Ana Sayfa » Kıbrıs » Küçük;"herşey insanımız devletimiz geleceğimiz içindir"

Küçük;"herşey insanımız devletimiz geleceğimiz içindir"

Küçük "misyonumuz kıbrıs türk halkının egemen, özgür, refah ve güven içinde yaşamasıdır"

 
 
Küçük;
"HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM ETMEZ...HERŞEY İNSANIMIZ, GELECEĞİMİZ, DEVLETİMİZ İÇİNDİR" .

"SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ... ALDIĞIMIZ CİDDİ TEDBİRLERLE EKONOMİ TEDAVİ SÜRECİNE GİRDİ"

"KKTC'Yİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK YEMİNİMDİR"

"EN ÖNEMLİ PROJEMİZ ERCAN DEVLET HAVALİMANI'NIN YAP- İŞLET- DEVRET MODELİ İLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ"

Lefkoşa, 8 Haziran 11 (T.A.K.) Başbakan İrsen Küçük, UBP hükümetinin misyonunun Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde egemen, özgür, refah ve güven içinde yaşaması olduğunu belirterek, "Bunun için Devletimizin varlığı esastır. Bunun için istikrar şarttır. Sürekli gelişme esastır. Hesap verebilir olmak vazgeçilemez şiarımızdır" dedi.

Bireyi ön planda tutan, çağdaş değerlerle donanmış, demokratik hakların en ileri seviyeye ulaştığı, örgütlü toplum yapısı ve Anavatan Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Birliği içinde yer alma vizyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Küçük, birlik-beraberlik içinde sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkından güç alarak yoluna devam edeceklerini söyledi.

Küçük, "Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez...Herşey insanımız, geleceğimiz, devletimiz içindir" dedi.

Başbakan Küçük, UBP Hükümeti'nin bir yıllık icraatlarını değerlendirmek üzere Lefkoşa Merit Otel'de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yurt dışında temaslar yapan Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel dışında tüm bakanlar hazır bulundu.

"UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Başbakan Küçük, konuşmasında, hükümetin uyum içinde çalıştığını ve zor görevler üstlenen arkadaşlarının bunu başarabilecek birikime ve çalışma şevkine sahip olduğunu söyledi.

Küçük "Hükümetimiz halkın beklentilerini yerine getirmek için verdiği sözleri süreyi kararlılıkla, azimle, doğruları yaparak sürdürecektir... Bu küçücük adamızda fırtınalar hiç eksik olmadı bu zorlukları hep birlikte aşmak zorundayız. En büyük şansımız devletimizdir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Hep yanımızda hissettiğimiz anavatan Türkiyemizdir. Çalışacak ve çok çalışacak ve zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. "Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil, o güce karşı koydukları için uçarlar" değerli kardeşlerim" dedi.

Küçük, şöyle devam etti:

"Bunca yıllık siyasi kariyerimin, miras olarak şerefle taşıdığım Küçük soyadımın ve halen üstlendiğim Başbakanlık görevimin, bir tek vatandaşımın bile sıkıntıya düşmesine, üzülmesine izin vermeyeceğimi herkes çok iyi bilmektedir.

Halkımızın bir kısmının temsilcisi olan siyasi parti sendika ve sivil toplum örgütleri başkan veya yöneticileri ile sürekli çatışma boyutunda karşı karşıya gelmek beni mutlu etmemektedir. Onları seviyorum, sayıyorum. Ama devletimi, halkımı  çok ama, çok daha fazla seviyorum.

Yarınlarımıza hizmetlerimizi çok daha fazla önemsiyorum. Başkalarını mutlu etme, günü kurtarma halkımıza da şirin görünme adına yapılması gerekenleri göz ardı etmemekte kararlıyım. Bugün beni alkışlarla, güzel sözlerle mutlu etmeleri yerine, halkımıza yarınlarımıza devletimize hizmette kararlılığıma tenkit ve öfkelerini tercih ederim.

Tedbirsiziliğin yapay mutluluğunu, kaçınılmaz tedbirlerin geçici rahatsızlığına tercih etmeyeniniz var mı? Geleceğini tehlikeye atacak bizden sonraki nesillerin borç batağına sürüklenmesine göz yumacak olanınız var mı? Varsa söyleyin.

Beni insafsızca suçlayanlara cevabımdır:

Ben doğru yolda arkadaşlarımla kararlılıkla yürümeye, anavatan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle en iyi ilişkiler içinde, el ele, gönül gönüle KKTC'ni çok daha ileriye taşımaya yeminliyim. Ben hesabımı sadece ve sadece İrsen Küçük olarak Tanrı'ma, UBP Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük olarak da sandıkta halkıma veririm. Bu da böyle biline!"

"SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ.. EKONOMİ TEDAVİ SÜRECİNE GİRDİ"

Başbakan İrsen Küçük, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntı ve dünyada baş gösteren ekonomik krizden çıkışın, istikrarlı hükümet ve istikrarlı ekonomik kalkınma ile mümkün olabileceğine işaret ederek, uyguladıkları ekonomik program ile ekonomide istikrarlı kalkınmayı sağlayacaklarını söyledi.

Küçük, "Biz başkalarına benzemeyiz. Bizim kitabımızda yılmak, sorunlardan korkmak, sorumluluktan kaçmak yoktur.Doğru olanı gördüğü halde yapmamak, cesaretsizliktir. Biz sorunların üzerine cesaretle, kararlılıkla yürüyeceğiz. Ya başaracağız, ya başaracağız" dedi.

Başbakan Küçük, UBP hükümeti olarak ülkenin sorunlarını çok iyi bildiklerini belirterek, bu sorunları çözmenin bir süreç ve sabır işi olduğunu söyledi.

Alınan ekonomik tedbirlerin "var olan ekonomik sıkıntıların aşılması", "Sürdürülebilir bir bütçe yaratılması" ve "İstikrarlı sürdürülebilir büyümenin yeniden sağlanması" gibi üç evresi bulunduğunu kaydeden Küçük, şimdiye kadar "Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı" doğrultusunda aldıkları ciddi tedbirlerle ekonominin tedavi sürecine girdiğini kaydetti.

Küçük, gerek 2010 bütçesinde, gerekse de 2011 yılının ilk çeyreğindeki ithalat ve ihracat miktarlarındaki olumlu gelişmeler gördüklerine işaret ederek, hükümetimizin kararlı ve istikrarlı uygulamaları sonucunda, 2011 yılının 2010 yılından daha iyi olacağını  söyledi.

Alınan kararlarla ülkenin mali dengelerinin sağlandığına kaydeden Küçük, "Mali dengelerin sağlanması, ülkenin yatırım yapmak, iş yapmak ve yaşamak için daha güvenli hale gelmesi demektir. Halkımızın en küçük bir kuşku duymaksızın huzur ve güven içinde ülkesinin geleceğine hizmette devamı en büyük dileğimdir" dedi.

"EKONOMİK GELİŞME DAHA DA HIZLANACAK"

Başbakan İrsen Küçük, 2011 yılında devam eden projelere ek olarak, hayata geçirmeyi planladıkları 175 milyon TL`lik yatırım ve reel sektöre sağlayacakları 100 milyon TL`lik destekle ekonomik gelişmenin daha da hızlanacağını söyledi.

Küçük, şöyle devam etti:

"Her alanda, her konuda çok önemli; ülkemiz için reform, değişim ve atılım sayılabilecek çabalar içinde bulunuyoruz. Unutulmamalıdır ki ekonomik kalkınma olumlu beklentilerle gerçekleşir. Ülkeyi yangın yeri gibi göstermek ve insanlarımızın beklentilerini olumsuza çevirmek, ülkemize ve kendimize vereceğimiz en büyük zarardır. Bu tür çabalardan belki kısa vadeli, küçük, siyasi ve benzeri çıkarlar sağlanabilir. Ancak büyük resimde kesinlikle kaybeden hepimiz oluruz. Bu nedenle böylesi köklü restorasyonlarda tüm kesimler olarak temel ülke birliğini sağlamak zorundayız"

"HÜKÜMET, BİR REFORM HÜKÜMETİDİR"

Başbakan İrsen Küçük, hükümetin bir reform hükümeti olduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'nin ülkedeki yasal ve idari yapılarda köklü bir modernizasyona gidilmesi için Avrupa Birliği kriterleri temel alınarak bir dizi yasa hazırlanması için etkin çaba sarf ettiğini söyledi.

Küçük, sigortacılık sektörünün daha güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlayacak AB'ye uyumlu Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın yürürlüğe girdiğini kaydeden Küçük, Elektronik Haberleşme Yasası'nın da Meclis'te halihazırda görüşüldüğünü belirtti.

Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

"Kamu ihale sürecinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda modernizasyonunu hedefleyen Merkezi İhale Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, hayvanlardan ve hayvansal maddelerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edebilmeyi hedefleyen Hayvan Sağlığı Yasası, Hayvanların barınması, taşınması, kesilmesi veya itlaf edilmesi süreçlerinde AB standartlarında muameleye tabi olmalarını amaçlayan Hayvan Refahı Yasası ve çevrenin alt sektörlerine dair tüm standart, limit değer ve prosedürlerle ilgili hususları içeren AB mevzuatına uyumlu bir çerçeve yasa niteliğindeki Çevre Yasası da 1. AB Uyum Paketi adı altında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve Cumhuriyet Meclisine sevk edilmiştir"

"ÜÇLÜ KARARNAME ATAMALARININ KAPSAMI DARALTILACAK"

Başbakan İrsen Küçük, kamuda verimliliği artırmayı amaçlayan ve AB uyum çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte olan Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Kamu Görevlileri Yasası'nın ilgili paydaşlarla ele alındıktan sonra, Meclis'e sevk edileceğini kaydeden Küçük, "Üçlü kararname atamalarının kapsamı daraltılacak, kamu yönetiminde siyasetin etkinliğinin azaltılması ve büyük ölçüde müşavir sorununa çözüm olması amaçlanmıştır. Ayrıca yeni getirilecek sınav sistemi ile de kamu görevine atanma ile terfilerde liyakatın güçlendirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

Küçük, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve yönetim sistemini tekrar tasarlamak amacıyla başlatılan "Devlette Kurumsal ve Fonksiyonel Gözden Geçirme Projesi" çerçevesinde hazırlanacak rapor ışığında tüm devlet yapısının gözden geçireceğini belirtti.

Meclis bünyesinde bir AB Uyum ve Kamu Yönetimi Reformu Özel Komitesi oluşturulduğunu kaydeden Küçük, önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilecek 2. AB Uyum Paketi dahilindeki yasaları da ele alacağını söyledi.

Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

"Devletimizin Tarım ve Kırsal Kalkınma, Bankacılık, İhale, Ulaşım gibi birçok sektöründe yasal ve idari yapılarımızda köklü değişikliklere gidiyoruz. Ayrıca 20 adet yeni yasanın da yıl sonuna kadar tamamlanarak Meclis'e gönderilmesini hedefliyoruz"

"ALT YAPI YATIRIMLARI HIZLA İLERLİYOR"

Başbakan İrsen Küçük, yasal ve idari uyum çalışmaları destekleyici nitelikteki bazı alt yapı yatırımlarının da AB'nin desteği ve hükümeti gösterdiği etkin işbirliği sayesinde hızla ilerlediğini söyledi.

Su ve atık su alanındaki çalışmalar kapsamında, belli başlı kentlerde asbestli su borularının değişimi ve kanalizasyon inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Küçük, "Bu bağlamda, Lefkoşa'da 80 km,  Gönyeli'de 72 km, Girne'de 34 km, Lefke'de 4 km, Güzelyurt'ta 106 km ve Gazimağusa'da 45 km'lik asbestli su borularının değişimi tamamlanmıştır. Ayrıca Güzelyurt ve Gazimağusa'da kanalizasyon şebekeleri oluşturulmuştur" dedi.

Küçük, Dikmen Çöplüğü'nün rehabilite edilip yeşil alan olarak halkın hizmetine sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dikmen çöplüğünün sorun olmaktan çıktığına işaret eden Küçük, AB standartlarında ve çevreye zarar vermeyen Güngör Düzenli Çöp Depolama tesisinin de inşasına başlandığını belirtti.

Başbakan İrsen Küçük, yapılan çalışmalarla E-Devlet web portal'ı aktif hale getirilerek uygulama için testlere başlandığını, kamu posta (mail) servisleri için yeni sunucular kurulduğunu ve hizmet verilmeye başlandığını söyledi. E-devletin yaygınlaşması için başta Lefkoşa olmak üzere tüm ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının istifade edeceği fiber optik alt yapı çalışmaları başlatıldığını kaydeden Küçük, Sağlık Bakanlığı'nın otomasyon projesinin yüzde 90 oranda tamamlandığını belirtti. Küçük, "KKTC vatandaşları Temmuz ayı içerisinde kullanıma açılacak yeni bir portal sayesinde kendi şahsına ait bilgileri anında görebilme olanağına sahip olacaktır" dedi.

BRTK

Başbakan Küçük, BRTK televizyonlarının yeniden konumlandırıldığını ve Ekim ayından itibaren Bayrak Haber ile Bayrak Aile kanallarının uydu, karasal ve karasal sayısal olarak yayın yapar duruma getirildiğini söyledi.

20 Temmuz'dan itibaren Bayrak Radyo Haber kanalının açılacağını kaydeden Küçük, "Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun çağın gelişmelerine uygun bir şekilde yapılandırılması, idari yapının yeniden düzenlenmesi uzun yıllardır kadrosuz olarak çalışan personelin kadrolanması için başlatılan yasa çalışmalarında ise son gözden geçirmeler yapılmaktadır" dedi. Küçük, Karasal-Sayısal televizyon yayınlarının birinci paketinden sonra, 20 Temmuz 2011' de ikinci paketin yayına konulacağını kaydetti.

"VAKIFLAR İDARESİ, 2010'UBÜTÇE FAZLASIYLA TAMAMLADI"

Başbakan Küçük, kooperatiflerin mali yapılarını güçlü bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak ve meydana gelebilecek suistimallerle yolsuzlukları önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Vakıflar İdaresi'nin, alınan önlemlerle 2010 yılını 2.5 milyon TL bütçe fazlasıyla tamamlandığını kaydeden Küçük, Vakıflar İdaresi'nin sağlamış olduğu gelir fazlasını yatırıma dönüştürmek amacıyla Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bir  alış-veriş merkezi yapımına başlandığını belirtti.

Küçük, "Saray Hotel, özel bir şirkete, yapılan  ihale sonucu, kiralanmıştır. Otelin önümüzdeki günlerde turizmin hizmetine sunulması  öngörülmektedir. Sultan Mahmut Kütüphanesi yapılan çalışmalar neticesinde araştırmacıların hizmetine açılmıştır" dedi.

Başbakan İrsen Küçük, YAGA'nın bir yıllık dönem içerisinde toplam 52 adet potansiyel yerli ve yabancı yatırımcıyla görüşmelerde bulunduğunu ve yatırım ortamı konusunda danışmanlık hizmeti sunduğunu söyledi.

BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU

Başbakan Küçük, Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun yaptığı denetimler neticesinde raporlar hazırladığını kaydetti.

Küçük, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ihale yoluyla alımı yapılan Factor 8 ve D-Gam isimli ilaçlar hakkındaki Denetim Raporu, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Kiralanan Ece Un Fabrikası'nda Bulunan 600 Ton Seferi Buğday Stokunun Sirkat Edilmesi Hakkındaki Denetim Raporu, 132 KV Geçitkale-Meriç-Lefkoşa Enerji Nakil Hattı ve Geçitkale Havalimanı'nın Kapatılması Hakkındaki Denetim Raporu, Devlete ait taşınmaz malların yasal dayanağı olmadan ve Anayasa'nın 159. Maddesine aykırı olarak 9.4.2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satılmasına ilişkin Denetim Raporu, Tahsisten ve/veya topraklandırmadan hak sahibi olmamasına rağmen, hak sahibi olarak gösterilmek suretiyle, Karaman ve Edremit'de bulunan taşınmaz mallar için evrakta tahrifat yaparak taşınmaz mal alma imkanı sağlanması ile ilgili Denetim Raporu, KKTC adına kayıtlı rezerv kaynakların 2007 yılında, 41/77 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasında yer alan hükümlere aykırı olarak bir şahıs adına tapu kaydı yapılması ile ilgili denetim raporunun gerekli soruşturma için Başsavcılığa sevk edildiğini söyledi.

TEFTİŞ İNCELEME KURULU

Küçük, Başbakanlık Denetleme Kurulu'nunı yanısıra Maliye Bakanlığı Teftiş ve İnceleme Kurulu'nun da çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Küçük, "Başbakan olarak bu konudaki tüm teftiş, inceleme ve soruşturmaların en kısa sürede ama en sağlıklı şekilde tamamlanması konusunda gerekli direktifleri vermiş bulunuyorum" dedi.

Başbakanlık'ta oluşturulan "Poliste İşkence İddialarını Araştırma Komitesi"nin çalışmalarına başladığını kaydeden Küçük, komitenin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak  Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmayla çalışmalarını birleştirerek Başsavcılıkca tesbit edilecek bulgular ışığında, gerekli hukuki soruşturmanın takibini yapacağını söyledi.

"AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU FİNANSMANI"

Başbakan İrsen Küçük, kamunun etkinliğini ve özel sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla verginin tabana yayılması ve vergi kaçaklarının önlenmesi için  etkin bir yapı oluşturulmaya çalıştıklarını belirtti.

Amaçlarının sürdürülebilir kamu finansmanı dengesine kavuşmak olduğunu söyleyen Küçük, alınan tedbirlerle bütçe açıklarının azaldığını kaydetti.

Küçük, "2003-2009 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 15 büyüyen bütçedeki giderler geçen yıl içerisinde 610 kişi emekli olmasına ve bunlara 100 milyon TL civarında emeklilik ikramiyesi ödenmesine rağmen artmamıştır. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki, daha önceki yıllarda emeklilere ödenen ikramiye yıllık olarak ortalama 30-35 milyon TL civarında idi.

2009 yılında 1.6 milyar TL  civarında olan yerel gelirlerimiz ise 2010 yılında alınan tedbirlerle 1.8 milyar TL civarında gerçekleşmiştir" dedi.

Merkez Bankası'nın teknik katkılarıyla iç borçlanmaya gidilmesini hedeflediklerini kaydeden Küçük, böylelikle iç borç faiz ödemeleri yüklerinin hafifleyeceğini, bunun ise finans piyasasına olumlu olarak yansıyacağını söyledi.

"KOBİ'LERE KREDİ DESTEĞİ"

Başbakan İrsen Küçük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma-Özel Sektör Stratejisi 2011-2015" çerçevesinde, reel sektörün iyileştirilmesine yönelik potansiyel arz eden sektörlerin, liberalize edilerek önünün açılmasını ve kamu kaynaklarıyla da desteklenerek rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

KOBİ'lerin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik Ağustos 2010 yılında Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı KOBİGEM (Küçük Orta Boy işletmeleri Geliştirme Merkezi) oluşturulduğunu kaydeden Küçük, bu çerçevede reel sektöre yalnızca 2010 yılında toplam 514 KOBİ'ye yaklaşık 18,3 milyon TL'lik faiz destekli kredi kullandırıldığını söyledi.

Küçük, ayrıca, Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan ve 28 Haziran 2010'da başlatılan "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı" projesi kapsamında çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Yatırım Danışma Konseyi'nın  ilk toplantısını 5 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirdiğini ve TC-KKTC Tecrübe Paylaşım Programının 1. bileşeni olan Kapasite ve Farkındalık Oluşturulması semineri yapıldığını kaydeden Küçük, Rekabet Kurulu'nun da 8 Aralık 2010 tarihinde oluşturulduğunu ve çalışmalarına başladığını söyledi.

"İTHALAT VE İHRACAT ARTTI"

Başbakan İrsen Küçük, ithalatın 2009 yılına göre 2010 yılında yaklaşık yüzde 15, ihracatın ise yaklaşık yüzde 33 artış gösterdiğini belirtti.

Küçük, AB Uzmanları ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda Şirket kuruluş süreçlerini geciktiren uygulamalardan biri olan "iyi hal belgesi" aranması koşulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 15 Mart 2011 tarihli genelgesi ile Avrupa Birliği üye ülkeleri, BM 5 daimi üye ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kaldırıldığını söyledi.

Tüketicileri Koruma Değişiklik Yasası'nın Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet Meclisi'nden  geçip yasallaştığını kaydeden Küçük, KKTC'de üretilen ve AB mevzuatına göre birtakım standartlara tabi olan ürünlerle ilgili  uyum belgelerinin alınabilmesi için hazırlanan Metroloji Yasa Tasarısı'nın Meclis'e sevk edildiğini belirtti.

Küçük, Enerji Strateji Belgesi ile "Yenilenebilir Enerji Yasa Tasarısı"nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildiğini söyledi.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ TÜM ENERJİYİ KARŞILAYACAK KAPASİTEYE ULAŞTIK"

Başbakan İrsen Küçük, alınan önlemlerle 2011 yılında KKTC'nin ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi karşılayacak üretim kapasitesine  ulaşıldığını kaydetti.

Küçük, "Kalecik'te 17,5 MW'lık dizel santral tamamlanmış ve devreye alınmak üzeredir.Kalecik'te buna ek olarak 13 MW'lık ek kapasite de birkaç ay içerisinde devreye alınacaktır. Teknecik'te iki tane 60 MW'lık termik ünitenin yanı sıra 6 tane de 17 buçuk MG'lık yani toplamda 102 MW dizel üretim kapasitesi vardır. Trafolarımızda yapılan geliştirme ile bu yıl geçen yıl kullanılamayan 30 MW'lık güçlük üretim kapasitesi de sistemimize dahil edilmiş olacaktır" dedi.

Orta ve uzun dönemde Türkiye ile Deniz Altı Kablo kurulması ile enerji alışverişi veya daha büyük santral yatırımları yapılmasının planlandığını kaydeden Küçük, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının devreye sokulması zamanının geldiğini söyledi.

Küçük, Avrupa Birliği desteği ile yapılmakta olan 1,25 MW'lık fotovoltaik güneş santralı tamamlandığını belirtti. Küçük, "Ancak asıl hedefimiz, güneş enerjisini son kullanıcıların üretmesini sağlamaktır. Bu amaçla yasa çalışması devam etmekte olup en yakın zamanda sonuçlandırılacaktır. Güneş yanında rüzgar santralı yatırımları da devreye sokulabilmesi için ihaleye çıkılması amacıyla doküman hazırlama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

KIB-TEK'in topluma daha yararlı bir noktaya gelmesi için çeşitli proje ve planlar üzerinde çalışmalarını kaydeden Küçük, "Ancak şunu vurgulamakta fayda var ki, KIBTEK çalışanları hangi karar alınırsa alınsın mağdur duruma düşürülmeyecektir" şeklinde konuştu.

"ENYÜKSEK TURİZM DEĞERLERİNE ULAŞILDI"

Başbakan Küçük, Türkiye'de 2011 Yılı Kuzey Kıbrıs Yılı olarak ilan edildiğini ve turizm açısından bu yıl pek çok ilke imza atıldığını söyledi. Ülke tarihinde en yüksek turizm değerlerine bu yıl ulaşıldığını kaydeden Küçük, ülkeye daha fazla turist getirmek amacıyla "Yeni Teşviklendirme Esasları" hazırladıklarını belirtti.

Küçük, "Ülkemize dönük  600 civarında charter uçuşu yapılması  hedeflenmektedir. Yatak kapasitemiz ise yeni bir turistik tesisin kısa zaman sonra  açılmasıyla birlikte 18 bine çıkacaktır" dedi.

Profesyonel şirketlerle reklam ve tanıtım çalışmaları sürdürüldüğünü kaydeden Küçük, Azerbaycan, İtalya, İngiltere, Hollanda, İspanya, Almanya, Dubai, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen fuarlarda yer alınarak tanıtım faaliyetleri yapıldığını söyledi.

"EN ÖNEMLİ PROJE, ERCAN'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ"

Başbakan İrsen Küçük, en önemli projelerinin Ercan Devlet Havalimanı'nı yap- işlet- devret modeli ile özelleştirilmesi olduğunu söyledi.

Küçük, "Ercan Devlet Havalimanı projesi aynı zamanda bir prestij projesi olup, KKTC halkına dünya standartlarında bir havalimanına kavuşma imkanı sağlayacaktır. Ercan Devlet Havalimanı, 8 körük bulunan, uçakların körüklerle Havalanına bağlandığı ve yılda 5 milyon yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklüğe getirilecektir" dedi.

Başbakan Küçük, Telekomünikasyon Dairesi'ndeki mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını ve bu nedenle de mevcut kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunacağı bir yeniden yapılandırma çalışması başlattıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın mümkün olan en erken bir zamanda uçabilmesi için özel sektör ve THY ile temaslarının devam ettiğini kaydeden Küçük, Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu'nun kurulmasının şart olduğunu ve bu bağlamda Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısı'nın hazırlandığını söyledi.

Küçük, "Ercan Devlet Havalimanın'da görüş mesafesinin belli bir seviyenin altına düştüğü durumlarda uçakların sorunsuz bir şekilde iniş ve kalkışlarına imkan tanımak üzere  ILS   (Aletli İniş Sistemi) kurulması için açılan  ihale yanında ILS Alt Yapı İnşaatı  için de ihale açılmıştır" dedi.

Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

"2011 yılında Bakanlığımızın almış olduğu bir kararla ülkemize hizmet veren tarifeli havayollarımızın sayısını Onur Air ve Sky Air'i  da dahil ederek %66 arttırdık. Bu çerçevede havadaki rekabetin tüketiciler lehine gelişmesine imkan tanınırken, ülkeye sağlanan koltuk arzının  artması ile birlikte  fiyatlarda da bir stabilite gerçekleşmiş oldu. Tarifeli seferlere başlayan iki havayolu şirketimiz ile birlikte toplamda 5 yeni havayolu şirketimiz Ercan'a düzenli seferler uygulamaktadır.Tarifeli seferlerimizin yanında ise Ülke turizminin önünü açmak için üç havayolu şirketine de (Tailwind, Corendon, Borajet)  charter sefer izni vermiş bulunmaktayız"

"İKİNCİ FİBER OPTİK KABLO DÖŞENECEK"

Başbakan İrsen Küçük, Türk Telekom ile birlikte  Hatay - Samandağ ile İskele arasında  2'nci bir fiber optik kablo döşenmesini amaçlayan projenin kapsamında deniz altındaki kablo döşeme çalışmalarının tamamlandığını ve İskele-Girne güzergahındaki karadan yapılan çalışmaların da yüzde 70'inin bittiğini söyledi.

Küçük, "2'nci fiber obtik kablo çekimi  ile birlikte  Türkiye Cumhuriyeti  ile KKTC arasında iletişimde tam devre (ring) sistemi oluşturulurken ayni paralelde  KKTC'deki  4 büyük yerleşim merkezinin  iletişimini de  tam devre sistemine dönüştürmek amacı ile Gazimağusa - İskele arasında yapılan yeni bölünmüş  yol içerisinde kalan fiber optik altyapının aktarılması çalışmaları Telekomünikasyon Dairesi tarafından yürütülmekte olup projenin yüzde 45'lik kısmı tamamlanmıştır" dedi.

Yol standartlarının geliştirilmesi projesi kapsamında Lefkoşa- Girne ve Girne-Alsancak arasında aydınlatma çalışmaları yapıldığını kaydeden Küçük, "Tarım Master Planı" hazırlanması çerçevesinde önce "Tarım Çalıştayı", daha sonra da "Tarım Sayımı" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Küçük, doğrudan gelir desteği uygulamalarının ise sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyerek, kaliteyi ve verimliliği teşvik edecek bir yapıya bürünmesini ve firmalardan çok hane halkına yönelik desteklere geçilmesini temin amacıyla devam ettirildiğini belirtti.

T.C. Ziraat Bankası'nın anavatan Türkiye'de uygulanan yüzde 0 faizli kredi programının KKTC'de de başlatıldığını kaydeden Küçük, bu çerçevede 256 firma ve gerçek kişiye 22 Milyon TL civarında kredi kullandırıldığını söyledi.

Başbakan Küçük, 900 hektar alanda 1 milyonun üzerinde fidan dikildiğini ve hassas kamera sistemleriyle yangınların gözetlenmesi projesinin uygulamaya sokulduğunu belirtti.

Başbakan İrsen Küçük, Su İşleri Dairesi'nin çalışmaları neticesinde 32 köyün içme suyu şebeke ve isale hatlarının değiştirildiğini, 160 km üzerinde boru döşendiğini söyledi.

Küçük, "Türkiye'den KKTC'ye Borularla Su Taşınması Projesi" 'nin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmaların bu dönemde hız kazandığını ve Türkiye'de Alaköprü ilçesinde baraj temeli atıldığını belirtti.

"GCE'LER TÜRKİYEDEKİ ÜNİVERSİTELERDE KABUL EDİLECEK"

Başbakan İrsen Küçük, hükümetin, Atatürkcü düşünce sistemini benimsemiş, bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap verebilen, Kıbrıs Türk Halkı'nın değerlerinin yanı sıra  uluslararası alanda oluşan değerlere de sahip çıkabilen, akılcı, yaratıcı, eleştirici, katılımcı, yenilikçi, çağdaş nesiller yetiştirmek amacıyla eğitime büyük önem verdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen kaynakla İskele ve Güzelyurt bölgelerinde iki anaokulu inşaatına başlandığını kaydeden Küçük, ayrıca çeşitli okullarda 47 yeni derslik, Atatürk Meslek Lisesi matbaa atölyesi kurulması, atölye onarımları, 10 okulda geniş kapsamlı tamirat  ve 120 okula malzeme temini için  toplam  4 milyon TL harcandığını belirtti.

Küçük, Yüksek Öğrenim Yurt Tüzüğü,  Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü,  Öğretmen Kadrolarının Eğitim ve Öğretim Kurum ve Kuruluşlarına Dağılımı Tüzüğü, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü, Öğretmenler Sınav Tüzüğü yeniden düzenlendiğini söyledi.

Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nin açıldığını ve bu merkezde  122 çırak öğrencinin eğitim almaya başladığını kaydeden Küçük, 14 alan ve 61 meslekte "Meslek Standartları" oluşturulduğunu belirtti.

Küçük, Karpaz bölgesinde Turizm Meslek Edindirme Kursları düzenlendiğini ve bu kurslarda başarılı olan 25 KKTC vatandaşı bölgedeki oteller tarafından istihdam edildiğini söyledi.

İrsen Küçük, trafik eğitimine büyük önem veren hükümetin, yeni açılan Trafik Eğitim Parkında tüm ilkokul öğrencilerine uygulamalı eğitim vermeye başladığını ve bu kapsamda bugüne kadar toplam 6000 öğrenciye bire bir eğitim verildiğini belirtti.

Ülkedeki yüksek öğretime öğrenci akışını sağlamak üzere dışta girişimlerde bulunduklarını kaydeden Küçük, Ülkemizde yüksek öğrenim sektöründe kalite-güvence sistemi oluşturmak ve Bologna sürecine uyum çalışmalarını devam ettirmek için Yüksek Öğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) bünyesinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Küçük, uzun zamandır sürdürülen temaslar sonucunda, Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu YÖK'ün kararıyla, KKTC'de ortaeğitim kurumlarından mezun olup, GCE A'Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin Türkiye'nin bazı üniversitelerinde öğrenim görmesinin sağlandığını belirtti.

Spor Federasyonlarının faaliyetleri kapsamında Türkiye'deki müsabakalara toplam 607 sporcu, üçüncü ülkelere toplam 230 sporcunun katılarak KKTC'yi temsil ettiğini kaydeden Küçük, altı kulvarlı 25 metrelik Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun da halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Başbakan Küçük, Gençlik Dairesi koordinatörlüğünde Sosyal Sorunları İzleme, Mücadele ve Koordinasyon Merkezi Projesi adı altında çalışma başlatıldığını belirtti.

"SAĞLIĞIN DEVLET AYAĞI SÜREKLİ GELİŞİM KATETTİ"

Başbakan İrsen küçük, insan yaşamının temeli olan "Sağlık" ve "Sağlığın Sürekliliği" kavramının, hükümetimizin öncelikli konuları arasında yer aldığını söyledi.

Küçük, "Hükümetimizin bu hassasiyeti, insana ve insan sağlığına verilen değerin en bariz göstergesidir. Çok önemli bir coğrafyada bulunan Ülkemizde, sağlığın devlet ayağı asla ihmal edilemez. Bu konuda, göreve geldiğimiz günden itibaren, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde sağlığın devlet ayağı, sürekli gelişim kat etmektedir" dedi.

Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin kardoloji bölümünün geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz.Yeni bir Anjiyo Masası hastaneye kurulma aşamasındadır. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi, tamamıyla yenilenen çehresiyle, hızlı hizmet veren modern bir konuma  getirilmiştir. Gazimağusa yeni Devlet Hastanesi'nin yapımında baş gösteren tüm aksaklıklar giderilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında, ikinci basamak hekimliğe gidişi önlemek amacı ile 18 Sağlık Merkezine, önemli yatırımlar yapılmış olup, 112 Acil Servis için 8 Ambulans hizmete konulmuştur"

Özel sağlık kurumlarının desteklenmesini savunduklarını ve bu konuda teşvik edici bir rol üstlendiklerini kaydeden Küçük, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere, bir çok operasyonun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılıyor olmasının, yurtdışına giden hastaların akışında ciddi bir azalma sağladığını söyledi.

Başbakan Küçük, "Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası" üzerinde yoğun bir şekilde çalışıldığını ve verimli hizmet verilmesi amacıyla Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Temal Sağlık Hizmetleri Dairesi, Devlet Laboratuvarı Dairesi ile İlaç ve Eczacılık Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasaları üzerinde çalışma yapıldığını belirtti.

"YERLİ İSTİHDAMA TEŞVİK"

Başbakan İrsen Küçük, KKTC yurttaşlarının istihdamının teşvik edilmesini amaçlayan '' Yerli  İstihdamına Katkı  Primlerinin Değerlendirilmesi, Yönetim ve Kullanılması Tüzüğü'  ile oluşturulan Teşvik Prim Sistemi Fonu'nun ilk etapta KKTC Yurttaşı  üniversite ve yüksek okul mezunları, meslek lisesi mezunları ve yetkili birimler tarafından gerçekleştirilen meslek edindirme kurslarından mezun olanları istihdam eden işverenlere, bu kişilere ait Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının işveren katkılarının karşılanması şeklinde hayata geçirildiğini söyledi.

Küçük, "Uygulamanın başladığı tarihinden bugüne kadar 418 işyerine, yanlarında istihdam ettikleri tüzük kapsamında yaklaşık 1500 KKTC yurttaşı çalışan karşılığında sosyal güvenlik katkısı olarak toplam 2 milyon TL  ödeme yapılmıştır. Ülkemizin en önemli sorunlarında birisi olan işsizliğin önüne geçilmesi ve en aza indirilmesi hükümetimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Yerli istihdamının teşvik edilmesi ile ilgili başlatmış olduğumuz bu projenin işsizliğin azaltılması yönünde önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız" dedi.

Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

"VETLAM projesi kapsamında işgücü piyasasında iş arayanlarla işveren taleplerini etkin ve fonksiyonel olarak karşılamak amacıyla AB standartlarında bir İŞ BULMA Merkezi Lefkoşa'da faaliyete geçirilmiştir. Bu projenin de işsizlikle mücadelemizde önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Sosyal Sigortalar Dairesi'nin içinde bulunduğu yapısal sorunların çözümüne imkan yaratabilmek için halen uygulanmakta olan 16/76 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nda ve 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası'nda köklü değişikliklere gidilerek reform niteliğinde 30 maddelik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan Tasarı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunulacak ve Cumhuriyet Meclisi'nin gündemine getirilecektir"

YOL-TRAFİK-TAPU-KİRA

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığımızca yürütülen Trafik Sinyalizasyon Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi çerçevesinde Lefkoşa'da 8 adet önemli kavşak yeni sinyalizasyon sistemine kavuşturulduğunu kaydeden Küçük, özellikle Lefkoşa'da ciddi trafik ve yapılaşma sorunları yaratan servis yolları projesinin tamamlandığını söyledi.

Küçük, ihalesi yapılmış toplam 12 kilometre otokorkuluk döşenerek yollarımızın daha güvenli hale getirilmesi çerçevesindeki işlerin devam ettiğini belirtti.

Kimlik Kartlarında hologramlı, amblemli, alt fonlu ve akıllı çipli kart sistemine geçilmesi çalışmalarının tamamlanmış olup, ihale aşamasına geldiğini kaydeden Küçük, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Yasası Tüzükleri Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından tamamlandığını söyledi.

Başbakan Küçük, Türkiye Yardım Heyeti ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla Lefkoşa ve Güzelyurt Kaza Tapu Amirlikleri'nde tapu kayıtları bilgisayara aktarıldığını belirtti.

Kira Denetim Yasası yürürlüğe konduğunu kaydeden Küçük, Şehir Planlama Dairesi'nin ülkesel fiziki plan çalışmalarının Avrupa Birliği uzman desteğiyle yapıldığını söyledi.

"YENİ NÜFUS SAYIMI GEREĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Küçük, oluşan şartlardan dolayı yeni bir nüfus sayımı gereğinin ortaya çıktığını kaydetti. Küçük, "Yapılması planlanan nüfus sayımının adres çerçevesini mümkün olan en kısa zamanda oluşturmak için tüm belediyelerimizin mevcut durumunu değerlendirmek ve işbirliği içinde varsa eksikliklerimizi tamamlamak düşüncesi ile bir toplantı da gerçekleştirilmiştir" dedi.

KIBRIS SORUNU VE DIŞ POLİTİKA

Başbakan İrsen Küçük, hükümetin belirlediği dış politikanın 2 ayrı eksende yürütüldüğünü söyledi.

Küçük, "Çalışmalarımızın ilk eksenini KKTC'nin dış ilişkilerinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda temsil edilmesi, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerimizin üçüncü taraflara anlatılarak hak ve çıkarlarımızın savunulması ve ülkemiz üzerindeki izolasyonun kaldırılmasının sağlanması oluşturmaktadır" dedi.

Başbakan Küçük, çalışmalarının ikinci eksenini ise Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmak amacıyla BM gözetiminde devam eden müzakere sürecinde bilfiil yer almak ve Cumhurbaşkanlığıyla istişare içinde Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerdeki pozisyonunun ve yapmış olduğu açılımların uluslararası kamuoyuna aktarmak olduğunu söyledi.

Küçük, "Çalışmalarımızın hedefi halkımız ve devletimizin güven, huzur ve refah ortamında uluslararası toplumda hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarımız Anavatan Türkiye ile yakın işbirliği ve istişare içerisinde yürütülmektedir" dedi.

Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, Avrupa Birliği ve üye ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve AB kurumları nezdinde haklı davamızın anlaşılarak destek görmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşarak devam etmektedir.

Hükümetimiz, Birleşmiş Milletlerden sonra 57 üyesiyle 2. büyük uluslararası teşkilat olan İslam Konferansı Örgütü  ve bağlı kurumlarıyla ilişkilere büyük önem vermektedir. İKÖ ile ilişkilerde özellikle son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde Dışişleri Bakanlığımızın girişimleriyle ülkemizde "Akdeniz'de İslam Medeniyeti" konulu forum  düzenlenmiştir. Bunun yanında, bir çok kurumumuz İKÖ'nün üye ülkelerde düzenlediği uluslararası etkinliklere katılma olanağı bulmuştur. Kalkınma Bankamızın üyesi bulunduğu AFİAP (Asya Pasifik Finans Kuruluşları Birliği)nin 34. Genel Kurulu ülkemizde gerçekleştirilmiş ve bu amaçla  23 ülkeden üst düzey finans yöneticileri ülkemize gelmiştir"

"İZOLASYONLARIN KALKMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Başbakan İrsen Küçük, KKTC halkı için çok önemli bir konu olan izolasyonun kalkmasına ilişkin girişimlerinin ve lobi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Küçük, "Kıbrıs meselesi ulusal davamızdır. Kıbrıs konusundaki politikamız yerleşik BM parametrelerini olan siyasi eşitlik ve iki kesimlilik temelinde, iki kurucu devletin eşit statüsüne dayanan yeni bir ortaklık kurulması ve bunu müteakip Kıbrıs Adası'nın bir bütün olarak AB içinde yer almasıdır.  Kurulacak yeni Ortaklığın, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini içeren Garanti ve İttifak Antlaşmalarının teminatı altında kalmaya devam etmesi ve AB içinde birincil hukuk kaynağına dönüştürülerek hukuki açıdan teminat altına alınması esastır" dedi.

Başbakan Küçük, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sürdürmekte olduğu müzakerelere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve Dışişleri Bakanlığı'nın gerek kurumsal gerekse fiziki altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'yla her zaman olduğu gibi yakın işbirliği ve koordinasyonun devam edeceğini belirtti.

"SİYASET, HİZMET MERKEZLİ KONUMA OTURTULMALI"

Başbakan İrsen Küçük, konuşmasında, CTP Genel Başkanlığı'na seçilen Özkan Yorgancıoğlu'nu da kutlayıp, başarı dileğinde bulundu.

Küçük, "İnanıyorum ki, ülkemizde siyaset umutsuzluk, güvensizilik olmaktan çıkarılmalı, küfür, fitne-fesat merkezli değil, hizmet merkezli konuma oturtulmalıdır. Ben bu anlayışın yaşam bulması için elimden gelen hertürlü gayret ve fedakarlığı yapacağımın sözünü veriyorum. Hangi alanda olursak olalım, hayat merdivenlerini çıkarken karşılaştığımız insanlara, merdivenleri inerken de rastlayacağız. Davranışlarımıza ona göre dikkat etmeli ve şunu unutmamalıyız. 'Ne söyleyeyim' diye baştan düşünmek, 'niçin söyledim' diye sonunda pişman olmaktan çok daha iyidir" dedi.

 
8 Haziran 2011 Çarşamba 18:00
Okunma: 658
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu