Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Güney'de Kalan Türk Mallarının Yüzde 7,9'u Rumların Eline Geçti

Güney'de Kalan Türk Mallarının Yüzde 7,9'u Rumların Eline Geçti

1974-2013 Döneminde Rumlara Devir İşlemi Tamamlanan Türk Malı Toplamı Toplam 3 Bin 580 Dönüm .

 
 
Güney'de Kalan Türk Mallarının Yüzde 7,9'u Rumların Eline Geçti
GÜNEY'DE KALAN TÜRK MALLARININ  BİNDE 7,9'U RUMLARIN ELİNE GEÇTİ


1974-2013 DÖNEMİNDE RUMLARA DEVİR İŞLEMİ TAMAMLANAN TÜRK MALI TOPLAMI TOPLAM 3 BİN 580 DÖNÜM 


EN AZ 460 DÖNÜM TÜRK MALI GERÇEK DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA SATILDI


ALICILAR ARASINDA RUM YÖNETİMİ DE VAR


Lefkoşa, 28 Ocak 14 (T.A.K.): Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos 2004'ten bugüne kadar Güney'de kalan Türk mallarının en az 460 dönümünün, gerçek değerinin çok altında satıldığı ve Türk mallarının binde  7,9'unun ( 3 bin 580 dönüm) el değiştirdiği haber verildi. 


Politis haberi "Bütün Kıbrıs Bir Mormenekşe (Dromolakça)... Kıbrıs Türk Malları İşgal Bölgelerindeki Tazminat Komisyonu Gibi Yönetildi... Sokratis Hasikos'un Meclise Sunduğu Belgelere Göre 2004'ten Sonra Özgür Bölgelerdeki 460 Dönüm Kıbrıs Türk Malı Biçilen Değerinin Çok Altında Satıldı" başlık ve spotlarıyla aktardı. 


Gazete Mormenekşe'deki Kıbrıs Türk malı usulsüzlüğünün ortaya çıkması üzerine AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun, geçen eylül ayında talep ettiği 1993 itibarıyla ne Güney'de kalan Kıbrıs Türk malı alım-satımlarıyla ilgili verileri Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos'un dün açıkladığını yazdı, şu detayları aktardı:


"Hasikos meclise verdiği cevaba göre, 1974'ten bugüne kadar toplam 3 bin 580 dönüm arazi satıldı. Sadece 1994-2010 döneminde devir işlemi onaylanan ve kazalara göre mal satışlarıyla ilgili açıklamadan, en az 576 bin 454 metrekare (460 dönüm) Kıbrıs Türk malı 2004'ten sonra, Kıbrıslı Türk sahibinin istismar edildiği kuşkusu yaratan fiyata satıldığı anlaşıldı. 


Meclise sunulan Tapu verileri üzerinde gazetemizin yaptığı hesaplamaya göre 460 dönüm Kıbrıs Türk arazisi, gerçek değeri 42 milyon Euro'ya ulaşıyor olmasına karşın 33 milyon Euro'ya satıldı. Rakamlar Kıbrıslı Rum mal sahiplerinin işgal bölgelerindeki tazminat komisyonundan tazminat olarak aldıkları değerinin yüzde 10'undan daha iyi olmasına karşın, Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde bu veriler olağanüstü hal durumunun kendi menfaatine kullanıldığını ve Bakanlar Kurulu kararlarının ihlal edildiğini ortaya koyuyor.


Gerçek değerinin çok altında satılan Kıbrıs Türk malları arasında, Tapu Dairesi listesinde çok yüksek devir bedeli ile dikkat çekenler var. 2008 yılında Lakadamya'da 1,2 milyon Euro değerindeki arazi 478 bin 408 Euro'ya devredildi. 


2002'de Larnaka'da (Skala) 1,3 milyon Euro'luk Kıbrıs Türk malının 341 bin 720 Euro'ya devri onaylandı. 2004'te yine Larnaka'da (Sotira bölgesinde) 1,9 milyon Euro değerindeki Kıbrıs Türk malının 666 bin 354 Euro'ya devri onaylandı. Aynı bölgede 2009' yılında 2,5 milyon Euro değerindeki Kıbrıs Türk malı 2 milyon Euro'ya satıldı. 


2006'da Mormenekşe'de 854 bin 300 Euro değerindeki Kıbrıs Türk malı 444 bin 236 Euro'ya devredildi. Aynı yıl yine Mormenekşe'de 512 bin 32 Euro değerindeki Kıbrıs Türk malı 230 bin 661 Euro'ya, yine Mormenekşe'de başka bir örnekte 375 bin 892 Euro değerindeki Kıbrıs Türk malı 205 bin 32 Euro'ya satıldı.  


2007 yılında Larnaka'nın Ay. Theodoro bölgesinde 205 bin 37 Euro değerindeki Kıbrıs Türk malı 85 bin 430 Euro'ya, aynı yıl Pervolia'da (Bahçalar) 2,3 milyon Euro değerindeki Kıbrıs Türk malı1,5 milyon Euro'ya satıldı. 


2010 yılında Mormenekşe'de Wadnick'in, Kıbrıslı Türk mal sahibi Mustafa Mehmet'ten 1,2 milyon Euro'ya satın aldığı 2,9 milyon Euro değerindeki malın devir işlemi onaylandı. Aynı yıl Anglisides'te (Aksu) gerçek 1,1 milyon Euro olan Kıbrıs Türk malı 341 bin 720 Euro'ya satın alındı. 


2009 yılında Limasol'un Çerkez (çiftlik) bölgesinde gerçekleşen Kıbrıs Türk malı satışları ilgi çekiyor.  Arazinin değeri 2,1 milyon Euro idi ve 1,4 milyon Euro'ya satıldı. Aynı yıl Yermasoya'da gerçek değeri 1,6 milyon Euro olan Kıbrıs Türk malı 1 milyon Euro'ya satıldı. 


Dikkat çekici bir detay da, bütün alım satımların, Bakanlar Kurulu'nun 2004'te aldığı; Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin haklarının korunması için değerinin altındaki bir fiyattan mal alım-satımı yapılamayacağı kararı yürürlükteyken gerçekleşmiş olması."


Gazete 1974'ten bugüne kadar el değiştiren Kıbrıs Türk mallarının kazalara göre dağılımını ise şöyle aktardı:


"Lefkoşa Kazası'nda 1974'ten bugüne kadar toplam alanı 529 bin 60 metrekare olan 33 Kıbrıs Türk malı devri onaylandı. Aynı dönem Larnaka Kazası'nda devirler 196 adede ve alanı da 2 milyon 611 bin 271 metrekareye ulaştı.  Limasol Kazası'nda toplam alanı 1 milyon 124 bin 638 metrekare olan 72 Kıbrıs Türk malı devri gerçekleşti.  Baf Kazası'nda toplam alanı 524 bin 303 metrekare olan 37 Türk malı devri gerçekleşti."


Gazeteye göre Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos bugüne kadar satılan Kıbrıs Türk arazisinin Rum tarafında bulunan Türk mallarının binde 7,9'una tekabül ettiğini söyledi ve Kiprianu'nun Eylül'de sorduğu soruya ancak dün cevap verme nedeninin de Tapu tarafından veri toplanmasının zaman almış olmasına bağladı. 


Alithia haberi "Kıbrıs Türk Mallarının binde 7,9'u El Değiştirdi... Hasikos: 1974'ten 31 Aralık 2013'e Kadar 3 bin 580 dönüm Kıbrıs Türk Malı Rumlara Satıldı, İşlemlerin Büyük Çoğunluğu Larnaka Kazası'nda Gerçekleşti" başlık ve spotlarıyla okurlarına aktardı. 


Gazete 1974'ten 31 Aralık 2013'e kadar Kıbrıslı Türklerden Rumlara yapılan Türk malı devirlerinin, işlemleri tamamlanmış olanların sayısını ise şöyle aktardı. (parantez içerisindeki değerler 1 Ocak 2013'ten 31 Aralık 2013'e kadar olan işlemleri anlatıyor)


Lefkoşa: 529 bin 60 metrekare (sıfır), Larnaka: 2 milyon 575 bin 488 metrekare (35 bin 783 metrekare), Limasol: 1 milyon 124 bin 463 metrekare (175 metrekare), Baf: 519 bin 534 metrekare ( 4 bin 768 metrekare). 


Habere göre Sokratis Hasikos Rum tarafında yürürlükteki mevzuatı aktarırken "Kıbrıs Türk Malları Vasiliği"nin bazı ön şartlara haiz olmaları kaydıyla bazı Kıbrıs Türk mallarının Rumlara satışlarına izin verebileceğini, aranan kriterler arasında, olağan üstü hal durumunun istismarından ve bahse konu malları kullanıyor olabilecek Rum göçmenleri sarsılmasından kaçınılması bulunduğunu söyledi. 


Hasikos herhangi bir Kıbrıs Türk malı satışı başvurusunun incelenip ileri götürülebilmesi için satışa niyetlenen Kıbrıslı Türk mal sahibinin1974 öncesinde (ve  bir dizi nedenden dolayı 1974 sonrasında) daimi ikamet için yurtdışına gitmiş olması ve halen yurtdışında veya  daimi olarak Rum tarafına yaşıyor olması ve tasarrufunda (KKTC'de) Rum malı bulunmamasının şart olduğunu belirtti. 


Bahse konu malların adlarına 1974 öncesinde kaydedilmiş olması, KKTC'de ikamet eden birisinden miras veya hibe yoluyla edinmemiş olması gerektiğini de söyleyen Hasikos 341 bin 720,29 Euro'nun üzerinde satış değeri olan mal alım satımlarının Rum Bakanlar Kurulu'nun onayını gerektirdiğini kaydetti. 


Hasikos 1955 öncesinde Ada dışına giden ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı edinmeyen Kıbrıs Türk kökenli kişilerin, mallarının Vasiliğe düştüğüne ilişkin bir Başsavcılık görüşü bulunduğunu bu nedenle bu malların iade/satışında bakanın ("Kıbrıs Türk Malları Vasisi" addedilen Rum İçişleri Bakanı) itiraz hakkı bulunmadığını da anlattı. 


Gazete nerede ikamet ettiklerine bakılmaksızın, ölen Kıbrıslı Türklerin mallarının idaresi çerçevesinde; miras kalan malın, veraset vergisi, faiz ve diğer idari giderlerinin karşılanması için satılmasına ve bu giderlerin üzerinde para kalması ve KKTC'de mirasçısı olması halinde, mirasçıları adına Kıbrıs Türk Malları Vasiliği fonuna yatırılmasının geçmişte mümkün olduğunu yazdı.


Habere göre Hasikos bu uygulamanın, alım-satım işlemleriyle olağan üstü halin istismar edildiğini ve/veya başka türlü izin verilmediği için ilgili Kıbrıslı Türk malının alım-satımı hedefiyle ölmüş Kıbrıslı Türkün malının terekelik prosedürünü başlatıldığını ayrıca masraflar sonrasında kalan fazla paranın Vasilik Fonu'na yatırılmadığını saptadıkları için bu uygulamayı kısa süre önce değiştirdiklerini KKTC'de yaşayan ve burada Kıbrıs Rum malı tasarruf ettiği aşikar olan mirasçısı olması durumlarında uygulamadıklarını anlattı. 


Aynı politikanın, istimlak edilmeden üzerine Rum göçmenler için konut inşa edilen Kıbrıs Türk mallarının Rum Yönetimi tarafından edinilmesini öngören dostane anlaşmalarda da takip edileceğine işaret eden Hasikos, bundan böyle, ilgili malın KKTC'de mirasçısı olması ve bu haklarından, yurtdışında veya Rum tarafında yaşayan başka biri lehine feragat etmeleri halinde dostane anlaşmanın ileri götürülmeyeceğini kaydetti. 


Fileleftheros da haberi "3 Bin 580 Dönüm Kıbrıs Türk Arazisi Rumlara Geçti... Kıbrıs Türk Malı Alıcıları Arasında Devlet de Var...  AKEL Genel Sekreteri'nin Sorusu Üzerine İsimlerin ve İşlemlerin Gizli Listesi Meclise Sunuldu" başlık ve spotlarıyla aktardı.
 
28 Ocak 2014 Salı 10:27
Okunma: 2034
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu