Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis Genel Kurulu Toplandı

Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, ülkede, hayatın her alanında haksız rekabet olduğunu, bununla ilgili olarak Hükümet'in hiçbir şey yapmadığını savundu.

 
 
Meclis Genel Kurulu Toplandı
TATAR: "GÜMRÜK OLAYI KONUSUNDA GEREKEN YAPILDI... OLAY GÜMRÜK MEMURLARIMIZIN ÇALIŞMASIYLA ORTAYA ÇIKARILDI..."


ADEM: "DEVLETİN MÜHÜRLERİ AKARYAKIT GETİREN ÖZEL BİR FİRMAYA VERİLDİ... BU MALİYE BAKANI TATAR'IN İSTİFASINI GEREKTİRİR"


Lefkoşa, 11 Mart 13 (T.AK.): Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, ülkede, hayatın her alanında haksız rekabet olduğunu, bununla ilgili olarak Hükümet'in hiçbir şey yapmadığını savundu.


Soyer, son dönemlerde antrepolardan gümrük ödenmeden mal çekildiğini, 3 gümrük memurunun adının verildiğini ancak firmaların deşifre edilmediğini belirterek, söz konusu firmaya ceza kesildiğini kaydetti, ancak piyasada yaptığı haksız rekabetin fiilinin nasıl olacağını sordu.


Soyer, Rekabet Kurulu'nun devreye girmesi gerektiğini söyledi.


Soyer, editöryal bağımsızlığı düzenleyen Basın İş Yasası'nın geçirildiğini, bu konuda yasal eksiklik bulunmadığını ancak yine de sorunlar yaşandığını ifade ederek, bunun nedenlerinin irdelenmesi gerektiğini söyledi.


TAK'tan hareketle genel basın sorunları üzerinde duracağına işaret eden Soyer, ekonomimin bozulmasının doğal olarak basın sorunlarını ortaya çıkardığını ifade etti.


Soyer, uyduya çıkan kanallara reklam karşılığında devlet katkısı verilmesinin doğru olduğunu, bunu desteklediğini ifade ederek, önemli olanın medya kurumlarına kamu desteğinin objektifliklerine dokunmadan verilmesi gerektiğini söyledi.


Soyer, devlet ilan tüzüğü yönetmenliğinin ivedilikle çıkarılarak, bunların belirli prensiplere bağlanması gerektiğini anlatarak, "Çalıştırdığı insanın sosyal sigortasını yatırmadan gazetecilik yapılamaz. Bunun için devlet ilanlarını sadece çalışanların sosyal sigorta ihtiyat sandığını yatıranlara vermesi gerekir" dedi.


Ferdi Sabit Soyer, reklam karşılığı özel televizyonlara yapılan katkının doğru bir karar olduğunu, bunun devlet ilan tüzüğü ve yönetmenliğiyle desteklenerek belli kurallar içinde yapılması gerektiğini yineleyerek, "Bu karar doğrudur. Ben destekliyorum" ifadesini kullandı.


Ferdi Sabit Soyer, kamu kaynağıyla yayın sürdüren BRTK'da devletin özel medyaya katkı yapma kararına karşı tepki örgütlenmesinin doğru olmadığını ifade ederek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.


Soyer, CTP-BG Milletvekili Sonay Adem'in dört yıldır BRT'ye çıkmadığını hatırlatarak, "Beni iki defa çağırdılar BRT'ye ben bahtiyarım" ifadesini kullandı.


BRT'nin artık tek kanal olmadığını ve artık muhalefetin BRT'ye muhtaç olmadığını belirten Soyer, ancak halkın parasıyla kamu kaynağı ile yönetilen BRT'nin bu yaptığının haksızlık olduğunu savundu.


TATAR


Maliye Bakanı Ersin Tatar,  gümrük konusundaki olumsuzluğun gümrük memurlarının tespitiyle ortaya çıktığını, gerekli cezaların kesildiğini araştırmaların devam ettiğini, bu olumsuz durumdan gümrük memurlar ı da hatalıysa onların da gerekli cezaya çaptırılacağını söyledi.


Tatar, yaşanan süreçte Rekabet Kurulu'nun devreye girmesi konusunda Ferdi Sabit Soyer'in görüşüne katıldığını belirtti.


Ersin Tatar, KKTC'de medyanın "büyük haksızlığa" uğradığına işaret ederek, dıştan gelen yayınların reklam pastasının önemli kısmını elinde tuttuğunu bu nedenle medya kurumlarına devlet katkısının önemli bir uygulama olduğu görüşüne katıldığını söyledi.


TAK'ı kutlamak istediğini ifade eden Tatar, dar kadroyla çok iş yapmaya çalıştıklarını, kimseye sansür yapmasının söz konusu olmadığını anlatarak, Ajans çalışanlarını kutladı.


ADEM


CTP-BG Milletvekili Sonay Adem, TAK'ta çalışan bir avuç insanın haber yapmak amacıyla sürekli koştuğunu söyledi.


Adem, gümrükle ilgili olarak antrepo konusunda yapılanın tamam olmadığını, bazı büyük işverenlerin bu hükümet döneminde korunup kollandığını savunarak, gümrük yolsuzluğunun bu olumsuzluklardan biri olduğunu ileri sürdü.


Sonay Adem, gümrük yolsuzluğu konusunda caydırıcılığın önemli olduğunu, yapılması gerekenin tam yapılmadığını, bunların yapılması gerektiğini ifade ederek, yolsuzlukların üç yıl arka arkaya yapılması halinde antreponun ilgili yasaya göre kapatılması gerektiğini söyledi.


Adem, gümrük yolsuzluğu konusunda yaşananın kötü olduğunu, başka bir ülkede bunların olması halinde ilgili firmanın çok zor durumda kalabileceğini, hükümetin de olumsuz etkileneceğini anlattı.


Sonay Adem, Alpet Firması'na devlet mühürleri verildiğini böylece bu firmanın istediğine gümrüksüz yakıtı verdiğini ifade ederek, bunun Maliye Bakanı Ersin Tatar'ın istifasını gerektiren bir durum olduğunu  iddia etti.


Adem, böyle bir uygulamanın kabul  edilemeyeceğini belirterek, bu konuda hiçbir araştırma yapılmadığını öne sürdü ve konunun üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.


Sonay Adem, iktidara gelen insanların TAK'ı mülk saydığını, kendi çiftliği zannettiğini savunup bunun kendisinde ciddi tepki oluşturduğunu ifade ederek, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ün tam demokratik tarzına karşın yönetime atananların faşizan tavırlarının ortada olduğunu ileri sürdü.


Adem, atanan yöneticilerin çalışanların en temel hakkı olan sendika seçme hakkını belirlemeye çalıştığını iddia ederek,  Basın-Sen'in oradan götürülmesine yönelik hareketler bulunduğunu öne sürdü ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.


Sonay Adem, "TAK'ta Basın-Sen'e yapılmaya çalışılan asla kabul edilemez. Sizi bu konuda göreve çağırıyorum" dedi.


Sonay Adem, editörlere muhabirlik yaptırılması gibi uygulamalar yapıldığını, buna karşı çıkanlara ise ceza verilerek mobbingi uygulandığını iddia etti.


Adem,  verilen haksız cezalar nedeniyle TAK'ın bugün davalık olmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Lütfen müdahil olun" ifadesini kullandı.


Sonay Adem,  BRT'te bazı çalışanlara görevden el çektirildiğini savunarak, herkesin hizmetinden yararlanılması gerektiğini, bu tür kurumlarda partizanca yaklaşımların doğru olmadığını olamayacağını kaydetti.


Adem, bu kurumda sözleşme ve akitleri biten çalışanlar olduğunu ifade ederek, akitleri biten çalışanların sözleşme ve akitlerinin ivedilikle yenilenmesi  gerektiğini söyledi.


ANGOLEMLİ: "BRT ÇALIŞANLARI ÖZGÜR DEĞİLDİR. BENZER DURUM TAK İÇİN DE SÖZ KONUSUDUR..."


ÖZGÜRGÜN: "BRT'NİN DEVLET TELEVİZYONU ANLAYIŞIYLA DEVLETİN TÜM KESİMLERİNİN SESİNİ YANSITACAK ŞEKLİDE YÖNETİLMESİ GEREKİR..."


Lefkoşa, 11 Mart 13 (T.AK.): Meclis Genel Kurulu, daha sonra 45 milyon 25 bin TL'lik BRTK 2013 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı.


BRTK Bütçesi konusunda ilk sözü TDP milletvekili Hüseyin Angolemli aldı.


Hüseyin Angolemli, ülkede özel televizyon ve basına ihtiyaç olduğuna işaret ederek, BRT çalışanlarının özgür olmadığını, benzer bir durumun TAK için de söz konusu olduğunu iddia ederek, halkın BRT'yi sevmediğini, güvenmediği öne sürdü.


Hüseyin Angolemli, Özel Güvenlik Yasası'nda gruplara silah taşıma izni verilmesinin söz konusu olduğunu anlatarak, sivilleşmemiş bir toplumda silahlı gruplar oluşturulmasının doğru olmayacağını söyledi.


Hüseyin Angolemli, TAK'dan çıkan haberlere güvenmediğini, çünkü orada tarafsızlığın söz konusu olmadığını ileri sürdü.


Angolemli, İngiltere, Brüksel gibi önemli merkezlerde TAK'ın görevlisinin olup olmadığı sorusunu sorarak, bunun yapılması gerektiğini, çünkü halkın haber alma hakkının bunu gerektiğini söyledi.


Angolemli, ülkenin can alıcı sorununun Kıbrıs  konusu olduğunu, ancak bu konuda dışta yapılan her şeyin Türkiye veya Güney Kıbrıs üstünden alınmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı.


Hüseyin Angolemli, TAK'ın derleyip topladığı haberlerin tatmin edici olmadığını ifade ederek, bunun TAK Yasası'nın yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.


Angolemli, halkın her şeyi,  başta da KKTC'yi savunanların aslında devleti savunmadığını öğrendiğini, bunun da özel televizyon ve basın sayesinde olduğunu belirtti.


ÖZGÜRGÜN


Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, ise BRT'yi muhalefette olduğu dönemde çok eleştirdiklerini hatırlatarak,  muhalefetin bu kurumu eleştirmesinin doğal olduğunu, arzulanan bu tür eleştirilerin gelmemesi olduğunu söyledi.


Özgürgün, eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini de ifade ederek, BRTK Müdürünün yaş haddi nedeniyle emekli olmasından sonra gerekenin yapılacağını kaydetti.


Hüseyin Özgünün, konunun boşlukta kalmaması gerektiğini ve kalmayacağını belirterek, BRT'nin devletin malı olduğunu, bu nedenle devletin her kesiminin sesini her şekilde duyurması gerektiğini belirtti.


Özgürgün, BRT'nin devlet televizyonu anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini, ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını, bu bakış açısıyla kuruma sahip çıkılması çağrısı yaptı.


Hüseyin Özgürgün, BRT'ye yönelik eleştiri ve önerileri not ettiğini ve Başbakan İrsen Küçük'e iletileceğini ifade etti.


Özgürgün, iktidar ile bütünleşmiş bir devlet televizyonu anlayışının her zaman için sıkını yaratacağına işaret ederek, bu nedenle iktidar ve muhalefetin konuya birlikte devlet televizyonu anlayışıyla yaklaşması gerektiğini söyledi.


KAŞİF


UBP milletvekili Ahmet Kaşif  ise, BRT'yi eleştirmek gerektiğini söyledi.


Kaşif, UBP Kurultayı'nın ikinci tur seçimleri öncesinde BRT'den hizmet istediğini, ancak bu hizmetin verilmediğini bu nedenle eleştirdiğini anlatarak, "Benim BRT'ye yönelik eleştirim buydu"   dedi.


Ahmet Kaşif, eleştiriler bir yana "ben gelirsen şunu yapacağım deme" lüksüne sahip olmadığını ifade ederek, geçmişten dersler çıkarılacağını, ancak oraya takılıp kalmamak, geçmişte yapılan hataları bir daha yapmamak üzere herkesi nasıl sevgiyle kucaklayacağını görmek istediğini belirtti.


 
11 Mart 2013 Pazartesi 14:11
Okunma: 723
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu