Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis Genel Kurulu Toplandı (3)

Meclis Genel Kurulu Toplandı (3)

Genel Kurul, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasa Tasarısının İvediliğini Kabul Etti.

 
 
Meclis Genel Kurulu Toplandı (3)

Lefkoşa, 2 Nisan 12 (T.AK.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap düşmesi nedeniyle verdiği aradan sonra saat 12.55'de nisap sağlayarak çalışmalarına devam etti.

Genel Kurul, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivediliğini kabul etti.

Bunu, "Yurttaşların KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerinin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasını" düzenleyen yasanın altıncı maddesi uyarınca Dilekçe Komitesi'nin 20 Şubat tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel ile ilgili olarak Genel Kurul'un bilgilendirmesi izledi.

Genel Kurul, Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmeyi Meclis İç Tüzüğü gereği ilgili komite başkan ve başkan yardımcısının olmaması nedeniyle erteledi.

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Özel) Komite'nin "KKTC Hentbol Federasyonu adına KKTC Merkez Bankası tarafından çıkarılan devlet çeklerinin Hentbol Federasyonu hesabına yatırılmaması; KKTC Hentbol Federasyonu adına gümrüksüz olarak ithal edilen kupa, madalya veya şiltlerin Özilkem Ltd tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na satışının yapılmasıyla" ilgili denetim raporunu görüşmeye başladı.

CTP/BG Genel Başkan Özkan Yorgancıoğlu söz alarak konunun kendisinin Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemi öncesindeki bir olayla ilgili olduğunu söyledi.

Yorgancıoğlu, konunun sadece devlet çekleriyle sınırlı olmadığını, Cumhurbaşkanlığı'ndan  buna benzer bir çekin gece kulübünde bozulması sonrasında ceza gördüğünü ancak Kamu Hizmeti Komisyonu'nun ceza alan bir insanı görevine iade ettiğini hatırlattı.

Yorgancıoğlu, o dönemde buna olanak veren yasayı değiştirerek, bu şekilde suç işleyen kamu görevlilerinin de göreve iadesinin önünün kapatıldığını anlattı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın raporuna göre, UBP hükümeti döneminde rüşvetin onuncu sıradan üçüncü sıraya yükseldiğini de savunan Yorgancıoğlu, sabahleyin tartışılan konunun özünün bir milletvekili için ödenen bedeli gösterdiğini kaydetti.

Özkan Yorgancıoğlu, Sayıştaylığın hazırladığı bir raporda, "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'dan kademeli olarak satış garantili elektrik almasının kurumun batmasıyla eş anlamlı olarak nitelendiğini" de belirterek, bunun neden dikkate alınmadığını sordu.

Yorgancıoğlu, devletin bağımsız denetim kurulu olan Sayıştay'ın hazırladığı raporların dikkate alınmadığı bir ortamda raporların hiçbir anlamının olamayacağını ifade ederek, hükümetten Sayıştay raporlarına ilgi göstermesini  istedi.

CTP/BG Genel Başkanı Yorgancıoğlu, Sayıştay'ın  raporlarının hükümet icraatlarının denetimi için önemli olduğunu, pek çok ülkede hükümetlerin kendisini denetlemesi için Sayıştay Başkanlığı'na muhalefetten atama yaptığını  kaydetti. 

KALYONCU

CTP/BG  Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu  da, Dış Türklerle ilgili olarak özel bir şirketten para karşılığı hizmet alınmasının siyasi ve etik bir konu olduğunu, yoksa "Sayıştaylıktan da görüş aldık" denilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Kalyoncu, söz konusu milletvekili transferi için şartların bu olduğunun aylar öncesinden bilinen bir gerçek olduğunu, kimsenin de aslında bunu inkar etmediğini ileri sürerek, bunun açık ve net bir şekilde milletvekili transferi için ödenen bedel olduğunu savundu.

Kalyoncu, rüşvet iddialarının açığa çıkması için gerekenin yapılmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ederek,  hükümetin her tür denetimden kaçmaya çalıştığını çok iyi bildiklerini belirtti.

Kalyoncu, tüm havalimanlarının körüklü olmadığını, körüklü havalimanlarında her uçağın körüğe yaklaşması gerekmediğini belirterek, sırf körük yapılacak diye Ercan Havalimanı'nın özelleştirilmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Kalyoncu, Ercan'da yapılacak özelleştirmeyle devletin ve halkın neler kaybedeceğinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yoksa bu işte da mı rüşvet var acaba? Çünkü özelleştirmenin devlete ne kazandıracağı veya kaybettireceğinin hesabı verilmiyor" dedi.

ADEM

CTP/BG Gazimağusa Milletvekili Sonay Adem de, görüşülmekte olan Sayıştay raporunun 2000 yıllarında meydana gelen, yargı aşaması tamamlanmış ve üzerinden uzun süre geçmiş olay olduğunu belirterek, burada yapılan konuşmaların herhangi bir hükmü olmadığını belirtti.

Adem, bu raporlar konusunda yapılması gerekenin Sayıştay raporlarını takip etmek olduğunu belirterek, Başbakan İrsen Küçük'ün özel bir şirkete ödeme yapılmasıyla ilgili olarak Sayıştay ile görüşüldüğü yönündeki açıklamasının "külliyen yalan" olduğunu  savundu.

Sayıştay başkanı ile bu konuyu sabahleyin konuştuğunu, sözleşmenin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi almakla sınırlı olduğu bilgisin aldığını anlatan Adem, Dışişleri Bakını Hüseyin Özgürgün ile de konuştuğunu belirtti.

Adem, Özgürgün'ün "Bakanlığımın yetki alanında bulunan herhangi bir konuda düzenlemeye karşıyım" dediğini anlatarak, bu konuda da Özgürgün'nün açıklama yapmasını beklediğini söyledi.

Adem, dış Türklerle ilgili birimin oluşturulması konusunun "bir milletvekilinin transfer parası" olduğunun açıkça görüldüğünü  iddia ederek, bunun aslında transfer parasının sadece bir kısmını oluşturduğunu , bunun gazinocuların açıklamalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini  ekledi.

ASLANBABA

UBP milletvekili Ejder Aslanbaba da söz alarak, CTP/BG hükümeti döneminde danışmanlık adı altında hizmet satın alınmasıyla ilgili verileri ortaya koyarak, kendi zamanında bunu yapıp sonra karşı çıkılmasını eleştirdi.

Aslanbaba'nın  kürsüye çıkması üzerine CTP/BG  milletvekilleri salonu terk etti.

Aslanbaba,  Dış Türklerle ilgili danışmanlık hizmeti sunan Adil Dedeoğlu'nun Dış Ticaret hesabından, birimde çalışan gençlerin ödendiğini, kendisinin dış ziyaretlere devletten tek kuruş almadan gittiğini belirterek,  "Aksi halde gelsinler, Saray önünde yüzüme tükürsünler. Dış Türkler Birimi'ni kurarak teslim edeceğim. Birimde 11 pırıl pırıl genç çalışıyor. Burdan sağlık dışında 24 saate kadara talep ettiğiniz bilgileri alamazsanız, ben istifa ederim" dedi.

Dünyanın her yerinde diasporalar bulunduğunu, Dışişleri Bakanlığının görevinin bürokratik ve siyasi olduğunu, lobi yapamadığını anlatan  Aslanbaba, yurt dışında yaşayan 600 bin vatandaş bulunduğunusöyledi.

Ejder Aslanbaba, elektrik ve su borcu bulunduğuna yönelik iddiaları da yanıtlayarak, hiçbir borcu olmadığını kaydetti.

Aslanbaba, kendisinin bir bütün olarak yurtdışında yaşayan 600 bin Türkün hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, devletin harcaması olduğu zaman bunun denetiminin Sayıştaylık tarafından yapılmasının normal olduğunu, zaten Sayıştaylığın kuruluş nedeninin bu olduğunu vurguladı.

Angolemli, bir milletvekili bir başka partiye transfer oluyorsa Sayıştaylığın dikkat etmesi gerektiğini, ortada rüşvet kokusu olduğunu, bu nedenle derhal Sayıştaylığın gereğini yaparak göreve başlamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Angolemli, bugünkü konuşmaların tümünü dikkatle dinlediğini, kimsenin transfer ve transfer parasıyla ilgili herhangi bir ret durumunun söz konusu olmadığını anlattı.

Angolemli, tartışılan raporla ilgili olarak yapılan işlemlerde eksiklik olduğunu, en azından geriye alınan paraların ne kadar parayı faizleriyle birlikte geri alındığı bilgisinin yer almamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sıradan insan nasıl suç işlediğinde cezalandırılıyorsa bakan, başbakan veya milletvekili olsun suç işleyenlerin cezalandırılması gerektiğini anlatan Angolemli, yaşanan sorunun siyasilerin hata ve suçları nedeniyle hesap vermemesi olduğunu  kaydetti.

TAÇOY

UBP milletvekili Hasan Taçoy da konuşmasında, bugün rapora iyi bakıldığında ilgili kişilerin 62 gün soruşturma sürecince tutuklu bulunduklarını, mahkemenin bunun dışında başka bir ceza vermediğini belirtti.

Genel Kurul daha sonra, Geçici (Özel) Komite'nin Güzelyurt Belediyesi 2006, 2007, 2008  ile 2009 mali yıllarına ait Sayıştay denetim raporunu görüşmeye başladı.

Bu raporla ilgili bilgilendirme Komite Başkanı Hasan Taçoy tarafından yapılarak, raporun oy çokluğuyla onaylandığı açıklandı.

KALYONCU

CTP/BG Girne milletvekili Ömer Kalyoncu yeniden söz alarak, partisinin hizmet alımı yapılmadı gibi bir iddiada bulunmadığını, aksine özellikle lobicilik için hizmet alımı yoluna gittiklerini ancak yapılan tüm işlemlerin Sayıştaylık denetimine açık yapıldığını söyledi.

Kalyoncu, bu konudaki açıklamayı kamuoyuna duydukları saygı nedeniyle yapmak durumunda olduklarına işaret etti.

Kalyoncu, belediyelerin yol tamiri başta olmak üzere hizmetlerini yerine getirmek için  su parasını toplaması gerektiğini anlatarak, zamanında toplanmayan ve seçimlerde "beni seçmezseniz yerime gelen bunları sizden ister" söyleminin bir başka bağlamda rüşvet olduğunu iddia etti.

Hiçbir belediyenin su paralarını toplamamakta haklı olmadığını söyleyen Kalyoncu, bunu yapmamak ve sonra hükümete yüklenmenin doğru olmayacağını  kaydetti.

Konuşmalardan sonra bu raporun görüşmesi tamamlandı.

(HY/GÜR)

 
2 Nisan 2012 Pazartesi 15:49
Okunma: 642
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu