Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis Denetleme işlevi için toplandı

Meclis Denetleme işlevi için toplandı

Elektronik İmza Yasa Tasarısı'nın İvedilik Tezkeresi Ve Kthy Araştırma Komitesinin Görev Süresinin Uzatılmasıyla İlgili Tezkere Görüşülürken Muhalefet Eleştiri Yaptı

 
 
Meclis Denetleme işlevi için toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetleme işlevi için toplandı. Bazı komitelerin görev sürelerinin uzatılması talebiyle sunulan tezkereler muhalefetin eleştirilerine yol açarken, toplantının gündemine TAK Yasası'nın görüşülmesi de eklendi.

Meclis Başkan Vekili Mustafa Yektaoğlu başkanlığında saat 10.45'te başlayan toplantıda Başbakanlık'ın Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi gündemindeki Elektronik İmza (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilik istemine dair tezkeresi görüşülürken söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Kadri Fellahoğlu, hükümetin sürekli süre uzatmasını eleştirdi. Fellahoğlu, Telekomünikasyon Üst Kurulu üyelerinin görev sürelerini bir kez daha uzatmak için yasa değişikliğinin gündeme gelmesini eleştirerek, hükümetin "son kez" diyerek iki kez benzerini yaptığını söyledi. Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısı'nın ise yasallaşmasını istediklerini ve katılmadıkları noktalar olsa da geçmesine destek vereceklerini belirten Kadri Fellahoğlu, AB uyum yasalarının görüşüldüğü komite gündeminde olan bu yasanın bir an önce yasalaşmasının beklendiğini kaydetti.Kadri Fellahoğlu, ivedilik tezkeresine ret vereceklerini açıkladı. Lehte söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, iki yıldır meclisteki komitelerde görüşülen Elektronik Haberleşme Yasası'nın son altı ayda hızlandığını; bu hafta tasarının maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Saner, bu süreçte son bir kez daha Telekomünikasyon Üst Kurulu üyelerinin görev süresi için uzatma almalarının şart olduğunu ifade etti.Daha sonra KTHY'yle ilgili araştırma komitesine ek süre verilmesiyle ilgili tezkere görüşüldü. Bu sırada söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Kadri Fellahoğlu, KTHY konusundaki komiteye CTP'nin de destek verdiğini, bugüne dek 9 toplantı yapan komitenin 30 kişiyi dinlediğini; eski KTHY binasına gidip dosyaları incelediklerini anlattı. Fellahoğlu, 2 Kasım 2010'da 8. toplantıyı yapan komitenin, son toplantısını da 2 Mart 2011'de yaptığını kaydederek, "Toplantılar ip gibi kesildi. Ben bunu anlayamıyorum, izahını bulamıyorum. Komitenin bu çalışmayı sonuçlandırması gerekir" dedi. Kadri Fellahoğlu, komitenin görev süresinin uzatılmasına herkesin onay vermesini isteyerek, 9 ayda bir kez toplanan komitede görevini yapamamaktan dolayı rahatsız olduğunu ancak sorumlusunun kendisi değil, komitede çoğunluğu bulunan UBP olduğunu söyledi. KTHY Araştırma Komitesi Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Afet Özcafer, raporu hazırlamak üzere bir süre istediklerini belirterek, bunun başka taraflara çekilmemesini istedi. Özcafer, KTHY'yle ilgili gelişmeler konusunda takdiri vatandaşa bırakmak istediğini ifade ederek, UBP iktidara geldiğinde sadece KTHY'nin değil başka kurumları da batmış bulduğunu söyledi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, KTHY'yle ilgili araştırma komitesinin görev süresi uzatıldı. Sel felaketinden etkilenen Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yaşanan ölümlerde ihmal olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesine ek süre verilmesiyle ilgili tezkere de kabul edildi. Danışma Kurulu'nun oybirliğiyle aldığı kararla, meclisin bugünkü toplantısında denetim görevinden sonra TAK Yasası'nın gündeme alınması da kabul edildi. CTP Güzelyurt Milletvekili Fatma Ekenoğlu'nun Dilekçe Komitesi Başkan Vekilliğine seçildiği de Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.Daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk gündem dışı konuşmayı yapan ÖRP İskele Milletvekili Mustafa Gökmen, "hükümet politikaları" konusunu kürsüye taşıdı. Gökmen, ülkede iç barışa ihtiyaç olduğunu, özellikle Türkiye hükümetleriyle ilişkilerin önem taşıdığını kaydetti.
CTP Lefkoşa Milletvekili Sibel Siber, "eşdeğer" konulu gündem dışı konuşmasında, mülkiyet konusu olmasa Kıbrıs sorununun çoktan biteceği görüşünü sık sık duyduklarını belirtti.Yer değişmiş Kıbrıslı Türklerin yüzde 99'a yakınının kuzeye geçtiğinde devletine güvenip feragatname imzaladığını ama mallarının karşılığını alamadığını savunan Siber, mülkiyette yaşanan haksızlıklara işaret etti.
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, değişim ve toplumsal dönüşümü sağlayacak yasal değişiklikler için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.
Bazı değişimlerin insanları mutlu etmediğini ancak geleceği sürdürülebilir kılmak için şart olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu anlamda ülkede barışa ve anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır" dedi. Adem'i yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, çalışanların geleceğe güvenle bakmasının sigortası olan Sosyal Sigortalar'ın her geçen gün daha büyük uçuruma sürüklendiğini; buna karşı herkesin yapması gereken şeyler, alması gereken tedbirler olduğunu söyledi. "El ve güç birliğiyle çalışanların geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak hepimizin görevidir" diyen Ünverdi, hükümetin bu konuyu düşünüp taşındığını, 50 yaşındaki bir kişinin evde oturmasının doğru olmadığını; o yüzden emeklilik yaşını 60'a çıkardıklarını açıkladı. CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu da, "hükümetin icraatları" konusunu meclis kürsüsüne taşıdı. Kalyoncu, devletin kullandığı elektriğin paralarının yıllardır ödenmediğini; devletin yapısındaki sıkıntıları düzeltmenin çok zor olduğunu kaydederek, 2006 yılından itibaren elektrik paralarının ödenmesi için bütçeye kalem koyarak ödemeyi başlattıklarını ancak UBP'nin iktidara gelmesiyle bütçeden bu kalemi çıkardığını; savunma için ödenen parayı da bloke edip KDV alacağına karşılık tuttuğunu söyledi. Kalyoncu'yu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Kalyoncu'nun kaba konuşmalarının kendisini halkın önünde gülünç düşürdüğünü ileri sürerek, "Taktiri halka bırakıyorum" dedi. UBP olarak halk için en iyi yasaları, mağdur etmeyecek şekilde üretmek olduğunu belirten Ünverdi, eski bakan Türkay Tokel'in hazırladığı yasa tasarıları konusunda, bilgi almak ve fikrine başvurmak için Bakanlar Kurulu toplantısına çağrıldığını belirterek, "Bu bir görev değişimiydi. Ben devraldım, yarın da ben bir başka kişiye devredeceğim" dedi. Daha sonra usul hakkında söz alan Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Yektaoğlu, milletvekillerine Meclis İç Tüzüğü'nü hatırlattı. Demokratik hukuk devletinin kurallarına uymak gerektiğini kaydeden Yektaoğlu, yarın komitenin toplanıp Sosyal Sigortalarla ilgili tasarıyı geçirmesinin iç tüzüğe aykırı olduğunu söyledi. Gerekçesi olmadan bir tasarı sunulduğunu belirten Yektaoğlu, "Hukuk devletinin kırıntıları varsa, onları da halının altına süpürmeyin" diye konuştu. Yektaoğlu, komite başkanı olsaydı iç tüzüğe aykırı olan bir tasarıyı görüştürmeyeceğini kaydetti. Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Yektaoğlu'nun söylediklerinin doğru olduğunu; bunların usul değil ikaz olabileceğini belirtti. Kaşif, Cumhurbaşkanı'ndan geri dönen yasaların komitelerde bir ay içinde görüşülmesi gerektiğini kaydederek, grup başkanlarının görüşmesiyle konsensüs sağlanması halinde başka yasaların da öne alınabileceğini söyledi. Gerekçesiz hiçbir yasanın Meclis Başkanlığı'nca gündeme alınmaması gerektiğini ifade eden Ahmet Kaşif, olayların bir sistem silsilesi içinde düşünülmesini istedi. CTP Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, meclis komitelerinin gündeminde ivedilikle bulunan ancak aylarca görüşülmeyen tasarılar bulunduğunu belirterek, "Demek ki ivedi değildirler" dedi. Soyer, ivedilik alınan tasarıların halka duyuru sürelerinin daha kısa olduğunu belirterek, konsensüs sağlama anlayışının genişletilmesini istedi. UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre ise, "20 Temmuz şafak vakti Türk askeri Kıbrıs'a gelmeseydi ne olurdu?" konulu gündem dışı konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin Türk milletiyle bir olduğunu, milliyetinin önüne coğrafya ismi konulmasının doğru olmadığını savundu. Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra sorular bölümüne geçildi. Gaziköy'deki çocuk parkına avcılar lokali yapılmasıyla ilgili TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin sorusunu yanıtlayan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eskiden okul olan binaya avcılar lokali yapılmasının bakanlıkça uygun görüldüğünü söyledi. Çocuk parkı ve avcılar lokalinin kullanım saatlerinin farklı olacağını, zaten o lokale giden insanların çocuklarının parkta oynadığını kaydeden Çavuşoğlu, köylerde sosyalleşme için bu gibi aktivitelerin olumlu olduğunu belirtti. Daha sonra söz alan Angolemli, köyde infial olduğunu, annelerin çocuklarının parkında silah bulunmasını, kuş ve hayvan katliamını istemediğini belirtti. Sözlü sorular bölümünde söz alan CTP Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, faaliyetleri için henüz izin almayan Doğa okullar grubunun, demokratik direnişin simgesi olan DAK'taki eylem çadırını sökmek istemesini hangi hakla istediğini sordu. Meclis daha sonra TAK Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı.
 
7 Temmuz 2011 Perşembe 14:56
Okunma: 661
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu