Ana Sayfa » Kıbrıs » MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama göreviyle yaptığı bugünkü toplantısında, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü'nü görüşüyor.

 
 
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

 

Meclis Genel Kurulu saat 10.20'de Meclis Başkan Yardımcısı Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

İVEDİLİK TEZKERELERİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da ilk olarak Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi gündeminde bulunan Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanlığı'nın, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı?nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de oy birliğiyle onaylandı.

Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanlığı'nın, "KKTC Meclisi İçtüzük Karar Önerisi?nin genel kurulda ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda daha sonra "Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi? Başkanlığı'nın, komite başkanlığına CTP-BG Milletvekili Asım Akansoy'un seçildiğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

SENFONİ ORKESTRASI YASASI

Ardından geçtiğimiz hafta görüşülen ve madde madde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı?nın üçüncü görüşmesi yapılarak tasarının bütünü de kabul edildi.

İÇ TÜZÜK GÖRÜŞÜLÜYOR

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Asım Akansoy, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi İçtüzük Karar Önerisi?ne ilişkin komite raporunu okudu ve görüşmelere geçildi.

İÇ TÜZÜK ÖNERİSİ NELER ÖNGÖRÜYOR?

İç tüzük Karar Önerisi'yle 1985 yılından beri yürürlükte bulunan ve Meclis faaliyetlerini kurala bağlayan mevzuat olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü'nün güncelleştirilmesi, Meclis faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi ve çalışmaların hızlandırılmasına imkan sağlama amaçlanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'in önerisiyle Anayasa, İç Tüzük, Siyasal Partiler, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklikler Komitesi'nin hazırladığı karar önerisiyle genel kurul çalışmalarında yapılan tartışmalar ve bu tartışmalara bağlı muğlak olan düzenleyici kurallara ve Genel Kurul çalışmalarındaki sürelere düzenlemeler getiriliyor.

Karar önerisinin açıklanan gerekçelerine göre, zaman kaybına neden olan uygulamalardan ve tekrardan kaçınılmaya özen gösterildi. Öneride, esas komitelerin sayısı artırılırken görev alanlarındaki farklılıklar nedeniyle mevcut komitelerin görev alanlarının çerçevesi yeniden çizildi. Toplumun genelini ilgilendiren ve öncelikli olarak görüşülmesinde kamu yararı görülen konuların öncelikle görüşülebilmesi için düzenleme önerildi.Ayrıca yürürlükteki mevzuatın hiç uygulanmayan maddeleri metinden çıkartılırken, mevcut iç tüzükte dayanağı olmayan fakat çok güçlü teamüller oluşturan bazı uygulamalara da yeni hazırlanan bu iç tüzükte yer verilmedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1985 yılından beri yürürlükte bulunan ve Meclis faaliyetlerini kurala bağlayan mevzuat olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nü değiştirdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından sunulan İçtüzük Karar Önerisi Genel Kurul'da oyçokluğu ile kabul edildi.Öneri, İçtüzüğün güncelleştirilmesi ve Meclis faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi ile çalışmaların hızlandırılmasına imkan sağlamayı amaçlıyor.

İçtüzük Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

ÖNERİ

Genel Kurul'da ilk olarak Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi'nin İçtüzük Karar Önerisi'ne ilişkin komite raporu okunarak, görüşmeye geçildi.

Bu bölümde söz alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, öneriye ret oyu vereceklerini, Anayasa değiştirilmeden, Meclis İç Tüzüğü'nün değiştirilemeyeceğini düşündüklerini kaydetti.

Özgürgün, önerinin "geçiştirme olduğunu ve seçime yönelik yapıldığını? iddia etti.

ÇAKICI

Meclis İç Tüzüğü'nün değiştirilmesi gereğinin sürekli konuşulduğunu belirten TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı da, daha önce de Meclis İçtüzüğüyle ilgili bir komite kurulduğuna işaret ederek, belediye seçimlerinin yaklaştığı dönemde Anayasa konusunun da gündeme geldiğini kaydetti.

Önceki Komite'de konuşma sürelerinin kısaltılması ve bir düğmeyle meclisteki yayının kesilebilmesi önerisi nedeniyle çok sayıda kavga çıktığını dile getiren Çakıcı, "13 saat konuşmanın amacı uzun konuşmak değil o yasaların geçmesini engellemeye yönelik bir girişimdi. Onun hemen arkasından kurulan bir komiteyle bu meclis eylemlerini nasıl durdururuz psikolojisiyle bu öneriler getirildi? dedi.

Geçmiş dönemde bu gibi konular nedeniyle komiteden çekildiklerini ifade eden Çakıcı, yeni komitede uyum ve uzlaşı içinde çalıştıklarını söyledi.

Çakıcı,  Özgürgün'ün ret oyu vereceklerini söylediğini ancak UBP'li vekillerin de uzlaşı içinde olduğu maddeler olduğunu aktardı.

Özgürgün'ün çekincelerinin haklı yanları olduğunu söyleyen Çakıcı, önerinin beklemesi ya da erkene alınmasıyla ilgili bir sorunları olmadığını ekledi ve bir anayasa paketi hazırlanmasına yönelik  uyum içinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Çakıcı kendisi için meclis içtüzüğünde en önemli unsurun milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısıtlanmaması ve demokratik haklarını kullanabilmesi olduğunu belirten Çakıcı, öneriye olumlu oy vereceklerini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, Anayasa sürecinin destekleneceği konusunda mutabakat içinde olduklarını, ancak hükümetin, iç tüzüğü, seçim endeksli alelacele ve topluma şirin görünmek için icraatsızlıklarını örtmek için yaptığını savundu.

Çavuşoğlu, İç tüzük iyileştirilirken anayasa ile başlanması gerektiğini vurguladı.

İç tüzüğün geçmesinin halka bir şey kazandırmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, paketin top yekün iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.Çavuşoğlu, İç tüzüğün toplumsal ve siyasi barışa katkı sağlamadığını söyledi.

MUNGAN

Maliye Bakanı Zeren Mungan, Çavuşoğlu'na cevaben yaptığı konuşmada, kürsüden daha önce söylediklerini yerine getireceklerini belirtti. Meclise gönderilen Kamu Görevlileri Yasası'nda belirtildiği gibi geçici memur alımının yasaklandığını kaydeden Mungan, sadece hemşireler için bir istisna konduğunu kaydetti.

"Geçici memur almadık, alamazdık da zaten? diyen Mungan, geçici işçi ve sözleşmeli personel istihdamının yasayla tanımlandığını, yapılacak alımların buna göre yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu'nun yerinden sorduğu soru üzerine 12 geçici işçi, 20 civarı sözleşmeli doktor ve e-devlet çalışmaları için 8 geçici için yetki verdiklerini anlatan Mungan, istihdam edileceklerin yazılı ve sözlü sınava katılma şartı olduğunu belirtti.

Mungan, ilgili yazışmaları paylaşabileceklerini ifade ederek, her ay istihdamları ilgili internet üzerinden bilgi verildiğini anlattı.

ÇAVUŞOĞLU

Yeniden söz alan ve kendi hükümet dönemlerinde işe alınan 366 kişi arasında Mungan'ın bahsettiği şekilde işe alınanlar da olduğunu söyleyen Çavuşoğlu işe yeni alınan 12 işçi arasında CTP-BG'de yetkili pozisyonda olan kişiler de bulunduğunu iddia etti.

Çavuşoğlu, bu 12 kişinin hükümet değiştiğinde işten atılması durumunda kimin sorumlu olacağını sordu.

Çavuşoğlu ayrıca devlet tarafından dağıtılacak arsaları da sorguladı.

ERHURMAN

Bunun üzerine CTP-BG milletvekili Tufan Erhürman da yerinden söz alarak gündemin iç tüzük olduğuna işret ederek, konu dışına çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

ULUÇAY

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay da,  iç tüzük tartışmalarının istismar edilmemesi gereği üzerinde durdu.

Uluçay, Kırsal kesim arsaları ile ilgili yasa olduğunu ve çalışmalarının da buna uygun yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu'na cevaben söz alan İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, arsaların altyapısı olmadan dağıtılmaması için çalıştıklarını anlattı.

Uluçay, "Bu çalışma tamamlandıktan sonra yasa gereği dağıtıma çıkıldı? dedi.

Seçim yasakları içerisinde herhangi bir arsa dağıtımı da yapılmayacağını yineleyen Uluçay, seçim sonrası müracaatların değerlendirileceğini ve dağıtımın yapılacağını söyledi.

Amacın yasalar çerçevesinde, altyapısı hazır olan yerlerin dağıtımını yapmak olduğunu kaydetti.

TAÇOY

DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis'te ülkeyi bölmeye çalışmak yerine nasıl birleştirileceğinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de değişiklik yapmaya Anayasa'dan başlanması gerektiğini söyledi.

Saner daha sonra İçtüzükten bazı maddeler okudu. Ardından istihdamlar konusuna değinen Saner, CTP-BG döneminde yapılan istihdamları eleştirdi.

ERHÜRMAN

CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman, kendisine taze buğday dendiğini ve bunu bir iltifat olarak aldığını söyledi.

Erhürman, her toplantıda içtüzüğün ihlal edildiğini, üstelik iç tüzüğün konuşulduğu toplantıda bile içtüzüğün ihlal edildiğini söyledi.

İçtüzük önerisiyle pazartesi Perşembe ayrımının kaldırılarak vekillerin pazartesi günü gündeme başka konular getirme ihtiyacı duyması halinde bunu gündeme getirmesine olanak verilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

İyi İdare Yasası geçti geçeli yasanın sadece adının konuşulduğunu belirten Erhürman, içtüzüğün anayasayla birlikte ele alınması gerektiği eleştirilerine cevaben anayasa değişikliği önerisine UBP'den bir milletvekili bile imza attı mı diye sordu.

Her partinin üzerinde anlaşabileceği bir paket hazırlamaya çalıştıklarını belirten Erhürman, UBP'nin önerileri üzerinde çalışmaya hazır olduklarını anlattı.

Anayasa değişikliği yapılmadığı için ülkede birçok sorun yaşandığını söyleyen Erhürman "Tek sorunumuz hangi partinin hanesine yazılacak endişesi midir?? diye sordu.

Çavuşoğlu'nun yalanı önlemediği için bu tüzüğe karşı olduğunu söylediğini anlatan Erhürman, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir tüzük olduğunu sordu.

Meclis çalışmalarının sekteye uğratıldığını savunan Erhürman "Hukuku koyanlar kendi koyduğu hukuka kendini bağlı görmezse buna polis devleti denir? diye konuştu.

Yapılan çalışmanın 183 maddelik olduğunu sadece 3- 4 tanesinin değiştirilmesi gerekeceğini dile getirerek, önce anayasanın değiştirilmesi gereği olmadığını anlattı.

SERDAROĞLU

DP-UG Milletvekili Ergün Serdaroğlu, komitede iç tüzükle ilgili güzel çalışmalar yapıldığını belirtti ve bu çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Serdaroğlu, çağdaş bir tüzük yapıldığı kanaatinde olduğunu ifade etti ve katkı koyanlara teşekkür etti.

KALYONCU

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu da, UBP'nin paket halinde sunulması önerisinde bulunduğunu anımsattı ve paket olmasının herhangi bir değişikliğe yaramayacağını kaydetti.

UBP'nin başka yerde evet dese de bu kürsüden hiç evet demediğini iddia eden Kalyoncu, "Bu kadar olumsuza oynayan bir parti olamaz? dedi.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, önceki anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve şimdi ilk defa meclisin anayasa değişikliği yapabilme kabiliyetine ulaşması gerektiğini söyledi.

Kendilerinin hiçbir zaman bir yasaya UBP hanesine yazılacak diye itiraz etmediklerini söyleyen Soyer, buna 2010 yılını örnek verdi.

UBP'nin bunu Türkiye örneğinden de görebileceğini dile getiren Soyer, hayatın değişime dair olan ihtiyaçlarına destek olunmadığında varlık sürdürmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Soyer, UBP'nin anayasaya hayır kampanyası açacaksa bunu 366 üzerinden değil, anayasayla ilgili gerekçeler sunarak karşı çıkması gerektiğini belirtti.

AKANSOY

Anayasa değişikliğiyle elde edilecek kazanımın partilerin hanesine yazılmayacağını halkın yararına olacağını söyleyerek sürece sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Siyasetin üretebilirliği konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirten Akansoy, geçici 10'uncu maddenin toplantılarda gündeme alınmadığını söyledi.

Akansoy bu süreçte UBP'nin rolünü önemli bulduğunu belirtti.Akansoy'un konuşmasının ardından önerinin madde madde görüşülmesine geçildi.

21'nci maddenin oylandığı sırada söz alan DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy, bütçe denetimi konusunda yapılan düzenlemeyi eleştirdi. Taçoy maddeyle ilgili değişiklik önerisi sundu. Madde Taçoy'un önerdiği şekilde değiştirilerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Tüm maddelerin onaylanmasının ardından bütünü oylanan öneri oyçokluğuyla kabul edildi.

İçtüzük resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Genel Kurul'un sonraki birleşimini 24 Nisan Perşembe günü yapılacak.

 
21 Nisan 2014 Pazartesi 14:31
Okunma: 1145
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu