Ana Sayfa » Kıbrıs » İŞTE HÜKÜMETİN BİR YILI

İŞTE HÜKÜMETİN BİR YILI

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, devletin günlük harcamalarında israfın önlendiğini ve harcamaların çok düşürüldüğünü kaydetti. Bütün bakanlıkların cari harcamalarının yüzde 50 oranında azaltıldığını belirten Yorgancıoğlu, "Bu nokta tasarrufa kendimizden başladığımızın göstergesidir? dedi.

 
 
İŞTE HÜKÜMETİN BİR YILI

 Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler ile Demokrat Parti Ulusal Güçler koalisyon hükümetinin, hükümetin tasarruflarından yatırımlarına kadar bir yıllık icraatını anlattı.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş'ın yaptığı ortak basın toplantısında hükümetin bir yıllık icraatlarını içeren bir de kitapçık dağıtıldı.Özkan Yorgancıoğlu konuşmasında, çıkarılan Yenilenebilir Enerji Tüzüğü sayesinde ev ve iş yerlerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim olanağı tanındığını belirtti.

ATIKLARLA ELEKTİRİK ÜRETİMİ PROJESİ İHALE AŞAMASINDA

Yatırım Geliştirme Ajansı(YAGA) aracılığıyla katı atık, peynir altı suyu, ağır atıklardan enerji elde edecek bir çalışmanın ihale aşamasına getirildiğini ifade eden Yorgancıoğlu, proje sayesinde hem çevre temizliğine hem de enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı yapılacağını ifade etti.

TOMA

Yorgancıoğlu hükümetin ilk icraatlarından birinin halkın demokratik hakları ve ifade özgürlüğünü korumak amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı TOMA'nın ülkeye sokulmasını engellemek olduğuna işaret etti.

POLİSTEKİ ÖLÜMLÜ OLAY

Polis teşkilatındaki ölümlü olayın kamuoyunda gerçekçi bir şekilde değerlendirilebilmesi için "Soruşturma Komitesi? atadıklarını ifade eden Yorgancıoğlu, komitenin çalışmalarını sonuçlandırmak üzere olduğunu kaydetti.

GENÇLİĞİ ETKİLYEN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR ÜZERİNDE POLİTİKA ÜRETMEK

Yorgancıoğlu, gençliği etkileyen kötü alışkanlıklar konusunda araştırmalar yapmak, politikalar üretmek için Bakanlar Kurulu kararıyla daire ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı Başbakanlığa bağlı bir birim oluşturulması için adım atıldığını açıkladı.

İYİ İDARE YASASI

Vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için Başbakanlığın girişimiyle İyi İdare Yasası çıkarıldığını anlatan Yorgancıoğlu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğunu ve resmi bilgi, belgelere ulaşımı kolaylaştırdıklarını anlattı.

UBP hükümeti döneminde Başbakanlık makamına alınan "yasal bir onayı bulunmayan? Mercedes marka makam arabasının ilgili firmaya iade edildiğini ve işlemleri yapanlarla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da anlatan Yorgancıoğlu, "Bu, yasaların üstünlüğünü ve şeffaflığı egemen kılmak için attığımız ilk adımlarından biridir? dedi.

HELLİM İÇİN KOMİTE KURULDU

Başbakan, Türkiye'de tescili yapılan Hellim'in daha iyi savunulması ve ticari yapısının zarar görmemesi yönünde daha iyi çalışma yapılabileceği düşüncesiyle, Başbakanlık altında  paydaşların da katılımcı olacağı bir komite kurulduğunu belirtti.

EKONOMİK YAPIYLA İLGİLİ ÜNİVERSİTELERLE PROTOKOL

KKTC'nin ekonomik fotoğrafını çekmek, sektörlerin yapısını ölçmek ve çözüm önerileri üretmek maksadıyla bazı üniversite ve akademisyenlerle protokol imzalandığını ifade eden Yorgancıoğlu, "Bu veriler ile bir taraftan sektörlerimizi desteklemeyi diğer taraftan 2015-2018 yılları ekonomik işbirliği protokollerinin temellerini oluşturmayı hedefledik? dedi.

TURİZM ÇALIŞMALARI

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın pek çok uluslararası fuarda yer aldığını yeni yeni fuarlarda yer almak için çalışmalar sürdürdüğünü de belirten Yorgancıoğlu, yeni bir web sitesinin ve kurumsal mail adreslerinin alınması çalışmalarının da tamamlandığını anlattı.

TEŞVİKLENDİRME ESASLARI BELİRLENDİ

Charter uçuşlarla ilgili denetimlerin Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeli yanında, KITSAB ve KITOB temsilcileri tarafından da yapıldığını kaydeden Yorgancıoğlu, Teşviklendirme Esasları'nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını da açıkladı. 

YEŞİLIRMAK VE BAĞLIKÖY'E YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Başbakan, Eko turizme katkı için, Dağcılık Spor Derneği ile Turizm Planlama Dairesi arasındaki imzalan protokol kapsamında, Yeşilırmak'ta 12 Kilometre, Bağlıköy'de ise 9 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolları yapıldığını da belirtti.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Tüketicilerin Korunması ve Avrupa Birliği Mevzuatına Uygunluk Eylem  Planı'nın da takvime bağlandığını kaydeden Yorgancıoğlu, Avrupa Birliği destek ofisindeki toplantılarda Malların Serbest Dolaşımı'nın görüşüldüğünü ve Bakanlık, Ticaret Dairesi ve AB uzmanlarından oluşan bir çalışma gurubu oluşturulduğunu kaydetti.

LEFKOŞA'DA ULUSLARARASI RALLİ Yorgancıoğlu, Lefkoşa'daki ralli için Otomobil Kurumu da dahil Başbakanlığın ve ilgili bakanlıkların ve kurumların yoğun mesai harcadığını da anlattı.

MALİYE'DE ŞEFFAFLIK

Maliye Bakanlığı'nın web sitesinde uygulamaya konan Maliyenin Seyir Defteri'nde banka ve veznelerdeki hesaplar, bozulmayan veya Hazine ve Muhasebe Dairesi'nde bekletilen çekler gibi ayrıntılı bilgiler yer aldığını ifade eden Yorgancıoğlu, bunların şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gözetilerek halkın bilgisine sunulduğunu vurguladı.

Kamu İhale Tüzüğü'nün objektif ve şeffaflık için yeniden düzenlendiğine de değinen Yorgancıoğlu, iş yapabilirliği geliştirme, kurumsal yapılanma ve şeffaflık sağlama amacıyla 16 adet yasa ve fonların bütçeye alınmasına yönelik 14 adet fon yasasının Meclis'e gönderildiğini ifade etti.

İSRAF ÖNLENDİ

Devletin günlük harcamalarında israfın önlendiğini ve çok düşürüldüğünü kaydeden Yorgancıoğlu, bütün Bakanlıklarda cari harcamaların yüzde 50 azaltıldığını ifade etti.

Yorgancıoğlu, "Devlet harcamaları 100 birimden 50 birime düşürüldü? dedi.

VERGİLERDE DÜZENLEME

Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Yasa Gücünde Kararname ile ilgili olarak ise Özkan Yorgancıoğlu, vergi borcu olanlara ceza ve gecikme zammında indirim, itirazlı ve dairenin tek taraflı olarak kesinleştirdiği vergilerde uzlaşma, kayıttan düşen motorlu araçlarda kayıt yenilemede kolaylık getirildiğini anlattı.

Bilançolarda eksik beyan edilmiş veya edilmemiş stok ve diğer ekonomik kıymetlere ilişkin düzeltmeye de atıfta bulunan Yorgancıoğlu, 2007-2013 arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin beyan edilmemiş vergilerde beyan etme suretiyle uzlaşma ve vergi barışını sağlama yönüne gidildiğini kaydetti.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ YENİLENMESİ

Toplu taşıma araçlarının yenilenmesi ve kamuya güvenli araçlarla ulaşım imkanı sağlanması hedefiyle bir dizi önlem alındığını da kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, Kamu Araçları İşletmecileri Biriliği üyelerinin 22 veya daha fazla yolcu taşıyabilen otobüslerine verilen ve kayıtlı otobüslerinde kullanılan yolcu taşıma izninin ithal otobüslerde kullanılması koşuluyla, Fiyat İstikrar Fonu'nda indirim yapıldığını açıkladı.

FAİZ İADELİ KREDİ Küçük esnaf ile zanaatkârlara, küçük ölçekli işletmelere, yeni işyeri kuracak üniversite mezunlarına ve Kar-İş üyelerine,  Faiz Farkı Fonu'ndan Vakıflar Bankası, Asbank, Creditwest Bank ve Limasol Türk Kooperatif  Bankası aracılığıyla faiz iadeli kredi kullandırıldığını kaydeden Yorgancıoğlu, "Böylece, ilgili alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının iş yapma kapasitesi artırıldı? dedi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

2010 yılında 8.4 milyon olan sektörün bilanço büyüklüğünün Haziran 2014 sonunda 13.8 milyon TL seviyesine çıktığını kaydeden Yorgancıoğlu, 2010 yılında yüzde 9.3 olan tahsili gecikmiş alacakların 2014 haziran ayı sonunda yüzde 6.53'e gerilediğini, 2010'da yüzde 63.53 olan mevduatın krediye dönüştürülme oranının 2014 Haziran'da yüzde 79.53'e çıktığını ifade etti.

YENİ KİMLİK KARTLARI ÇOK AMAÇLI

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kimlik kartlarının çağdaş bir anlayış ve çok amaçlı olarak yeniden hazırladığı kaydedilen açıklamada,  yeni kimlik kartları ile e-devlet hizmetlerinden yararlanmak için, seyahat belgesi olarak da kullanılabileceği, e-imza uygulamasıyla devletin sunduğu bürokratik hizmetten yararlanılabileceği kaydedildi.

MERKEZİ CEZAEVİ'NDE TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMA PROJESİ

Merkezi Cezaevi'nde hayata geçirilen Topluma Yeniden Kazandırma Projesi hakkında ise Yorgancıoğlu, Esnaf ve Zanaatkâr Odası'yla birlikte 11 alanda meslek edinme kursları başlatıldığını, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin katkısıyla İngilizce, Bilgisayar ve Etkin İletişim ve Çözüm Üretme Becerileri alanında kurslar düzenlendiğini kaydetti.

TAPU DEVİR İŞLEMLERİNDE YÜZDE 74 ARTIŞ

Satın alınan taşınmaz mallar için tapu kayıtlarında ödenmesi gereken harç miktarlarında da düzenlemeler yapıldığını anımsatan Yorgancıoğlu, yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Yasası uyarınca, ilk defa konut veya işyeri alacak olanların devir harcı yüzde 3'den yüzde 1'e, ikinci defa alacak olanların devir harcı yüzde 6'dan yüzde 3'e düşürüldüğünü; 31 Ağustos 2014'e kadar projesini hazırlayıp inşaat izni alanların, 31 Ağustos 2016'ya kadar inşaatlarını tamamlamaları halinde, konut veya işyeri devralacak kişiler için söz konusu muafiyetlerin uygulanmasına karar verildiğini ifade etti.

Yorgancıoğlu: ?Bu tapu devirlerindeki işlemi yüzde 74 artırdı? dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN TEMASLARI

Dışişleri Bakanlığının Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerinin Şubat 2014'de imzaladığı Ortak Açıklama'nın hazırlanmasında önemli bir rol oynadığını belirten Yorgancıoğlu, Bakanlığın müzakere sürecinin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürmesi için işveren örgütleri ve sendikalarla düzenli şekilde toplantılar yaptığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı'nın Amerika Dışişleri Bakanı ve Beyaz Saray yetkilileriyle Washington'da bir araya geldiğini anımsatan Başbakan, "İlk kez bu kadar yüksek düzeyde görüşmelere katılındı? dedi.

Dışişleri Bakanı'nın Almanya Başbakanlığı Dışişlerinden Sorumlu Başdanışman'ı ile buluştuğunu da kaydeden Yorgancıoğlu, AB yetkilileriyle de Brüksel, Strazburg ve Lefkoşa'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve çeşitli toplantılarda etkin rol oynandığını ifade etti..

İslam İşbirliği Teşkilatı ile eğitim, çevre, sağlık gibi konularda protokol imzalandığını da kaydeden Yorgancıoğlu, "Bu toplantılara bakan düzeyinde katılım sağladık ve işbirliği içinde birçok uluslararası faaliyet düzenledik? dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle'nin de katılımı ile Brüksel ve Lefkoşa'da ilk kez heyetler arası toplantılar düzenlendiğini kaydeden Başbakan, Kıbrıslı Türklere yapılan yardımların kapsamının genişletilmesini sağladıklarını söyledi.

EĞİTİM

Beşinci Milli Eğitim Şurası'nın 286 katılımcıyla gerçekleştiğini kaydeden Yorgancıoğlu, İlkokul öğretim programlarının hazırlanması için Doğu Akdeniz Üniversitesi'yle bir protokol imzalandığını, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi'nin hazırlandığını ve bir Program Geliştirme Çalıştayı düzenlendiğini anlattı.

Lefkoşa Meslek Okulları Kampus Projesi çerçevesinde 75 dönümlük bir yer belirlenip sınır çizimleri yapıldığını da anlatan Yorgancıoğlu, zemin etüdü, jüri belirleme çalışmalarının da devam ettiğine işaret etti.

TAM KADROLU 140 ÖĞRETMEN

2013-14 /14-15 öğretim yılında emekli olan yaklaşık 25 öğretmenin yerine tam kadrolu 140, tam yıl görev için de 27 öğretmen istihdam edildiğine işaret eden Yorgancıoğlu, "Halen daha sistem tartışılmadığı için öğretmen sayısı tartışılıyor? dedi.

Yorgancıoğlu,  okullarda yaptırılan ve yaptırılmakta olan mahalli kaynaklı inşaat ve ihale bedelinin 1 milyon 994 bin 93 TL, TC kaynaklı inşaat ve ihale bedelinin ise 8 milyon 760 bin 378 TL olduğunu kaydetti.

SAĞLIK

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Şubesi işbirliğiyle Yerinde Sağlık Hizmeti Projesi geliştirildiğini ve süreklilik kazandırıldığını kaydeden  Yorgancıoğlu, proje kapsamında Lefkoşa Surlariçi'nde 812 haneye ulaşıldığını, 535 hanenin verilerinin tamamlandığını ve evde bakım gereksinimi olan kişilerin saptandığını kaydetti.

Karpaz bölgesine daha etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla, UNOPS işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaşlılara Bakım Projesi'nin yeniden canlandırıldığını belirten Başbakan, hizmetin Dipkarpaz, Yenierenköy, Mehmetçik ve Büyükkonuk Belediyelerine bağlı 27 köyde başladığını ifade etti.

İLAÇ KULLANIMI

İlaçların akılcı kullanımı yönünde halkın bilinçlendirilmesi, ayrıca eczacı ve doktorların bu konuda etkinliğinin artırılması amacıyla birçok proje hazırlandığı ve uygulamaya konulduğunu belirten Yorgancıoğlu, konu hakkında el broşürleri dağıtıldığını, kamu spotu hazırlandığını ve televizyon yayınları yapıldığını söyledi.

RANDEVU SİSTEMİ

Girne'deki 3 büyük hastanede Randevulu Poliklinik sistemine geçildiğini, Güzelyurt'ta kaynağı ayrılmış bir hastane için yer tespiti yapıldığını belirten Yorgancıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesindeki Thalassaemia Merkezi'nin tamir edilip mimari açıdan daha çağdaş bir yapıya kavuşturulması amacıyla proje yapıldığını, keşif bedeli yaklaşık 443 bin TL olan proje için Bütçe Dairesi'nden gerekli yetki alındığını anlattı.

OTOPARK KAPASİTESİ ARTTIRILIYOR

Başbakan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde otopark kapasitesinin artırılması ve çevre düzenlemesi için Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ne yaptırılan projenin uygulamaya konduğunu belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞTAYI

Sağlıkta yeniden yapılanma amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm paydaşların katılımıyla ?Sağlık Çalıştayı' gerçekleştirildiğini ifade eden Yorgancıoğlu, ortaya çıkan veriler ışığında Stratejik Planlama yapıldığını bu yönde paydaş ve uzmanlardan oluşan 4 komitenin çalışmalara başladığını söyledi.

ONKOLOJİ HASTANESİ'NİN TEMELLERİ ATILDI

Yorgancıoğlu, KKTC'nin büyük eksiklerinden olan Onkoloji Hastanesi'nin temellerinin atıldığını da belirtti.

YEREL İŞGÜCÜNÜN TEŞVİKİ

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yerel işgücünün istihdamının teşvik edilmesi, istihdama katılımın artırılması, kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupların işgücüne katılımının kolaylaştırılması, meslek sertifikası sahibi olmanın, genç ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ?Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin hayata geçirildiğini belirtti.

Anılan proje kapsamında toplam olarak iki bin 113 kişinin istihdam edildiğini, 18'i kadın, 11'i erkek toplam 29 girişimcinin kendi işini kurup faaliyete başladığını kaydeden Yorgancıoğlu, en uzun desteğin 48 ay süreyle kadın istihdamında ve kadın girişimciliğinde yapıldığını, ilk kez çalışma hayatına girip, sosyal güvenlik kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranların sayısının ise 558'e ulaştığını, KKTC yurttaşlarını istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik desteği olarak toplam 11 milyon 503 bin TL ödendiğini anlattı.

OTELLERİN İÇGÜCÜ İHTYACININ KARŞILANMASI

Turizm alanında nitelikli eleman yetiştirmek, niteliksiz işsizlere nitelik kazandırmak, turizm sektörü işyerlerinin eleman ihtiyacının yerli işgücünden karşılanmasını sağlamak ve işsizlerin iş başında meslek eğitimi yöntemi ile istihdamını sağlamak amacıyla, ?Turizm Sektöründe Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi' hazırlandığını da anlatan Yorgancıoğlu, Projenin birinci etabının Karpaz bölgesinde hayata geçirildiğini, bölgedeki otellerde 76 kişi istihdam edildiğini ve çalışırken mesleki eğitim almakta olduklarını belirtti.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

Engellilerin istihdamının kolaylaştırılması ve desteklenmesi amacıyla Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası'nda yapılan değişiklikle engelli istihdam eden işyerlerine sosyal güvenlik desteği verilmesi yanında, engellinin istihdamı süresince kendisine devlet tarafından katkı yapılması yönündeki bir çalışmanın uygulamada olduğunu kaydeden Yorgancıoğlu, engellilerin güvenli biçimde yatılı olarak kalabileceği Engelsiz Yaşam Evi Projesi'nin hayata geçirildiğini, 18 dönümlük bir arazi tahsisi yapılarak finansman sorununun çözümlendiğini anlattı.

ŞİDDETİ ÖNLEME

KKTC'de sosyal hizmetler alanında bir ilk olan Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi,  Gençlik, Aile Destek ve Eğitim Merkezi ve Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde psikologlar ve  sosyal hizmet uzmanları çalıştırıldığını ifade eden Yorgancıoğlu, söz konusu merkezlerde çocukluktan ergenliğe, bağımlılıklarla mücadeleye, aile içi sorunlardan şiddete kadar riskli davranışa eğilimli bireylere eğitim ve danışma hizmeti verilmeye başlandığını anlattı.

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ'NDE ELEKTRONİK İŞLEMLER

Vatandaşın Sosyal Sigortalar Dairesi kayıtlarına elektronik ortamda erişebilmesi, kişisel verilerine ulaşıp bazı işlemlerini elektronik ortamda yapılabilmesi için çalışmaların tamamlandığını kaydeden Yorgancıoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi İskele Şubesi'nin de hizmete açıldığını söyledi.

KADINA ŞİDDET

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Kadınlara ayrımcılığın önlenmesi, toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadınların hayatın her alanında etkin hale getirilmesi, bu amaçla strateji ve politikalar belirlenip uygulanması ile kadına şiddetin önlenmesi konusunda merkezler ve sığınma evleri kurmak için çalışacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'ni oluşturmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısının Meclis'te olduğunu belirtti.

POSTA DAİRESİ

Yorgancıoğlu, Posta Dairesi emisyon programı çerçevesinde, muhtelif posta pulu dizilerinin yayımladığı 1 yıllık dönemde, 8 milyon 945 bin 848 TL gelir elde edildiğini kaydetti.

YENİ ADSL

Telekomünikasyon Dairesi'nin satın aldığı yirmi beş bin abonelik santrali, Serdarlı bölgesinde kurulan yeni sistem üzerinden hizmete sunduğunu anlatan Yorgancıoğlu, gelişmiş ADSL sistemi için çıkılan ihalenin sonuçlandığını kaydetti.

YAPI İŞLERİ

Yorgancıoğlu, Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından ülke çapında tamamlanan yapım işlerinin toplam maliyetinin 22 milyon 687 bin 118 TL olduğunu devam etmekte olan işlerin maliyetinin de 16 milyon 216 bin 142 TL olduğunun altını çizdi.

LİMANLARA YENİ TEÇHİZATLAR

Limanlara yeni server sistemlerinin kurulduğunu ve gelişmiş teçhizatların alındığını kaydeden Yorgtancıoğlu, "Limanların ve Diğer Kıyı Yapılarının Geliştirilmesi? projesi çerçevesinde Mağusa ve Girne bölgelerinde birçok yatırım yapıldığını, gerekli tamirat, yenilenme ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

HAVACILIK YASASI

Sivil Havacılık Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası ile Sivil Havacılık Acil Durum Planı'nın güncellendiğini kaydeden Yorgancıoğlu, İlkyardım eğitimine, teknik donanım sağlayan eğitime ve hizmetlerin niteliğini uluslararası standartlarda yükseltecek uzmanlık eğitimlerine özel önem verildiğini belirtti.

YOL ÇALIŞMALARI

Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Kantara, Yenierenköy-Dipkarpaz, Ulukışla-Pınarlı bölgelerinde yol için etüt projeleri yapıldığını kaydeden Yorgancıoğlu, Güzelyurt-Lefke bölgesindeki köylerde, Yeşilırmak'tan Sadrazamköy'e uzanan geniş bir alanda, ayrıca Lefkoşa ve Mağusa bölgeleri dahilindeki birçok yerde malzeme serimi, dolgu ve reglaj çalışmaları yapıldığını söyledi.

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ TEK ÖDEMEDE YAPILDI

2013-2014 üretim sezonunun kurak geçmesi nedeniyle küçükbaş hayvan üreticilerine Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı tarafından bir defada,  14 milyon 942 bin 728 TL olarak ödendiğini kaydeden Başbakan, tahıl, nadas, yem bitkileri, meyve ağaçları, zeytin, harnup, badem, bağ alanları ve narenciye alanları için Doğrudan Gelir Desteği kapsamında 14 milyon 569 bin 667 TL ödeme yapıldığını ifade etti.

120 BİN TON ARPA İHALESİ

Ülkeye 20 bin ton balya getirildiğini, 35,000 ton için de ihale bağlandığını, 120 bin ton arpa için de ihalesi yapıldığını kaydeden Yorgancıoğlu, kaba yem sıkıntısı çeken hayvan üreticileri için yurt dışından ithal edilen yemin maliyetinin yüzde 30'u sübvansiye edildiğini, üreticinin bankalara olan borcunun ötelenmesi için kaynak temin edilerek yüzde 50'lik kısmında ötelenme sağlandığını anlattı.

AKARYAKIT DESTEĞİ ÖDEMELERİ TAMAMLANDI

Özkan Yorgancıoğlu, geçmiş icraat yılında 8 milyon TL mazot desteği ödemesi ve üreticilerin 2014 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait Akaryakıt Desteği ödemelerinin tamamlandığını bu kapsamda 5 milyon 657 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

GIDA GÜVENLİĞİ

ithal edilen veya ülkede üretilen ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının üstünde bir oranda kontrolden geçirildiğini ifade eden Yorgancıoğlu, tüketiciye uygun bulunmayan ürünlerin ya geri gönderildiğini yada imha edildiğini söyledi.

KIB-TEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun mali yükümlülüğünü artıran borçların yüksek faizden kurtarılması için mevcut borçların yeniden yapılandırıldığını kaydeden Yorgancıoğlu. kişi, kurum ve kuruluşların kuruma olan borçlarının tahsilatının sağlanabilmesi için mevcut alacakların yeniden düzenlendiğini, bu sayede tahsilatın yüzde 96 seviyesine çıktığını kaydetti.

SU KUYULARININ ELEKTRİK ALTYAPISI İÇİN TEŞVİK

Hayvan barınakları ile tarımsal ve hayvancılık amaçlı su kuyularının elektrik altyapıları için üreticilere teşvik primi verilmesinin karara bağlandığını ifade eden Yorgancıoğlu, kuyu başına 10  bin TL'yi aşmamak üzere üreticilere prim ödendiğini anlattı.

ÇEVRE

Türkiye'den Gelecek Suyun Dağıtımı ve Projelendirilmesi Çalıştayı çerçevesinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi'nin etkin çalışmalar yaptığını da anlatan Yorgancıoğlu, Başbakanlık olarak halk arasında çevrecilik bilinci yaratmak amacıyla ilgili daire ve sivil toplum kuruluşlarını buluşturan bir komite kurulması yönünde Bakanlar Kurulu kararı aldıklarını kaydetti.

Yorgancıoğlu, Çevre Platformu'nun girişimi olan "Let's Do It ? Hadi Yapalım? sloganı altındaki kampanyanın organizasyonunu yaptıklarını söyledi.

AĞAÇLANDIRMA

1 milyon 500 bin adet fidan üretimi ihalesine çıktıklarını, 809 bin 896 adet fidanın ihaleyle dikildiğini anlatan Başbakan, halka, askeri birliklere, okullara ve kamu kuruluşlarına 203 bin 816 adet fidanın ücretsiz dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 13 bin adet fidan dikimi yapıldığını kaydetti.

ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE İLAÇLAMA

Yorgancıoğlu, tehlikeli bir orman zararlısı olan çamkese böceğine karşı havadan helikopterle 7 bin 500 hektar alanda biyolojik ilaçlama yapıldığını söyledi.

TAŞ OCAKLARININ REHABİLİTASYONU

Başbakan, Taş ocaklarının rehabilitasyonu ve çevresel etkilerini minimuma indirgemek için Aygün Havara ocağına 10 bin, Büyükkonuk ocağına ise 20 bin adet ağaç dikildiğini de kaydetti.

GÜZELYURT AKİFERİNİ KORUMA PROJESİ

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörlüğü arasında yürütülen bilimsel çalışmalar sonucu ?Güzelyurt Akiferi'nin Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Kavramsal Modellenmesi' ile ilgili bir protokol imzalandığını belirten Başbakan Yorgancıoğlu, KKTC'nin en büyük yer altı suyu kaynağı olan Güzelyurt Akiferi'nden beslenme miktarı üzerinde çekim yapılması nedeniyle deniz suyu girişimi gerçekleştiğini ve akiferin tuzlandığını anlattı.

Yoırgancıoğlu, "Ülkemizde bir ilk olan bu projeyle su kaynağımızı koruyup kalitesini geliştirmeyi hedefliyoruz? dedi.

SU ŞEBEKESİ ÇALIŞMALARI

Akdeniz Köyü İçme Suyu Şebeke Yenileme ve Düzenleme Projesi, Çatalköy Küçük Sanayi Bölgesi Su Temini ve 150 tonluk Kule Depo Yapımı Projesi,   Beyarmudu 1. Etap Şebeke Yenileme ve Pompaj Hatlı Projelerinin tamamlandığını analtan Yorgancıoğlu, Mehmetçik, Büyükkonuk, Yarköy ve İskele Belediye sınırlarında yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla Kalecik'te yeni kuyular açıldığını ve suyun arıtılması için gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Yorgancıoğlu, "Bunlar ve daha burada sayamadığım diğer icraat ve çalışmalarımız bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildi? dedi

 Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yerel gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 70’ten yüzde 78’e çıkmasının, bakanlık harcamalarının bir önceki döneme oranla yarı yarıya azalmasının ve bütçe açığının azalmasının, hükümetin tasarruflu olduğunun ve kaynakları  daha verimli kullandığının bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Yorgancıoğlu, polis teşkilatının sivil otoriteye bağlanmasında ısrarlı olduklarını belirterek, Polis Yasası’nın değiştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını, bu çalışmayı siyasi partilerle de paylaştıklarını söyledi.

Türkiye’den gelecek olan suyun dağıtım maliyetine dikkat çeken Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, suyun fiyatının mevcut kullanılan sudan daha pahalı olmayacağını açıkladı. Yorgancıoğlu, “Kıbrıs Türkleri Türkiye’ye su için para ödemeyecek” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu, kamuda düşük maaş alanlarla ilgili olarak da,  bütün çalışanlara değer verdiklerini, sistemi alt üst edecek acelecilikten kaçınmak gerektiğini kaydetti.

Yorgancıoğlu,  KTHY ile batık bankalardan kamuya aktarılan çalışanlar ile 2008 yılından sonra kamuda işe başlayanların düşük maaşla çalıştıklarını belirterek, Maliye Bakanlığı’nın, alt baremdeki çalışanların maaşlarını iyileştirmek için çalışma yapmakta olduğunu ifade etti.

Yorgancıoğlu, Maliye Bakanlığı’nın, bir yılda oluşan hayat pahalılığı oranında alt baremlere ekleme içeren bir formül üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda barışı elde etmenin kolay olmadığını ancak barıştan da vazgeçmemek gerektiğini söyleyen Başbakan Yorgancıoğlu,  sabırla barışı aramaya devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanı Serdar Denktaş, da hükümetin bozulmayacağını vurguladı.

İki partinin genel sekreterinin yaptığı açıklamaların parti tabanlarına yönelik olduğunu söyleyen Denktaş, “Dün akşamki Parti Meclisi toplantısında da hükümetin icraatta olduğunu ve yürüyeceğini bildirdim. İtirazı olan yok” dedi.

Hükümet ortakları arasında sıkıntılar olmakla birlikte parti politikalarından kaynaklanan  farklılıkların bulunduğunu söyleyen Denktaş, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile büyük oranda uyumu yakaladıklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, yeni Milli Eğitim Bakanı’nın Kurban Bayramı’ndan sonraki ilk iş gününde açıklanacağını bildirdi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, hükümetin bir yıllık icraatını anlattıkları basın toplantısının ardından soruları yanıtladılar.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren basın toplantısının 35 dakikasında Başbakan Yorgancıoğlu,  genel olarak hükümetin ve bakanlıkların icraatlarını açıkladı, ardından Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile birlikte soruları yanıtladılar.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hükümetin icraatlarının basında yeterince yer almadığından dolayı basın toplantısı düzenlediklerini,  sürenin darlığı nedeniyle basın toplantısında   icraatlarını genel hatlarıyla anlattıklarını kaydetti.

Basın mensuplarına  hükümet icraatlarının yer aldığı kitapçık dağıtılırken, Başbakan Yorgancıoğlu  hükümet programının  bir yıllık değil 5 yıllık olduğunu hatırlatarak, değerlendirmelerin de buna göre yapılması gerektiğini belirtti.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu  Türkiye’den gelecek olan suyla ilgili soruya verdiği yanıtta,  suyu sadece Türkiye’den gelecek olan sudan ibaret düşünmemek gerektiğini ülkedeki kaynakların, yağmur sularının,  atık suların ve kanalizasyon sularının arıtılarak yeniden kazandırılması için  büyük yatırımlar gerektiğini kaydetti.

Yorgancıoğlu,  Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye’den gelecek suyla ilgili görüşünün “aranızda tartışın, bize öneri getirin masaya koyun, varılacak mutabakatı uygulayalım” şeklinde olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu,  artık tüketilen her suyun maliyetinin tüketici tarafından ödenmesi  gerektiğini ve kaynakların verimli kullanılması gerektiğini vurgulayarak,  su konusundaki tartışmanın  suyun işletim sisteminin idame ettirilmesi olduğunu söyledi.

KKTC’nin Türkiye’den gelecek su için  Türkiye’ye para ödemeyeceğini kaydeden Yorgancıoğlu, suyun mevcut su fiyatından daha pahalı olmayacağını açıkladı.

BÜTÇEDEKİ  İYİLEŞME

Başbakan Yorgancıoğlu, yerel gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 70’ten 78’e çıkması, ithalat azalırken ihracatın artması 2013’te 60.9 milyon TL açık veren kamu maliyesinin  2014 yılında 34,2 milyon TL fazla vermesine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Yorgancıoğlu,  ihracattaki artışın içerideki üretimin arttığının bir göstergesi olduğunu kaydederek, ihracattaki artışa paralel olarak ithalatın nisbi olarak azaldığını, ithalattaki vergilerin de arttırılmasıyla birlikte  bütçe açıklarının azaldığını söyledi.

Yorgancıoğlu, bütçe açıklarının azalmasının hükümetin daha tasarruflu olduğu, kaynakları daha verimli kullandığı, gözettiği ve sahiplendiği anlamına geldiğini belirtti.

Halkın yaşam kalitesinin artırılmasına ilişkin adımlar atma yönünde düşünceleri olduğunu söyleyen Yorgancıoğlu, bunu abartılı şekilde yapmanın doğru olmayacağının bilincinde olduklarını anlattı.

SAYIŞTAYLIK ÇOK YAVAŞ ÇALIŞIYOR

Başbakan Yorgancıoğlu, yolsuzluklarla mücadele konusunda ise, Sayıştaylık sisteminin çok yavaş çalıştığını ve iki yıl geriden geldiğini kaydederek,  Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yeniden oluşturulması konusunda karar verdiklerini anlattı.

ASGARİ ÜCRET

Başbakan Yorgancıoğlu,  asgari ücretin belirlenmesine yönelik açıklamalarda da bulundu.

Yorgancıoğlu, Asgari Ücret Tespit  Komisyonu’nun 3 kez toplanmasına karşın asgari ücreti belirleyemediğini ve bundan çalışanların zarar gördüğünü vurgulayarak,  bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma yapmakta olduğunu söyledi.

Yorgancıoğlu, “ham” olarak nitelediği çalışmanın Komisyon’un asgari ücreti belirleyemediği durumlarda  hükümetin tek başına makul ölçüde asgari ücreti belirleme  yetkisini öngördüğünü belirtti.

POLİS YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK 

Yorgancıoğlu bir soru üzerine Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in damadı ile ilgili konunun yargıda sonuçlanması gerektiğini, kendilerinin taraf olmadıklarını söyledi.

Polis Yasası’nda  değişiklik çalışması yaptıklarını ve bunu siyasi partilerle paylaştıklarını anlatan Yorgancıoğlu,  “polisin sivil otoriteye girmesi konusunda ısrarcıyız” dedi.

DAÜ KONUSU

Başbakan  Yorgancıoğlu, DAܒdeki rektör seçimleri  konusunda ise,   hükümetin bu üniversitenin içişlerine müdahalede bulunmadığını belirterek, üniversitenin seçimlerinin çok daha demokratik kurallarla yapılması gerektiğini söyledi.

Yorgancıoğlu, “Bu kurallar çerçevesinde  şimdiki rektör yenden seçilecek ve önerilecekse buna hiç kimsenin itirazı olmayacaktır” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu IŞİD ile ilgili bir soruya ise, IŞİD’in Kıbrıs’a gelmesinin yüzde 1 bile olsa uzak ihtimal  olduğunu söyledi.

SERDAR DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanı Serdar Denktaş ise Milli Eğitim Bakanlığı’yla ilgili sosyal medyada yer alan bir iddiaya açıklık getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif’in yurt dışında olması nedeniyle, DP-UG bakanları olarak kendisinin ve Çevre ve Doğal  Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı’nın kaldığını, Bakırcı’nın Ulaştırma Bakanlığı’na kendisinin de Milli Eğitim Bakanlığı’na vekalet ettiğini kaydetti.

Denktaş, yeni Milli Eğitim Bakanı’nın en geç bayramdan sonraki ilk iş günü açıklanmış olacağını kaydetti.

“HÜKÜMET YÜRÜYECEK”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş hükümetin devam edeceğini, uyum olduğu sürece de hiç bir seçimin hükümeti bozmayacağını vurguladı.

Denktaş, hükümetin icraatta olduğunu ve yürüdüğünü belirterek, “Sıkıntı var mı vardır. Parti politikaları arasında farklılıklar var mı vardır. Genel Sekreterler basında çıktığı şekliyle bir atışma içerisinde görülmektedir. Dün akşam Parti Meclisi’nde yeniden defaatle altını çizerek hükümetin icraatta olduğunu ve yürüyeceğini belirttim, itiraz da yoktur” dedi.

Önemli olanın uyum içinde hükümetin icraatına devam edebilmesi olduğunu vurgulayan Denktaş, “Sayın Başbakan’la biz çok büyük oranda bu uyumu sağlamış durumdayız. Hükümetin geleceği bizim ikimizin işbirliğinin  devamıyla ilintilidir. İki genel sekreterin verdiği beyanatlar değil, el ele hükümet bazında ne yapabiliyoruz. Birşey verebiliyor muyuz verebilecek miyiz. Bu değerlendirmelere evet verebiliriz verebileceğimiz birşeyler var noktasında olduğumuz müddetçe  hiç bir seçim bu hükümetin yıkılmasını sağlamaz” diye konuştu. 

SÖZLEŞMELİ TARIM

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ülkenin gelir kaynaklarından birinin turizm olduğunu,  turizm gelirlerini artıma yönünde çalışma başlattıklarını ifade etti.

Denktaş, ilk etapta Gazimağusa bölgesinde 4 büyük otelin  ihtiyacını tespit ederek  sözleşmeli tarım çalışması başlattıklarını söyledi. Denktaş sistemin oturması halinde  yerli üretim ve yerli iş gücü istihdamının da artacağına dikkat çekti.

FONLAR

Turizm Fonu ile ilgili eleştirilere yanıt veren Denktaş, bu fonlarda bakanlığının söz sahibi olmadığını   fonların nerelere harcanacağının bütçede yer aldığını,  ödemelerin Maliye tarafından yapıldığını, söz sahibinin Maliye olduğunu ifade etti.

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ KONUSU

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş,  DAܒdeki rektör seçimiyle  ilgili soruya verdiği yanıtta ise mevcut Rektör Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın görevinin 14 Ekim’de dolacağını hatırlattı.

Öztoprak’ın 7 yıldır bu görevi devam ettirdiğine dikkat çeken Denktaş,  özetle; “7 yıldır görev  yapan biri daha münhal ilan edilmeden  Türkiye’ye kadar ulaşmak suretiyle ben rektör kalayım diyorsa  ne düşünürsünüz” dedi.

Denktaş, DAܒye daha demokratik bir yapı kazandırmak için yasal değişiklikler yapmak istediklerini VYK’nın yeni münhal edeceği süreye kadar bir vekilin rektörlük görevini sürdüreceğini, bu sürede de yasal düzenlemelerin yapılacağını  anlattı.

Bir devlet üniversitesinin, her gelen rektörün kendininmiş gibi hareket ettiği bir yer olmadığını söyleyen Denktaş,  uyum içinde çalışan bir yapı hayal ettiklerini söyledi.

Denktaş, “Bunu başarabilecek bir rektör mutlaka bulunur. Belki Abdullah Bey kendisi de olur. Yasak koyduğumuz yok. Çünkü rektör VYK’nın Senato’ya önereceği isimler olacak Rektör. Belki yine kendisi olur bilmem ama şu an görevi devam ederken rektör olayım diye baskı oluşturması benim kabul edip boyun bükebileceğim bir konu değil” dedi..

“ÇÖZÜMDEN ÜMİDİM YOK”

Serdar Denktaş,  Rum tarafının tutumu nedeniyle çözümden yana bir ümit taşımadığını ifade etti.

IŞİD’le ilgili olarak da savaş nedeni olabilecek her şeye karşı olduğunu kaydeden Denktaş, bölgedeki savaş ortamının KKTC ekonomisini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Meclis’i basın toplantısı nedeniyle terk ettikleri için UBP Genel Sekreteri Sunat Atun’un kendilerini istifaya davet ettiğinin bildirilmesi üzerine Serdar Denktaş, “Genel sekreterler düzeyinde genel bir sorun var galiba” diyerek espri yaptı.

Basın mensuplarının Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’na muhalefeti başarılı bulup bulmadıklarını sormaları üzerine her ikisi de bunun takdirini halkın vereceğini bildirdiler.

 
2 Ekim 2014 Perşembe 14:19
Okunma: 1482
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu