Ana Sayfa » Kıbrıs » Meclisten Notlar

Meclisten Notlar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Yasama Gündemiyle Meclis Başkanı Hasan Bozer Başkanlığında Saat 10.50'de Toplandı..

 
 
Meclisten Notlar
BAYRAK-AİLE TV


ÇAKICI: "POLİS YASASI DEMOKRATİK DEĞİL, POLİSİN DEMOKRATİK BİR YASAYA SAHİP OLMASI SİVİLLEŞTİRİLMESİ GEREKİR..."


KÜÇÜK: "POLİS TEŞKİLATINA SEVİYE GETİRMEK İSTİYORUZ... SİVİLLEŞMEYE HİÇBİR ZAMAN KARŞI ÇIKMADIK"


"RADARLI SEKİZ ARACIN SÜREKLİ DEVREDE OLACAĞI 100 POLİSTEN OLUŞAN TRAFİKLE İLGİLİ ÖZEL BİR BİRİMİ SÜRATLE YAŞAMA GEÇİRECEĞİZ..."


Lefkoşa, 30 Nisan 12 (T.A.K.): Meclis Genel Kurulu'nun, yasama ve denetleme göreviyle başladığı toplantısında gündem dışı konuşmalardan önce bazı tasarılarla ilgili ivedilik tezkereleri görüşüldü. Bu sırada yapılan konuşmalarda güncel konular da irdelendi.


Toplantıda ilk olarak Meclis Başkanı Hasan Bozer'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Tahran ziyaretiyle ilgili tezkere onaya sunuldu.


Genel Kurul'da daha sonra, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilik istemi görüşülmeye başlandı.


YORGANCIOĞLU: "POLİS SAYISI FAZALA AMA SUÇLAR GİDEREK ARTIYOR"


İvedilik istemiyle ilgili ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP/BG) Genel  Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, ülkedeki polis sayısının birçok ülkedekinden fazla olmasına karşın, sıradan suçların giderek arttığına işaret ederek, polisin kadrosunun en azından yarısının sokakta görev yapması gerektiğini söyledi.


Yorgancıoğlu, geçmişte az sayıda polisle bisikletlilerin bile tek yola yanlış girişinin rapor edildiği denetim ortamı varken, bugün çok daha fazla sayıda polise sahip olunmasına karşın polisin emniyet için gerekli caydırıcılığı yapamadığını ileri sürdü.


Özkan Yorgancıoğlu, ülkede yaşanan tüm polisiye sorunlarla ilgili tüm hesabın Hükümet'e ait olduğunu savunarak, Hükümet'in gerekli önlemi almasından başka yolu olmadığını kaydetti.


Polis Genel Müdürü'nün Başbakan'ın önünde değil, başka makamların önünde ceket iliklediğini iddia eden Yorgancıoğlu, temel sorununun bu olduğunu ileri sürdü.


Yorgancıoğlu, hükümetin seçim propagandası amacıyla polis nakil tüzüğünün değiştirileceğini söylediğini hatırlatarak, aradan iki yıl geçmesine karşın böyle bir konunun gündemde bile olmamasını eleştirdi.


Yorgancıoğlu, ülkede yasaların herkese, tüm vatandaşlara eşit uzaklıkta olması gerektiğini ancak bunun mümkün olmadığını anlatarak, ülkede polislerin dernek kurmalarının yasak olmadığını; ancak dernek kuran polislerin başına gelmeyen kalmadığını söyledi.


Özkan Yorgancıoğlu, ülkede yasalara uygun olarak dernek kuran polislerin, sürüldüğünü, görevlerinden alındığını, mahkeme tarafından haklı bulunmasına karşın Başbakan İrsen Küçük'ün hiçbir şey yapmadığını anlattı.


Yorgancıoğlu, hükümetin iki buçuk yıl önce aldığı oyların bugün sahibi olmadığını belirterek, aradan geçen iki buçuk yılda verilen sözlerin tümünün tersinin yapıldığını, bu nedenle o gün alınan oyların hala Ulusal Birlik Yasası (UBP)'ye ait olamayacağı görüşünü dile getirdi.


Yorgancıoğlu, tüm bu nedenlerden dolayı Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivediliğine ret oyu vereceklerini açıkladı.


ÇAKICI: "ÜLKE TEKSAS GİBİ"


Daha sonra kürsüye gelen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın Genel Kurul'un gündemine getirilmesinin anlamsız olduğunu söyledi.


Çakıcı, polislerin seslerini duyurmak amacıyla dernek kurduklarını ancak bunun da sorunlarla karşılaştığını anlatarak, yürürlükteki polis yasasının sivil bir yasa olmadığını, sivilleşme ve demokratikleşmeden uzak bir yapıya sahip olduğunu iddia etti.


Çakıcı, ülkenin suç merkezi haline geldiğini ileri sürerek, ülkeyi bir dönem filmlerde izlenilen sürekli suç işlenen Teksas'a benzetti.


Mehmet Çakıcı, tecavüz edilip öldürülen Mustafa isimli 7 yaşındaki çocukla ilgili sorulması gereken pek çok soru olduğuna işaret ederek, tüm bu sorulara yanıt verilmeden bir yere varmanın mümkün olmadığını belirtti.


Polisiye önlemlerle ilgili sorun yaşandığını, poliste işkenceyle ilgili Meclis raporunun ne yapıldığını bilmek istediğini anlatan Çakıcı, demokratik bir polis yasasının yapılması gerektiğini söyledi.


KÜÇÜK: "SİVİLLEŞMEYE HİÇBİR ZAMAN KARŞI ÇIKMADIK"


Konuşmacıları yanıtlayan Başbakan İrsen Küçük ise, Hükümet'in polisle ilgili sürekli sivilleşme çalışması içinde olduğunu anlatarak, muhalefet milletvekillerinin yerlerinden "siz hep sivilleşmeye karşı çıktınız" sözlerini, "Partisinin, polisin sivilleşmesine hiçbir zaman karşı çıkmadığını" belirterek yanıtladı.


Küçük, Hükümet'in temel hedefinin polise ve polis teşkilatına seviye getirmeyi istediğini anlatarak, trafik polisini oluşturacaklarını anlatarak, radarlı 8 araç ve 100 polisle İngilizcesiyle sistemi süratle yerine getireceklerini anlattı.


Başbakan Küçük, muhalefetin kabul edemediğinin de bu olduğunu belirtti.


Konuşmaların ardından yapılan oylamada Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilik istemi oy çokluğuyla kabul edildi.


İKİCİ İVEDİLİK TALEBİ


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilik işlemini görüştü.


CTP/BP Gazimağusa Milletvekili Sonay Adem, ivedilik istemiyle ilgili aleyhte söz olarak, bir kısım emeklinin maaşlarını alamadığını belirtti ve bunun kabul edilemez olduğunu, bu durumun önemli bir tepkiye neden olacağını söyledi.


TATAR: "GECİKME, YOKLAMALARA ZAMANINA YANIT VERİLEMEMESİNDEN..."


Maliye Bakanı Ersin Tatar ise söz alarak, maaşların ödenmemesinin nedeninin, her yıl yapılan emeklinin hayatta olup olmadığına yönelik yoklamaya zamanında yanıt verilmemesinden kaynaklandığını belirtti.


Tatar, yoklamanın yapılmasının gereklilik olduğunu anlatarak, Güney Kıbrıs'ta bile zamanında yapılmayan yoklamalar nedeniyle sorun yaşandığını hatırlattı.


Genel Kurul daha sonra "Yedikonuk'ta Yükleme, Boşaltma, ve Her Türlü Depolama İzni ile Bu Tesislerin Kurulacağı Arazinin Verilmesinde, Usulsüzlük, Yasalara ve Anayasaya Aykırılık Olup Olmadığının Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığı'nın komiteye ek süre verilmesine ilişkin teskeresini ele aldı.


CTP/BG Girne milletvekili Salih İzbul, konuyla ilgili söz alarak, Komite'nin hiç toplanamadığını, bu nedenle bir şey yapılmadığını anlatarak, konunun tüm adayı ilgilendiren bir konu olduğuna işaret ederek, UBP'yi bu konuda ciddiyete davet etti.


İzbul, parti olarak süre uzatma istemine bu sefer olumlu oy vereceklerini ancak, bundan sonrakinde ne yapacaklarını şimdiden söyleyemeyeceğini kaydetti.


AVCI


Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Başkanı Turgay Avcı da söz alarak, aslında polisle ilgili olarak konuşmak istediğini ancak, konuşma sınırı nedeniyle konuşamadığını belirterek, görüşlerini bütünlüklü olarak burada aktaracağını söyledi.


Avcı, CTP/BG milletvekili Salih İzbul'a "hangi araştırma komitesi işini yaptı, araştırdı, sona vardı?" diye seslenerek, partisinin bu nedenle araştırma komitesinin süre uzatmasına olumsuz oy vereceğini kaydetti.


Turgay Avcı, bir babanın tecavüzde bulunup cinayet işlemesiyle ilgili sürecin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Belki biraz sert olacak ama bu konularda idam cezasının gelmesi gerekir" dedi.


Avcı, tecavüzlerle ilgili olarak dünyadaki uygulamaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de yapılması gerekliliği üzerinde durarak, polisin tüm bunları yerine getirmesi için gerekli kadrolarının oluşturulmasının önemli olduğunu kaydetti.


Turgay Avcı, trafiğin, ülkenin kanayan yarası olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili yasal düzenlemenin komitede bir yıldan fazladır bekletilmesini eleştirerek, ülkede her geçen gün artan uyuşturucu konusunda hiçbir şey yapılamadığını söyledi.


KÜÇÜK


Başbakan İrsen Küçük bu konuyla ilgili olarak yeniden söz alarak, petrol dolum tesisi konusunda hükümetin en başından beri böyle bir yatırımın ülke için gerekli olduğunu söylediğini hatırlattı.


Küçük, yer konusunda hiçbir zaman kesin bir karar alınmadığını, bu konunun tartışmaya açık olduğunu anlatarak, ekonomik kurallara göre ülkedeki hükümetlerin hareket etmesi gerektiğini ve hükümetin de bunu yaptığını söyledi.


Yer konusunu görüşmeye ve en iyi yerin tespiti konusunu tartışmaya her zaman hazır olduğunu anlatan Küçük, petrol dolum tesisiyle ilgili araştırma komitesi önerisine hükümetin destek verdiğini, bu nedenle süre uzatmaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.


Meclis Genel Kurulu'nda bu noktada nisap olmadığı konusu gündeme geldi. Komitenin süre uzatması istemine yönelik oylama öncesi yeniden yoklama yapıldı.


Nisabın sağlanması üzerine yapılan oylamada, ilgili komiteye ek süre verilmesini oy birliğiyle kabul edildi.


Melis Genel Kurulu daha sonra, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vakıflar İdaresine Ait Haspolat Bölgesi'ndeki Arazi'nin KISAV'a Verilmesinde Yasal Aykırılık, Usulsüzlük, Eşitsizlik Olup Olmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığı'na ek süre verilmesi istemini oy çokluğuyla onayladı.
 
30 Nisan 2012 Pazartesi 11:10
Okunma: 711
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu