Ana Sayfa » Kıbrıs » İşte Yeni iktidarın anahtarı

İşte Yeni iktidarın anahtarı

Sevgili Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, 21 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilecek kurultayımızda sadece UBP Genel Başkanlığı için değil, Başbakanlık görevi için de önemli bir karar vereceksiniz. Bu karar hem ülkemiz hem de partimiz açısından hayati bir önem taşımaktadır.

 
 
İşte Yeni iktidarın anahtarı


Sevgili Ulusal Birlik Partili kardeşlerim,

21 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilecek kurultayımızda sadece UBP Genel Başkanlığı için değil, Başbakanlık görevi için de önemli bir karar vereceksiniz. Bu karar hem ülkemiz hem de  partimiz açısından hayati bir önem taşımaktadır.

Vereceğiniz doğru kararla,  parti içinde gereken kaynaşma, birlik ve beraberliğin sağlanması, UBP'nin çağdaş demokratik bir anlayışla geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açacaksınız. Vereceğiniz bu doğru kararla,  KKTC Devleti'nin yücelmesi, ülkemizdeki refah seviyesinin istikrarlı bir şekilde artmasına destek olacaksınız. Vereceğiniz doğru kararla, sağlam, güvenilir, bilgili kadroların etkin bir şekilde devreye konulmasının yolunu açacaksınız. Vereceğiniz doğru kararla yeniden güçlü UBP iktidarını sağlayacaksınız.

Şahsımın ve aynı yolda yürüdüğümüz arkadaşlarımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, halka hizmet adına projelerimizi, düşüncelerimizi hayata geçirmek için bu yola çıkmış bulunuyoruz.

Değerli kardeşlerim siz de iyi biliyorsunuz ki, Başbakanlık'taki kadro zaafiyeti, parti içinde yaşanan sıkıntılar, partinin bugünlere gelmesine büyük katkı sağlayan insanlarımıza karşı sergilenen olumsuz tavırlar ve vefasızlık, vizyon eksikliği, kararsızlıklar, partimizin ciddi bir oy kaybı yaşamasına sebep olmuştur. Bu kayıpları yapılan tüm ciddi ve güvenilir kamuoyu araştırmalarında da görmek mümkündür.

UBP zaten büyüktür! Ama eğer küçük düşünür, doğru kararlar vermezsek küçüleceğimiz nettir. Sorun UBP'de değil, sorun UBP'yi yanlış yönetenlerdedir. Ve eğer bu önemli günde doğru karar vermezsek ilk seçimde büyük sıkıntı yaşayacağımız da aşikardır.

Değerli kardeşlerim,

Şahsım ve arkadaşlarım UBP'nin tüm bireylerinin görüş ve düşüncelerini dikkate alarak, partimizin tüm değerlerine sahip çıkarak ve onlardan her şekilde yararlanarak, sorunların çözümüne katkıda bulunabileceğimiz inacıyla bu yola baş koyduk.

Bazı şeyler iyi gitmiyor. Kendi kendimizle yüzleşmek ve bir özeleşitiri yapmak zorundayız.

İktidarda kalabilmek ve başarılı olmak için  bu yüzleşmeyi, özeleştiriyi ve yenileşme sürecini yaşamak zorundayız.

Yeniden iktidarın anahtarı; yeni bir EKİP ve yeni bir VİZYONLA yola devam etmektir..

Biz gelecek nesiller için, torunlarımız ve çocuklarımız için UBP'nin yeniden yapılanması, halka sosyal ve ekonomik alanlarda acilen sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum.

Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Bugüne dek, Meclis Başkan Yardımcılığı, Bayındırlık ve Ulaştırma, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve son olarak da  Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundum.

Her gün her dakika halkımızla, partililerimizle iç içeyim. Aşmamız gereken ciddi sorunlarımız var ama biz geleceğimizin parlak olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeter ki doğruları yapalım, ekip anlayışı ile doğru kişilerle çalışalım.

En doğru kararı vereceğinize duyduğum inançla sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.Saygılarımla,

Dr. Ahmet KAŞİF

Hazırlanmakta olan, yeni ekonomik protokol, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve işbirliği içerisinde, Kıbrıs Türk halkının temel ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenecek ve uygulanacaktır.Ekonomide temel hedefimiz, halkımızın refah seviyesini yükseltmek ve yaşanan kayıpları  gidermek olacaktır. Bu bağlamda, devletimizin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanması için tüm bakanlıkları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek bir ekonomik kurul derhal kurulacak ve ülke ekonomisine yön verecek kararların, ortak bir akıl çerçevesinde alınması sağlanacaktır.Asrın Projeleri diye adlandırılan, Anavatan Türkiye'den su ve elektrik enerjisi  getirilmesi projeleri, UBP'nin Kıbrıs Türk halkı için ön gördüğü, “REFAH VE GÜVEN İÇİNDE BİR GELECEK” hedefinin en temel iki öğesidir. Bu iki projenin yakından takibi ve gerek ekonomimizin,  gerekse sosyal yapımızın bu projelerde dikkate alınarak geliştirilmesi  için iki özel komite kurulacaktır.Halen yürürlükte olan Teşvik Mevzuatımız günün koşullarına ve ihtiyaca göre yeniden düzenlenecektir. Bölgesel kalkınmayı teşvik edecek günün koşullarına uygun yeni düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak ve sürdürülebilir yatırımların yapılması, ülkemizde yatırım dengesinin sağlanabilmesi için yatırım analizi yapılarak bu yönde stratejiler geliştirilmesi sağlanacaktır.Ticaretin Güney Kıbrıs'a yönelmesinin nedenleri araştırılarak, bunun normal sınırlara çekilmesi için Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte çalışma yapılacaktır.Kuzey ve Güney arasındaki ticaretinin rakamsal anlamda ülkemiz lehine dönmesine yönelik  adımlar derhal atılacaktır.KOBİGEM, Rekabet Kurulu gibi ekonomimizin temel taşlarından olan Kurumlarımızın gerek mevzuat gerekse personel açısından güçlendirilerek etkin bir şekilde çalışmasına olanak sağlanacaktır.Sanayicimize, Küçük Esnafımıza yönelik Faiz Destekli Programlara devam edilecek, bunla yetinmeyip bu programları çeşitlendirilerek deteğin daha geniş ekonomik bir çevreye ulaşması sağlanacaktır. Bunun yanında yeni girişimcilere işyerlerini açabilmeleri için proje karşılığı doğrudan Hibe desteği sağlanacaktır.Sanayimizin rekabet edilebirliğinin artırılabilmesi için, ivedilikle Sanayi Envanteri çıkarılıp, Sanayi Strateji Politikaları oluşturulacak, ihracatın önünü açmak için İhracat Meclisi kurulacaktır.Organize Sanayi bölgelerinin ve Küçük Esnafın sitelerinin populist yaklaşımlarla değil ihtiyaçlı bölgelere açılması sağlanacaktır. Bölgelerde, istismara yol açan boş arazilerin kiralanması yerine, ihtiyaca göre inşa edilen binaların kiralanması yoluna gidilecektir. Buna  olanak verecek yasal mevzuat değişikliği ivedilikle yapılacaktır.Vergi kaçaklarının önlenmesi için başlatılan çalışmalar ilerletilecektir.Kamu yönetimini yeniden yapılandırma sürecinde yer alan E-devlet projesinin en kısa zamanda etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin önündeki engeller süratle giderilerek bu projenin yaşama  geçmesi sağlanacaktır.

KKTC vatandaşlarının ülkemizde istihdamı için ekonomik örgütlerle temaslar sıklaştırılacak ve etkin adımlar atılacaktır. İnsan kaynakları araştırması yapılarak eğitim ve istihdam politikaları bu doğrultuda belirlenecektir.Turizmde hedef 50 bin yataktır. Turist sayısının artırılması, hizmet kalitesinin yukarılara çekilmesi, yıllık bazda doluluk oranının yükseltilmesi ve turizmin ekonomiye katkısının artırılması için ilgili örgütlerle birlikte çalışılacaktır. Ayrıca,  turizmde gerekli altyapı çalışmaları tamamlanacak, turizm sektöründe yerli ürünlerin kullanılması da özendirilecektir.Çevre, bugünlerimiz ve yarınlarımız için en önemli değerlerden bir tanesidir. Çevreyi olumsuz etkileyecek hiçbir girişime izin verilmeyecektir.

Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısını ilk etapta 60 bine daha sonra ise 100 bine çekmek geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. KKTC üniversitelerinin kalitesini artırmak, öğrenci sayısını daha da yukarı çekmek ve etkin tanıtımlar yapmak için YÖDAK'ı da devreye sokarak yeni bir çalışma başlatılacaktır. Ekonomimizin can damarlarından biri olan Yüksek Öğrenimde, eğitim kalitesini rekabet edilebilir seviyeye çıkartabilmek için ivedilikle Yüksek Öğrenimde ortak veri tabanının kurulması sağlanacaktır.Tarım Master Planı ivedilikle çıkarılacaktır. Böylece Anavatandan gelecek su ile kaynakların en etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.Hurma, Zeytin, Harnup gibi tamamen ülkemize özgü yerli tarım ürünlerimizin kendi kaderine terk edilmelerine son verilecektir. Üretime yönelik Eğitim seferberliği yapılacak, bu ürünlerin gerek üretimine gerekse ihracatına Devlet destekleri sağlanacaktır.

Ülkemiz Hayvancılığını geliştirmek ve ihracatın önünü açmak için Damızlık Hayvan İşletmeciliğine yönelik mevzuat ivedilikle hazırlanacak ve yürürlüğe girdirilecektir. Avrupa Birliği'ne uyum çalışmalararı ve AB'ye ihracat çalışmaları yasal mevzuata uygun olarak hızlandırılacaktır.

Hayvancılığın ve Hayvansal ürünlerin izlenebilirliği ancak Hayvan Kayıt Sisteminin oluşturulmasıyla mümkündür. Bu amaçla Hayvan kayıt sistemine yönelik çalışmalar derhal başlatılıp, sonlandırılacaktır.Karayollarının geliştirilmesine büyük önem verilecek başlatılan projelerin tamamlanmasına ek olarak Girne'nin batısına yönelen iki gidiş, iki dönüş çevre yolu Güzelyalı'ya kadar uzatılacak, benzer bir çözüm de Girne'nin doğusu için üretilecektir.Yeni Ercan Havalimanı projesinin gününde uygulamaya geçmesi ve en güzel şekilde ilerlemesi için konuya özel bir önem atfedilecektir.Anayasal değişiklikler yapılması için başlatılan çalışmaların tamamlanarak yapılacak ilk seçimde değişikliklerin referanduma sunulması samimi olarak  hedeflenecektir.UBP olarak, KKTC'nin daha güzel günlere erişmesi için siyasal yaşantımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalara katılmak için adımlar atarak, Siyasi Partiler Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın yeniden ele alınması için tavır sergileyecektir.Toplumsal huzur çok önemlidir. Polisin etkin hizmet vermesi adalet mekanizmasının sağlıklı ve olabildiğince hızlı çalışması için üzerimize düşen yapılacaktır.Adaletin çok önemli olduğuna inanan bir anlayışın sahipleri olarak mahkemelerimizin ve polisimizin etkin, hızlı, adaletli ve sağlıklı çalışması için her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunacaktır.Sağlıkta dönüşüm için başlattığımız “Sağlıkta Tam Gün” çalışmalarında bugüne kadar problem yaşadığımız mali sorunlar ivedilikle giderilecek, hasta ve çalışan memnuniyeti sağlayacak ve bu projemiz hayat bulacaktır.Çalışmalarını başlatıp belli bir aşamaya getirdiğimiz Tüm toplumumuzu, çalışan veya çalışmayanı kucaklayacak Genel Sağlık Sigortası'nı en kısa sürede hayata geçirip toplumun bu yöndeki tüm sıkıntılarını sonlandırılacaktır.Lefkoşa'nın kuzeyinden geçecek yeni çevre yolu üzerinde yeni bir hastane yapılması için finansmanı hazır olan proje çalışması hemen başlatılacaktır.Kaynağı hazır olan yeni onkoloji hastanesinin yapımı için gereken adımlar atılacaktır.Güzelyurt'a yeni bir hastane yapılması kararlılığındayız. Güzelyurt Hastahanesi için proje çalışmalarına hemen başlanacaktır.Çok uzun yıllardan beridir hep sorun olarak karşımızda duran Kamu Yönetimi için reformu yapılacak ve kamuda işe girmek için sınav sistemini kökten değiştirip ihtiyaçlara göre yılda bir kez Kamu Personeli Seçme Sınavı sistemine geçilecek ve hakedenin, sırası gelenin dairelerimizin ihtiyacına göre uygun personelin istihdamı sağlanacaktır.Halkımıza sürekli ve sürdürülür sağlıklı ve güvenli kullanım suyu sağlanması için 28 Belediyemiz için gerekli teknolojik ve maddi destek sağlanacak ve bugüne kadar yaşadığımız bu sorun kökten çözülecektir.Kırsal kesim arsalarının dağıtıldığı bölgelerde, Toplu Konut Ortaklığı benzeri bir yapılanmaya gidilecektir. Bu bağlamda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın uygun ödeme koşullarıyla, ülkemiz kültürüne uygun mimari özelliklerde,  konut sahibi olmaları sağlanaktır.Biz bugünü değil yarınları düşünüyoruz.

Bizler Küçük değil, Büyük Düşünüyoruz.

EKONOMİYeni ekonomik protokol, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve işbirliği içerisinde, Kıbrıs Türk halkının temel ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenecek ve zaman kaybedilmeden uygulanacaktır.•          Ekonomi ile ilgili sorunların aşılması  başlıca önceliğimiz olacaktır. Uzman ekipler, ilgili kesimlerle sağlıklı diyalog, kararlılık ve Anavatan Türkiye ile doğrular temelinde tam bir uyum şiarımız olacaktır.•          Yenilenen ekonomik programla, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum ve işbirliği içinde istikrarlı kalkınmayı başarmamız ve ekonomimizi büyütmemiz şarttır.•          Ekonomide esas olan sadece var olan pastayı bölüştürmek değil, pastayı büyüterek pastadan kişi başına düşecek payı artırmaktır. Bizler bu anlayışla hareket edeceğiz.•          Ülkemiz özgür girişimin, rekabet gücü yüksek üretimin, kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir bir ekonomik yaşamın yer aldığı bir ülke olmalıdır.

•          2009 yılı seçim bildirgemizde de yer alan EKONOMİK KOORDİNASYON KURULU

mutlaka kurulacaktır.•          Bu kurulun temel görevi, ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında tüm bakanlıklarının koordineli ve ayni ekonomik felsefe dahilinde çalışmasını sağlamak

olacaktır.•          KİT'lerin yeniden yapılandırılması ve alternatif stratejilerin geliştirilmesi için vakit kaybedilmeden harekete geçilecektir.•          Mali disiplin sağlanarak, borç stoku sürdürülebilir seviyelere indirilecektir. Verimsiz harcamalar kısıtlanacaktır.•          Vergi politikası, ekonomik büyümeyi, yatırımı ve istihdamı destekleyecek ve ekonomide kayıt dışılığı önleyecek şekilde  düzenlenecektir.•          Resen vergi çağdaş ülkelerdeki normlara uygun olarak, sadece ve sadece vergi kaçırılmasını önlemek üzere kullanılacak, vergi adaletini sağlayıcı olmasına özen gösterilecek, iş insanlarının üzerinde olumsuz bir şekilde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.•          Kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadale edilmesi için en üst düzeyde uzman bir kurul oluşturulacak ve bu kurul sivil toplum örgütleriyle koordineli bir şekilde çalışacaktır.•          Turizm, Eğitim, Tarım ve Sanayi sektörlerinin kalkınması devlet politikası haline getirilecektir.

•          AB muktesebatına uyum programına bağlı kalınarak ekonomiminin  güçlendirilmesine katkı sağlayacak olan yasaların çıkmasına  öncelik verilecektir.

REEL SEKTÖR GELİŞTİRİLMELİ VE DESTEKLENMELİ•          Devlet politikası ile kalkınmada öncelikli sektörler belirlenecek ve bu sektörlerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi için politikalar üretilecektir.•          Yaşanan talep daralmasından çıkış için devlet teşvik ve desteklerinin sektörler ve girişimciler arasında en uygun şekilde dağıtılması sağlanacak , talep artırıcı mali politikalar etkin bir şekilde uygulanacak ve yeni vergi düzenlemeleri de bu düşünceye uygun olarak yapılacaktır

•          Özellikle son yıllarda bütün dünyada gelişen ve yeni pazarların oluşmasını sağlayan, üstelik  ambargolara karşı etkin bir mücadele imkanı tanıyan E-ticaretin geliştirilmesi teşvik edilecektir.•          Girişimciliğin teşvik edilip geliştirilmesi ve dış pazarlara etkin erişimin sağlanabilmesi için yeni rasyonel politikalar üretilecektir.

Yatırım ve iş ortamının ülkemizin doğal güzellikleri ve çevresel etkiyi öncelikli tutarak etkin bir şekilde iyileştirilmesi ve dış yatırımcıya cazip hale getirilmesi geliştirilerek devam ettirilecektir.•          Özel sektör öncülüğünde gelişimin sağlanabilmesi için farkındalık yaratılması, reel sektör politikalarının temelini oluşturacaktır.•          KOBİ'leri ekonominin büyüme lokomotifi olarak kabul edecek ve KOBİ’lere verilen desteği atırmak için tüm çalışmalar hemen başlatılacaktır.•          Üniversitelerin mevcut kapasitelerinin artırılması, üniversite hizmetlerinin daha kaliteli olarak geliştirilmesi ve memnuniyetin artırılması için çalışmalar süratlendirilecektir.PAZARA ERİŞİM•          Devlet Laboratuvarımız, Uluslararası Kuruluşlar tarafından kısa bir süre önce akredite edilmiştir. Dolayısı ile Sağlık Sertifikası konusunda yaşanan tüm sıkıntılar aşılmıştır.

Uzun yıllardır beklenen bu önemli gelişme kullanılarak, Türkiye pazarına artan bir şekilde erişim için daha fazla gayret göstereceğiz. Bu güzel gelişmenin KKTC ticaret ve sanayisine büyük bir ivme kazandıracağı inancındayız.•          İhraç ürünlerdeki subvansiyonların yeniden gözden geçirilmesi ile pazara erişim için özel mali destek kredisi gündeme getirilerek, çeşitli bankalarla özel anlaşmalar yapılıp, Devlet tarafından bir finansman kaynağı oluşturulacaktır.•          KKTC'de üretilen ürünlerin ülkemizde yer alan oteller ve askeri birlikler tarafından tüketilmesi sağlanmalıdır.  Özellikle tarımsal ve hayvansal ürünlerimizin bu kurumlarca satın alınması özendirilmelidir. Bu yönde konunun muhatapları ile sonuç alıcı çalışmalar yapılacaktır.REEL SEKTÖR İÇİN FİNANSMAN•          Hükümetimizin borçların yeniden yapılandırılması amacıyla yürürlüğe koyduğu 12/2012 sayılı yasa tahsil edilemeyen borçların yapılandırılarak ödenmesini kolaylaştırmıştır. Bu sistem, yatırımcılar ve bankacılık sektörü uzlaştırılarak sürdürülmeye çalışılacak, sistemde  tespit edilen aksaklıklar giderilecektir.•          Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak için teminat şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, leasing (finansal kiralama) sisteminin mutlak suretle hayata geçirilmesi sağlanacaktır.KAMU MALİYESİ VE MALİ SİSTEM İYİLEŞTİRİLMELİ•          Bütçe açıklarının kapatılması için dolaylı vergi ve harçların artırılması doğru bir yöntem değildir. Vatandaşa yansıtılarak elde edilen kazanç ancak enflasyonun artması ve iç pazarda durgunluğa sebep olmaktadır.•          Bütçede gelirlerin artırılması kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması ile mümkün olabilir. Bunun için vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve vergi takibinin işletme bazında yapılması gerekmektedir.  Vergilerin daha adil ve etkin şekilde toplanmasını sağlayacak çalışmalar hızlandırılacak, gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve ek tedbirler süratle yürürlüğe konacaktır. Adaletsiz dolaylı vergiler bir zamana yayılarak azaltılacak, kazanç üzerinden vergi alınması politikası yaygınlaştırılacaktır.•          Bütçe gelir kalemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan KDV uygulamalarında da daha sık ve etkin denetim yapılacaktır.

BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ•          Kredi alan işletmelerin kurumsallaşmamış olması, sağlıklı bilanço tutulmaması ve/veya bilançoların uluslararası muhasebe standartlarına uymaması bankaların kredi onay kararlarını güçleştirmektedir.

Bilanço sisteminin uluslararası muhasebe standartlarına uygun olması yönünde yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır.•          Mali denetimin gerçekleştirilebilmesi ve risk yönetim tekniklerinin uygulanabilmesi için sektördeki bilgi paylaşımı ve şeffaflık artırılmalıdır.•          İcra sistemi yeniden yapılandırılacak ve alacakların tahsilinin hızlandırılması sağlanacaktır.•          Ticari bankaların yüksek risk nedeniyle kredilendiremeyeceği, uzun vade içeren yatırımların KKTC Kalkınma Bankası ve/veya diğer kamu bankaları tarafından kredilendirilmesi için kaynak yaratılmasına çalışılacaktır.KOBİLER•          Mevcut hibe programlarına arttırılarak devam edilecek, bu kapsamda yeni iş kuranlara işyerini kurabilmesi için doğrudan hibe desteği sağlanacaktır.•          Türkiye'de bulunan KOSGEB ile ülkemiz kuruluşu KOBİGEM arasında işbirliği yapılarak, KOSGEB'in mevcut tüm uygulamalarının eşzamanlı olarak ülkemizde de hayata geçirilmesine olanak sağlanacaktır.•          Sadece imalat sektöründe değil, hizmet sektöründe yer alan KOBİ'lerin de yürürlükte bulunan tüm imkanlardan faydalanması sağlanacaktır.ELEKTRİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ•          Anavatan Türkiye’den, elektrik enerjisi getirilmesi, enerji ihtiyacımızın karşılanması açısından en önemli unsurdur. Bu bağlamda projenin, Anavatan Türkiye’den su getirilmesi projesine paralel olarak uygulamaya konması için tüm gayretler gösterilecektir.

 
19 Ekim 2012 Cuma 16:20
Okunma: 1178
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu