Ana Sayfa » Spor » MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.30'da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

 
 
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

 

 (T.A.K.): 

Toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı'nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen üç yasa bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'nca geri gönderilen ve Meclis Başkanlığı'nca doğrudan genel kurulun gündemine alınan "İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik No:2) Yasası? ile "Bilançoların Güncellenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası? yanında Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa? görüşülecek.

Genel Kurul ayrıca "Genel Gıda ve Yem Yasa Tasarısı?nın yanı sıra Süt Endüstrisi Kurumu, Yayın Yüksek Kurulu ve Türk Ajansı-Kıbrıs'ın (TAK) 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları'nı da görüşecek.

Toplantıyı KTHY mağdurları ve bazı sendikacılar da izleyici locasından izliyor.

PEMBE BALON ETKİNLİĞİ

Meclis Başkanı Sibel Siber, toplantının başında yaptığı konuşmada, bugün Meclis'te Pembe Gün etkinliği düzenlendiğine işaret ederek meme kanserine karşı duyarlılığın artmasını Meclis olarak desteklediklerini söyledi.

Siber, halkın bilinçli olmasının yaşam kurtardığını vurguladı ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

ABBAS SINAY'IN ÇEKİLME İSTEMİ

Toplantıda ilk olarak CTP Girne Milletvekili Abbas Sınay'ın milletvekilliğinden çekilme istemi okundu. Bu sırada bazı vekiller söz aldı.

 

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanı’nca Meclis’e iade edilen “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik No:2) Yasası”nın görüşülmesine, kalınan yerden devam edildi. Yasa, oy çokluğu ile onaylandı.

ÇAVUŞOĞLU: “ELEŞTİRİLERİMİZ DİKKATE ALINMADI”

Genel görüşme bağlamında ilk sözü alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, söz konusu yasaya yaptıkları eleştiriler dikkate alınmadığı için, yasanın Cumhurbaşkanı’nca iade edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İskan Encümeni’nin, iskan konularının siyasetin pençesinden kurtulması için kurulduğunu belirterek, vatandaşın hakkının da bu yolla korunabileceğini kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, yasada öngörülen iskan düzenlemelerini ve yapılarını, siyasi baskıların etkisinde kalacağı gerekçesiyle eleştirdi.

“Yaptıkları uyarıları dikkate almayan bir vizyonun bundan sonra yapacaklarına destek vermelerinin beklenemeyeceğini” kaydeden Çavuşoğlu, yasanın bu şekliyle geçemeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu’nun konuşmasından sonra yasanın madde madde görüşülmesine geçildi.

SANER: “KOMİTEYE NİYE GELMEDİĞİNİ ANLAMAK ZOR”

UBP Milletvekili Ersan Saner, Cumhurbaşkanı’ndan iade edilmesinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen yasanın komitede görüşülmeden genel kurula geldiğini belirterek, komiteye niye gelmediğini anlamalarının zor olduğunu söyledi.

Saner, iç tüzüğe uygun olsa bile bunu doğru bulmadığını ifade ederek tüm yasaların komitede görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Saner, komitede görüp değerlendirmedikleri bir yasaya şimdi oy vermelerinin istenmesini eleştirdi.

ULUÇAY: “YENİ BİR TASARI DEĞİL”

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, tasarının yeni çıkmış gibi konuşulduğunu, yeni olmadığını, Cumhurbaşkanlığı’ndan geri döndüğü için sürecin uzadığını, Meclis tatilinden önce geçmesini istediklerini ama yetişmediğini anlattı.

Uluçay, ortada yeni bir olgu bulunmadığını kaydederek, yasayı görüşen Meclis Komitesi üyelerinin 2 değişiklik önergesi sunacağını, birinin yasada öngörülen komite başkanının dıştan atanmasını öngördüğünü; diğerinin de eşdeğer puanlarıyla ilgili olduğunu bildirdi.

OĞUZ: “EŞDEĞERCİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR”

UBP Milletvekili Dursun Oğuz da söz alarak, komitede verilen bilgilere eşdeğercilerin çözüm beklediğini ancak bunun için çözüm çalışması yapılmadığını savundu.

Oğuz, CTP-BG’nin bu konuda çalışması olup olmadığını sordu.

BEROVA: “KOMİTEDE GÖRÜŞÜLMEMESİ SIKINTI YAŞATIYOR”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, genel kurulun gündeminde olan bir yasanın komitede görüşülemediğini, bu yüzden değişiklikler konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

KALYONCU: “ADALET DUYGUSU KÖRELTİLDİ”

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu da, eşdeğer meselesinin 1990’da fiilen UBP tarafından ortadan kaldırıldığını savundu.

Geçen hükümetin de eşdeğer dağıtmadığını ve ortada dağıtacak fazla bir şey de olmadığını ifade eden Kalyoncu, Eşdeğer Mal Yasası’nın ülkenin yarası olduğunu söyledi.

Bu konuya zamanında gereken önemin verilmediğini kaydeden Kalyoncu, adalet duygusunun köreldiğini savundu.

ÇAVUŞOĞLU: “EŞDEĞER PUANLARA ÖNCELİK VERİLMELİ”

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, CTP-BG’nin daha önce değiştirdiği İskan Encümen Yasası’nın şimdi yine değiştirilmek istendiğini söyledi.

İnsanların mağduriyetlerinin giderilmesi için eşdeğer puanlara öncelik verilmesini istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, global takas ile Kıbrıs konusunda sonuca gidilebileceği konusunun da göz ardı edilmemesini istedi.

Çavuşoğlu, öneri de sunarak, ilgili yasanın komiteye geri gönderilmesini istedi.

ARABACIOĞLU: “KONUŞULMASI GEREKEN DAHA ÖNEMLİ KONULAR VAR”

DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, bugün iskan ve topraklandırma yasasının ele alınmakta olduğunu ancak konuşulması gereken daha önemli konular olduğunu söyledi.

Mal Tazmin Komisyonu kurulduğunda, o dönemdeki Cumhurbaşkanı Mahmet Ali Talat’a doğabilecek sorunları ilettiğini ifade eden Arabacıoğlu, mallar Türkleştirildiğinde doğacak değer artışının kişilerden talep edilmesi, vergilendirmeye tabii tutulması gerektiğini ifade etti.

SOYER: “ULUSLARARASI HUKUKA GİRİLMELİ”

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, 1977’de çıkan İTEM yasasının birçok sorunu barındırdığını belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarıyla Türkleştirilen mallar konusunda ilgili yasayla düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Soyer, emlak yasası için de bunun önemli olduğunu kaydetti.

Annan Planı sonrasında KKTC’de mülk değerinin arttığını kaydeden Soyer, uluslararası hukuk içine girilmesi gerektiğini söyledi.

Türkler için emlak işinin çözüm yoluna giremediğini kaydeden Soyer, Osmanlı’dan beri bunun böyle olduğunu ifade etti.

HAMZAOĞULLARI: “ERENKÖY HANGİ KISTASLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ?”

CTP-BG Milletvekili Biray Hamzaoğulları, iskan konusunda geçmişte yaratılan sıkıntıların devam ettiğini savunarak, “Erenköy halkı hangi kıstaslara göre değerlendirildi?” dedi.

Erenköy’de malların durduğunu belirten Hamzaoğulları, Erenköy halkının topraklandırma işinin hukuksuz bir sürece girdiğini iddia etti.

Erenköy’deki malların peşkeş çekilemeyeceğini belirten Hamzaoğulları, buna izin verilmeyeceğini söyledi.

Genel Kurul’da daha sonra DP-UG Milletvekili Arabacıoğlu’nun önerisi oylanarak kabul edildi ve yasa madde madde görüşülmeye başlandı.

Madde madde görüşme sırasında DP-UG Milletvekili Menteş Gündüz’ün sunduğu, 6. 8. ve 2. maddeler için değişiklik önerileri kabul edildi.

Yasanın bütünü de oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa'nın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi haftaya ertelendi.

Meclis Genel Kurulu'nda, söz konusu yasa görüşülmeye başlandığı  sırada, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle söz alarak, çok titiz bir çalışma yapılarak düzenlemelerin oybirliği ile geçtiğini kaydetti.

Gülle, bazı öneriler olduğunu da öğrendiklerini belirterek, bunları değerlendirmek için yasanın görüşülmesinin önümüzdeki pazartesine bırakılmasını istedi.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, uzlaşı arayışını olumlu bir adım olarak gördüklerini, UBP olarak bu uzlaşı çalışmasına olumlu katkıya hazır olduklarını söyledi.

ÇAKICI

TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, önerileri kabul edilsin veya edilmesin yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı'nın önerisi oybirliği ile kabul edildi ve yasanın görüşülmesi haftaya kaldı.

SÜTEK BÜTÇESİ ONAYLANDI

Genel Kurul daha sonra Süt Endüstrisi Kurumu 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı.

TATAR

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür'ün raporu okumasının ardından tasarı hakkında söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, tasarının  binlerce kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Ülkede 140 bin ton süt üretilmekte olduğunu kaydeden Tatar, devletin hem üretime hem de ihracata teşvik vermekte olduğunu kaydetti.

İmalatçının SÜTEK'e 50 milyon TL borcu olduğunu öğrendiğini kaydeden Tatar, "Üreticinin günahı ne?? dedi.

İmalatçıya teminatla süt verilmesi halinde üreticilerin zamanında ödenebileceğini ifade eden Tatar, uzun vadede yeni politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi.

2014 yılı bütçesinin görüşülmekte olduğu; 2 ay sonra 2015'e girileceğine dikkat çeken Tatar, meclisin verimli çalıştığını kimsenin söyleyemeyeceğini ifade etti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de söz alarak, "Ben ek bütçe geldi sandım? diyerek 2014 bütçesinin görüşülmesini eleştirdi.

Angolemli, Süt Kurumu gibi kurumların bütçelerinin sene başında belirlenip Meclis Genel Kurulu'na sunulması ve sıkıntı yaratılmadan geçirilmesini istedi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre de konuşmasında, "Üretici mazeret kabul etmez? diyerek, süt ödemelerinin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Süt ve et ürünlerinin tüketimlerinin artırılması için ithal ürünlerle ilgili düzenlemelere gidilmesini isteyen Töre, bu amaçla yerli üretimde kalite, çeşitlilik ve verimliliğinin de artırılması gerektiğini anlattı.

Töre, hastalıklarla mücadelenin de daha etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

SENNAROĞLU

Yapıcı eleştirilerden mutlu olduğunu söyleyen Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, "sütte kontrolsüz bir büyüme mi var?? şeklindeki yorumun doğru olmadığını, süt fiyatları düzenlendiği için böyle bir görüntünün ortaya çıktığını kaydetti.

Bakan, 2013 yılında çiğ süte ödenen subvansiyenin doğrudan gelir desteği adı altında 37 Milyon TL olduğunu söyleyerek, aynı yıl içinde 15,5 milyon TL navlun desteğinin ödenmesiyle toplam 52,5 milyon TL ödeme yapıldığını anlattı.

Süt kurumu bütçesi görüşülürken birçok başka konunun görüşülmesi gerektiğini kaydeden Bakan, Süt Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu gibi kurumların bütçelerinin yılbaşında meclise gelmesi gerektiğini düşündüğünü; kendisinin de bu doğrultuda bütçeyi yılbaşında Bakanlar Kurulu'na götürdüğünü dile getirdi.

Bir yıldır Tarım Bakanlığı görevinde olduğunu ve bu sürede hiç yeni istihdam yapmadığını dile getiren Bakan, var olan yasalar doğrultusunda yeni istihdamların yapılamayacağına dikkat çekti.

Sennaroğlu, hellim tescilinin de önemli bir konu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Süt Endüstrisi Kurumu 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşülerek onaylandı. Daha sonra tasarının tümü oylandı. Tasarı 26  kabul, 5 ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

 
20 Ekim 2014 Pazartesi 10:20
Okunma: 1633
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu