Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis Genel Kurulu

Meclis Genel Kurulu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Mustafa Yektaoğlu Başkanlığında Yasama Görevini Yerine Getirmek Üzere Toplandı..

 
 
Meclis Genel Kurulu


Meclis Genel  Kurulu'nun saat 11.00'de  başlayan bugünkü toplantısının gündeminde, Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile  Cihangir Köyünde Abohor Camii Vakfına Ait 200 No'lu Parselden Geçit Hakkı Verilmesi İle İlgili İstibdal İşleminin Onaylanması ve İstibdal Ödeneklerinin İlgili Vakıflar Adına Açılacak İstibdal Fonu Hesabına Yatırılmasına İlişkin Karar Tasarısı yer alıyor.


Meclis Genel Kurulu'nun ayrıca, Sayıştay raporlarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici (Özel) Komite'nin raporlarını da ele alması bekleniyor.

--------------


TATAR: "ÜLKEDE İYİYE GİDİŞ VAR... TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDEKİ UYGULAMALAR SÜRECEK... KAYIT ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE VERGİ GELİRLERİNDE İKİ YILDA YÜZDE 40 ARTIŞ SAĞLANDI"


Lefkoşa, 9 Nisan 12 (T.A.K.): Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor.


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak  onaya ve bilgiye sunuşlar yapıldı. Bu bölümde, Meclis Başkanı Hasan Bozer ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın, 14-15 Nisan tarihlerinde, Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin davetlisi olarak Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin  düzenlediği panele ve Rauf Raif Denktaş Parkı'nın açılışına katılmasına ilişkin başkanlık divanı kararı oylandı.


Daha sonra, Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın  madde madde görüşmesine geçildi. Daha önce ilk iki görüşmesi yapılan tasarının madde madde görüşülmesinin ardından bütünü oylamaya sunuldu.


ANGOLEMLİ


Bu aşamada söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, işçiden başlayan kaçak çalışmanın  esnafa ve müteahhitlere de yayıldığını, bu alanlarda da kaçak çalışanlar bulunduğunu belirterek, kaçak yaşamı önlemeye yönelik cezaların yetersizliğinden yakındı. Angolemli, bu anlamda yasa tasarısının da yetersiz kaldığını savundu.


Kaçak işgücünün ülkede  ve özellikle  ekonomide yarattığı  olumsuzluklara dikkat çeken Angolemli,  "kaçak çalıştıranların hapsi boylaması lazım. Kaçak çalıştırmanın ne demek olduğunu anlamaları lazım" şeklinde konuştu.


Çalışma yaşamını bozan unsurların tespit edilmesi ve bunların üzerine gidilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, "çalışma yaşamını bozan işverenlerdir" dedi.


ADEM


CTP Milletvekili Sonay Adem tasarıyla ilgili genel görüşmenin yaklaşık 1 ay önce yapıldığını anımsatarak, olaya siyaseten herkesin bakış açısının farklı olabildiğini söyledi.


Çalışma hayatı ve yabancı iş gücüyle alakalı olarak olaya çok geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini çünkü ülkede kaçak yaşamın derinleşerek devam ettiğini savunan Adem, hükümette oldukları dönemde, özellikle 2004'ten sonra uyguladıkları siyasetler neticesinde kaçak yaşama "önemli bir darbe" vurulduğunu anlattı.


Hükümetleri döneminde kaçak yaşamın kökünün kazınamamasının altında yatan en büyük nedenin emniyet güçlerinin yönetiminin sivile bağlı olmaması olduğunu öne süren Adem, Türkiye hükümetlerinin Kıbrıs'ta tam anlamıyla bir sivil idarenin oluşmasını engellediğini ileri sürdü.


İşverenleri cezalandırma anlamında önemli ilerlemeler getirdiği için bu yasa tasarısına olumlu oy verdiklerini belirten Adem, "kabahat yasalarda değil uygulanan politikalardadır" dedi.


"Bizim sorunumuz kendi kendimizi idare etmekse, bu demokrasiden geçer" diyen Adem, Kıbrıs Türk halkının esas ihtiyacının demokrasi ve demokratikleşme olduğunu savundu.


İşsizlikteki artışa da dikkat çeken Adem, Türkiye'den işçi getirilmesini eleştirdi.


SOYER


CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, ülkede ciddi bir moral bozukluğu yaşandığını ileri sürerek, şartlar ne  kadar kötü olursa olsun, gerçeğin anlatılarak, sorunların konuşulması gerektiğini söyledi.


2011 Mali Bütçesi'ne dikkat çeken Soyer, uluslararası ithalattan doğan vergiler ve fon gelirlerinden elde ettiği gelirin, devletin gelirinin yüzde 40'ını oluşturduğunu, yani KKTC'nin gelirinin yüzde 80'inin dolaylı vergiden alındığını söyledi. Soyer, ülkede bütçeyi denkleştirmek için dolaylı vergilerde artış yapılması nedeniyle vatandaşın ülkedeki ekonomik büyümeyi hissedemediğini ileri sürdü.


Soyer, dolayı vergilerin artırılmasını eleştirerek, bunun uygulanan ekonomik paketin başarılı olduğunu göstermek için yapıldığını savundu.


Akaryakıt ana bayilerinin kar oranlarının artırılmasını "büyük hata" olarak değerlendiren Soyer, bunun siyasi bir tercih olduğunu ileri sürerek bunun faturasını kimin ödeyeceğini sordu.


Soyer, gelir vergileri, sigorta prim oranları artışına karşın, kurumlar vergisinde artış olmamasını, Türkiye'den KKTC'ye yatırım yapan yabancı sermayenin kar oranları ve vergilendirmelerinin ne olduğunu, yurt dışına karlarından dolayı ne kadar para transfer ettiklerini sordu.


"KKTC'de son üç ayın  toplam  hayat pahalılığı oranı nasıl olur da Türkiye'nin altında çıkar" diye soran Soyer, uygulanan hayat pahalılığı hesaplama metodunu eleştirdi.


TATAR


Maliye Bakanı Ersin Tatar,  ülkede iyiye gidiş olduğunu, tedbirler çerçevesindeki uygulamaların devam edeceğini belirterek, ülkenin kayıt altına alınması yönelik çalışmalar neticesinde  vergi gelirlerinde iki yılda yüzde 40 artış sağlandığını  kaydetti ve Vergi Dairesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Dolaylı vergilerin oransal olarak arttığının doğru olduğunu ancak ekonomideki daralma bulunduğu iddiasının  yanlış olduğunu ifade eden Tatar, "Gelirlerimizi artırdık. Sosyal sigortalara 2 yılda 100 milyon TL merkezi bütçeden katkı yaptık.Uzun vadede geleceğimizi kurtarma adına adımlar atılıyor. Belediyelere katkı 130 milyon TL'ye yükseldi" şeklinde konuştu.


Bütçenin Türkiye'yle birlikte yürütüldüğünü anımsatan Tatar, reel sektöre ve yatırımlara katkılar olduğunu ifade ederek; "2 milyar TL topluyoruz 3 milyar TL dağıtıyoruz" dedi. Tatar, bütçeden dağıtılan kaynaklarda genişlemeler olduğunu anlattı.


Turizmde, eğitimde  büyüme  kaydedildiğini belirten Bakan Tatar, makro düzeyde bakıldığında genel büyümenin görülebileceğini kaydetti ve bu anlamda beklentilerin iyi değerlendirilmesi gerektiği söyledi.


Tatar, ülkede çalışma yaşamının  kayıt altına alınması halinde de, ekonomide  iyileşme olacağını ve bunun kalkınmaya olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.


Bu arada Soyer,oturduğu yerden  "DAÜ'de artan yabancı öğrenci sayısının kaç tanesi yarım veya tam burs alıyor, bu paralar nereden ödenir" diye sordu. Tatar da bunu ileriki günlerde açıklayacağını söyledi.


ATUN


Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun Sunat da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, sektörel katma değerin bilinemediğini, çünkü hangi sektörlerde ne kadar ithalat olduğunun bilinemediğini söyleyerek, tüm bu eksiklikleri bu yıl yapılacak iş yeri sayımıyla belirleyeceklerini söyledi.


İthalat ağırlıklı bir ülke olan KKTC'de milli gelirin ağırlıkla hizmetler sektöründen geldiğini beliren Atun, dolaysıyla ilk 3 ayda döviz kurlarında düşüş olmasının hayat pahalılığı oranlarını etkilediği ifade etti.


Atun, ekonomideki iyileşmeyi anlattıklarını, 2011'de ilerleme olduğunu ancak en az bunun 2 katı ilerleme olması gerektiğini, ancak bu durumda halkın bu gelişmeyi hissedebileceğini kaydetti.


Atun, ülke ekonomisinde 2007-2010 arasında daralma olduğunu, son iki yılda ise yüzde 8'lik küçük büyümeler yaşandığını dile getirdi.


ÇAKICI


TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, konuşmalar sırasında iktidar patisi milletvekillerinin dışarı çıkmasını eleştirerek, "iktidar patisi milletvekilleri, muhalefet partisi milletvekillerinin konuşmalarını dinlemiyorlar" dedi.


Esnafın ve halkın durumlarının zor olduğunu söylediğini, iktidarın ise tersini söylediğini ifade eden Çakıcı, toplanan gelirlerle, giderlerin birbirini tutmadığını söyledi.


Doktorların yapılan imtihanla ilgili sıkıntıları olduğunu, belediyelerin her an grev yapabileceklerini, öğretmenlerin eylemde olduğunu, toplu iş sözleşmesiyle ilgili sıkıntılar bulunduğunu belirten Çakıcı,  "ortada müthiş bir huzursuzluk var" dedi.


"Çalışma hayatı yeterince denetlenemiyor" diyen Çakıcı, üç beş memurun denetlemesiyle çalışanların denetlenemeyeceğini savundu. Çakıcı, özel sektörde sendikalaşma sağlanamazsa, en çok ezilenin onlar olacağına işaret etti.


Son zamanlarda artan intihar olaylarına dikkat çeken Çakıcı, "bu konuyla özel olarak uğraşmış bir kişi" olduğunu belirterek , YYK'nın medyayı uyarmasını eleştirdi.


Olayların konuşulmasının yanlış veya önayak uyandıran bir durum olmadığını savunan Çakıcı, intiharları önleyecek olanın devlet olduğunu kaydetti.


Ercan Havalimanı'nın  özelleştirilmesi konusuna da değinen Çakıcı, ekonomi profesörü akademisyenlerce hazırlanan bir raporu aktararak, bugünün şartları ile Ercan'ın yılda 30 milyon TL gelirinin bulunduğunu belirtti.


Çakıcı, rapora göre hükümetin bugün bir bankadan 10 yıllık kredi alması ya da 10 yıllık duty free gelirlerini kullanması durumunda, özelleştirilmesi planlanan Ercan Havalimanı'nın ikincisini inşa edebileceğini aktararak, havalimanının 25 yıllığına neden kiralanmak istendiğini sordu.


Havalimanının "peşkeş çekileceğini" ileri süren  Çakıcı, hükümetten kendisine alternatif bilimsel rapor göstermesini istedi.


Çakıcı, Amcaoğlu'nu "memleketi peşkeş çekmekle", Amcaoğlu ise Çakıcı'yı "gündemde kalmaya çalışmak  ve ahkam kesmekle' suçladı.


Tartışmaların uzaması ve ortamın gerilmesi üzerine meclis oturumuna 15 dakika ara verildi.


-----

KÜÇÜK: "KAMU HİZMETİ KOMİSYONU'NUN SON İCRAATLARI DEVAMLI GÖZETİM ALTINDA... KOMİSYONUN SON 6-7 AYDA ALDIKLARI KARARLAR TARTIŞMA YARATTI..."


"KADROLAMA KONUSUNDA HASSAS VE ADİL OLUNMALI... KADROYU HAK EDEN ALMALI"


Lefkoşa, 9 Nisan 12 (T.A.K.): Meclis Genel Kurulu, verilen aranın ardından Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu başkanlığında, saat 14.20'de yeniden toplandı.


Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla ilgili konuşmasını tamamlamak üzere söz alan TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Ercan Havalimanı'nın  özelleştirilmesi konusunda, elinde bulunan ve ekonomi profesörü akademisyenlerce hazırlanan raporu aktarmaya devam etti.


Hükümetin de bu konuda, fizibilite çalışması yaparak Meclise getirmesi ve halka izah etmesini isteyen Çakıcı, "Ercan ihalesi önemli bir ihale" dedi.


ÜNVERDİ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, bu tasarının çalışma yaşamına ivme katacak bir yasa tasarısı olduğuna işaret ederek kaçak yaşamla mücadelelerinin süreceğini vurguladı.


Kaçak yaşamla ilgili çıkardıkları muhaceret affından,  geçmiş yıllara göre çok daha fazla Kişinin  yaralandığına dikkat çeken Ünverdi, verimli, sağlıklı bir çalışma ortamının yakalanması için denetimlerin  süreceğini vurguladı.


Ünverdi, 5 Nisan itibarıyla 776 işyerinin denetlendiğini, bu işyerlerindeki toplam 2 bin 29 çalışandan 175'inin kaçak olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Ünverdi, 271 bin 700 TL de idari para cezası kesildiğini ve şu ana kadar 91 bin 600 TL tahsil edildiğini ifade etti.


Ülkede ekonomik kriz olduğunu da ifade eden Ünverdi, herkesin yasalara uymak zorunda olduğunu hatırlattı.


Bakan Ünverdi,  öğrencilerin part time olarak çalışabileceğini, bunun yasalarla düzenlendiğini ifade ederek, yatırımlarının da bu çerçevede yapıldığını anlattı.


Ünverdi, çalışma izinleri konusunda işverenlere hassasiyet göstermeleri, gerekli tedbirleri almaları ve kayıt altına girmeleri  konusunda çağrı yaptı.


KÜÇÜK


Başbakan İrsen Küçük de, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun son icraatlarının devamlı gözetimleri altında olduğuna işaret ederek komisyonun son 6-7 ayda aldıkları kararların tartışma yarattığını söyledi.


Uyum içinde, adalet terazisini de hırpalamadan icraatlar yapılarak bugünlere gelindiğini ifade eden Küçük, daha önce alımlar konusunda sıkıntı yaşanırken, şimdi de kadrolamaların gündeme geldiğini belirterek, "Bu konu çok hassas. Aynı kulvarda ve uzun süre çalışan insanlar var. Denge önemli" dedi.


Hassas ve adil olunması gerektiğini vurgulayan Küçük, "aksi halde vicdanınızla baş başa kalırsınız tabii vicdanınız varsa" şeklinde konuştu.


Başbakan Küçük, kadroyu hak edenin alması gerektiğini ifade ederek gereken tedbirleri  alınacaklarını kaydetti.


Sayıştay konusun yargıda bulunduğunu,  doktorlar konusunun da yargının kapısında olduğunu söyleyen Küçük, kadro artırma yoluna gitmediğini, bunu hakkı yenenlerin de kabul etmediğini söyledi. Hakkı yenenlerin yargıya gitmeyi planladığını, kendisinin de onları teşvik ettiğini vurgulayan Küçük, "haklarını arasınlar..." diyerek çalışanların hakkını gasp edici keyfi kararlar almasının kabul edilemeyeceğini söyledi.


ADEM


Adem, son yapılan muhaceret affında 2005 yılında yapılanın aksine, çıkışta para istenmemesinin önemli olduğunu ve bütün iyi niyetli davranışlara rağmen, ülkede kalan bir çok kaçağın yaşamaya devam ettiğini kaydetti.


Muhaceret affından yaralanmak isteyen 7 bin 039 kişiden 2 bin 485'ünün ikamet için müracaat ettiğini, ancak 4 bin 554 kişinim durumunun ne olduğunun muamma olduğunu ifade eden Adem, ülkede ciddi bir denetim olmadığını ileri sürerek kayıt dışılığın devam ettiğini söyledi.


Adem, ikamet izniyle ülkede kalanlardan 18 yaşından küçüklerin herhangi bir iş yapmasının, hiçbir yasayla  bağdaşmadığını kaydetti.


Konuşmaların ardından oylama yapıldı ve tasarı oyçokluğuyla kabul edildi.


Yasa, Yabancıların çalışma izinleri, çalışma izin ve iş kurma izin başvuruları ve gerekli koşulları yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak suç ve cezalara ilişkin kuralları düzenleyen 63-2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası'nın günün koşullarına göre güncelleştirilerek, ülkenin içinde bulunduğu kayıt dışılıkla mücadelesinde yasaya aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımları  ağırlaştırmak ve tarafların yasaya aykırı davranıp davranmamak hususlarında daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı.


Genel Kurul'da daha sonra Cihangir Köyünde Abohor Camii Vakfına Ait 200 No'lu Parselden Geçit Hakkı Verilmesi İle İlgili İstibdal İşleminin Onaylanması ve İstibdal Ödeneklerinin İlgili Vakıflar Adına Açılacak İstibdal Fonu Hesabına Yatırılmasına İlişkin Karar Tasarısı ele alındı.


İlgili komite raporunun milletvekillerinin bilgisine sunulmasının ardından, tasarı üzerine söz isteyen olmayınca görüşmesi tamamlandı ve ivediliği olmadığı için oylaması sonraya bırakıldı.


Gruplar arası mutabakat gereği genel kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Gelecek birleşim perşembe günü yapılacak.


(ÖK-TUĞ/HÖ) 
9 Nisan 2012 Pazartesi 19:31
Okunma: 972
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu