Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis Denetleme Göreviyle Toplandı

Meclis Denetleme Göreviyle Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetleme göreviyle toplandı. Toplantıda geçici komitelerin üye sayıları ve üyeleri belirlenirken, Cumhuriyet Meclisi'ni Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek milletvekilleri de onaylandı.

 
 
Meclis Denetleme Göreviyle Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetleme göreviyle toplandı. Toplantıda geçici komitelerin üye sayıları ve üyeleri belirlenirken, Cumhuriyet Meclisi'ni Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek milletvekilleri de onaylandı.

En yaşlı üye sıfatıyla DP/UG Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu başkanlığında saat 10.15'te başlayan toplantının gündeminde 8 gündem dışı konuşma isteği bulunuyor.


Toplantının sunuşlar bölümünde ilk olarak Meclis'in 14 Ekim Pazartesi arife günkü toplantısının ertelenmesine dair Danışma Kurulu kararı okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.


Kesin Hesap Yasa Tasarıları ile Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite'nin üye sayısı da milletvekillerinin onayına sunuldu. Buna göre, komitede 7 üye görev yapacak. Karar, oybirliğiyle onaylandı.


Meclis Danışma Kurulu'nun "2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfilerle İlgili Araştırma Komitesi"nin üye sayısının 7 olması da milletvekillerinin tümünün onayını aldı.


AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite'nin üye sayısının da 7 olması kabul edildi.


ÜYELER


Toplantıda daha sonra Meclis Başkanlık Divanı'nın bu komitelerin üyeleriyle ilgili kararları da oybirliğiyle onaylandı.


Buna göre, Kesin Hesap Yasa Tasarıları ile Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite'de CTP/BG'den Mehmet Çağlar, Birikim Özgür ve Abbas Sınay; UBP'den Faiz Sucuoğlu, Ali Pilli; DP/UG'den Hasan Taçoy ve Fikri Ataoğlu görev yapacak.


2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfilerle İlgili Araştırma Komitesi'nde CTP/BG'den Erkut Şahali, Salih İzbul, Fazilet Özdenefe Kürşat; DP/UG'den Menteş Gündüz ve Hüseyin Avkıran Alanlı; UBP'den Nazım Çavuşoğlu ve Erdal Özcenk görevlendirildi.


AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite'de ise CTP/BG'den Armağan Candan, Doğuş Derya ve Salih İzbul; UBP'den Tahsin Ertuğruloğlu, Hamza Ersan Saner ve DP/UG'den Hasan Taçoy ve Özdemir Berova görev yapacak.


AP'DE GÖREVLENDİRİLECEK HEYET


Meclis'in Avrupa Parlamentosu'nda görevlendirilecek sürekli heyet üyeleri de onaylandı. Buna göre, Cumhuriyet Meclisi'ni AP'de CTP/BG'den Armağan Candan, DP/UG'den Hasan Taçoy ile UBP'den Hamza Ersan Saner temsil edecek.


ORGAN NAKLİ YASASI


Organ nakliyle ilgili "İnsan Hücre, Doku ve Organlarının Bağışlanması, Nakil, Tedarik Edilmesi, Test Edilmesi, İşlenmesi, Korunması, Saklanması, Dağıtımına ve Gereğinde İmhasına İlişkin Güvenlik Ve Kalite Standartlarının Belirlenmesi Yasa Tasarısı"nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi de kabul edildi.


Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Tufan Erhürman'ın, "Siyasi Partiler Yasa Önerisi'nin Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü, Siyasal Partiler ve Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliklerinin görüşecek komiteye iletilmesi" tezkeresi de milletvekillerinin bilgisine sunuldu.


Başbakanlık'ın Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilik tezkeresinin okunmasının ardından Başbakan Özkan Yorgancıoğlu söz aldı.
Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP/UG) Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, eğitimdeki öncelikli hedefin "nasıl bir gençlik ve gelecek" arzulandığının belirlenmesi olması gerektiğini söyledi.

Meclis'te "eğitim" konulu gündem dışı konuşma yapan Dinçyürek, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda danışmanlar ve özel eğitimciler olmasını istedi.


Meclis'in ve toplumun değişim istencinin toplumu ileri götürme adına bazı noktalarda tıkandığının görüldüğünü belirten Dinçyürek, değişimin önce zihniyette, anlayışta, hedefleri ortaya koymada başladığını söyledi.


Eğitimde önce hedeflerin ortaya konulması, nasıl bir gençlik, nasıl bir toplum arzulandığının belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Dinçyürek, bu konulardaki görüşlerini dile getirdi.


Dinçyürek, günümüzün iletişim çağında  gençlerin ve çocukların, hatta okul öncesi dönemdeki çocukların internet ve sosyal medyadan olumsuz etkilenmemesi için okul danışmanlıkları ve özel eğitimciler oluşturulmasını önerdi.


DP/UG Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, bölgelerde de rehberlik ve araştırma merkezleri kurulması gerektiğini söyledi.


Özel Eğitim Yasası'na tüm milletvekillerinin ve ilgi duyan kesimlerin katkıda bulunmasını beklediklerini ifade eden Dinçyürek, çocukların geleceği, toplumun teslim edileceği nesiller için bütçede gereken desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.


SUCUOĞLU MARAŞ'I ANLATTI


UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, "Vakıflar" konulu gündem dışı konuşmasında, Kıbrıs konusunun yeniden gündeme gelirken Maraş'ın iadesi tartışmalarının kendisini ciddi araştırma yapmaya yönlendirdiğini; araştırdıkça yapılan hataları ve AİHM önündeki çaresizliği görüp üzüldüğünü söyledi.


"AHKAM-ÜL EVKAF MADDESİ YÜRÜRLÜKTE"


Sucuoğlu, 4 Haziran 1878'de Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında Kıbrıs'ın kiralanması için imzalanan anlaşmaya göre "Ahkam-ül Evkaf" maddesinin yürürlükte olduğunu; bu maddenin Vakıflar'ın ortadan kaldırılamayacağını, feshedilemeyeceğini, statüsünün değiştirilemeyeceğini düzenlediğini anlattı.


Tarihsel süreç içinde bu madde uyarınca, yapılmak istenen bazı yasa dışı uygulamaların nasıl reddedildiğini anlatan ve Vakıf mallarının tapularının Kıbrıslı Türklerden alınıp Rumlara verilmesinin de protesto edildiğini kaydeden Sucuoğlu, 1948'de kurulan komitede, İngiliz idaresindeki Evkaf İdaresi'nin başarısız olduğunun ispatlandığını ifade etti.


Nisan 1956'da Vakıflar'ın Kıbrıslı Türklere devredildiğini ifade eden Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nin , eski Başsavcı Akın Sait'in de görüş verdiği 2005'teki bir kararında, Maraş'ın büyük bölümünün devir işlemlerinin geçersiz olduğunun belirtildiğini ve Maraş'ın esas sahiplerinin Kıbrıslı Türkler olduğunun belirlendiğini söyledi.


"SAVUNMA YETERSİZ YA DA YOK"


Orams davasında Kıbrıs Türk tarafının "hiçbir savunma yapmadığını", bunun üzücü olduğunu kaydeden Sucuoğlu, "Rumların açtığı birçok davanın yeterli savunma veya hiç savunma yapılmadığı için kaybedildiğini" ifade etti.


Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nin, Maraş'ın Vakıflar'ın olduğu kararına rağmen, Kıbrıs sorununda verilecek bölgelerden ilki olarak gündeme getirilmesine anlam veremediğini söyledi.


Sucuoğlu, Vakıflar İdaresi'nin ambleminin neden değiştirildiğini de sordu.

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, hükümete geldiklerinde önlerinde buldukları en önemli sorunlardan birinin narenciye üreticilerinin ödenmemesi olduğunu belirterek, üreticilerin paralarını alabilmesi için Hükümet'in gereken her şeyi yaptığını ve yapacağını söyledi.


Bakanlıkların bütçesinde bu amaçla herhangi bir ödenek bulunmadığını; ödeme yapması gerekenin ürünleri alan Cypfruvex olduğunu ifade eden Sennaroğlu, "Bu sorunu kucağımızda bulduk ama hükümetiz, mutlaka çözüm bulacağız. Belki yarın, belki pazartesi belki bayramdan sonra mutlaka bu soruna çözüm bulunacaktır. Ama herkesin de anlayışlı olması lazım. Üreticinin dayanacak hali yoktur ama vaziyet de budur. Herkes bilsin ki bir an önce ödeme için üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.


ANGOLEMLİ NARENCİYECİLERİN SORUNLARINI ANLATTI


TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, Cumhuriyet Meclisi'nde "Narenciye Üreticilerinin Sorunları" konulu gündem dışı konuşmasında, üreticilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı.


Angolemli, büyük umutlarla göreve getirilen yeni hükümete rağmen birçok kesimin ayakta olduğunu belirterek, narenciyenin 1974 sonra sarı altın diye nitelendiğini ve verilen önemden dolayı Cypfruvex'in kurulduğunu anlattı.


Bugün sarı altının yeterli önemi bulamadığını kaydeden Angolemli, rekabetin önem kazandığını, kaliteli malla piyasaya çıkıp ambargoları kırmak için üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.


"EĞER NARENCİYEDEN VAZGEÇECEKSEK AÇIKÇA SÖYLENSİN"


Angolemli, üreticilerin emeklerinin karşılığını ve gerekli desteği alamadığını belirterek, bölgede Türkiye ve İsrail gibi narenciye üretiminde ileri ülkeler varken onlarla rekabet edemediği için eğer hükümet narenciye üretiminden vazgeçilecekse bunu açıkça üreticilere söylenmesi gerektiğini anlattı.


Angolemli, narenciye üreticilerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, sorunları kucağında bulan Hükümet'e de çözüm bulması çağrısı yaptı.


SENNAROĞLU: "ÖDEMESİ GEREKEN CYPFRUVEX"


Angolemli'yi yanıtlayan Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, hükümete geldiklerinde önlerinde buldukları en önemli sorunlardan birinin narenciye üreticilerinin ödenmemesi olduğunu ifade ederek, bu ödemenin yapılmasını en çok kendisinin istediğini; bakanlıkların bütçesinde ödeme için herhangi bir ödenek bulunmadığını; ödemeyi yapması gerekenin Cypfruvex olduğunu söyledi.


Sennaroğlu, "Hükümetiz, bu soruna mutlaka çözüm bulacağız. Belki yarın, belki pazartesi belki bayramdan sonra mutlaka bu soruna çözüm bulunacaktır. Ancak takdir edersiniz ki üreticinin ödenmesi için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ama herkesin de anlayışlı olması lazım. Üreticinin dayanacak hali yoktur ama vaziyet de budur. Herkes bilsin ki bir an önce ödeme için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.


Eylem yaparak herkesin sıkıntısını dile getirebileceğini, baskı döneminin artık bittiğini ifade eden Bakan Önder Sennaroğlu, narenciye sektöründe tek sıkıntının ürün bedellerinin ödenmemesi olmadığını; sektöre gereken önemin yıllardır verilmediğini kaydetti.


"DÖNÜM BAŞINA 3 TON VERİMLE REKABET OLANAĞI YOK"


Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sennaroğlu, 35 bin dönüm narenciyeden 105 bin ton ürün elde edildiğini, dönüm başına 3 ton verimle ne kadar teşvik verilirse verilsin, diğer ülkelerle rekabet edebilme olanağı olmadığını söyledi. Sennaroğlu bir dönüm narenciyeden en az 6-7 ton ürün elde edilecek verime ulaşılması gerektiğini vurguladı.


2006'da uyguladıkları narenciye plantasyon projesiyle tür değişikliğine gidildiğini ancak yeterli olmadığını; 2009'da görevden gitmelerinden sonra narenciyede verimlilik için bir şey yapılmadığını savunan Sennaroğlu, yeni dönemde narenciye için atılacak adımların görüleceğini söyledi.


Narenciyecilerin ödenmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapacaklarını yineleyen Sennaroğlu, "İsteğim bir an önce ödemenin yapılmasıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, hükümetin gündeminde özelleştirmenin olmadığını ve olmayacağını söyledi. Denktaş, özellikle adada çözümle stratejik bir önemi artacak Ercan Havalimanı'nın geri alınması için de her türlü girişimi yapacaklarını ve geri alınacağını ifade etti.
 
Serdar Denktaş, Gazimağusa Limanı'nda bekletilen çimentonun iç piyasada tüketilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini kaydetti.


Denktaş, Cumhuriyet Meclisi'nde UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner'in konuşmasını yanıtlarken çeşitli konularda açıklamalar yaptı


SANER TURİZMDEKİ SORUNLARA DEĞİNDİ


"Turizm" konulu gündem dışı konuşma yapan Saner, turizmde son 3 yıl içerisinde atılan adımlarla gelinen noktaya işaret etti.


Turizm Bakanlığı'ndan aldığı verilerle konuşmasına devam eden Saner, KKTC'nin 2009 yılına kadar en önemli pazarının İngiltere olduğunu söyledi.


Bu yıla kadar İngiltere'den her yıl ortalama 90 bin kişinin KKTC'ye geldiğini ifade eden Saner, bu pazarın yavaş yavaş diğer ülkelere de kaydığını anlattı.


İngiltere pazarındaki düşüşün ardından bu yıl yeniden küçük de olsa bir hareketlenme yaşandığını belirten Saner, 2009'dan itibaren ortaya konulan charter uçuşlarla tabanın yayıldığını kaydetti.


Saner, pazar payı yayılırken nedenlerinin teşvikler olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydederek, doğru politikalar sayesinde geceleme sayısının geçmişe göre 2 katı arttığını ve ortalama kalış sürelerinin önemli oranda arttığını anlattı.


2009 yılında atılan adımlarla 3 ve 4 yıldızlı otellerin yatak kapasitesinin geçen yıla göre çok fazla artmamasına rağmen 5 yıldızlı otellerde yüzde 50 arttığını kaydeden Saner, pastanın çok geniş bir yelpazeye çıktığını söyledi.


"TEŞVİKLER GECİKİYOR, ÖDENMİYOR"


Saner, Meclis'te "turizm"le ilgili gündem dışı konuşmasında, acentelere verilen teşviklerin ödemelerinin yapılmadığını, geç yapıldığını belirterek bilgi istedi.


Gazimağusa Limanı'ndaki çimento konusuna da değinen Saner, bunun un ve kum olayından farklı olmadığını; çimentonun ömrünün 3 ay olduğunu, ancak limanda bekletilen 88 bin torba çimentonun yıllık yüzde 20 olan ihtiyacın yüzde 10'unu oluşturduğunu, bunun da 1 ay içinde tüketiminin mümkün olmadığını anlattı.


Ercan ihalesinin zan altında bırakılmamasını isteyen Saner, ihalenin üzerinden 5 ay geçtiğini, ne yapıldığının açıklanması gerektiğini söyledi.


Telefon Dairesi'nin ve Elektrik Kurumu'nun ne olacağını soran Saner, şimdilik yumuşak muhalefet yapacaklarını belirtti ancak özellikle Ercan konusunda bilgi beklediğini kaydetti.


DENKTAŞ: "MAĞUSA LİMANI'NDAKİ ÇİMENTO İÇ PİYASAYA GİRMEYECEK"


Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, çimento konusu bilgilerine geldiğinde derhal ilgilendiklerini, bu çimentoların kapalı alanda olsalar da sorun yarattığını, nasıl kurtulacakları konusunda çalışma yapıldığını; dışarıya satılacağı konusunda bilgi geldiğini ancak yurt içinde, iç piyasada satılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.


Denktaş, bu konuda ilgili dosyayı Nazım Çavuşoğlu'na verdiğini de belirtti.


"Özelleştirme bu hükümetin gündeminde yok ve olmayacak. Ercan'ın geri alınması için de her türlü girişim yapılacak ve geri alınacak. Bu stratejik bir meseldir, özelleştirmeyle ilgisi yok" diyen Serdar Denktaş, ileride çözüm durumunda Ercan'ın stratejik öneminin daha da artacağını vurguladı.


Hükümetin geçiş hükümetinin devamı gibi gösterilmemesini isteyen Denktaş, henüz güvenoyu alalı bir ay olduğunu; yerlerine yeni oturduklarını; turizmle ilgili pazarlama çalışmalarının yazda hükümet yokluğundan yapılamadığını anlattı.


"AŞIKOĞLU GÖREVDE KALACAK"


Serdar Denktaş, müsteşarı Şahap Aşıkoğlu'nun kendisi bakanlık görevine gelince istifasını sunduğunu ancak göreve devam etmesini istediğini; Aşıkoğlu'nun müsteşarlık görevini sürdüreceğini bildirdi.


Teşviklerle ilgili değişikliklerin sektöre duyurulacağını belirten Serdar Denktaş, bu yıl için 41 fuara katılım planlandığını ancak bu sayıyı göreve gelince azalttıklarını, başka pazarları geliştirirken mevcudu da geliştirmek için bu kararı aldıklarını söyledi.


Serdar Denktaş, "İngiltere bizim klasik pazarımızdır" diyerek İngiltere pazarına yönelik projelerinden söz etti.


"FONU GERİ ALMAK İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"


Denktaş, Turizm Fonu'nun Maliye Bakanlığı'na devredilmesinin çok büyük bir yanlış olduğunu; geri almak için sonuna kadar mücadele edeceğini ifade etti. Turizm teşviklerinin geç ödenmesinin nedeninin bundan kaynaklandığını belirten Serdar Denktaş, turizmde bürokrasiyle, mali zihniyetle hareket edilemeyeceğini, ödemelerin seri olması gerektiğini söyledi.


Serdar Denktaş, eko turizm için önemli bir teşvik dönemine girmek üzere olduklarını kaydederek, Kıbrıs Türk kültürünün ve mutfağının daha ön plana çıkarılmasının da gündemlerinde bulunduğunu ve çalışmaların sürdüğünü; ocak ayında sektörün ilgili bölümlerine bu konularda neler yapılacağını anlatıp başvuru alacak duruma ulaşacaklarını bildirdi.


"1 milyon turiste ulaşmak temel hedefimizdir" diyen Serdar Denktaş, sıfırdan başlamak yerine var olanı düzeltip yola devam edilirse 2018'de 3 milyon turiste bile ulaşılabileceğini söyledi.


SANER YENİDEN SÖZ ALDI


Yeniden söz alan UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, turist hedeflerine ulaşabilmek için yatak kapasitesinin yüzde 200 artırılması gerektiğini belirtti.


DP/UG Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, "Annan Planı'nın bile daha gerisine düşen bir çözüm planının arandığını" ileri sürerek, halkı gelecek tehlikeye karşı uyarmak için ziyaretler yapacağını söyledi.


Töre, "Dünyadaki federasyonlar yıkılırken Kıbrıs sorunundaki federasyon tezi" konulu gündem dışı konuşmasında, Kıbrıs'ta federal bir hükümet kurulurken KKTC'nin ne olacağını sordu. 


Zorlu Töre,  hükümet programında iki kurucu devlet ve iki egemenlik ifadesi yer almadığını belirtti.


Töre, Güzelyurtluların cenazelerini bile Güzelyurt'ta toprağa vermemesinin nedeninin 1974'ten beri Alayköy'den Güzelyurt'a kadar tüm bölgenin Rumlara verilmesinin öngörülmesi olduğunu söyledi.


Güzelyurt milletvekillerinin ortak bir metin imzalayarak Güzelyurt'un taviz verilmeyeceğini, sahip çıktıklarını ilan etmelerini öneren Töre, kendisinin milli davayı son nefesine kadar savunacağını belirtti.


Töre, Güzelyurt'un taviz olmaktan çıkarılması gerektiğini, buna bölge milletvekillerinin öncülük etmesini istediğini söyledi.


Zorlu Töre, halkı gelecek tehlikeye karşı uyarma vazifesini idrak eden bir milletvekili olarak tüm bölgeleri ziyaret ederek halka yeni çıkacak planın içeriğinde hem KKTC hem köy ve kentleri olmayacağını barış planı adı altında başlarına ne geleceğini halka anlatmaya çalışacağını belirtti.


"Güzelyurt'un kalkınmasından söz edenlerin 5 ay sonra Güzelyurt'un ellerinde olmayacağının farkında olmadığını" belirten Töre, Annan Planı'nın bile gerisine düşen bir planla çözüm arandığını savundu.


Zorlu Töre, köy adlarında eski isimlerin kullanılması konusunda "Eğer köy adlarını değiştirirseniz bu Meclis'in adını da Rum Meclisi koymanız lazım. KKTC Meclisi olmaktan çıkar bu meclis..." ifadelerini kullandı.


Kıbrıs'ta barış, dünyada barış derken bazı yerlerin taviz verilmesinin kabul edenleri eleştiren Töre, KKTC'nin milli iradeyle kurulduğunu ve taviz verilemeyeceğini söyledi.


TATAR EKONOMİK KONULARDA KONUŞTU


Son gündem dışı konuşmayı UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, "son ekonomik ilişkiler" konusunda yaptı.


Belediyelerde intibaklar konusundaki yasa tasarısına değinen Tatar, eğer 2 yıldan fazla zamandır çalışan insanların işlerine son verilmek isteniyorsa bunun yanlış olacağını; Lefkoşa'da nüfus arttığı için daha fazla personel gerektiğini söyledi.


Tatar, belediyedeki sorunların intibaklarla çözümlenemeyeceğini, ancak yasalara uyulmasını savunduklarını kaydetti.


Ersin Tatar, LTB'nin Çangar Ltd'den ilk borçlanmasının CTP/BG döneminde olduğunu belirtti.


Ekonomik programdaki ekonomik ve mali konulardaki hedefleri madde madde okuyan ve yorumlar yapan Tatar, mali disiplin ve bütçe disiplininin lafta kalmaması için tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.


"FONLAR BÜÇTEYE ALINMALI"


Tatar, fonların nerelerde kullanılacağına hükümetlerin karar vermesinin ve dağınıklığın çelişkiler yarattığını kaydederek, "Bunu kınıyorum. Ülkede güven ve istikrar istiyoruz. Fonların bütçeye alınması gerekir" dedi.


Ersin Tatar, mali disiplin ve bütçe disiplini konularında bir hazırlık göremediğini kaydederek, ekim ayı sonunda Komite'de bütçe görüşmelerinin başlayacağını hatırlattı.


"BATIK BANKALARIN 100 MİLYON DOLAR ALACAĞI VAR"


Tatar, tasfiye edilmiş bankaların alacaklarının tahsili konusunda başarılı olunamadığını belirterek, devletin 100 milyon doların üzerinde alacağının durduğunu, bu konunun mutlaka takip edilmesi gerektiğini söyledi.


Bakanlığı döneminde bu konuda bir yasa tasarısı hazırladıklarını ancak sonuçlanamadığını ifade eden Ersin Tatar, şimdiki Maliye Bakanı Zeren Mungan'ın müsteşarı olduğu dönemde konu üzerinde çalıştığını; bu dönemde bu yasanın geçmesi için elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirtti.


Ersin Tatar, ekonomik programın uygulanmasının zorluklar içerdiğini ancak uygulanması gerektiğini kaydetti.


"GÜNEY GİBİ OLMAMAK İÇİN HÜKÜMET ELİNİ ÇABUK TUTMALI"


Belediyelerde ve bazı kurumlarda açıkların devam ettiğini, gerekli tedbirler alınmazsa bütün ülkenin sıkıntıya gireceğini söyleyen Tatar, Güney Kıbrıs'taki olayların KKTC'de de yaşanmaması için hükümetin elini çabuk tutmasını istedi.


Tatar'ın konuşmasından sonra sorular bölümünde hiçbir milletvekilinden soru gelmeyince, Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısı tamamlandı.  Meclis bir sonraki toplantısını 21 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapacak.
 
10 Ekim 2013 Perşembe 11:08
Okunma: 937
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu