Ana Sayfa » Kıbrıs » MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis Genel Kurulu saat 10.15'te Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

 
 
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

 (T.A.K): 

Genel Kurul'un gündeminde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından bir daha görüşülmek üzere Meclis'e gönderilen "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa ile Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

Toplantının başında Meclis Başkanı Siber, Cumhuriyet Meclisi II. Resim Koleksiyonu Sergisi'nin bugün saat 17.30'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'de açılacağını anımsatarak, milletvekillerini sergiye davet etti.

Ardından sunuşlara geçildi.

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Başkanlık Divanı kararlarını onay ve bilgiye sundu.

İlk olarak Meclis'in Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak konferansa katılımına ilişkin kararı okundu. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 25. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek "Duvarsız barışçı bir dünya? konulu etkiliğe CTP-BG Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer'in katılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra toplantının gündeminde bulunan Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi'yle ilgili tezkere okundu.

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİYLE İLGİLİ TASARI KOMİTEYE GERİ ÇEKİLDİ

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa Tasarısı'nın yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri çekilmesine dair Başbakanlık tezkeresinin okunmasından sonra CTP-BG Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe'nin başkanlık divanı katiplik görevinden istifa ettiğine dair yazısı okundu. CTP grubu, Özdenefe'nin yerine İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nı önerdi. Söz konusu öneri Perşembe günü oylanacak.

GÜNDÜZ VE SUCUOĞLU KOMİTE BAŞKANI OLDU

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığı'na DP UG Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz'ün seçildiği bilgiye getirildi.

Sayıştay Komitesi Başkanlığı'na ise UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Başkan vekilliğine DP-UG Milletvekili Fikri Ataoğlu'nun seçildiği de milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

 

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları” düzenleyen yasanın, ülkenin ihtiyaç duyduğu bir yasa olduğunu vurguladı.

Meclis Genel Kurulu’nda UBP Milletvekili Zorlu Töre’den sonra söz alan ve Töre’nin çevre konsundaki bazı eleştirileri yanıtlayan Dinçyürek, organ nakli yasasına da değindi.

ÜSTEL

UBP Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Ünal Üstel, ilgili yasanın tam teşekkülü olduğunu ifade ederek, yasasının genel kuruldan geçeceğine inanç belirtti.

Tüzüklerin ve etik kurulların düzenlenmesi için 1 yıl kadar süreye ihtiyaç olduğu yönündeki görüşünü ifade eden Üstel, bu yasanın sadece organla değil, doku ve hücre konusunda da düzenlemeler içerdiğini anımsattı.

Bir milletvekilinin geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli olduğunu ifade eden Üstel, KKTC vatandaşlarının Türkiye’de kadavra sırasına giremediğini söyledi ve  hastalar ile ailelerin yaşadığı sıkıntılarını anlattı.

Üstel, yasaya katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Yasanın ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ŞAHALİ

CTP-BG Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, 55/91 sayılı organ nakliyle ilgili halen bir yasa olsa da, uygulanabilir ve ihtiyaçları giderebilen bir yasa olmadığını kaydederek, bugün geçecek yasanın ülke sağlık tarihine önemli bir gün olarak kaydedileceğini söyledi.

Yeni ve bütünlüklü bir yasa çalışması yapıldığını anlatan Şahali, yasal altyapının hazırlanmasını bekleyen hastaların huzurlu bir ortamda, kendi yurtlarında operasyon geçirmelerini diledi.

Şahali, yasanın sağlık alt yapısının ve hizmetlerin miladı olması dileğinde de bulunarak, Meclis’te herkesin önceliğinin yurttaşlar, kurumlar ve sahip olunan olanaklar olduğunu belirtti.

“Bu çatı altında görev yaparken önceliğimiz yurttaşlarımızın her alanda en üst düzey hizmeti alabilmesidir” diyen Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı’nın iade gerekçesinin fırsat eşitliği olduğunu kaydederek “İnsan sağlığı bir fırsat değil, zorunluluktur. Her hal ve koşulda gereken hizmet en üst nitelikte sağlanmalıdır” diye konuştu.

Şahali, yasanın tam da Meclis’ten geçme aşamasında yaşanan çatışmaya işaret ederek, bugün de sunulacak bazı değişikliklere rağmen oy birliğiyle geçeceğine inandığını kaydetti.

Erkut Şahali, yurttaşların beklentilerinin hiçbir gerekçenin arkasına itilemeyeceğini belirterek, yasanın bugün uzlaşıyla geçeceği umudunu dile getirdi.

Şahali özetle, “Bu parlamentonun odağında KKTC yurttaşları olmalıdır. KKTC yurttaşlarının elde edeceği menfaatler, günün sonunda sağlıklı bir geleceğe ulaşma hedefi olmalıdır. Hele konu sağlıksa, bu ön koşulun ötesinde herhangi bir muteber koşul olmaması gerekir. Umarım yasanın madde madde görüşülmesinde de bu konu dikkate alınır ve bu yasayı bekleyenlere ortam yaratılır” diye konuştu.

DERYA

CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya, yasa çalışmasını yürütürken insan yaşamının ticaret nesnesi olmadığı konusu üzerinde çok durduklarını vurguladı.

Derya, normalde gösterdiklerinin beş katı hassasiyet göstererek, bu yasayı çalıştıklarını kaydederek, gerekli önlemler alınmazsa, KKTC’nin organ turizmi ve organ ticareti yapılabilecek bir ülke olacağını söyledi.

Organize suçların başında gelen organ ticareti konusunda devletin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doğuş Derya, insan ticareti, mülteci hakları sorunları, seks köleliği gibi konularda sorunlar yaşandığına değindi.

Komite çalışması sırasında çok detaylı araştırmalar yaptıklarını belirten Derya, ülke nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, tek bir organ nakli merkezinin yeterli olacağını düşündüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın fırsat eşitliği nedeniyle yasayı iade ettiğini kaydeden Doğuş Derya, özel hastanenin önceliğinin kar olduğunu; devletin ise böyle bir hakkı olmadığını söyledi. Derya, devletin sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerini vermesi gerektiğini vurguladı.

Özel sektör hastanesiyle devleti eşit görmenin, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını, o yüzden Cumhurbaşkanı’nın yasayı iade ederken verdiği görüşü de, buna katılan “sosyal demokrat anlayışı” da doğru bulmadığını dile getiren Doğuş Derya, Tabipler Birliği’nin ihbarıyla bir özel hastanede denetim yapmak isteyen Sağlık Bakanlığı’nın bu hastaneye giremediğini hatırlattı.

CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya, denetimlerin nasıl yapılacağının yönetim anlayışıyla bağlantılı olduğunu ifade ederek, yasanın uzlaşıyla geçmesi için çok fazla taviz verdiklerini; aslında organ naklini sadece devletin yapmasını savunduğunu ancak yasada 5 yıl öngörülen sürenin komitede 2’ye indirilmesine şerh koyduklarını anlattı.

Derya, devlete özel kurum baskılarının görülmesi için konuştuğunu vurgulayarak, milletvekillerinin özel kurumların değil, halkın temsilcisi olduğunu kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da söz alarak, ilgili yasanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve Meclis’te yapılan konuşmalardan yararlanmak gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, organ nakliyle ilgili yasanın eksiksiz çıkması gerektiğini çünkü yasaların tadillerinin çok zaman alacağını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, gerekirse yasayla ilgili uzun bir çalışma yapılmasını ve olası eksikliklerin giderilmesini önerdi.

Devletin özel hastanelerden hizmet almasının kötü bir şey olmadığını da ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Eğer denetim doğru yapılırsa, herkes işini doğru yaparsa endişeler ortadan kalkar. Burada mesele devlettir” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, yasa geçtikten sonra hep birlikte organ bağış kampanyaları düzenleyeceklerini de belirtti.

ARABACIOĞLU

DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, yasaya emek verenleri kutladı ve yasanın oy birliğiyle geçeceğini söyledi.

Organ naklinde vatandaşlara yönelik bir sorun olmadığını ancak üçüncü ülke vatandaşlarına organ naklinin nasıl yapılacağı konusunda tartışma bulunduğunu ifade eden Arabacıoğlu, organ, doku ve hücre plantasyonları konusunda bilgi aktardı.

Arabacıoğlu, yasadaki önceliğin ne olduğunun düşünülmesi gerektiğini belirterek, öteki konularda dünya nasıl yapıyorsa o yönde düzenlemeye gidilebileceğini belirtti.

Mustafa Arabacıoğlu, özel hastane ve merkezlere organ nakli yetkisi verilme süresinin devletin denetiminde olması gerektiğini söyledi.

İlk defa bir yasa konusunda bu kadar çok kulis yapıldığına tanık olduğunu da ifade eden Arabacıoğlu, bazı kişilerin “üçüncü ülkeden gelenlere nasıl organ nakli yapabilirim” peşinde koştuğunu belirtti.

ALKIŞLANDILAR

Doğuş Derya ve Mustafa Arabacıoğlu’nun konuşmaları izleyici koltuklarında oturanlar tarafından alkışlandı.

Oturumu yöneten UBP Milletvekili Zorlu Töre, iç tüzüğe göre bunun yapılamayacağı konusunda uyardı. Töre, alkışın eşitsizlik yarattığını belirtti ve zaten yasak olduğunu hatırlattı.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, yasayla ilgili uzun süren tartışmalar olduğunu ifade ederek, “Yasanın olumlu oylarla, mümkünse oy birliğiyle geçmesini istiyorum” dedi.

Sağlığın politikası olamayacağını ifade eden Sucuoğlu, nakillerin özelde veya devlette yapılmasında hergangi bir endişe görmediğini söyledi.

Sucuoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün organ nakli konusundaki bir açıklamasını okuyarak, yasanın çalışabilir hale gelmesi için tüzüklere gerek olduğunu söyledi.

Faiz Sucuoğlu, “Organ bağışı konusunda çok cimriyiz. Kadavra organ naklinde ciddi bir yüzdelik tutuyor.

 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “İnsan Hücre Doku Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa”yı görüşmeye devam ediyor.

TATAR: “DEVLET İMKANLARI ZORLANMALI”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, ülkedeki tıp hizmetlerinin ve bütçe üzerindeki baskısının giderek arttığını söyledi.

Tatar, yurt dışına sevk edilen hastalar için ciddi masraflar yapıldığını; insan hayatı için KKTC devletinin sosyal devlet anlayışıyla insanların yanında yer aldığını, siyasi görüş fark etmeden herkesin devletin imkanlarının sağlık için zorlanması gerektiğini düşündüğünü anlattı.

Eski milletvekili Ali Rıza Usluer’e Türkiye’de damadından karaciğer nakli yapıldığını hatırlatan Ersin Tatar, zahmetli bir süreç yaşandığını ancak benzer uygulamaların KKTC’de de yapılabilecek olmasının kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti.

Tatar, devletin dışında eğer başka özel hastaneler de bu aşamaya gelmişse, dünyadaki etik değerler dikkate alınarak, kuralların titizlikle uygulanması ve ülke imajına zarar verilmemesi için yapılacak çalışmalarla buna da zemin sağlanacağını belirtti.

ERHÜRMAN: “AMAÇ UNUTULMAMALI”

CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman, amaca uygun araçlar geliştirmek gerektiğini belirterek, “Yasa bir an önce organ nakli bekleyen hastalar için geçmeli” denildiğini, buna kendisinin de katıldığını söyledi.

Erhürman, ülkede yaşayan ancak yurttaş olmayanların da bu haktan yararlanabilmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak ikisi de KKTC vatandaşı olmayan ve ülkede ikamet etmeyen iki kişinin organ nakli gündeme getirilerek yasanın aciliyetinin konu edildiğine işaret eden Tufan Erhürman, “Organ ticareti bütün dünyanın başının belasıdır” dedi.

Erhürman, organ naklinin yasada 4 grupta ele alındığını belirterek, her ikisi de KKTC vatandaşı ve akraba olanlar arasında organ naklinin kolayca denetlenebileceğini; akraba olmasalar da gerekli denetimlerin yapılabileceğini anlattı. Erhürman, üçüncü ve dördüncü gruptaki yabancıların organ nakli ilişkilerinin yaratabileceği sakıncalara değindi.

“Bizim aciliyetimiz vatandaşlarımızın organ nakli sorunlarının giderilmesidir. Ancak bu aciliyet doğrultusunda yapılan öneriler acildir. Bir Hindistan ve Cezayir vatandaşının organ nakli bizim için acil değildir. Gerçekçi olalım, açık açık konuşalım ve çok dikkatli olalım” diyen Erhürman, dikkat edilmezse yaşanabilecek aksaklıklardan örnekler verdi.

Tufan Erhürman, KKTC vatandaşı olan ve bu ülkede yıllardır kalan insanların ihtiyaç duyduğu organ nakline olanak sağlayacak bir yasanın aciliyeti olduğunu ifade ederek, yasa oylanırken amacın ne olduğunun unutulmamasını istedi.

Erhürman, organ ticareti ve organ turizminin kabul edilebilecek şeyler olmadığını vurguladı.

KAŞİF: “NEFROLOG SORUNUNU NASIL HALLEDECEĞİZ?”

DP-UG Milletvekili Ahmet Kaşif de organ nakli yasasıyla ilgili söz aldı.

Kaşif, KKTC’de sadece bir nefroloji uzmanı olduğunu ifade ederek, “Bu yasa geçerken yasanın enstrümanları nelerdir, bunları hiç tartışmıyoruz. Bir nefroloji uzmanıyla KKTC’nin nefroloji sorunlarını nasıl halledeceğiz? Fiziki alt yapımız, teknik donanımımız nedir? Yasa geçtikten bir hafta sonra nakil yapabilecek miyiz?” diyen sordu.

Yasanın sadece organ nakliyle ilgili olmadığını belirterek, yasanın kapsamına işaret eden Kaşif, tüp bebek konusuna da değindi.

Tüp bebek uygulamasıyla 2 esmer insanın sarışın mavi gözlü çocuğu olduğunu belirten Ahmet Kaşif, bu uygulamadaki denetimsizliğin ırklara etkisine işaret etti.

Bu arada CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya sözlü uyarıyla Kaşif’i “ırkçıkık” yapmakla suçladı.

Kaşif ise bunun ırkçılık olmadığını ifade ederek, takılması gerekilen konunun bu olmadığını söyledi.

Ahmet Kaşif, yasanın bir bütün şeklinde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

GÜLLE: “YENİ BİR DÖNEM”

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, yasayı, sağlığın yeni bir dönemi, açılımı diye niteledi ve sağlık seviyesinin yükselmesi açısından önemini vurguladı.

Kronik böbrek hastalarının, organ nakli için ümit bekleyen, başka ülkelerde sıraya giremeyen insanlar için bir ümit olan bir yasayı görüştüklerini ifade eden Gülle, yasanın canlı nakil olacak alıcı-vericiler arasında ciddi düzenlemeleri gündeme getirdiğini anlattı.

Gülle, organ bağışından ümit bekleyen hastalar için de yasada düzenlemeler yer aldığını belirtti.

“Tüp bebek merkezlerini düzenleyen tüzüğün dayandığı yasa olmadığını”, daha önceki çalışmalardaki eksiklik nedeniyle, şu anda yürürlükteki hiçbir tüzüğün hiçbir fonksiyonu bulunmadığını anlatan Bakan Gülle, görüşülen yasanın tüp bebek merkezleriyle ilgili de düzenlemeler getireceğine dikkat çekti.

Ahmet Gülle, organ ticareti, organ nakli turizmi gibi konuların gündeme geldiğine işaret ederek, “yaşanan olayların siyasetin nasıl baskı altına alınabildiğini gösterdiğini” söyledi.

Gülle, yasanın geçen hafta görüşülmesinin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili de bilgi verdi.

Doku ve organ nakliyle ilgili hassasiyetlere değinen Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, uzlaşı zemini yaratmak için çalıştıklarını, özellikle KKTC vatandaşları arasındaki organ naklini kolaylaştırıcı ancak organ ticareti olgusunun önüne geçecek düzenlemeler üzerinde durduklarını vurguladı.

Gülle, KKTC’de yaşayan yabancılara yönelik de düzenlemeler bulunduğunu, ama ülkeyle herhangi bir bağı olmayan, özellikle dünyadaki organ ticaretiyle bağlantıları önleyecek önemli düzenlemeler getirdiklerini anlattı.

Gerekli altyapıya ve izinlere sahip tüm kurumların organ nakli dahil yasadaki uygulamaları yapabilmesinin önünü açmak istediklerini, yasada bunu da düzenlediklerini ifade eden Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, ilgili sağlık örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin etik değerlerine uygun hareket etmesinin önemini vurguladı.

Gülle, eksik ve yanlış uygulamaların değişmesi anlayışı taşıdıklarını söyleyerek, bu yönde gerekli düzenlemeleri yaparak ve sorumluluğu alarak yasanın geçmesi için katkıda bulunmaları gerektiğini ifade etti.

PİLLİ: “HERKES EN İYİ ŞEKİLDE GEÇMESİNİ İSTİYOR”

UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, tüm milletvekillerinin yasanın geçmesini istediğini, ancak en iyi şekilde geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yasada organ nakli konusunun üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda bir sorun olduğunu belirten Pilli, bu sorunun aşılarak yasanın oy birliğiyle geçmesi için toplantıya ara verilmesini önerdi.

Pilli, en iyi yasaların geçebileceğini ancak denetimin daha önemli olduğunu ifade ederek, yasaların uygulamasında iyi denetim yapılmazsa, istenmeyen olayların yaşanabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yasanın madde madde görüşülmesine geçildi.

 
27 Ekim 2014 Pazartesi 11:02
Okunma: 872
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu