Ana Sayfa » Kıbrıs » MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.20'de Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı tarafından açıldı.

 
 
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

(T.A.K.): 

Genel Kurul'da, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.

Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasa Önerisi ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Öneriye İlişkin Raporu için ivedilik tezkeresi de oybirliğiyle kabul edildi.

İSTİFALAR OKUNDU

Daha sonra DP UG milletvekilleri Hasan Taçoy ve Menteş Gündüz ile CTP milletvekili Önder Sennaroğlu'nun partilerinden istifa ettiğine ilişkin tezkereler okundu.

Böylelikle Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı dörde yükselirken, DP UG'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 7'den 5'e, CTP'nin milletvekili sayısı ise 21'den 20'ye düşmüş oldu.

Genel Kurul'da daha sonra, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşülmesine başlandı.

 

BRTK'nın 58 milyon 950 bin TL tutarındaki bütçesi, Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.

Genel Kurul'da onaya ve bilgiye sunuşların ardından, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşülmesine geçildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ferdi Sabit Soyer, yasa tasarısına ilişkin raporu okudu.

DENKTAŞ

DP UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, söz alarak, uydu yayınlarının yükünün özel televizyonlar tarafından karşılanamayacağını söyledi. BRTK'ya devletin katkıda bulunduğunu belirten Denktaş, devletin uydudan yer alarak televizyon kanallarının bu düzenlemeden yararlandırabileceğini  ifade etti.

Denktaş, reklamlardan elde edilen gelirin çok düşük olduğuna değinerek, bu durumun yol açtığı sorunları dile getirdi.

Denktaş, bütçeye ret oyu vereceklerini belirterek, önerilerinin hükümet tarafından değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

ÇAKICI

TDP milletvekili Mehmet Çakıcı, BRTK Yasası'nın nerede olduğunu sordu. Yasa taslağının hazır olduğunu ancak Meclis gündemine gelmediğini söyleyen Çakıcı, bunun gerekçesini öğrenmek istediklerini belirtti.

Çakıcı, yasanın geçmemesinden dolayı kurumda hiyerarşik bir düzen bozulması yaşandığını, yasanın hazır olduğunu ve çalışanların geçmesi için beklediğini kaydetti.

"Çalışanların yasanın zararlarına olsa dahi geçmesini istediklerini? dile getirdiklerini belirten Çakıcı, yasanın geçirilerek kurumda yapının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, canlı yayın sayısında azalma olduğunu söyleyerek, bunun nedenlerini sordu.

Çakıcı, "Gelen yönetim kendi yandaşını amir yapıyor. Muhalefetin sesine yeterince yer verilmiyor. BRTK'da kötü bir yönetim vardır. Kurum kendine çeki düzen vermelidir? dedi.

Bazı amirlere neden görev verilmediğini, kantinde oturacak duruma getirildiğini soran Çakıcı, bunları çözebilecek olanın yasa olduğunu belirtti. Çakıcı, bütçe yasa tasarısına ret oyu vereceklerini kaydetti.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, BRTK'nın topluma hizmet veren, önemli bir kurum olduğunu, personel sayısının da bu hizmetleri verebilmek açısından yeterli sayıda olduğunu söyledi.

Tatar, yönetim ve çalışanlara hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Tatar, devletin özel televizyonlara yaptığı katkının sona ermesinin konuşulduğunu, bu yapılırsa Türksat'tan özel kanalların yayınlarını sürdüremeyeceklerini ifade etti.

Dünyada Internet yayıncılığı hedefiyle hareket edildiğini söyleyen Tatar, "Bizim ülkemizde de o noktaya gelinene kadar Türksat yayınlarının devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz? dedi.

Reklam sorununa da işaret eden Tatar, haksız rekabetin önüne geçilmesi adına devletin düzenleme yapması gerektiğini dile getirdi.

BRTK yönetiminin kimsenin sesini kısmaya yönelik bir davranışı olduğunu düşünmediğini söyleyen Tatar, "Herkes her yerde sesini duyurabiliyor? dedi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, özel televizyonların yaygınlaşmasıyla muhalefetin sesinin daha çok duyulmaya başladığını söyledi.

Angolemli, dünyada televizyon kuruluşlarının reklamlarla ayakta kaldığını söyleyerek, ülkemizde Türkiye kanallarının ithal ürünlerin reklamlarını yaptığını, dolayısıyla hükümetin özel televizyonlara devlet katkısı yapması gerektiğini ifade etti.

"Bazı yasal boşluklar vardır. Yasa olmazsa hükümetler çiftliği gibi kullanır. Yasa olursa bu yapılamaz? diyen Angolemli, personelin yasa beklediğini kaydetti.

Angolemli, hükümete çağrıda bulunarak, önemli olanın çalışanların huzuru olduğunu, bu yapılmadıkça kurumdan memnuniyetsizliğin artacağını söyledi.

BRTK'nin çok önemli bir kurum olduğunu belirten Angolemli, keyfiliğe son verilmesi için yasanın en kısa sürede çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Özel yayınların devam etmesinin demokrasi açısından önemli olduğunu vurgulayan Angolemli, hükümetin bütçede buna katkı ayırması ve denetim yapması gerektiğini söyledi.

TAÇOY

Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy, BRTK'daki istihdam politikalarını eleştirdi.

Geçmişte bu konunun birçok kez gündeme geldiğini söyleyen Taçoy, yasanın ise bir türlü geçmediğini, yaşanan sıkıntıların ötelendiğini belirtti.

Kurumda bugün çalışan 520 personelin büyük kısmının kaşiyeli personel olduğunu kaydeden Taçoy, yasanın geçirilmemesinin yol açtığı sorunlara değindi.

Taçoy, özel televizyonların yaşayabilmesi için bazı politikaların uygulanması gerektiğini söyledi.

Taçoy, yayınlar konusunda bir yol haritası belirlenmesi ve bazı düzenlemelere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

SOYER

Komite Başkanı ve CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, BRTK'nın reklam ve ilan gelirlerinin 700 bin TL olarak öngörüldüğünü, BRTK'nın 2015 yılında 400 bin TL reklam geliri olduğunu söyleyerek, bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Soyer, ülke realitesi içinde bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini, ekonomik sıkıntılarda ilk başvurulan tasarruf tedbirinin reklamı azaltmak olduğunu belirtti.

Ülkedeki ciddi sıkıntılar yaşandığını, dolayısıyla müesseselerin reklamda kısmaya gittiğini söyleyen Soyer, reklam fiyatlarının da az olduğunu belirtti.

Soyer, "Bu rakamlar komediye yakındır? diye konuştu.

BRTK ve özel televizyonların bu çerçevede ileri gitmesinin mümkün olmadığını söyleyen Soyer,  "Ekonomik gücü yüksek bir kuruluş, bir medya organını finanse ederek, dominant hale getirebilir. Bu özgürlük ve demokrasiye ilişkin ciddi bir tehlike taşır? dedi.

Soyer, özel olarak belli alanlarda üretim yapma konusunda eksiklik olduğunu belirterek, örneğin belgesel alanında üretim yapılmadığını söyledi.

Bu konulara ayrılacak kaynak olmadığını ancak insan gücünün yeterli olduğunu belirten Soyer, "Yayın kuruluşları bunlara kaynak ayıracak kapasitede değil? diye konuştu.

Soyer, BRTK'nın yeni tür bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Soyer, BRTK Yasası'nın çıkması gerektiğini, çalışanların da "aralarındaki çelişkiyi ötelemesi gerektiğini? belirtti.

DİNÇYÜREK

Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, BRTK'nın ülke için çok önemli olduğunu, toplumun varoluşunda önemli tarihi misyonu bulunduğunu, yaşamasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kurumda her şeye rağmen uzmanlaşma adına önemli adımlar kat edildiğini belirten Dinçyürek, kurum yasasının hala Meclis'ten geçmemesini eleştirdi.

Dinçyürek, kurumda farklı şekilde istihdam edilen kişilerin verimli olmasında arzulanan düzeyin yakalanamadığını söyledi.

Kurumun önemli misyonları bulunduğunu vurgulayan Dinçyürek, böyle bir kurumun Türkiye Ankara ve İstanbul ofislerinin olmamasını eleştirdi.

Demokrasilerde tarafsız basının varlığının vazgeçilmez olduğunu söyleyen Dinçyürek, hükümetin özel TV kanalarının uydu yayınlarının devam etmesi için gereken şartları yaratması gerektiğini vurguladı.

ERHÜRMAN

CTP milletvekili Tufan Erhürman, medya demokrasi ilişkisine değinerek, günümüzde bu alandaki anlayışların değişmeye başladığını söyledi.

Erhürman, bugün devlet yayın kuruluşlarının demokrasi ve çok sesliğinin dengeleyici unsuru haline geldiğini belirtti.

KKTC medyasının dışarından da haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını, medyadaki tekelleşme riskinin bugün itibariyle çok büyüdüğünü belirten Erhürman, iletişim özgürlüğünün temel bir hak olduğunu söyledi.

Erhürman, hükümetin BRT'yi en güçlü ve özerk seviyeye taşımak zorunda olduğunu yoksa özelin tekelleşmesinin önünde dengeleyici unsur olmasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

Erhürman, dolayısıyla BRT'nin bütçe ve olanaklarının artırılması ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İthal ürünlerin reklamlarının TC televizyonlarında yapıldığını, dolayısıyla yerel televizyonlara reklam verme ihtiyacının kalmadığını söyleyen Erhürman, bunun medyayı sekteye uğrattığını belirtti.

Erhürman, bu konuya çözüm formülleri geliştirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini ve hükümet programında da buna yer verildiğini ifade etti.

Erhürman, bu konuda bir kurul oluşturulması ve çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Erhürman, "Bu sorun demokrasi meselesidir? dedi.

KALYONCU

Başbakan Ömer Kalyoncu, hükümetin kurulduğu anda ilk işinin, basınla ilgili vergileri azaltmak olduğunu söyleyerek, gazetelerin kapatılmasına ilişkin bazı konularda iyi yönetimin de büyük önemi olduğunu belirtti.

Kalyoncu, BRTK'da zihniyet kurumsallaşması da sağlanması gerektiğini söyleyerek, muhalefetin sesinin duyurulması alanında yönetimdeki kişilerin de rolü bulunduğunu söyledi.

Kalyoncu, günümüzde tüm kesimlerin BRTK'da görüşlerini anlatabildiğini, bunun dönem dönem değil sürekli olması gerektiğini belirtti.

BRT Yasası'na da değinen Kalyoncu, yasa konusunda kurum müdürünün bir çalışması olduğunu, bunun sonuçlanarak kısa sürede Meclis'ten geçmesini umduklarını söyledi.

Kalyoncu, hükümetin yasadan vazgeçtiğine ilişkin bir söylemin doğru olmadığını belirtti.

Kalyoncu, Yasanın, 520 çalışan yerine, 480 çalışan üzerinden geçmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

DVBT'nin dünyada uygulanan bir sistem olduğunu söyleyen Kalyoncu, bulunması gereken çözümün reklam gelirleri ile ilgili olduğunu belirtti.

Kalyoncu, kurumun işlevlerini yerine getirdiğini, herkese hizmet sunduğunu söyleyerek, çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından BRTK bütçesi 22 kabul 6 ret olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gündem gereği Sayıştay Komitesi’nin raporlarının görüşülmesine geçildi.

Ancak Sayıştay Komitesi Başkanı Hasan Taçoy’un istifa etmesi, Başkan Vekili Mehmet Çağlar’ın ise yurt dışında olması nedeniyle görüşme Meclis’in bir sonraki birleşiminde ele alınmak üzere ertelendi.

Ardından, Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimleri Serbestlik Yasa Önerisi ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin Öneriye İlişkin Raporu ele alındı.

YORGANCIOĞLU

Komite Başkanı CTP Lefkoşa milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, raporu okudu.
Ardından rapor ve önerinin bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Yorgancıoğlu yeniden söz alarak hazırlanan yasa konusunda açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki madde bağımlılığının arttığını söyleyen Özkan Yorgancıoğlu, “Uyuşturucu hepimizin kanını donduracak boyutlara ulaştı. Bu yasa, bağımlıları hayata ve topluma kazandırma, onlara bir şans vermekle ilgilidir. Yasanın uyuşturucunun denetimli şekilde serbest kullanılmasıyla ilgili uzaktan yakından ilgili yoktur” dedi.

Son 5 yılda uyuşturucu davalarına muhatap olan kişi sayısı konusunda bilgi veren Yorgancıoğlu, Lefke’de 33, İskele’de 1, Güzelyurt’ta 45, Girne’de 356, Gazimağusa’da 324, Lefkoşa’da 918 kişinin bununla ilgili davalara muhatap olduğunu söyledi.

Özkan Yorgancıoğlu, davalara muhatap olan toplam satıcı sayısının 439, kullanıcı sayısının ise bin 240 olduğunu söyledi, “Kullanıcı sayısı büyük kentlerde daha fazla” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu bağımlılarının topluma kazandırılması gerektiğini de söyleyen Özkan Yorgancıoğlu, “Yasanın özü bağımlı olan insanlara hapishane yerine kendilerini tedavi etme seçeneğini sunmasıdır. Bu işin ticaretini yapanlara sağlanan avantaj söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Yasada öngörülen denetimli serbestliği herkesin kabul etme zorunluluğu olmadığını da kaydeden Yorgancıoğlu, “Ancak bu seçeneğin kabul edileceğini umuyoruz” dedi.

Özkan Yorgancıoğu, yasa uyarınca denetimli serbestlikten yararlananların 3 yıl uyuşturucudan uzak durması gerektiğinide söyledi.

Yorgancıoğlu, yasanın resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesiyle şu an uyuşturucu kullandığı için mahkemede olanların ya da mahkumiyeti madde bağımlılığıyla ilgili kişilerin mahkemeye başvurarak yasadan yararlanabileceğini söyledi.

DENKTAŞ

DP UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, komite üyelerine yasa çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Denktaş, uyuşturucu bağımlılarının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde rehabilite edilemeyeceğini vurguladı.

Ülkede bir rehabilitasyon merkezine olan ihtiyaçtan söz eden Denktaş, bu alanda özel ve kamu işbirliği gerekliliğine dikkat çekti.

Denktaş, tasarıya oylarının olumlu olacağını kaydetti.

SANER

UBP milletvekili Hamza Ersan Saner, yasanın kanayan birçok yaraya merhem olacağını söyledi.

“Sayın Çakıcı, tasarı hazırlanırken bu işin profesyoneli olarak tasarıya önemli katkı koymuştur” diyen Saner, komitenin özverili çalışmalarına işaret etti.

Saner, yerel bir gazetede bugün manşete taşınan ve Merkezi Cezaevi’ndeki yetersizliklerin ve sıkıntıların anlatıldığı haberden kesitler okuyarak, “Haber, uyuşturucu kullanıcıları ve bağımlıları için yasanın ne kadar önemli olduğunun göstergesidir” dedi.

ÇAKICI

TDP milletvekili Mehmet Çakıcı, bu yasanın tarihi bir yasa olacağını kaydetti.

Mehmet Çakıcı, cezaevinin 3’de birinin uyuşturucu mahkumundan oluştuğunu söyledi.

“Bizim sistem, bağımlıyı da kullanıcıyı da hapse tıkıp rehabilite etmeyi bekliyor” diyen Çakıcı,“Oysa bağımlılık bir hastalıktır. Bizdeki uygulama bir hastayı hastalığından dolayı mahkum etmekle aynı. Bu insanlık suçudur” dedi.

Çakıcı, yasanın çok geç kalarak Meclis gündemine getirildiğini de ifade ederek, “Bu yasa, cezaevindeki belki 100 mahkumu, birçok bağımlı ya da kullanıcıyı etkileyecek, insan hakları suçu işlenmesini engelleyecek, bağımlıların tedavi ve rehablitisine katkı koyacak” dedi.

Uyuşturucu konusundaki eğitime de değinen Çakıcı, “15 yıl önce ‘uyuşturucu sorunumuz yoktur’ denilerek reddedilen eğitim programı gözden geçilirdi. Sayın Dürüst’e bu konuda teşekkür ediyoruz. Yarın Eğitim Bakanlığı’na sunulacak program, liselerde 15 saatlik bir eğitim olarak hayata geçecek” dedi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, “Yasanın geçmesini istiyoruz” diyerek, “Sadece bu yasayla toplumu uyuşturucu illetinden kurtarma imkanı yok. Bu yasaya destek olacak yasaların da yürürlüğe girmesi gerek” dedi.

Ülkeye kabul edilen öğrencilerin sicillerinin incelenmesi gerektiğini de söyleyen Angolemli, böyle bir mevzuatın Meclis’ten geçmesi gerektiğini söyledi.

Angolemli, “Bu konuda basında çıkan kimlerdir? Ezici çoğunluk yabancılardır” şeklinde konuştu.

Yorgancıoğlu’nun paylaştığı verilere atıfta bulunan Angolemli, davaya konu olan kişilerin ne kadarının yerli, ne kadarının yabancı, ne kadarının öğrenci, ne kadar iş adamı olduğunun açıklanmasını istedi.

 
21 Mart 2016 Pazartesi 12:06
Okunma: 675
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu