Ana Sayfa » Kıbrıs » İşte Koalisyon görüşmeleri hazırlık kağıdı

İşte Koalisyon görüşmeleri hazırlık kağıdı

İşte Koalisyon görüşmeleri hazırlık kağıdı

 
 
İşte Koalisyon görüşmeleri hazırlık kağıdı
KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ HAZIRLIK KÂĞIDI
CTP-BG/ DPUG koalisyonBAŞBAKANLIK.                              CTP-BGBAĞLI DAİRELER1-Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2-Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı

3-Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

4-Devlet Planlama Örgütü

5- Devlet Basımevi Müdürlüğü

6- Mrkezi Mevzuat Dairesi MüdürlüğüBAĞLI KURUMLAR1-BRTK

2-Kıbrıs Vakıflar Kredi Şti

3-Vakıflar Bankası

4-Yayın Yüksek Kurulu

5-Kooperatif Şirketler MukayyitliğiBaşbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Turizm ve Kooperatifler Bakanlığı.   DPUG1-Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayitliği Dairesi

2-Ticaret Dairesi

3-Sanayi Dairesi

4-Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi

5- Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

6-Turizm Planlama Dairesi

7- Personel DairesiBAĞLI KURUMLAR1-Serbest Liman Bölge İdaresi

2-Kalkınma Bankası

3-kooperatif Merkez Bankası

4-TAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.                          DPUG1-Mülki Yönetim ve Bölümleri

2-İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

3-Tapu ve Kadastro Dairesi

4-Merkezi Cezaevi

5-Nüfus Kayıt Dairesi

6-Muhacerat Dairesi

7-Harita Dairesi

8-Şehir Planlama DairesiBAĞLI KURUMLAR1-İkan Encümen Başkanlığı

2-Saptama ve Değerlendirme Tazmin Komisyonları

ÇEVRE DOĞAL KAYNAKLAR VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI

CTP-BG

1-Çevre Koruma Dairesi

2-Yerel Yönetimler Müdürlüğü

3-Su işleri Dairesi

4-Jeoloji ve Maden DairesiBAĞLI KURUMLAR1-KIB-TEKMİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI.              DPUG1-Talim ve Terbiye Dairesi

2-Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

3-Yüksek Öğretim ve Dışilişkiler Dairesi

4-Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

5-İlköğretim Dairesi

6- Genel Orta Eğitim Dairesi

7- Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

8-Kültür Dairesi

9-Devlet Tiyatroları

10-Devlet Senfoni Orkestra Ve Korosu

11-Eski Eserler ve Müzeler DairesiBAĞLI KURUMLAR1-DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu

2-Lefke Avrupa Üniversitesi

3-Atatürk Öğretmen Akademisi

4- Piyangolar Birimi

5- Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

SAĞLIK BAKANLIĞI.                                         CTP-BG1-Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

2-Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

3-İlaç ve Eczacılık Dairesi

4-Devlet Laboratuarları Dairesi

5- Hemşirelik Yüksek Okulu

TARIM BAKANLIĞI.                                              CTP-BG1- Tarım Dairesi

2-Hayvancılık Dairesi

3-Veteriner Dairesi

4-Orman Dairesi

5-Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

6-Tarımsal Araştırma EnstitüsüBAĞLI KURUMLAR1-Toprak Ürünleri Kurumu

2-Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

3-Genel Tarım Sigortası

4- Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd

5-TAŞEL

6-Cypruvex Ltd

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI.                       DPUG1-Planlama ve İnşaat Dairesi

2-Karayolları Dairesi

3-Posta Dairesi

4-Sivil Havacılık Dairesi

5- Telekominikasyon Dairesi

6- Limanlar Dairesi

7- Meteoroloji DairesiBAĞLI KURUMLAR1-Kıbrıs Türk Denizcilik Şti

2- Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd.Şti

GENÇLİK SPOR ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI.                       CTP-BG1-Çalışma Dairesi

2- Sosyal Sigortalar Dairesi

3-Sosyal Hizmetler Dairesi

4- Kadın Çalışmaları Dairesi

5-Gençlik Dairesi

6-Spor Dairesi

BAĞLI KURUMLAR1- İhtiyat Sandığı

2- Asgari Ücret Saptama Komisyonu

3-Piyangolar idaresiMALİYE BAKANLIĞI.                                           CTP-BG1-Bütçe Dairesi

2-Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı

3-Gelir ve Vergi Dairesi

4-Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

5- Gümrük ve Rüsumat Dairesi

6- Hazine ve Muhasebe DairesiBAĞLI KURUMLAR1-KKTC Merkez Bankası

2- Merkezi İhale Komisyonu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI.                                 CTP-BG1-Dışişleri Dairesi

2-Tanıtma Dairesi

3-Enformasyon Dairesi

4- Dış Tmsilcilikler

20 Ağustos 2013


CTP-BG, 28 Temmuz seçimleri sonrasında gerçekleştirilmekte olan koalisyon görüşmelerinin ikinci aşamasında, detaylandırılmış hükümet programına ilişkin ortak çalışma öncesinde, aşağıda konu başlıkları altında paylaşılan hususlarda tam bir mutabakata varılmasını öngörür:

A. DEMOKRASİ VE HUKUK DÜZENİ

Kurulacak olan koalisyon hükümeti;

1.

CTP’nin Önerisi: Anayasa’nın 1. maddesinde Cumhuriyet’in temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hakiki anlamıyla hayata geçirmeyi öngörür.

DP’nin Önerisi: Anayasanın 1.maddesinde yer alan ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.'' ifadesini hakiki anlamıyla hayata geçirmeyi ve uygulamayı öngörür.

Uzlaşma Önerisi: Anayasanın 1. maddesinde Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerini hakiki anlamıyla hayata geçirmeyi ve uygulamayı öngörür.

2. Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesini demokrasinin birinci koşulu olarak tespit eder.

3.

CTP’nin Önerisi: Anayasa’nın Meclis’teki milletvekillerinin 4/5’ünün oyuyla değiştirilebilmesini olanaklı kılmak amacıyla Anayasa’nın 81. ve 162. maddelerinin Haziran 2014’te değiştirilmesi için mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı referandum yapılmasını hedefler.

DP’nin Önerisi: Anayasa tartışmalarının sağlıklı ve katılımcı bir anlayışla yürütülerek bütününü veya sonuçlandırılamıyorsa Anayasanın belirli maddelerinin Milletvekillerinin 4/5 oyu ile değiştirilebiilmesini olanaklı kılmak amacıyla Anayasa'nın 81. ve 162. maddelerinin Haziran 2014 Yerel Seçimleriyle eş zamanlı referanduma götürülmesini hedefler

Uzlaşma Önerisi: Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili çalışmaları hükümet kurulur kurulmaz başlatmayı ve katılımcı bir anlayışla sürdürmeyi hedefler. Üzerinde uzlaşılan tüm değişiklikleri (diğer maddeler üzerinde uzlaşılamazsa, Anayasanın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikleri) Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürmeyi taahhüt eder.4.

CTP’nin Önerisi: Anayasa’da yer alan insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti açısından yetersiz olan hükümleri değiştirmek için çalışma başlatır.

DP’nin Önerisi: Demokratik yaşantımızı geliştirmek için gerekli tüm Anayasal ve yasal değişiklik ve düzenleme çalışmalarını hayata geçirir.

Uzlaşma Önerisi: Anayasanın 81. ve 162. maddeleri dışındaki maddelerle ilgili uzlaşma çalışmaları Haziran 2014’e kadar tamamlanamazsa, bu konudaki çalışmaları Haziran 2014’ten sonra da sürdürmeyi ve Anayasa’da özellikle aşağıdaki çerçevede değişiklikler yapmak için çaba göstermeyi taahhüt eder:

a) Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması.

b) Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi.

c) Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.

d) Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.

e) Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.

f) Memurların siyaset yasağının kaldırılması.

g) Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.

h) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.

i) Geçici 10. maddenin kaldırılması.5. Anayasa’nın 162. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatmayı taahhüt eder:

(1) Anayasa’nın kısmen veya tamamen değiştirilmesi, 9. madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, Cumhuriyet Meclisi’nin en az on üyesi tarafından yazılı olarak önerilebilir.

(2) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki önerilerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddede yer alan koşullar saklı kalmak kaydıyla, yasaların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki kurallara bağlıdır.

Ancak, değişiklik önerileri, önerilerin verildiği tarihten başlayarak otuz gün geçmedikçe görüşülemez.

(3) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki öneriler, Cumhuriyet Meclisi üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğunun oyuyla kabul edilebilir.

(4) Cumhuriyet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen değişiklik önerileri, yine aynı çoğunlukla karar verilmesi halinde, halkoylamasına sunulur. Bu fıkra kuralları uyarınca halkoyuna sunulan önerilerin halkoylamasında kabul edilmesi halinde, kabul edilen değişiklikler Cumhurbaşkanınca on gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanır ve Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

(5) Cumhuriyet Meclisi’nin üye tamsayısının beşte dört çoğunluğunun oyuyla kabul edilen Anayasa değişiklik önerileri ise, halkoylamasına gerek duyulmadan, Cumhurbaşkanınca on gün iç
 
23 Ağustos 2013 Cuma 15:32
Okunma: 2331
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu