Ana Sayfa » Türkiye » İhsanoğlu 2011 Yılını Değerlendirdi:

İhsanoğlu 2011 Yılını Değerlendirdi:

"İİT'nin İmajı Yükseliyor"

 
 
İhsanoğlu 2011 Yılını Değerlendirdi:
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu 2011 yılında İİT'nin dünya çapında attığı adımları ve gelişmeleri AA'ya değerlendirdi. İhsanoğlu İİT'nin imajının her geçen yıl yükseldiğini belirtti. İhsanoğlu, İİT'nin uluslararası toplumlarda nasıl imaj kazandığını ise şu şekilde anlattı:

"ABD Başkanı'nın İİT nezdinde özel temsilci ataması ve bu ülke ile ilişkilerin derinleştirilmesi; Çin ile kurumsal düzlemde ilişkilerin geliştirilmesi; İngiltere'nin özel temsilci ataması ve karşılıklı ziyaretler yoluyla ilişkilerin geliştirilmesi gibi örnekler verilebilir. Dünyanın önde gelen ülkeleri Müslüman dünya ile ilişkilerini geliştirmek istemekte ve bu bağlamda İİT'yi "Müslüman dünyaya açılan kapı" olarak görmektedirler. Bu algılayış şekli, İİT'yi Müslüman dünyayı temsil eden en üst siyasi çatı teşkilat olarak gördüklerinin bir tescilidir." Genel Sekreter İhsanoğlu, İİT'nin sadece devletler arasında değil, aynı zamanda bölgeler arasında da bir köprü vazifesi görmekte olduğunu dile getirerek şunlara dikkati çekti: "Üyelerinin çok farklı bölgelere yayılmış olması yönüyle, farklı bölgeleri bir araya getirmekte ve bu bölgeler arasında ortak konular ve sorunlar çerçevesinde iş birliğinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Göreve geldiğim günden itibaren birçok ikili temaslarda bulundum. Önceki genel sekreterlerden farklı olarak üye ülkelerin tamamını kucaklamaya yönelik bir anlayışla 2011 yılı sonu itibariyle 57 üye ülkenin 54;ünü resmi olarak ziyaret ettim. Ve teşkilat tarihinde ilk defa Batılı devlet adamları ile karşılıklı ziyaretlerde bulunulmuştur. Fransa, ABD, Rusya ve İngiltere gibi Batılı ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları ile görüşülmüştür. Özetle, İİT'nin çok sayıda uluslararası aktör ve kurum arasında ilişkilerin gelişmesine ve derinleşmesine yönelik oynamakta olduğu yapıcı rol, teşkilatın uluslararası camiada kabul edilirliğini artırmış, itibarını yükseltmiş ve hak ettiği konuma yükselmesine katkıda bulunmuştur."

SİYASİ İLİŞKİLER

Ekmeleddin İhsanoğlu bölgesel sorunlar ile ilgili atılan adımlar hakkında da bilgi verirken, İİT'nin son dönemdeki en önemli icraatlarından birisinin Iraklı Sünni ve Şii liderleri bir araya getirerek, Irak'ta mezhepler arası uzlaşmaya ilişkin Mekke Deklarasyonu'nu imzalatması olduğunu söyleyerek, bu sayede Irak;ta mezhep ayrımcılığına bağlı şiddetin büyük ölçüde durmuş olduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu 2011 yılı mart ayında Bağdat'a yaptığı ziyaretlere de dikkati çekerken, İİT'nin bu ülkede yapılan genel seçimlerde gözlemci olarak rol aldığını ve İİT'nin Irak'a Komşu Ülkeler Konferanslarının hepsine iştirak ettiğini söyledi.

DİĞER BÖLGESEL İLİŞKİLER

İhsanoğlu, diğer bazı ülkeler ile ilgili girişimleri ise şöyle açıkladı:

Afganistan: Uluslararası camianın İİT'nin yapıcı rolüne olan inanç ve güveni, teşkilatın, 2011 yılı mart ayında Uluslararası Afganistan Temas Grubu'nun 10. toplantısına ev sahipliği yapmasıyla yine bir kez daha teyit edilmiştir. Bu bir anlamda, İİT'nin, Afganistan'ın yeniden yapılanmasında ve barışın temin edilmesinde oynayabileceği potansiyel ve hayati rolün de tanınması anlamına gelmiştir. Teşkilat, her zaman ve her zeminde, Afgan halkına ve hükümetine olan desteğini devam ettirmektedir. Bunun bir nişanesi olarak, İİT Afganistan'a özel temsilci atadı ve Kabil'de bir İİT Temsilciliği açtı. Bunun yanında, İİT, Afganistan konusunda yapılan her türlü bölgesel ve uluslararası konferansa iştirak edip, bu ülkede huzur ve barışın temini için gayretlerini devam ettirmektedir.

Libya: Teşkilat, 8 Mart 2011 yılında, Genel Sekreterlik merkezinde yaptığı acil toplantıda, sivillere karşı devam eden askeri operasyonların bir an evvel durdurulması ve barışçıl bir çözüme ulaşılması adına kapsamlı bir diyalog sürecinin başlatılması çağrısı yaptı. Üye ülke daimi temsilcilerinin talebi üzerine toplanan Dışişleri Bakanları düzeyindeki İİT İcra Komitesi de, 19 Mart 2011;de yaptığı toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki duruma yönelik kabul ettiği 1970 ve 1973 sayılı kararlara desteğini açıkladı. Buna ek olarak, Teşkilat, Libya konusunda sırasıyla Londra, Doha, Kahire, Adis Ababa, Roma, Abu Dabi, İstanbul ve Paris'te yapılan tüm konferans ve toplantılara iştirak etti. Bu meyanda Teşkilat, Libya halkının özgürlük, demokrasi ve barış adına tüm haklarının teslim edilmesi noktasında yapılan tüm uluslararası ve bölgesel gayretlere yardım etmeye devam etmektedir.

Sudan: İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu, Arap Ligi Genel Sekreteri ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı ile birlikte Darfur'a gerçekleştirdiği ortak ziyaret dahil olmak üzere, Sudan;a birçok ziyarette bulunmuştur. Buna ek olarak, İİT İcra Komitesi Sudan konusunda birçok toplantı yaptı.

Jammu ve Keşmir: Teşkilat, her zaman ve her zeminde, Jammu ve Keşmir halkının kendi geleceklerini belirleme haklarının olduğuna dair desteğini ifade etmiş; İİT bünyesinde tesis edilen Jammu ve Keşmir Temas Grubu düzenli olarak toplantılar yapıp bu bölge halkının sorunlarına çözümler getirmeye çalışmıştır. Bu bölgeye yönelik atadığım Özel Temsilci, Pakistan ile Özgur Jammu ve Keşmir'e ziyaretler düzenledi. Ardından Özel Temsilci, 2011 yılının Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen, Keşmir'deki Tüm Taraflar Toplantısı'na ve Avrupa Parlamentosu'nda 5. Diyalog Toplantısı'na katılmıştır.

Filistin: Filistin davasının, bir anlamda İİT'nin "varoluş nedeni" olduğu söylenebilir. Zira, teşkilat 1969;da Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen bir terörist saldırının akabinde toplanan bir grup Müslüman ülke tarafından kurulmuştu. Ne var ki, yıllardan beri İİT Zirve ve Bakanlar Konseyi toplantılarında alınan kararlar bir yana, Filistin davası konusunda, İİT'in etkinliği artmıştır. 2006 yılının aralık ayında, İİT Genel Sekreteri olarak önalıcı bir tutum sergileyip, Kudüs, Ramallah, Gazze ve Şam arasında şahsen mekik diplomasisi gerçekleştirdik ve Filistin'deki tüm tarafları bir araya getirmek suretiyle Filistin'de farklı gruplar arasında birlik oluşturmaya gayret ettik. Kuşatma altındaki Gazze halkına insani yardım ulaştırmak üzere çeşitli konvoylar gönderildi. Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği ve uluslararası alanda tanınması amacına yönelik olarak, Genel Sekreter'in Filistin yönetimi ile temaslar kuruldu.  2011 Kasım ayında Filistin'in UNESCO üyeliğine kabulünden önce yoğun ikili temaslarda bulunuldu. Üye devletler arasında koordinasyon sağlandı, Batılı bir çok devlet adamı ile özel olarak görüşüldü ve Filistin'in üyeliğe kabulünde verilen 157 oyun 50'ye yakınının alınmasına bu temaslarımız vesile olmuştur.

"SOMALİ'DEKİ DURUM, İİT'NİN EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR''

Mart 2011'de Somali'nin başkenti Mogadişu'da İİT İnsani Yardım Misyonu'nun açılması ve Kenya'nın başkenti Nairobi'de ofis açma izninin alınmasına dikkati çeken İhsanoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Somali'deki durum, İİT'nin en önemli önceliklerinden biri olmaya devam etmektedir. İİT Dışişleri Bakanları, Somali'deki çatışmaların çözümü noktasında, Cibuti Anlaşması'na bağlı kalınmasının gerekli olduğuna dair inançlarını birçok defa teyit ettiler. İİT, Somali'deki Geçici Federal Hükümetin oluşmasında önemli bir rol oynadı. Buna ek olarak, Uluslararası Somali Temas Grubu'nun aktif bir üyesi olmakla birlikte, bu grubun 16. toplantısına 2010 Aralık ayında ev sahipliği yaptı. Bu da, uluslararası camianın, İİT'ye olan güveninin bir örneği olarak görülebilir. Buna ek olarak, İİT, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir İnsani Yardım Ofisi açarak ve bu yönde faaliyetler gerçekleştirerek, diğer uluslararası aktör ve organizasyonlara kıyasla Somali konusunda mukayeseli bir üstünlüğünün olduğunu da ortaya koymuş oldu. Zira, İİT, gerek BM ve ilgili organları, gerekse üye ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının Somali'ye yaptığı yardımların dağıtımının organizasyonu konusunda ortaya koyduğu öncü rolü ile, bu yönünü de pratik olarak tescil etmektedir."

Ekmeleddin İhsanoğlu İİT tarafından Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkelerindeki tüm gelişmelerin çok yakından takip edildiğini de anlattı.

MÜSLÜMAN AZINLIKLAR

Bu arada İİT'nin hazırladığı 2011 yılı raporlarında İİT üyelerinin yanısıra, üye olmayan diğer ülkelerde yaşayan Müslüman toplum ve azınlıkların durumunun öncelikli gündem maddeleri arasına aldığı belirtilirken, özellikle son 5-6 yıldır bu yönde yapılan çalışmalara hız verildiği ve kapsamının genişletildiği kaydedildi.

Diğer taraftan, İİT'nin, Çin'in genelinde yaşayan Müslümanların yanısıra, özellikle Çin;in beş özerk bölgesinden olan Ningxia Hui ve Sincan Uygur Özerk Bölgelerindeki Müslümanların durumlarını yakından izlediği dile getirilirken, İİT'nin Bulgaristan'daki Müslümanların durumlarını da yakından takip ettiğine vurgu yapıldı.

Genel Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu 2012 yılı için Türkiye'ye de bir mesaj gönderirken, Türkiye'nin barış ve sükunet içerisinde daha ilerilere doğru yol alabilmesi temennilerini iletti.
 
1 Ocak 2012 Pazar 17:55
Okunma: 521
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu