Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis işletme şirketleri yasa tasarısını onayladı

Meclis işletme şirketleri yasa tasarısını onayladı

uluslararası İşletme Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Onaylandı

 
 
Meclis işletme şirketleri yasa tasarısını onayladı
Uluslararası İşletme Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu toplantısında oybirliğiyle onaylandı.  

ÇAĞLAR

Tasarının görüşülmesi sırasında ilk sözü alan CTP-BG Milletvekili Mehmet Çağlar, Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre, uluslararası bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinin birinci koşulunun Cumhuriyet Meclisinde tartışılıp onaylanması olduğunu ifade ederek, "Anlaşmanın geçerli olabilmesi için öncelikle mecliste tartışılarak onaylanması gerekirdi" dedi.

"Atılan bu imza, bir niyettir ve Cumhuriyet Meclisine gelmeden anlaşma taslağıdır" diyen Çağlar, Bakanlar Kurulu'nun da bu uluslararası anlaşma meclisten onaylanmadan, TPAO'ya ruhsat vermesinin "geçersiz olduğunu" ileri sürdü.

ÇAKICI

TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı da, hükümeti iş yapmamakla suçlayarak çok sayıda rüşvet iddiaları olduğunu  belirterek  hükümetin bunlarla ilgili ne yaptığını sordu.

UBP'nin kendi kendini eleştirdiğini de ifade eden Çakıcı, "bu hale gelen bir hükümetten bir an önce kurtulmak gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun "apar topar" New York'a gittiğini savunarak eleştiren Çakıcı "Cumhurbaşkanı  o kadar aceleyle gitti ki hükümetine danışmayı unuttu" iddiasında bulundu.

Petrol ve doğal gaz konusunda hükümetin zaafiyete düştüğü görüşünü savunan Çakıcı, "Kıbrıs Türk halkı meclisiyle zor durumdadır. Kendi kendini yönetemez duruma gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Gelinen noktada bu siyaset çökmüştür" diyen Çakıcı, yeni bir siyasete, 1960 anlaşması haklarının talep edilerek uluslararası hukuka uyumlu ve çözümle sonuçlanacak bir siyasete ihtiyaç olduğunu anlattı.

ULUÇAY

CTP BG Milletvekili Teberrüken Uluçay, mecliste görüşülen tasarının uzun zamandır Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinde tartışıldığını belirterek   hukukçuların çalışmalarıyla desteklenen tasarıya göre uluslararası şirketlerin yüzde 2,5 olan vergi oranının yüzce 1'e düşürüldüğünü ve direktör atama zorunluluğunun yetkili temsilci atanması ile çözümlendiğini anlattı.

Uluçay, tasarının, bundan sonraki süreçte ülkede faaliyette bulunan 60 kadar ulus şirketin (yasalara göre sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından)   zaman içinde AB uyum yasarlı çerçevesinde faaliyet gösterirken ülkeye de bir gelir sağlamalarını ve rekabet edebilir seviyeye çıkmalarını öngördüğünü kaydetti.

Doğal  gaz ve petrol konusu ve bununla ilgili anlaşmalar konularının bugünlerde yoğun şekilde  tartışıldığını ancak  CTP milletvekillerinin 1 yıl önce yaptıkları  uyarıların dikkate alınmadıklarını anlatan Uluçay, konunun Mecliste etraflıca tartışılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin 2 yıldır KTHY eski çalışanlarının problemini çözemediğini, istihdamlarda bu çalışanların yer almadığını söyleyen Uluçay, özelleştirme yasası ile de bu istihdamların yapılacağına insanların güveni kalmadığını savundu.

EMİROĞLULARI

TDP Milletvekili Mustafa Emiroğluları, genel kurul çalışmalarına hükümet milletvekillerinin ilgi göstermediğini ifade edip eleştirilerle başladığı konuşmasında, doğal gaz ve petrol konusundaki gelişmeleri değerlendirerek Cumhurbaşkanının imzaladığı kıta sahanlığı anlaşmasının meclise getirilmesini beklediklerini kaydetti.

Yapılan uluslararası anlaşmalardan dolayı meclisin görevini yerine getirmediğini savunan Emiroğluları, Cumhurbaşkanının "meclisten yetki almadan imzalamasını" eleştirdi.

Emiroğluları, "Yıllardır bu ülkede kurulan ve uluslararası hukukun içinde olmayan bu düzeni bu güne kadar getirdik. Maalesef şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımızı savunduk diye bizi vatan haini ilan edenler, şimdi bu tezleri sahipleniyorlar" dedi.

AVCI

ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, ülkede pek çok alanda ekonomik sıkıntılar yaşandığını, KTHY eski çalışanlarının mağduriyetinin de sürdüğünü anlatarak   bunlar dururken Amerikadaki imzaların peşine düşüldüğünü; buna takılıp kalındığını  belirterek eleştirdi.

Güney Kıbrıs'ta petrol ve doğal gaz konusunda farklı görüşler olsa da bunun dışa yansıtılmadığını;  Kıbrıs konusunda tek vücut olduklarını belirten Avcı, "ancak biz bunu  bir türlü başaramıyoruz" dedi.

Devlete istihdamın bu ülkede artık çözüm olamayacağı, özel sektörün güçlendirilmesi gerektiği görüşünü savunan Avcı, "sorunlara hep birlikte eğilmemiz, tek vücut olabilmemiz gerekiyor.Partisel, kişisel pozisyonlar,  ülke ihtiyaçlarının üzerine çıkıyor. Bizim en büyük sorumuzu budur" dedi.

KALYONCU

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu, Türkiye'yle imzalanan anlaşmayı "bir garip anlaşma" diye niteleyerek günü kurtarmaya yönelik olduğu, fiilen işleyebilecek bir anlaşma olmadığı görüşünü savundu.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,  gündemdeki yasa tasarısının daha önce off-shore olarak bilinen yasanın bir devamı olduğunu ifade ederek, AB'nin birçok ülkesinde yerli bir ortak aranmadığını anımsatarak kendilerinin de yasayı bu şekilde düzenlediklerini anlattı.

Atun, denizlerde doğal gaz arama konusunun denizlerde statü arama konusu ve hassas bir konu olduğunu belirterek görüşmeler açısından da önemli bir mesele olduğunu, etkileyeceğini dolayısıyla Cumhurbaşkanının artığı adımlar ve imzaladığı anlaşmaların yadırganmaması gerektiğini vurguladı.

Atun, "Sn Cumhurbaşkanının New York'ta böyle bir anlaşma yapması son derece doğaldır. Her hükümetle her dönem anlaşmalar yapılmakta ve daha sonra meclise sevk edilerek onaylamaktadır. Bu işleyişin doğası gereğidir" şeklinde konuştu.

Bakan Atun, tüm komite üyeleri ve bürokratlara yasa tasarısına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada tasarı 31 kabul oyuyla oybirliğiyle onaylandı.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Genel Kurul'da daha sonra "Sayıştay Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Özel) Komitenin, "1995-2002 Yıllarında Düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarlarında Görev Yapan Sanayi Dairesi Müdür Muavini ve Müdür Vekili Metin Atamtürk'ün Fuar Harcamaları İçin Aldığı Avanslarla İlgili Hesapların Sayıştay Denetim Raporu"na (S.R.No:81/2/2006 ) ilişkin raporu ele alındı.

ADEM

İlgili komite raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından söz alan CTP Milletvekili Sonay Adem,  Kooperatif  Merkez Bankasının bir çalışanının yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığıyla ilgili günlerdir basında çıkan haberlere değinerek hükümetin böyle şeylere tevessül edenlere göz yummaması gerektiğini söyledi.

Adem, emekliliğe sevk edilerek olayın kapatılmasını doğru bulmadığını belirtirken; bu tür  olayların süratle aydınlatılması ve suçluların cezalandırılmasının önemi üzerinde durdu.

Bu yaşananların siyaseti top yekün  gerileten ve toplumun gözünde düşüren kaotik bir durum yarattığını ifade eden Adem,  hükümete, yurttaşlara dönük eşit davranılacak bir otorite  yaratılması konusunda çağrı yaptı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, devlet kurumlarında yaşanan usulsüzlük veya yolsuzluk olaylarının üzerine gidilmemesinin başkalarını da suça teşvik ettiğini belirterek suçlara göz yumulmamasını; caydırıcı cezalar verilmesini istedi.

Vergi kaçakçılığına da göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan Angolemli, "Bunun faturasını dar gelirli öder" dedi.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Soyer, komite başkan ve üyelerine hazırladıkları bu rapor için teşekkür ederek başladığı konuşmasında konunun önemine işaret etti.

Rapora konu olan konuda Polis ve Savcılık'ın iyice soruşturma yapmasını istediğini;  sorunun devlet yönetiminin laubaliliğinden kaynaklandığını belirten Soyer, kamu görevlilerinin yazılı emir olmadan işlem yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Kesin hesaplar çıkınca kimsenin verdiği emrin sorumluluğunu almayınca tüm sorumluluğun kamu görevlisinin üstüne kaldığını ifade eden Ferdi Sabit Soyer, 2002'de söz konusu memurun inisiyatif kullanarak işlem yaptığını ancak sonra bunların yaşandığını anlatarak, siyasi otoritenin riskli kararlarda yazılı emir vermesi gerektiğini söyledi.

Raporda, söz konusu araştırma konusunda kasıt olmadığı ancak yasal boşluk olduğu ifadesinin yer aldığını kaydeden Ferdi Sabit Soyer, devletin birisi için alınan demirbaşın halen durduğunu ancak o kişinin maddi kayba uğradığını; basında yer alan haberler yüzünden de çok zor günler ve yıkımlar yaşadığını anlattı.

Soyer, yıl sonu kesin hesapların meclise sunulması gerektiğini ifade ederek, en son 2007'nin hesaplarının onaylandığını bildirdi.

Devletin demokratik denetimi için Sayıştay'ın desteklenmesi gerektiğini kaydeden CTP Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, raporların aklanması ve insanların yaşadığı acıların azaltılmasını istedi.

Siyasi otorite verdiği emirleri üstlenmezse, kamu görevlilerinin de inisiyatif üstlenip iş yapmak istemeyeceğini belirten Ferdi Sabit Soyer, yıl sonu hesaplar kapanınca, Meclise hesap verilmesi sürecinin başarılmasıyla devletin hesap ve kitaplarının netleşeceğini anlattı.

TAÇOY

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Komite Başkanı Hasan Taçoy, kişiler tarafından alınsa dahi demirbaşların ilgili dairede bulunması gerektiğini söyledi.

Söz konusu kişinin İzmir Fuarı için aldığı birçok demirbaşı Kuzey Kıbrıs'a getirmediğini; o güne göre doğru olan bu davranışın ülkedeki yasalara göre sorun yarattığını; Devlete geri ödenmesi istendiğini ve ikramiyesinden kesilerek alındığını, Aile yaşamının çok etkilendiğini yakından bildiğini ifade eden Taçoy, basının da duyarlı olmasını ve yasaların da güncellenmesini istedi.

Taçoy "Burada kasti bir suistimal göremedik, sadece verilen işin daha iyi yapılması için bir olay vardı, karşılığı da devlet tarafından tahsil edildi" dedi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, insanları töhmet altında bırakmamak için denetleme raporlarının erken sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Küçük, Sayıştay'ın personel talebi için gerekenin yapılacağını bildirdi.

Kooperatif Merkez Bankası'nda bir çalışanın açığı konusuna değinirken, yasal haklar neyse onların gündeme getirilmesi gerektiğini ve polisle gereken tedbirlerin alınması için gerekenin başlatıldığını söyleyen Başbakan Küçük, bankada teftişlerin geriye dönük devam ettirildiğini açıkladı. Küçük, olayın polise yansıdığını, Mukayyitliğin de ilgilinin malına tedbir konulması için emir verdiğini kaydetti.

Bankalara yapılan yüklü yatırımlarda bir siyasinin adının geçmesi hakkında da konuşan Başbakan Küçük, 700 bin TL'lik bir meblağın söz konusu olduğunu ve bankalara toplu miktar yatırım olup olmadığını araştırdığını; Başbakanlık Denetleme Kurulu'ndan da bu araştırmayı yapmasını talep ettiğini; çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Küçük, Başbakanlık Denetleme Kurulu ile Para Kambiyo Dairesi'nin bugün ortak toplantı yaptığını ve son günlerde söz konusu kişinin 2.2 milyon TL'lik bir yatırımından bahsedildiğini anlatarak, soruşturmayla ilgili bilgi vermeye devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Uluslararası İşletme Şirketleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı onaylayan Meclis Genel Kurulu, daha sonra Yenilenebilir Enerji Yasa Tasarısı'nı görüşmeye başladı.

(ÖK-GÜL/HA) EK VERİLECEK


TAK
 
26 Eylül 2011 Pazartesi 19:51
Okunma: 569
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu