarda Elektrik, Brtk Ve Kıbrıs Sorunu Ele Alındı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan gündem dışı konuşmalarda elektrik konusu, BRTK ve Kıbrıs sorunu ele alındı.

 
 
Gündem Dışı Konuşmalarda Elektrik, Brtk Ve Kıbrıs Sorunu Ele Alındı.


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan gündem dışı konuşmalarda elektrik konusu, BRTK ve Kıbrıs sorunu ele alındı.


UBP Milletvekili Ersan Saner, "Elektriğin Özelleştirilmesi" ile ilgili gündem dışı konuşmasında, hükümeti verdiği sözleri yerine getirmemekle suçladı.


Hükümet ortaklarının seçim bildirgelerinde ortaya koydukları hükümet icraatlarına yansıtamadığını savunan Saner, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nun muhalefette olduğu dönemde  elektrik ve özelleştirmeler  konusunda Meclis'te yaptığı bazı konuşmalarından alıntılar da yaptı.


Saner, Yorgancıoğlu'nun "6 ayda 118 yasanın meclis gündemine alındığı" şeklindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, bu kadar kısa sürede bu kadar fazla yasanın hazırlanmasına şaşırdığını belirterek,  "Bir buçuk güne bir yasa düşüyor. Bu dünyanın neresinde görüldü" dedi.


2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a Limasol'da yapılan saldırıyı esefle kınadığını belirten Saner, güvenlik konusunun önemine işaret etti.


ÇAKICI


TDP Milletvekili Çakıcı, Elektrik Kurumu'nun özerkleştirilmesi konusunda geçmişte Meclis'e sunulan  yasa önerisinin altında kendilerinin de imzası  olduğunu belirterek, ortak hazırlanan o yasanın, o gün olduğu gibi bugün de arkasında olduklarını vurguladı.


Çakıc, hükümetteki milletvekillerinin bugün,  farklı görüşünün olduğunu gözlemlediğini ancak TDP'nin duruşunun aynı olduğunu söyledi.


BRT'deki eyleme de değinen Çakıcı, Meclis önüne gelen eylemcilerin yanına gidip görüşerek sorunlarını dinlediğini ve baskılar olduğunu da öğrendiğini aktararak, Başbakan'dan bu konuda açıklama beklediğini söyledi.


YORGANCIOĞLU


Yogancıoğlu, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında,  Elektrik Kurumu'nun özerkliğiyle ilgili söylediklerinin arkasında olduklarını ve kurumu özelleştirme yönünde bir hamle yapmadıklarını vurguladı.


Bugünkü yapının sürdürülebilir olmadığını hep söylediklerini kaydeden Yorgancıoğlu, bunun başka konularla karıştırılmasının doğru olmadığını,   Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesiyle ilgili herhangi bir imza atmadıklarını söyledi.


Yorgancıoğlu, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması adına yeni açılımların gerekli olduğunu, bunu da yapmakta olduklarını anlattı.


BRTK'daki eyleme de değinen Başbakan, kurumdaki  sorunla ilgili olarak yönetimle görüştüklerini, bazı konuşlarda mutabık kalınırken bazı konularda anlaşmaya varılamadığını   anlattı ve "başbakan randevu vermediği için  eylem yapılmasını"  doğru bulmadığını ifade etti.


Önemli olanın sistemi düzeltmek, sorunu çözmek olduğunu ve sorunları konuşmak gerektiğini belirten Başbakan, "sendikayla konuşmaktan kaçan yok" dedi.


Başbakan, grevin  demokratik bir hak olduğuna işaret ederek, dün gece grev yapılacağı haberini aldığında, ilk iş olarak  polis yetkililerini arayarak "Böyle bir grev olacaksa polisin müdahalesi olmasın" şeklinde talimat verdiğini de açıkladı.


Meclise gelen yasalarla ilgili açıklamalarına yönelik eleştirilere de değinen Yorgancıoğlu, her iktidarın, geçmişte kadük olan ancak  iyi bulduğu yasaları güncellediğini, bunun yanında yeni yasalar da yapıldığını anlattı.


Kıb-Tek'in bugünkü yapısıyla verimli çalışmadığını, dolayısıyla yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğünü kaydeden Yorgancıoğlu, elektrik konusunda Türkiye'den kabloyla elektrik getirilmesi konusundaki tartışmalara değinerek, imzalanan çerçevenin, AB'yle ve Türkiye'nin de müdahil olduğu enterkonnekte sisteme bağlanarak ülkeye elektrik getirilmesi yönünde oldğunu kaydetti. 


Yorgancıoğlu, "biz özerkleştirmeden vazgeçmedik" dedi.


Yeniden söz alan Saner, özelleştirme konusundaki düşüncelerinin net olduğu ancak bunun nasıl yapılacağının önemli olduğunu belirterek, geçmişte hazırlanan bu yasa çalışmasının  meclise getirilmemesini eleştirdi.


ÖZGÜR


CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür, "Enerji Vizyonumuz" konulu gündem dışı konuşmasında, Kıbrıs Türkü'nün,  dünyadaki gelişmelere adapte olabildiği oranda, varlığını sürdürebileceğini ifade ederek, bu konuda yapılması gerekenler olduğunu anlattı.


Birbirini suçlama yerine, tartışarak ortak akılla doğruların bulunmasının gerekliliği üzerinde duran Özgür,  odaklanılması gereken konulardan birinin de enerji olduğunu ifade ederek gemiyi yüzdürebilme hedefine ulaşabilmek için gerekli kaynağın nasıl bulunacağı üzerinde kafa yormak gerektiğini  kaydetti.


Güneydeki ekonomik sorunlar ve gelişmelerden örnekler de veren Özgür, doğru enerji politikaları ortaya konulmasının önemine işaret etti. Ülkede, geçmişte,  vizyonsuzluk ve günlük  iç hesaplar nedeniyle zamanında doğru politikalar ortaya konulamadığından yakınan Özgür,  Cumhurbaşkanı'nın çözüm vizyonunu da eleştirdi.


Ekonominin önünü açacak kararlar alınması ve  bölgedeki diğer ülkeler gibi enerji konusuna odaklanılması gerektiğine işaret eden Özgür, doğru statejiler uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.


Özgür, Cumhurbaşkanı'na, "Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'a benzememesi" ve "toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi" yönünde  "çağrı yaptı".


ANGOLEMLİ


TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümet icraatları ile ilgili gündem dışı konuşmasında, önemli olanın yasaların geçmesi değil, uygulanması olduğunu vurguladı.


BRTK'daki soruna dikkat çeken Angolemli, çalışanların yasal haklarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme gitmesini  buna örnek gösterdi.


Hükümeti verdiği sözleri tutmamakla ve tarla kiralama konusundaki bazı uygulamalarda partizanlıkla suçlayan Angolemli, Meclis'ten geçen İyi İdare Yasası'nın  yürürlükte olduğunu hatırlattı.


Angolemli, İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yaptığı tarla kiralama işlemlerinde bazı  mağduriyetler yaşandığını söyledi.


ULUÇAY


Eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, tarla kiralama konusunda geçen yıl yapılan işlemlerde ihtilaflı bazı yerlerde yaşanan mağduriyetleri gidermek adına bu yıl, işlemleri Haziran ayından başlatacaklarını açıkladı. Uluçay, kiralamanın yine Ağustos ayından itibaren yapılacağı ancak mağduriyet yaşayan insanların mağduriyetlerini gidermek için Haziran'da bu konuları mercek altına alacaklarını ve mağduriyetlerin giderileceğini  kaydetti.


Yeniden söz alan Angolemli, devletin, geçen yıl bir yıllığına yaptığı kira sözleşmelerini sürenin dolmasını beklemeden iptal ettiğini ileri sürerek, bunun devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ve güvenin sarsıldığını söyledi.


Bakan Uluçay da yeniden söz alarak, yaşanan mağduriyetleri gidereceklerini, bunun için yeterli rezerv alanın mevcut olduğunu, insanların birbirine düşmesine gerek olmadığını ifade etti.


ERTUĞRULOĞLU


UBP Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, bu günlerde, yine Annan Planı döneminde olduğu gibi toplumda yoğun bir aldatma ve yanıltma kampanyası yürütüldüğünü savundu.


"Bu düzen gitsin de ne gelirse gelsin" denilerek empoze edilecek bir  anlaşmaya güvenilmemesi gerektiğini kaydeden Ertuğruloğlu, anlaşmada ne yazarsa yazılsın, önemli olanın, nasıl uygulanacağının olduğunu söyledi.


Bu endişelerini, halka olan sevgi ve saygısı ile bir milletvekili olarak sorumluluğu gereği dile getirdiğini belirten Ertuğruloğlu, doğru, sağlam ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduklarını yineledi.


Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü'nün dünyayla buluşmasının, haksız izolasyonlar ve ambargolardan kurtulmasının gerekliliğini de vurguladı.


Ertuğruloğlu, halkın genelini mutlu  edecek adil  bir düzenin kurulamamasının,  çözüm diye yutturulmaya çalışılan empoze planın mazereti olamayacağını söyedi.


Eğitim Şurası'nda And'ın kaldırılması yönündeki karara da değinen Ertuğruloğlu, "Türk olmaktan utanç duyuluyorsa açık açık söylensin" dedi.


Ertuğruloğlu, "Siyaset ülke için, halk için yapılır. Eğer sizin ülke dediğiniz başka bir coğrafyaysa, KKTC değilse, bu mecliste ne arıyorsunuz" dedi.


KKTC'de halkı memnun edecek adil, kurulması gereken bir düzen oluşturulmadığının doğru olduğunu ancak bunun için KKTC devletinin ortadan kaldırılmasına gerek olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, gerçek bir anlaşmanın, ayakları üzerinde duran, sağlam bir Kıbrıs Türk halkı ve KKTC'nin üzerine kurulabileceğini söyledi.


Ertuğruloğlu, anlaşmaların eşitlik seviyesinde sağlanabileceğini ancak eşitsizlik temelindeki müzakerelerden adil bir sonuç çıkmasını beklemenin yanlış olduğunu belirtti. Kıbrıs sorununun ve müzakerelerin başından beri yanlış bir zemine oturtulduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, bu eleştirilerde bulunanların da çözüm karşıtı olarak değil de hakkını arayan olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.


ULUÇAY


Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Ertuğruloğlu'nun görüşlerine saygı duyduğunu ancak aralarında çok ciddi bir görüş ayrılığı bulunduğunu belirtti.


Kıbrıs sorununun çözümünün önemine vurgu yapan Uluçay, çözüm ve anlaşma istemenin her Kıbrıslı Türk'ün hakkı olduğunu söyledi. Uluçay, yıllardır çözümlenmeyen Kıbrıs konusunda doğal gaz gibi yeni unsurlar oluştuğuna işaret ederek, ne kadar çok uğraşılırsa, arzulanan anlaşmaya ulaşmanın da o kadar kolay olacağını kaydetti.


Uluçay, Kıbrıslı Türklerin süreçten kopmaması, süreci iyi değerlendirmesi ve anlaşmayla sonuçlanmasını sağlamaya çalışması gerektiğini belirtti.


Kıbrıs müzakerelerindeki BM parametrelerinin belli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da bu parametreler çerçevesinde müzakereleri yürüttüğünü kaydeden Uluçay,Kendilerine düşenin liderlerin anlaşmaya teşvik etmek olduğu söyledi.


Uluçay, eğitim şurasıyla ilgili tartışmalara da değinerek, eğitimle ilgili 400'e yakın kararın alındığı şurada sadece ant ile ilgili kararın tartışılmasını eleştirdi. Kararın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Uluçay, eğitimi daha iyi bir noktaya taşınmasına yoğunlaşmak gerektiğini belirtti.


İçişleri Bakanı Uluçay, milletvekillerinin "Andın kaldırılmasını benimsiyor musunuz?" sözlü sorusu üzerine, ant ile ilgili kararın tavsiye niteliğinde olduğunu ve ülkede tartışılabileceğini söyledi. Uluçay, daha ileriye gidebilmek için insanların bugünü ve kendi yarattıklarını tartışabilmesi gerektiğini kaydetti.


Konuşmaların ardından yazılı sorular ve yanıtları okundu. Daha sonra genel kurulun bugünkü oturumu sona erdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 31 Mart Pazartesi günü yapılacak.


(ÖK-FEZ/HÖ)


 
27 Mart 2014 Perşembe 15:55
Okunma: 1067
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu