Ana Sayfa » Kıbrıs » KTAMS, Yeni "Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı"nı Değerlendirdi

KTAMS, Yeni "Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı"nı Değerlendirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, ülkede ekonomik ve sosyal işlerin iyi gitmediğini savunarak, bunun müsebbibinin Ulusal Birlik Partisi (UBP Hükümeti) olduğunu öne sürdü.

 
 
KTAMS, Yeni
"BU İDARENİN YAPABİLECEĞİ EN HAYIRLI İCRAAT BİR AN ÖNCE İSTİFA ETMEK"

Kaptan, hükümetin yeni hazırladığı Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'ndaki tüm olumsuzluklara karşın, konuyla ilgili toplantı ve çalışmalara katılacaklarını, kamuoyunu da değerlendireceklerini belirtti.

Kaptan, söz konusu tasarıyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

UBP dönemindeki her yeni yasanın yeni hakları budadığını öne süren Kaptan, "insanları aldatarak koltuğa oturanların Eşel - Mobil'den başlayarak hakları budadıklarını" savundu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kaptan, sanayici, taksici, ticaret insanları, narenciyeci, çiftçi ve tarım dahil tüm sektörlerde sıkıntılar olduğunu, kimsenin rahat olmadığını, "rahat olanların ise bir gecede karar alıp uygulayan ve tek dertleri oturdukları koltuklar olan 10 kişi olduğunu" iddia etti.

Hükümetin yeni bir kamu görevlileri yasa tasarısı hazırladığını, tasarıda iyi şeylerin çok az olduğunu, "siyasi parti hükümet bütünleşmesine" neden olacağını, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun ise sadece isminin bırakılmak istendiğini savundu.

Tasarının, "sözde üçlü kararnamelerin kaldırılmasını öngördüğünü, ancak bunun göz boyama olduğunu" iddia eden Kaptan, getirilmek istenilenin tam bir "faşizm" sistemi olduğunu öne sürdü.

Kaptan, yeni tasarının çağdaş ve sosyal devlet anlayışından uzak olduğunu ileri sürerek, tüm bu olumsuzluklara karşın sendika olarak yasayla ilgili tüm toplantılara katılacaklarını, toplantılardan sonra da kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Hükümetin şeffaflıktan bahsettiğini kaydeden Kaptan, "Neyin şeffaflığı" diyerek, "İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı'nın gayri yasal olarak müdür ataması yaptığını, bakanlıklarda 2 yılı geçmesine rağmen asaleti onaylanmamış çalışanlar olduğunu" savundu.

Kaptan, demokrasi ve hukukun kağıt üzerinde olamayacağını, bunların yaşam biçimi olduğunu ve ancak hazmetmiş insanların uygulayabileceğini söyledi.

UBP'nin halk düşmanı olduğunu savunan Kaptan, bu idarenin yapabileceği en hayırlı icraatın bir an önce istifa etmek olduğunu öne sürdü.

SENDİKANIN GÖRÜŞLERİ

Sendikanın yeni tasarıyla ilgili görüşlerini KTAMS Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın okudu.

UBP Hükümeti'nin AB uyum çalışmaları kapsamında hazırlamış olduğu yeni "Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı" ile mevcut yasa arasında birçok farklılıklar göze çarptığını belirten Barçın, yeni yasa tasarısında kısmen olumlu yenilikler bulunmasına karşın, mevcut çalışanların birçok hakkının da geriye götürüldüğünü söyledi.

KTAMS'ın değerlendirmeleri ve değişikliklerle ilgili görüşleri özetle şöyle:

"Mevcut kamu görevlileri yasası kapsam kısmında belirtilen Elektrik Kurumu personeli, Vakıflar personeli ve din görevlileri hakkında kendi özel yasaları uygulanır ibaresi yeni yasada yer almamakta ve bu kurumlar kamu görevlileri yasası kapsamından çıkartılmaktadır.

Ayrıca Kalkınma Bankası ve Merkez Bankası personeli içinde mevcut Kamu Görevlileri Yasası bağlayıcı iken yeni kamu görevlileri yasa kapsamından bu kurumlar tamamen çıkartılmaktadır.

BAZI KURUM VE KURULUŞLAR YASA KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK

Mevcut yasada bu kurumların personelleri için kendi özel yasalarında belirtilmeyen haklar, kamu görevlileri yasasında belirtildiği şekli ile uygulanırken yeni yasa ile bu kurumların kamu görevlileri yasası kapsamından çıkartılması ile personel birçok haktan mağdur olacak (Örneğin: 13. Maaş, Hayat Pahalılığı Ödeneği. Aynı zamanda yeni yasa ile birlikte katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile KİT'ler kamu görevlileri yasa kapsamından çıkarılıyor.

Toplu sözleşme düzeni ortadan kalkacak ve devlet işçilerinin kazandıkları birçok özlük hak ellerinden alınmış olacak.

Bazı hizmet sınıfları için dışarıdan atamalarda yönetici niteliğinin aranması ile birlikte özel sektörde yönetici pozisyonunda olmayan herkese kamu görevlisi olmanın önü kapatılıyor. Yeni düzenlemelerle kamu görevine atanma koşullarının oluşturulmasında bilimsellikten uzak siyasi erke dayalı bir yapının oluşmasına sebep olacak.

Yeni yasaya göre müsteşar mevkiine kamu görevinden atanan bir kişinin görevden alındığı tarihte en az iki yıl bu mevkide görev yapmış olması halinde, üst kademe yöneticiliği yaptığı mevkiinin maaşı üzerinden müşavirliğe getirilecek ve müşavir oluşumu daraltılmasına rağmen tamamen ortadan kaldırılmayacak.

ÖZEL KALEM KALDIRILACAK

Yeni yasada Özel Kalem Müdürü ve Bakanlık Müdürü mevkisi kaldırılıyor ve yerine Siyasi Danışman mevkisi getiriliyor. Başbakan bir siyasi başdanışman ve iki siyasi danışman, Bakanlar ise iki siyasi danışman istihdam edebilecek... Siyasi danışman mevkiine dışarıdan atamalarda sadece hükümet - parti ilişkisini yürütmesi için istihdam yapılacak ve kamu kaynakları gereksizce kullanılacak.

Kamu görevlileri arasından istihdam edilen Siyasi Danışman ise, görevinin sonlanmasının ardından kamudaki önceki kadrosuna geri dönecek ve önceki kadrosunun maaşını almaya başlayacak. Böylelikle müşavirlik kapsamı daraltılmış olacak.

Yeni yasaya göre, yazılı sınav sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan kişilerin işe alımı ve mevcut kamu çalışanlarının terfileri, sözlü sınav komisyonunu oluşturan ve siyasi atamalardan oluşan kişilerin inisiyatifine bırakılacak. Bu durum ile birlikte şu an mevcut Kamu Hizmeti Komisyonu'nun işe alımlardaki bağımsız yapısı bozulacak.

Yeni Kamu Görevlileri Yasası ile birlikte mevcut yasada yer alan ve herkesin adil bir şekilde derece terfisi almasının garantisi olan 44/2006 sayılı derece yükselme yasası kaldırılıyor.

Yeni yasada Yöneticilik Hizmetleri sınıfına giren kamu görevlilerine hiçbir şekilde ek çalışma ödeneği verilmemesi karara bağlanıyor.

TERFİLER

Mevcut yasada tek bir performans değerlendirmesi yapılmakta iken yeni yasa ile birlikte bir kamu görevlisi bir yıl içerisinde genel performans değerlendirmesine tabi tutulurken birde terfiye ilişkin performans değerlendirmesi olmak üzere iki ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak... Bu durum ise performans değerlendirme formunu dolduran amirlere kimlerin terfi alacağına yönelik inisiyatif verecek ve torpil mekanizmasının oluşmasına yol açacak.

Yeni yasaya göre kendi teşkilat yasa ve tüzüklerinde, bir göreve vekalet etme görev ve yetkisine sahip oldukları belirlenen kamu görevlileri, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun atama işlemine gerek görülmeksizin, vekalet görevini yürütebilecek ve kendi kadrolarına tahsis edilmiş maaşlarını almaya devam edecek. Ancak üç aydan fazla sürmesi halinde kişiye vekaleten atandığı kadronun maaşı vekalet aylığı olarak verilecek.

Yeni yasada ikinci görev başlığı adı altında özel yasalarla veya özel yasaların verdiği yetkiye dayanarak kamu görevlilerine esas görevlerinin yanında yaptırılması öngörülen hizmetler ikinci görev olarak addedilmekte ve ek iş yasağına girmemektedir. İşsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde kamu görevlilerine ikinci iş yasağının kaldırılması ile işsizlik daha da artacak.

Yeni yasada da, mevcut yasada olduğu gibi, kamu görevlilerine siyaset yasağı devam ediyor.

İZİNLER AZALACAK

Mevcut yasada kamu çalışanları ayda 3,5 gün izin hakkı elde etmekte ve bir yıldan diğer yıla 84 gün izin aktarabilmekte iken yeni yasa ile birlikte;

0-5 yıl hizmeti olanlara 22 iş günü

6-10 yıl hizmeti olanlara 24 iş günü

11-15 yıl hizmeti olanlara 26 iş günü

16-20 yıl hizmeti olanlara 28 iş günü

21 yıl ve üzeri hizmeti olanlara 30 iş günü izin hakkı veriliyor.

Bir yıldan diğer yıla aktarılabilecek izin süresi en çok 60 iş günü olabilecek.

Her kamu görevlisi yılda en az 22 iş günü kullanmak zorunda ve en az 10 iş günü yıllık izin süresini kesintisiz kullanmak zorunda.

Şu anda mevcut kazanılmış izinler iş gününe çevrilerek, toplam 60 iş gününü aşmamak koşuluyla biriktirilebilecek ve bir sonraki yıla aktarılabilecek.

Mevcut Kamu Görevlileri Yasası uyarınca kazanılmış izin hakları yediye bölünüp beş ile çarpılmak suretiyle iş gününe çevrilerek bu yasa uyarınca kazanılan yıllık izin hakları ile birleştirilecek.

DOĞUM İZNİ

Mevcut yasada 40 gün önce 40 gün sonra olan doğum izni, yeni yasa ile birlikte hamile kamu görevlilerine doğumdan önce 6 hafta, doğumdan sonra 10 hafta olmak üzere toplam 16 hafta tam ödenekli hamilelik ve doğum izni olarak düzenleniyor.

Mevcut yasada yılda 42 gün olan hastalık izni yeni yasa ile şu şekilde oluyor:

Kamu görevlisinin 6 aylık sürede en çok iki kez altı iş gününe kadar tam maaşla kısa süreli hastalık izni kullanabilecek.

6 aylık süre içerisinde 6 iş günü üzerinde getirilen kısa süreli raporlarda; kamu görevlilerine raporda belirtilen süre için yarı maaşları ödenecektir.

Böylelikle 6 günden fazla hasta olan kamu görevlisinin maaşından kesinti yapılacak.

KAMUYA YABANCI ÜLKE VATANDAŞI ALINABİLECEK

Yeni yasada 'Özel Nitelikli Sözleşmeli Personel' adı altında yeni istihdam olanağı yaratılıyor. Özel nitelikli sözleşmeli personel için KKTC yurttaşı olma koşulu aranmıyor. İşsizliğin üst seviyelerde olduğu ülkemizde vatandaş olmayanların da kamu görevine atanmaları birçok olumsuz sonuç doğuracak."

KTAMS Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın'ın açıklamasına göre, yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'na ulaşmak isteyen vatandaşlar gerek sendikadan gerekse www.ktams.com adresinden yasaya ulaşabilecek.

 
20 Haziran 2011 Pazartesi 19:01
Okunma: 1221
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu