Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis,borçların yapılandırılması yasasını onayladı

Meclis,borçların yapılandırılması yasasını onayladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu,Kamu Oyunda "Faiz Yasası" Olarak Bilinen "Birleştirilmiş Borç İlişkilerinden  Kaynaklanıp Tahsili Geciken Ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Ekonomik İyileştirme Kapsamında Yeniden Yapılandırılması" Yasasını Oy Çokluğuyla Kabul Etti.

 
 
Meclis,borçların yapılandırılması yasasını onayladı
Yasa tasarısı, "Tüm gerçek veya tüzel kişiler ile banklar veya kredi sağlayıcıları arasında bulunan borç ilişkilerinden kaynaklanıp, tahsili geciken veya tahsil edilmez hale gelen ve bu sebeple alacaklı tarafından hakkında yasal takip başlatılmış veya mahkeme hükmü alınmış, kredi kartı kullanımından doğan borçlar da dahil, tüm borçları yeniden yapılandırmak" amacıyla düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi dün gece saat 24.00'e sıralarında "Birleştirilmiş Borç İlişkilerinden  Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Ekonomik İyileştirme Kapsamında Yeniden Yapılandırılması" yasasını oyladı.

Oylamadan önce yapılan konuşmalarda, muhalefet milletvekilleri, yasanın birleşik faiz uygulamasından mağdur olanları kapsamadığını ve birleşik faizi engelleyecek bir hüküm içermediğini ileri sürerek, geri çekmesini ve bütünlüklü bir hale getirilmesini talep etti. İktidar milletvekilleri ise, yasanın geçmişe dönük bir yasa olduğunu ve bunu tamamlayıcı yasaların peş peşe meclise geleceğini savundu.

Konuşmaların ardından yasanın madde madde görüşülmesi sırasında, komite başkanının önerileri doğrultusunda birtakım değişiklikler yapıldı. Yasaya "30.6.2010'dan itibaren donuk alacakların da yasa tasarısına alınması" maddesi eklendi. Muhalefetin söz alarak yaptığı öneriler ise oy çokluğuyla reddedildi.

YORGANCIOĞLU

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite Başkanı Mutlu Atasayan'ın sunuş konuşmasının ardından söz alan CTP-BG Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu söz konusu yasa tasarısının beklentilerin onda birini dahi karşılamayacağını ileri sürerek, "kaş yapayım derken göz çıkarma" durumuyla karşı karşıya kalındığını savundu.

Yorgancıoğlu, geçmişin yanlışlarının devam ettirildiğini ve bir süre sonra aynı sorunları yeniden tartışır duruma gelineceğini ileri sürdü. Yorgancıoğlu, Merkez Bankası'nın hazırladığı taslakla bu taslak arasında farklılıklar bulunduğunu kaydetti.

Özkan Yorgancıoğlu, yerli firmaların güvenlik soruşturulması yapılmadan satış yapılması talebi reddedilirken, sırf Türkiye'den bir firma buradaki bir şirketi satın aldı diye TC uyrukluların güvenlik soruşturmasının kaldırılmasını eleştirdi. Yorgancıoğlu, "Niyetiniz bu ülkede yapılan inşaatların satılması ise yasanızı genişletmeniz lazım. İngiliz, Almanlara da güvenlik soruşturmasını kaldırın" dedi.

Yasanın bir sürü eksiği bulunduğunu savunan Yorgancıoğlu, komite başkanının, aceleyle hazırlanan tasarının düzeltilmesi için öneriler sunacağına işaret ederek, yasa tasarısının geri çekilip, bütünlüklü bir şekilde düzenlendikten sonra gelecek hafta yeniden gündeme getirilmesi önerisinde bulundu.

Yorgancıoğlu, önerileri değerlendirilmez ve bütünlüklü bir şekilde düzenlenmek üzere geri çekilmezse, yasaya olumsuz oy vereceklerini söyledi.

ÇAKICI

TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı da konuşmasında, "İsmi, havalı ve şatafatlı ama kendi küçük ve hiçbir işe yaramayan bir yasa" olarak nitelediği bir yasa tasarısıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Çakıcı, birleşik faiz ve borçlardan dolayı halkın perişan olduğunu, bir kısım insanların da hapse düştüğünü belirterek, tefecilerin de hükümet tarafından korunduğunu iddia etti. Çakıcı, "Polis tahsildar oldu, tefeciye hizmet ediyor. Savcı ve yargı da ona hizmet ediyor" dedi.

Yasa tasarısının, birleşik faiz uygulamasından mağdur olanları kapsamadığını ve birleşik faizi engelleyecek bir hüküm içermediğini kaydeden Çakıcı, yasanın "bitik" olduğunu iddia etti. Çakıcı, tasarıda bir faiz affı bulunmadığını ve mevcut sistemin devamından başka bir şey öngörmediğini savundu.

"Yasa birleşik faizi kapsamıyor. Birleşik faizin uygulanmasına da engel değil" diyen Çakıcı, halkın sorununun borçları ödeyememek olmasına karşın, yasada faiz affının bulunmadığını, üstelik 6 aya kadar hacizi öngördüğünü vurguladı.

Çakıcı, yasanın sadece bankaların tahsil etmekte ümidini kestiği borçların tahsiline hizmet edeceğini ileri sürdü.

Böyle bir yasayı ancak çöpe atabileceğini ileri süren Çakıcı, tasarıya red oyu vereceklerini söyledi.

Hükümetin bu haliyle devam etmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, muhalefetin fikir birliğine varması halinde meclisten çekilebileceklerini belirtti.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ise hükümetin işleri yüzüne gözüne bulaştırdığını savundu.

Denktaş, "Verdiği beyanatlarla öyle büyük bir beklenti yaratılmıştır ki ekonomik bunalım nedeni ile ceza evine yatmalar kalkacak. Borçların ödenmesine imkan sağlayacaktı. Ama tasarı önümüze gelince, fındık faresi bile olmadığını gördük" dedi.

Ayaküstü dinleyecekleri önerileri benimsemeden kürsüden bir şey söylenemeyeceğini ifade eden Denktaş, borçlanmak için malın ipotek edilmek zorunda ve sunulan faizi kabul etmek durumunda kalındığını belirtti.

Denktaş, yasanın işleyebilmesi için bir de ekonomik nedenlerle hapse düşenlerin affını öngören bir yasanın da şart olduğunu ileri sürerek, öngörülen yöntemin çok tehlikeli olduğunu ve çok farklı sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Serdar Denktaş, tasarının, ayaküstü yapılacak değişikliklerle değil, CTP'nin önerdiği şekilde geri çekilip, komitede yeniden düzenlenmesi ve af yasasıyla birlikte genel kurula getirilmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, tasarıya mevcut haliyle oylarının red olacağını söyledi.

AVCI

ÖRP Milletvekili Turgay Avcı da konuşmasında, faiz yasasının gerekliliğine vurgu yapan bir parti olarak sadece hüküm almış borçluların değil, tüm borçluları kapsayan bir tasarı beklediklerini kaydetti.

Bugün önlerinde buldukları yasa tasarısının her borçluyu kapsamadığını söyleyen Avcı, tasarının, affı da içerecek hale dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Avcı, birleşik faizi engelleyecek bir hüküm içermediğini kaydetti.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ödeme güçlüğü çeken insanların borçlarını ödeyememesinin temel nedeninin, ülkedeki ekonomik durumun kendisi olduğunu ifade etti.

Adım atılırken bankacılık sistemine bir zarar getirilmemesi için dikkatli düşünülmesi gerektiği ürerinde duran Uluçay, "Bugün ülkemizde bankacılık sisteminde faizlerle ilgili yaşanan eksiklikler mevcuttur" dedi.

Teberrüken Uluçay, bütünlüklü bir düzenlemenin şart olduğunu belirterek, içerisinde bazı olumlu unsurlar içermesine rağmen tasarının, bundan sonrasına ilişkin hiçbir düzenleme öngörmediğini söyledi.

Uluçay, bir süre sonra yeniden bir düzenleme gerekeceğini ileri sürerek, bu yasayla umulana ulaşmanın mümkün olmayacağını savundu.

EMİROĞULLARI

TDP Milletvekili Mustafa Emiroğulları da konuşmasında, UBP'den dolayı geminin kaptansız, nereye gittiği belli olmadan denizde seyrettiğini iddia etti.

Hükümeti, her zaman "pansuman" niteliğinde yasalar çıkararak, günü kurtarmaya çalışmakla suçlayan Emiroğulları, öncelikle vergi toplamaya özen gösterip, şirketlerin bilançolarının tamam olmasını sağlamak gerektiğini söyledi.

Emiroğulları, yasanın, sürücüsü sarhoş bir araba gibi bir sağa sola yalpalayarak ilerlediğini iddia ederek, her an bir yere toslayabileceğini ve çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Bu yasadan yararlanacak kişilerin yüzde 20'yi geçmeyeceğini savunan Emiroğulları, ana paranın taksitlendirilmesinin, yasanın en önemli olumsuz unsuru olduğunu ileri sürdü.

Mustafa Emiroğulları, sorunların kaynağı olan ekonomik kriz konusunda, özellikle yıllardır artmayan maaşlar konusunda ne yapılacağının belirtilmesini istedi.

Bankaların, uygulanan yüksek faizden dolayı bu parayı bir şekilde geri aldığını ileri süren Emiroğulları, yasada öngörülen kat sayılarının en az yarıya düşürülmesi gerektiğini savunu.

Emiroğulları, muhalefetin eleştiri ve önerilerinin ciddiye alınması çağrısını yineleyerek, "Aynı gemide gideceksek, geminin içinde olmak istiyoruz. Denizin içinde değil" dedi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, yasa tasarısının önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında, son zamanlarda borcundan dolayı hapse düşenlerde artış olduğuna dikkat çekti.

Soyer, borçlu insanların özel hapishanelerde hapsedilmesinin feodal ve kölelik düzeninde olduğunu kaydetti.

Hükümetin devletin kurumlarını kullanarak, insanları hapse sokamayacağını kaydeden Soyer, "Bu kriz aşamasında bu somut olarak görülen bir hadisedir. Bu konuda bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç vardır" dedi.

Ferdi Sabit Soyer, akademisyenlerin, yasa tasarısıyla ilgili çalıştayda, konunun bütünlüklü olarak ele alınması yönünde görüş belirttiğine dikkat çekti. Tahsili geciken veya tahsil edilemez hale gelen borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Türkiye'de çok iyi örnek uygulamalar bulunduğunu kaydeden Soyer, bundan neden yararlanılmadığını sordu.

Soyer, değişiklikler yapılsa da yasanın istenilen sonucu getiremeyeceğini ileri sürerek, çalışanlarının sosyal sigorta primlerini yatıramayan bir işletmenin, çarkını döndürecek bir kaynak bulmadan borcunu ödemesini beklemenin imkansızı istemek olacağını söyledi. Soyer, bu gidişle yerel bankaların zincirinin de çekileceğini savundu.

Ferdi Sabit Soyer, parça parça çözüm öngören ve hapisteki mağdurun çıkmasını sağlamayacak yasanın bütünlüklü çözümü getirecek hale dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, acil olanın, borç yüzünden hapse girenlerin serbest kalması olduğunu ancak yasanın böyle bir öngörüsü bulunmadığını söyledi.

Angolemli, Bakanlar Kurulu'nun öncelikle yarın oturarak, ekonomik nedenlerle hapse girenler için af çıkarması gerektiğini belirtti.

Yasanın, insanların borcundan dolayı hapse girmesini kaldıran ve borçları yeniden düzenleyen bir düzenleme olması gerektiğini kaydeden Angolemli, bu akşam getirilen yasanın, ancak kapsamlı bir yasanın geçici hükümleri olabilecek nitelikte olduğunu savundu.

Angolemli, faizin faizi yasasının, batmakta olan bankaların kurtarılması için çıkarıldığını belirterek Demokles'in Kılıcı gibi işadamlarının başında sallanacağını söyledi.

Hüseyin Angolemli, yasanın geri çekilip, halkın beklentisini karşılayacak hale getirilmesi önerisini yineledi. Angolemli, yasanın, yeniden düzenlendikten sonra 10 gün içinde meclise getirilebileceğini belirtti.

TANCER

UBP Milletvekili Mehmet Tancer de konuşmasında, birleşik faiz uygulamasının CTP-DP zamanında geçirildiğini ve meseleyi kucaklarında bulduklarını söyledi.

Tancer, yasanın geçmişe dönük bir yasa olduğunu ve bunu tamamlayıcı yasaların peş peşe meclise geleceğini belirtti. Yasayla birlikte gelecek uygulamalardan örnekler veren Tancer, "Yasa tüm olaylara derman olmayacak. Ama bunun ardından gelecek olan bankacılık sisteminin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yasalar bu yasayı tamamlayacaktır" dedi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre de konuşmasında, yasadan faydalanabilecek kişiler bulunduğunu söyledi.

Töre, bu yasanın diğer yasalar ile birlikte aynı günde kabul edilmesinin daha doğru olacağını belirterek, bu yasanın geçmesinden rahatsız olan insanlar bulunduğunu kaydetti.

Zorlu Töre, cezaevinde ekonominin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve gelen mazbatalardan yatan 25 kişinin bulunduğunu belirtti ve bu insanlar çıksa bile sosyal yaşamları ve ticari hayatlarının dağılacağını söyledi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, yeniden söz alarak, bankacılıkta siyasi polemikle bir yere varmanın mümkün olmadığını belirterek, bundan kaçmaya çalıştığını söyledi.

Kıbrıs Lirası'nın 36 TL'den hesaplandığı günlerle beraber yüksek faiz siyasetinin geliştiğini ve bunun sonucunda geçici bir dönem hem mevduat sahipleri, hem de bankaların "datlılık" yaşadığını kaydeden Soyer, Merkez Bankası'nın kurulmasıyla faize sınırlama getirildiğini belirtti.

Soyer, faiz üstündeki sınırlamanın 2001'de kaldırıldığına işaret ederek, Türkiye'deki İstanbul ve Anadolu Yaklaşımları örneklerinin ardından 2008'de bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Bankalardaki yüksek mevduatın ekonomiye aktarılmasının şart olduğunu söyleyen Soyer, ekonominin "arkası yarın" uygulamalarla işletilmesinin mümkün olmadığını savundu.

TATAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar da konuşmasında, yasayla ilgili sürecin çok sancılı geçtiğini ve bugünlere öyle gelindiğini söyledi.

Tatar, her zaman ekonomik akla uygunluğa dikkat ettiklerini belirterek, çok sayıda insanın katkı koyan düzenlemenin kredi sahiplerini rahatlatacak bir düzenleme olacağını kaydetti.

Ersin Tatar, yüksek faizlerin kontrol etmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Birleşik Faiz tartışmaları ise devam ediyor. Temerrut faizlere mutlaka bir sınırlandırma getirilmesi gerekir. Cari faizin oranını aşmama kaydıyla bir sınır getirilecek. İlk defa hükümetimiz, tefeciliğin kaldırılacağı ve sadece devletten tescilli, merkez bankasının denetimindeki finans kuruluşları faaliyette bulunacak" dedi.

Tatar, beklentilerin büyük oranda karşılanacağına işaret ederek, çalışmalara katkı koyan herkese, komiteye ve akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı madde madde görüşülüp, açık oylamayla oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

 
10 Ocak 2012 Salı 09:38
Okunma: 687
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu