Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclis'te bugün...

Meclis'te bugün...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, erken seçimlerin 28 Temmuz'da yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti.

 
 
Meclis'te bugün...
 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, erken seçimlerin 28 Temmuz'da yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti.
 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00'de, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer başkanlığında toplandı.
 
Genel kurul ilk olarak seçimlerin 28 Temmuz'da yapılmasını öngören "Birleştirilmiş Cumhuriyet Meclisi Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarısı"nın üçüncü görüşmesi gerçekleştirdi. Karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Gündemde bugün ayrıca gündem dışı konuşmaların yanı sıra UBP ile CTP grubuna bağlı bazı milletvekilleri İLe TDP Genel Başkanı'nın birlikte sundukları "Ülkemizde Yoğun Olarak Görülen Başta Kanser ve Çeşitli Hastalıkların Nedenlerinin Araştırılması ve Tespitine İlişkin Meclis Araştırmasının Açılması" önergesinin ön görüşmesi de bulunuyor.
 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda erken seçimin oylanmasından sonra, Ankara'da 10-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 3. Genel Kurul Toplantısı'na, Mecliste grubu bulunan partilerden birer kişinin katılması kararlaştırıldı.
 
ÇAKICI: "HÜKÜMET DEĞİŞSE DE ANLAMI OLMAYACAK"
 
Oylama yapılmadan önce sonra söz isteyen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, toplantıya girerken parti başkanlarına usule ilişkin beşer dakika söz hakkı verileceğinin söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.
 
Çakıcı'nın sözleri üzerine, Meclis Başkanı Bozer kendisine böyle bir istek gelmediği için söz verilmediğini dile getirerek, konuyla ilgili içtüzük maddesini okuyarak, kendisinin söz isteyen var mı diye sormasının söz konusu olmadığını anlattı.
 
Daha sonra güvensizlik önergesinin bugün değil pazartesi günü görüşülecek olmasını eleştiren Çakıcı, bugün güvensizlik yerine başka gündem maddelerinin tartışılmasının "seçimlere yönelik bir oyunun parçası" olduğunu ileri sürdü.
 
"Pazartesi günü başka bir hükümet gelse de seçim yasakları yüzünden eli ayağı bağlanmış olacak. Hükümet olmanın bir anlamı artık yoktur" diyen Çakıcı, güvensizlik önergesinin bu nedenle pazartesine bırakıldığını savundu.
 
YORGANCIOĞLU: "SEÇİME ODAKLANMAK GEREK"
 
Çakıcı'dan sonra söz alan CTP- BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk halkının mevcut yapıya inancını yitirdiğini, seçimlerle yeni bir iradenin ortaya çıkacağını ifade etti.
 
Çakıcı'nın 29 Eylül'ü işaret ettiğini ancak hukukçulara göre seçimin 28 Temmuz tarihini gösterdiğini belirten Yorgancıoğlu, bu noktadan sonra partilerin seçime ve seçilmeleri halinde hayata geçireceklerini halka aktarmaya odaklanması gerektiğini söyledi.
 
Yorgancıoğlu'nun konuşmasının ardından TÜRKPA Genel Kurulu'na Mecliste grubu olan partilerden birer temsilcinin katılması oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Meclis Başkanı Hasan Bozer toplantının başında, Danışma Kurulu'nun toplantıya çağrılmasıyla ilgili iç tüzük maddesini okuyarak, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın "güvensizlik önergesinin bugün görüşülmesi" önerisini Danışma Kurulu'na aldığını ve önerinin Genel Kurul'da oylanmasına gerek olmadığını söyledi.
 
ADEM
 
Daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi. İlk gündem dışı konuşmayı CTP-BG Milletvekili Sonay Adem yaptı.
 
Sonay Adem, hükümetin icraatlarına ilişkin konuşmasında, kurallar çerçevesinde işlerin yürümesi gerektiğini ifade ederek, CTP-BG'nin en kurumsal parti olduğunu, parti kurullarının her şeye karar verdiğini, kimsenin CTP-BG'ye dayatma yapamayacağını söyledi.
 
Adem, "CTP-BG erken seçimi kabul etti çünkü memlekette UBP ve Eroğlu tarihe gömülmelidir" dedi.
 
CTP-BG'nin UBP ile işbirliği yapma veya 8 milletvekiliyle işbirliği yapmak zorunluluğu olmadığını kaydeden Adem, ülkede değişim ve dönüşümün gerekli olduğunu belirtti. Adem, atılan adımların UBP ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu aleyhine atılmakta olduğunu ve partinin kararlarının da oybirliği ile alındığını söyledi.
 
Adem, CTP-BG'nin birinci parti olarak iktidara gelmek için çalıştığını ifade etti. Yurttaşlarının siyasete güvensizliğinin, para karşılığı transferlerden kaynaklandığını savunan Adem, CTP-BG'nin iktidara tek parti olarak geldiğinde yapacaklarının açık olduğunu belirtti.
 
Memleketin çöktüğünü ileri süren Adem, halkın 2008'i aramakta olduğunu savundu. CTP-BG'nin ülkede bozuk olan işleri düzeltmek, yasa dışılıkları ortadan kaldırmak için geleceğini belirten Adem, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'u enerji konusunda ihalesiz iş yapmakla suçladı ve bunların hesabının sorulacağı söyledi.
 
Adem, halka çağrı yaparak, yapıyı yeniden düzenlemek ve Kıbrıs konusunda ilerlemek için CTP-BG'ye omuz vermelerini istedi.
 
Seçime yönelik konuşmaların şimdiden başladığını ifade eden Emiroğulları, seçimlerin 29 Eylül'de yapılmasının, Sonay Adem'in de şikayet ettiği bir çok sorunun çözülmesi için bir fırsat olduğunu belirtti.
 
Emiroğulları, "Seçimin 29 Eylül'e alınması kabul edilmiş olsaydı, partiler arası transferleri ve oy satın alma tartışmaları yaşanmayacaktı. Bu fırsat kaçırıldı" dedi.
 
Mustafa Emiroğulları, yine de eğer bir yolsuzluk yapıldıysa TDP olarak seçimden sonra bunun hesabını soracaklarını dile getirdi.
 
Halkın, Meclis'te bekleyen Poliçeler Yasası ve Faiz Yasası gibi önemli yasaların geçirilmesini beklediğine işaret eden Emiroğulları, bunların Meclis'ten geçmesini sağlayabilmek amacıyla seçimin 29 Eylül tarihine alınmasını istediklerini söyledi.
 
Emiroğulları, bakanlıklardaki icraatları da eleştirerek, "seçim öncesi yapılan usulsüzlüklerin UBP hükümeti başta kaldığı müddetçe devam edeceğini" savundu.
 
TATAR
 
Maliye Bakanı Ersin Tatar da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, bakan olduğu dönemde ekonomi alanında çıkardıkları yasaların halka büyük rahatlama getirdiğini belirtti.
 
Tatar, Barolar Birliği tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülen "Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken veya Tahsil Edilmez Hale Gelen Borçların Ekonomik İyileştirme Kapsamında Yeniden Yapılandırılması Yasası"nın mahkeme tarafından ivedilikle görüşülmesi gerektiğini ifade etti.
 
Tefeciliğin de toplum için önemli bir sorun olduğunu, bir an önce yasaklanması gerektiğini kaydeden Tatar, konuyla ilgili öneriyi birkaç yıl önce meclise sunduğunu ancak bunun komitede görüşülmediğini aktardı.
 
Tefecilik yüzünden çok sayıda kişinin mağdur olduğunu anlatan Tatar, bu konunun öncelikli olduğunu ve ad-hoc komitenin bu yasa için çalışabileceğini kaydetti.
 
Tatar, kredi kuruluşları açısından temel maliyet olan mevduat faizlerinin düştüğünü, bu nedenle kredi faizlerinin yeniden hesaplanması gerektiğini söyledi.
 
Bazı kesimlerce kabul edilmese de hükümetin aldığı tedbirlerle ülke ekonomisinin ilerlemesini sağladığını söyleyen Tatar, bütçe rakamlarının iyiye gittiğini, bankacılık sektöründe olumlu gelişmeler yaşandığını, mevduatın krediye dönüşümünün arttığını, turizm ve eğitimin ekonomiye büyük katkı yaptığını dile getirdi.
 
Kendi döneminde Maliye Bakanlığı'nda hiçbir gayri yasal işin altına imza atılmadığını söyleyen Tatar, "Alnım açıktır" dedi.
 
 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, erken seçim sürecini getiren gelişmelerin çatışma kültürünün hakim olduğunu söyledi.
 
Soyer, erken seçim kararı alındıktan sonra partilerin veya devlet organlarının arasında güç yarışı olmasının sağlıklı bir ortam yaratmayacağını ifade etti.
 
Ad-Hoc komitesinin güzel çalışmalar yaptığını da belirten Soyer, komite ile Barolar Birliği'nin buluşturularak problemin aşılmasını istedi.
 
Tefecileri besleyenin ekonomide yaratılan boşluklar olduğunu kaydeden Soyer, tefecilikle servetlerin de el değiştirmekte olduğunu söyledi.
 
Kredi garanti fonu, Leasing Yasası ve diğer yasaların birlikte ele alınması gerektiğini belirten Soyer, Danışma Kurulu'nda çoğunluğun UBP'de olduğunu, DP Genel Başkanı Denktaş'ın önerisinin kurulda görüşülmesinde de bir şeyin değişmeyeceğini söyledi.
 
Zaten hükümetin düştüğünü savunan Soyer, bundan sonra olacaklar konusunda çeşitli senaryolar bulunduğunu, bunlardan endişe duyulmasının da suç olmadığını kaydetti.
 
21 Temmuz'a evet denmemesini eleştiren Soyer, hükümet gitmesine rağmen seçim yasakları gelmeden usulsüzlükler yapıldığını iddia etti.
 
Soyer, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat hakkında mecliste konuşulmasını da eleştirdi.
 
CTP-BG olarak şahıslarla uğraşmadıklarını, UBP zihniyetinin ortadan kaldırılmasıyla ilgilendiklerini söyleyen Soyer, UBP içi kavgaların kendilerini ilgilendirmediğini kaydetti.
 
EMİROĞLULARI
 
TDP Milletvekili Mustafa Emiroğluları da, Ad-Hoc komitede bütün olarak yasaların elden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
 
Seçim görününce meclisi çalıştırmaya çalıştıklarını kaydeden Emiroğluları, bunun misyon ve vizyon yokluğunu gösterdiğini söyledi.
 
Seçim sürecinin fikir ve düşüncelerin yarıştığı, doğruların kazandığı bir dönem olmasını dileyen Emiroğluları, CTP-BG üzerinden siyaset yapmadıklarını da ifade etti.
 
Emiroğluları, solun önünde bir fırsat olduğuna inandığını ve sola destek verilmesini istedi.
 
Emiroğluları, CTP-BG ve TDP'nin bu seçim döneminde el ele iktidara yürümesi dileğinde bulundu.
Meclis Genel Kurulu toplantısında, gündem dışı konuşmalar bölümünde, Demokrat Parti Milletvekili Ejder Aslanbaba da konuştu. Aslanbaba, turizm konusunda söz aldı.


ASLANBABA


Aslanbaba, yurt dışında özellikle de İngiltere'de yaşayan vatandaşların KKTC'ye gelmek için yüksek uçak bilet paraları ödemesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, bu konunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.


İngiltere'ye tek firmanın uçtuğunu bunun fiyatları çok yükselttiğini savunan Aslanbaba, Rekabet Kurulu'nun bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.


"Charter seferlere harcanan parayla kendi havayollarımızı açardık" diyen Aslanbaba, yeni hükümetin bu konuya önem vermesi gerektiğini belirtti.


Aslanbaba, turizmin bilet fiyatlarından da etkilendiğine vurgu yaparak, Maliye Bakanı, Turizm Bakanı ve Ulaştırma Bakanını göreve çağırdı.


ÜSTEL


Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel ise, eleştirilere yanıt vererek, ülkeye gelen turist sayısının 2011-2013 arası yüzde 30 arttığını, otellerdeki doluluk oranının da memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Amaçlarının ülke turizmini yılın bütününe yaymak olduğunun da altını çizen Bakan Üstel, uygulanan programlarla bunun mümkün olabileceği söyledi.


Üstel, bugün 17 ülkeden KKTC'ye charter uçuşlar yapıldığını kaydederek, turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu, turizm bilinci geliştirildiği takdire ülkede her kesimin kazanacağını belirtti.


Aslanbaba'nın charter seferlere harcanan parayla havayolu kurulmasına dair bir planları olup olmadığı sorusu üzerine Üstel, bunun ekonomik açıdan faydalı olacağını bunun için çok çalıştıklarını ancak başaramadıklarını kaydetti.


Üstel, İngiltere'de yaşayan vatandaşların bilet fiyatlarıyla ilgili rahatlatılması için de çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.


Konuşmaların ardından gruplar arası varılan mutabakat gereği Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısı kapatıldı. Bir sonraki birleşim 3 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.


(ÖK-DOĞ/HA)


 
30 Mayıs 2013 Perşembe 14:16
Okunma: 1842
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu