Ana Sayfa » Kıbrıs » İşveren primini devlet ödeyecek

İşveren primini devlet ödeyecek

Çalışma Bakanlığı, özel sektörde, KKTC vatandaşlarının istihdamının önünün açılması amacıyla hazırlanan ‘Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi’ Projesi’ni yaşama geçirdi

 
 
İşveren primini devlet ödeyecek
Emine UYSAL  KIBRIS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, “Sen istihdam et primini biz ödeyelim” ve “Sen işini kur, primini biz ödeyelim” sloganlarıyla ‘Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi’ projesini yaşama geçirdiklerini söyledi.

Aziz Gürpınar, KIBRIS’a verdiği özel mülakatta, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin, bakanlığın gündemine aldığı önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Gürpınar, bu proje ile KKTC vatandaşlarının çalışma yaşamına daha çok katılmasını, KKTC vatandaşlarının istihdamlarının artırılmasını ve iş gücüne katılımın yükselmesini amaçladıklarına işaret etti.

Gürpınar, proje kapsamında, istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarındaki işverenin katkı paylarını devletin ödeyeceğini açıkladı.

Geçmişte buna benzer bir uygulama başlatıldığını anımsatan Gürpınar, “Bir takım yasal sorunlardan dolayı Savcılık ve Sayıştaylığın vermiş olduğu görüşler doğrultusunda durdurulmuştu. Bu yasal sorunlar aşıldı. Bunlara imkan tanıyacak şekilde İhtiyat Sandığı Yasası altında yeni bir tüzük hazırladık ve bu tüzük çerçevesinde hem yasal sorunlar aşıldı, hem de geçmişten çok daha geniş bir perspektif ve açılımla ekonominin bütün sektörlerine bunu yaydık. Bütün öğrenim koşullarına bunu yaydık. Özellikle bazı kesimlerin, daha çok desteklenmesini, teşvik edilmesini sağladık. Özellikle kadınların ve engelli kişilerin desteklenmesinde özel bir takım teşvikler uygulanacak” şeklinde konuştu.Projenin 3 bacağı varProjenin temel olarak dayandığı üç bacağı olduğunu anlatan Gürpınar, mesleki eğitim programlarının destekleneceğini söyledi.

Bakan Gürpınar, bir işverenin yanında istihdam edilecek olan KKTC vatandaşlarının istihdamının teşvik edilmesi ve kendi işini kurarak ekonomiye katılacak olan genç girişimciler ile kadın girişimcilerin destekleneceğini de anlattı.

Gürpınar, “Bu çerçevede projemiz hayat bulacak ve bunlarla birlikte istihdamımızın içerisinde yer alan KKTC vatandaşlarının daha çok artmasını bekliyoruz. Daha çok yer almasını umuyoruz” dedi.

Gürpınar, şöyle konuştu:

“Bugün ülkemizdeki işsizlik sorununun önemli nedenlerinden bir tanesi işsiz olarak kayıtlı olan vatandaşlarımızın sahip oldukları nitelikler ile ekonomimizin ihtiyaç duyduğu, yani işverenlerin münhal diye talep ettiği ve aradığı iş gücünün sahip olduğu evsafın birbirine tam olarak örtüşmemesidir. Yani elimizde Çalışma Dairesi kayıtlarında işsiz olarak görülen vatandaşlarımız var, öte yandan işverenlerimizin bizden talep ettiği bir işgücü vardır. Onların talep ettikleri nitelikler ile bizim işsizlerimizin sahip oldukları nitelikler birbirleriyle örtüşmemektedir”.

Gürpınar, ekonominin ihtiyaç duyduğu ve esas olarak talep edilen niteliklerin doğrudan doğruya ekonominin aktivitesi içerisinde yer alacak ve pratiğe dönük çalışma yapabilecek nitelikler olduğuna değindi.Mesleki Eğitim Projeleri hazırlanıyor

Bakan Aziz Gürpınar, çalışma yaşamında önemli ölçüde ara eleman diye tarif edilen mesleki ve teknik hizmet sınıflarına ve niteliklerine haiz insanlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Gürpınar, “Bu projenin birinci bacağında, ekonominin, her sektörün ihtiyaç duyduğu acil, pratik, gelişme yapabilecek, iş gücünün belirlenmesi ve bunların yetiştirilmesine dönük, meslek edindirme kurslarının düzenlenmesidir. Bu meslek edindirme kursları çeşitli alanlarda açılmaktadır ve bu alanda Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi bu konuda faaliyet sürdürmektedir” dedi.

Gürpınar, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile işbirliği içerisinde çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek üzere Mesleki Eğitim Projeleri hazırladıklarını ve bu kapsamda Mesleki Eğitim Projeleri ile meslek edindirme kurslarının düzenlenmesine destek sağlayacaklarını açıkladı.“KKTC vatandaşlarının sosyal sigorta, ihtiyat sandığı primlerini devlet karşılayacak”

Aziz Gürpınar, projenin ikinci bacağında ise meslek edindirme kurslarında, mesleki ve teknik eğitim okullarında veya üniversitelerde yetişen elemanların çalışma yaşamı içerisinde istihdam edilmelerini kolaylaştırmak için işverenlere bir destek sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

Bu desteğin sosyal güvenlik primlerinin karşılanması şeklinde olacağını anlatan Gürpınar, istihdam edilen KKTC vatandaşları için işverenin ödemekle yükümlü olduğu sosyal sigorta, ihtiyat sandığı primlerini proje kapsamında devletin karşılayacağını duyurdu.

Gürpınar, çalışma yaşamına daha çok KKTC yurttaşının katılımını teşvik etmek için, işveren üzerindeki sosyal güvenlik yükünü azaltacaklarını ve ortadan kaldıracaklarını anlattı.

İş kuran girişimcilere 4 yıl sosyal güvenlik desteği sağlanacak

Aziz Gürpınar, projenin üçüncü bacağında ise özellikle gençlerin ve kadınların çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlamak için, işveren sıfatıyla ekonomiye katılmak isteyen girişimcilere 4 yıl boyunca sosyal güvenlik desteği sağlanacağını açıkladı.

Gürpınar, “Girişimciliği özendirmek ve girişimciliği teşvik etmek için, özellikle genç ve kadın girişimcilerin ekonomik yaşama atılırken, bir iş kurarken, bu işlerinin ve faaliyetlerinin ilk dönemlerinde karşılaştıkları çeşitli zorlukları, çeşitli sıkıntıları aşmalarına imkan tanımak için, aşmalarına yardımcı olmak için 4 yıl boyunca, sosyal güvenlik yatırımlarını biz karşılayacağız” dedi.

Proje nasıl çalışacak?

Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, bu proje ile bir yandan istihdamın artırılmasını, diğer taraftan ise kayıt dışılığın azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.

Gürpınar, bu projeden ve desteklerden faydalanabilmek için en önemli koşulların, başvuracak olan işverenin, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapıldığı kurumlara kayıtlı olması ve bu kurumlara karşı bir borcu olmaması veya bu borcunun taksitlendirilmiş olması gerektiğini açıkladı.

Gürpınar, aynı zamanda bu istihdam desteğinden faydalanabilmek üzere başvurulan kişinin de yatırımlarının düzenli olarak yapılıyor olması koşulunun olduğunu anlattı.

Gürpınar, şöyle devam etti:

“Sistem, şöyle çalışacak. İstihdam edilen kişiler için sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları gününde, zamanında ve düzenli olarak yapılacak, aynı zamanda işveren bunlardan faydalanmak için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne müracaatta bulunulacak. Biz hak sahibi olan işverenlere bu yatırımlarını geriye dönük olarak, geri iade şeklinde vereceğiz ve destek bu şekilde sağlanacak. Ödemeler, şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere senede dört kez, bu destekler geriye dönük iadeler şeklinde yapılacak. Bu şekilde hem yatırımların düzenli bir şekilde, zamanında yapılması gerçekleştirilecek, hem bu destekten faydalanmak için borcu olmaması şartı olduğu için işverenlerin bu kurumlarımıza borçlarının ödenmesi sağlanacak veya borçlarının taksitlendirilmesi sağlanmış olacak.”“İşverenin ailesi bu destekten faydalanamayacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, işverenin aile bireylerinin bu destekten faydalanamayacağını duyurdu.

Gürpınar, “Bu doğal bir şeydir, çünkü bir işveren bir iş kurmuşsa, doğal olarak kendi aile efradına da bir istihdam olanağı sağlamış demektir. Bunun özel olarak yeniden devlet tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmez diye düşünüyoruz. Asıl desteğin bunun dışında kalan vatandaşlara yapılması gerekir. Bu vatandaşların daha çok istihdamının sağlanması için bu desteklerin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gürpınar, ayrıca, çeşitli suistimallerin önlenebilmesi için, bir işyerinde destekten faydalanmak üzere istihdam edilen kişiler söz konusu ise, bu kişinin istihdamından geriye doğru son 3 ay içerisinde ayni niteliklere haiz, başka kişilerin o işyerinden durdurulmamış olmasının koşulları arasında yer aldığını açıkladı.

Gürpınar, şunları kaydetti:

“Bizim amacımız yeni istihdamlar yaratmaktır. İstihdamları artırmaktır. Dolayısıyla mevcutları işten çıkaralım, başkalarını işe alalım ve bu destekten faydalanalım şeklinde bir yaklaşıma da yol açmak istemiyoruz. Dolayısıyla mevcut istihdamın da çalışanların da korunmasını amaçladığımız için bu istihdamdan faydalanmak üzere müracaat edildiğinde son üç ay içerisinde ayni niteliklere haiz olan işyeri çalışanlarının işten durdurulmamış olması bir koşuldur. Bu koşulu da tüzüğümüzün içine yerleştirdik”.En uzun süreli destek kadınlar için verilecek

Bakan Aziz Gürpınar, çeşitli düzey ve çeşitli kategorilerde istihdam teşviklerinin yer alacağını açıkladı.

Gürpınar, tüm desteklerde ortak olan unsurun, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarının işveren paylarının, işverene iadesi şeklinde olacağını anlattı.

Sürelerin farklı olacağına dikkat çeken Gürpınar, ne kadar süre ile bu desteklerin sağlanacağının çeşitli kategorilere göre değiştiğini belirtti.

Gürpınar, en uzun süreli teşviklerin kadın istihdamında olacağını söyleyerek, “Gerek, bir kadının bir işverenin yanında çalışmaya başlaması durumunda, gerekse bir kadının kadın girişimci olarak çalışma hayatına atılması durumunda bu destekten 48 ay boyunca faydalanabilecektir. En uzun süreli destek kadınlar için verilmektedir” dedi.

Gürpınar, şöyle devam etti:

“Bunun yanı sıra toplu iş sözleşmelerinin bulunduğu işyerlerinde de yine 48 ay süre ile bu destekler verilecektir. Ayrıca mesleki eğitimi daha fazla özendirmek için ve meslek edindirme kurslarını teşvik etmek için mesleki ve teknik eğitimden geçmiş, elinde bir meslek sertifikası olan, ustalık belgesi olan kişilere verilecek olan destek 36 ay süre ile sağlanacaktır. En düşük süreli destekler, ilkokul, ortaokul ve düz lise mezunu olan kişiler için söz konusu olacaktır. Bu kategorideki kişilere verilecek olan destek 18 ay süre ile yapılacaktır. Üniversite mezunları için bu destekler 24 ay süre ile yapılacaktır. Bu şekilde çeşitli kategorilerde destek uygulamaları söz konusu olacaktır. Bu destek özellikle özel sektördeki işletmeler için uygulanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları veya kamunun yönetiminde olduğu kurum ve kuruluşlarda bu destek söz konusu olmayacaktır. Özel sektördeki ekonomik aktivitelerin, özel sektördeki istihdamın önünü açmak, kolaylaştırmak için uygulanan bir teşviktir.   Çünkü biz istihdamın devlet odaklı olması düşüncesinden artık uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. İstihdam sorunu, devlette istihdam şeklinde çözümlenmesi mümkün değildir. İstihdam, ekonominin büyütülmesiyle ve ekonominin içerisinde özel sektörde daha çok istihdam olanaklarının sağlanmasıyla ve teşvik edilmesiyle mümkün olabilecektir. Tabii ki tek başına bu destekle, olmayacaktır. Özel sektördeki istihdam koşullarının çalışma mevzuatına uygun hale getirilmesi için yoğun bir denetim sistemini de birlikte getireceğiz. Bir yandan eğitim programlarıyla ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünü yetiştirmek için çalışıyoruz, öte yandan teşvik uygulamalarıyla özel sektörde istihdam edilecek olan KKTC vatandaşlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesini sağlıyoruz. ama ayni zamanda uygulayacağımız denetim programıyla da özel sektördeki çalışma koşullarının bizim yasal mevzuatımıza uygun olarak sürdürülmesini sağlamaya çalışacağız.”Engellilerin istihdamına destek

Gürpınar, engelli bireyler için teşviklerin de gündemde olduğunu söyledi. Engellilerin özel sektörde istihdamlarını kolaylaştıracak ve teşvik edecek bir çalışma yaptıklarını ifade eden Gürpınar, tüzük kapsamında değil, engellilerin kendi yasaları kapsamında işleyişinin olacağını belirtti.

Gürpınar, konunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini Meclise sevk edildiğini söyledi. Özürlüleri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’nda öngörülen değişiklikle engelli bir bireyin özel sektörde istihdam edilmesi halinde kendisine sosyal güvenlik desteği sağlanacağını kaydeden Gürpınar, devletten alınan nakdi yardımların yüzde 30 oranındaki kısmının da ödenmeye devam edeceğini söyledi.

Gürpınar, bir engellinin istidam edilmemesi halinde devletten her ay asgari ücretin değişen oranlarında nakdi yardım aldığını belirterek istihdam edilirse yardımın tamamen kesildiğini ifade etti. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla yasada değişikliğe gidildiğini ifade eden Gürpınar, devletten alınan nakdi yardımın yüzde 30’unun ödenmeye devam edeceğini belirtti.


 
14 Şubat 2014 Cuma 09:46
Okunma: 1705
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu