Ana Sayfa » Kıbrıs » Maliye Bakanlığı İle Merkez Bankası Arasında İç Borçlanma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Reform Nitelikli Protokol İmzalandı -2-

Maliye Bakanlığı İle Merkez Bankası Arasında İç Borçlanma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Reform Nitelikli Protokol İmzalandı -2-

Tatar: "kamu Finansmanı Borç Yönetimi Yasası Çerçevesinde İmzaladığımız Protokol İç Borçlanmada Reform Niteliği Taşımaktadır".

 
 
Maliye Bakanlığı İle Merkez Bankası Arasında İç Borçlanma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik  Reform Nitelikli Protokol İmzalandı -2-

BİLAL SAN: "KAMU BORÇLANMASININ DİSİPLİN ALTINA ALINMASI SAĞLANACAK, KAMUNUN GELİŞİ GÜZEL VE YÜKSEK MALİYETLİ BORÇLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR"

Lefkoşa 19 Temmuz 12 (T.A.K.): Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında, kamu borçlarının  daha sürdürülebilir hale  gelmesi ve iç borçlanma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Merkez  Bankası Toplantı Salonu'nda bugün saat 09.45'te imzalanan protokole, Maliye Bakanı Ersin Tatar ile Merkez Bankası Başkanı  Bilal San imza koydu. Törende, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

ERSİN TARAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar protokol töreninde yaptığı konuşmada, Merkez Bankası ile çok önemli bir protokole imza attıklarını söyledi.

Tatar, bir ülkenin yönetiminde ekonomi ve maliye politikalarında, kamu finansmanı dengelerinin sağlıklı bir şekilde kurulması, kamu borç durumunun iyi şekilde yönetilmesi ve makro ekonomik dengelerin oturtulmasında ve sürdürülmesinde borç yönetiminin fevkalade önemli olduğunu belirtti.

"Ulusal Birlik Partisi olarak uzun zamandan beri yaptığımız çalışma ve geçen yıl geçirdiğimiz Kamu Finansmanı Borç Yönetimi Yasası çerçevesinde Merkez Bankası ile şu anda iç borçlanmada reform niteliği taşıyan bir protokol imzalayacağız" diyen Maliye Bakanı Tatar, bu önemli çalışmaya katkılarından dolayı Merkez Bankası Başkanı  Bilal San ve ekibine teşekkür etti.

Kamu Finansmanı Borç Yönetimi Yasası'nın, uzun zamandan beri üzerinde çalıştıkları ve KKTC'nin iç borç yönetiminde, yani kamu finansman dengelerinin kurulmasında, kamu borç durumunun daha iyi yönetilmesinde, haliyle koşulların iyileştirilip orta ve uzun vadede faizlerin düşürülmesi için çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Bakan Tatar, imzalanan protokolün Merkez Bankası tarafından çok iyi yönetilip yürütülmesinin kendileri açısından da fevkalade önemli olduğuna işaret etti.

Protokolün başarı ile sürdürülmesi halinde hem kamunun borçlarının daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, hem de borçlanma koşullarının iyileşmesiyle  ülkedeki makro ekonomik dengelerin daha sağlıklı şekilde kurulacağına işaret eden Maliye Bakanı Ersin Tatar, böylelikle borçlanma koşullarının iyileşeceğini, faiz  oranlarının düşeceğini,  bunun da ülke ekonomisine fevkalade  olumlu yansıyacağını vurguladı.

Bunları başarabilmek için güven ve istikrarın çok önemli olduğuna dikkati çeken Tatar şöyle konuştu:

"Ulusal Birlik Partisi Hükümeti'nin son üç yıldır olağanüstü tepkilere rağmen aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalar sonucu bütçedeki iyileşme çok önemlidir diye düşünüyoruz. Gelinen aşamada, hatta bir kaç sene içerisinde faiz dışı bütçe fazlası esasında bu çalışmanın alt yapısını oluşturmaktadır. Çünkü bir ülkede sürekli bütçe açıklarıyla devam ederseniz, o zaman sürdürülebilir iç borçlanma mümkün değildir. O bakımdan yaptığımız çalışmalar, aldığımız tedbirler ve yasal bir takım düzenlemelerle şu anda üzerinde çalıştığımız kamu finansman dengelerinin tekrar kurulması,  sürdürülebilir bir borç yapısı ve bunun koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, son 3 yıldır hükümetimizin uyguladığı ekonomik ve maliye politikalarıyla bağlantılıdır."

Bugün Merkez Bankası ile imzaladıkları protokolün, yapılan çalışmaların başarısı ve bu çalışmaların meyvesini vermeye başladığını göstermekte olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Tatar, "Buradan bütün finans sektörüne de seslenmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artık yeni bir vizyon, yeni bir anlayış ve haliyle başarılarla ülkenin önünü açma yolundayız. Buradan Anavatan Türkiye'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bütün bu başarılı çalışmalarının arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları ve desteği, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın desteği bulunmaktadır. Bu destek sistemimize olan güvenin göstergesidir" dedi.

"Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bütçe yönetimi, mali finansman dengeleri ve haliyle istikrar ve güven ortamında bu çalışmaların başarıyla yürütülmesi ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti finansal piyasalarının, bankacılık sektörünün çok daha iyi bir aşamaya gelmesi için çok önemli bir çalıma yapmış bulunmaktayız" diyen Maliye Bakanı Tatar, Merkez Bankası önderliğinde yapılan çalışmanın halka ve  ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

BİLAL SAN

Merkez Bankası Başkanı Bilal San da yaptığı konuşmada, protokolün hedefi ve kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası'nın, geçen yıl Temmuz ayında geçtiğini ancak henüz uygulamaya geçirilemediğini söyledi.

Yasanın kendilerine verdiği yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, başta Araştırma ve Fon Müdürlüğü ve diğer görevli personelle yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Bilal San, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kamunun bankacılık sektöründen yüksek oranda fon kullanmasının, özel sektörün ve vatandaşların finans sektörü piyasalarına ulaşımı ve erişimini zorlaştırdığını ve daha maliyetli olmasına neden olduğunu kaydeden Bilal San "Yakın zamanlara kadar yapılan kamu borçlanmalarında geri ödeme düşüncesi olmadığı için borç verenin hangi faizle verdiğine dahi bakılmaksızın borçlanılmıştır" dedi.

"Eski borçlanma mantığı maalesef günü kurtarma, geleceği düşünmeme üzerine kuruluydu. Yakın zamana kadar yapılan kamu borçlanmalarında geri ödeme düşüncesi olmadığı için borç verenin hangi faizler verdiğine dahi bakılmaksınız borçlanılmıştır. Geri ödemenin yapılmaması kamu borçlarının yüksek meblağlara, borçlanan kurumların kendi imkanlarıyla geri ödeyemeyecekleri tutarlara ulaşmasına neden olmuştur" diyen Merkez Bankası Başkanı Bilal San, "Eski tarz borçlanmalar kurumları mevcut işlerini yapamama, hatta batma noktasına getirmiştir. Bu borçlanmalar yapılırken borçlanmanın maliyeti, vadesi ve en önemlisi nasıl geri döneceğini önemsememiş, 'Nasıl olsa devlet batmaz' mantığıyla konuya yaklaşılmıştır" şeklinde konuştu.

YENİ BORÇLANMA MANTIĞI

Yeni borçlanma mantığına da değinen Bilal San, bu konuda şunları söyledi:

"Yeni uygulama borçlanmaya bazı kısıtlamalar getiriyor. Bunlardan en önemlisi alınacak borcun ne zaman, ne şekilde,  diğer bir değişle hangi vadede, hangi kaynaklar ile geri ödeneceğinin çalışması ve planlaması yapılarak borçlanılması istenilmektedir. Ne zaman, ne şekilde ödeneceği sorgulanmaya başlandığı için borçlanmanın maliyetine de dikkat etme gereği ortaya çıkmıştır.

Kamu borçlanmasının disiplin altına alınması, kamunun gelişi güzel ve yüksek maliyetli borçlanmasının önüne geçecek ve önce kamu borcunun artış hızını azaltacak, zaman içerisinde de kamu borcunun azaltılmasına çalışılacaktır."

TMSFİF'YE BORCU OLANLAR

Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (TMSFİF)  Yönetim Kurulu'nun, fon borçlularına yönelik olarak  Nisan ayında aldığı karara da işaret eden Merkez Bankası Başkanı Bilal San, söz konusu kararın ayrıntılarını şöyle açıkladı:

"Fona borcu olanların fon ile protokol imzalamasını ve borçlarını ödemesini teşvik eden, ödüllendiren, borcuna sahip çıkmayıp protokol imzalamayanlara yaptırımlar öngören uygulamalar, 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur. Borcunu ödemek isteyenlere bir fırsat ve kolaylık sağlayan söz konusu uygulamadan faydalanmanın son tarihi 31 Ağustos 2012'dir. Uygulamaya konulan yeni düzenleme ile borcunu  peşin ödeyip kapatmak isteyen borçlularımıza, Türk Lirası borçlarda yüzde 15, döviz borçlarında yüzde 7.5 teşvik indirimi uygulanacak ve ödeme kolaylığı sağlanacaktır."

Bilal San, borcuna sadık çıkmayanlara yönelik uygulama hakkında ise şu bilgileri aktardı:

"Borcuna sadık çıkmayıp Fon ile protokol imzalamayanlara, protokol imzalayanlara nispeten Türk parası hesaplarda 3 puan, yabancı para hesaplarında bir buçuk puan  fazla faiz uygulanmasına başlanacaktır.

Bu konuda söyleyebileceğim bir diğer husus ise 31 Ağustos 2012 tarihine kadar tanınan bu fırsatı da heba edip borcunu ödemeyen veya fon ile protokol imzalamayanlar hakkında yürürlükte olan müeyyidelere ilaveten, alacakların ivedilikle tahsili konusunda yasal işlemlerin de başlatılacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun Pazartesi günü  yaptığı toplantıda yasal karşılık oranlarına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldığını da açıklayan Bilal  San, "Bu tebliğde yapılan değişikliğin iki amacı vardır.  Bir tanesi Türk Lirası mevduatlarda, mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmektir. Bu amaçla şu ana kadar gerek Türk parası gerekse yabancı paralarda yüzde 8 olan yasal karşılık oranlarında ayrıştırmaya gidilmiş ve Türk parasın yükümlülüklerde 3 aya kadar vadeli mevduatlarda yüzde 8 aynen korunmuş, 3 aydan 6 aya kadar vadeli olanlarda yüzde 8'den 7'ye, 6 aydan 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 8'den 6'ya, 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise yüzde 8'den 5'e indirime gidilmiştir. Yabancı para yükümlülüklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

(KAR/ÖK) FOTOĞRAFLI

 
19 Temmuz 2012 Perşembe 13:21
Okunma: 567
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu