Ana Sayfa » Kıbrıs » Meriç Erülkü'den Cemal Başkan'a cevap!

Meriç Erülkü'den Cemal Başkan'a cevap!

UBP'li Meclis üyesi Meriç Erülkü, LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları'nın Belediye Meclisi'ni suçlayan açıklamalarına yanıt verdi;

 
 
Meriç Erülkü'den Cemal Başkan'a cevap!
"Lefkoşa Türk Belediyesi konusunda kamuoyuna duyurumdur:

Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi seçildiğim 2010 yılından bugüne kadar görevimi doğru şekilde yapmak için yoğun çaba sarfettiğime ve belediyemizin menfaatleri doğrultusunda kararlar için katkı koyduğuma inanıyorum. Yazılı ve görsel basından takip edenler, 2011 yılı başından itibaren belediyemizin çıkmaza sürüklendiği hususunda uyarılarımı gerek hükumet, gerek partim, gerekse belediye meclisimiz ve belediye başkanımıza sıklıkla yinelediğimi bilmektedirler. Uyarılarımı takriben birbuçuk seneye yakın süre boyunca ısrarla sürdürmeme rağmen bugünkü durum hasıl olmuş ve belediyemiz içinden çıkılmaz bir mali ve idari tabloyla karşı karşıya kalmıştır. Bugünlerde yaşanan tartışmalar belediye meclisi toplanmadığı için yapılanma olamadığı ve bu yüzden vatandaşın ve çalışanın mağdur edildiği yönündedir. Bu temelsiz tartışmalar hedef saptırma ve sorumluluktan kaçma çabalarının yanında suçu başkalarına yıkma gayretinden öteye yorumlanamaz. Bu hususta aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek isterim:

Mali Sorunlar

1. LTB'nin kendi çarklarını kendi çevirecek duruma döndürülmesi için yaklaşık bir yıl kadar geç kalınmıştır. 2011 yılının yaz aylarında geriye dönüşü mümkün olan mali noktayı geçmiş bulunmaktayız. Bu dönemde ve sonrasında yapılan tüm borçlanmalar Sayıştay raporunda da belirtildiği gibi hukuğa aykırı olmakla kalmamış, nihayetinde belediyemizi kendi kendini finanse edebilecek ve borçlarını yapılandırabilecek konumun ötesine taşımıştır. Bu noktada borç stoğunun büyüklüğü yasal limitler dahilinde yapılacak herhangi bir borç yapılandırmasını nakit akışı açısından imkansız kılmaktadır. Birkaç aylık geri ödemesiz borç yapılandırması bile belediyemizin mali yükümlülüklerini yerine getirmek açısından sorun teşkil etmektedir ve bir veya iki ay içinde aynı tıkanıklığı yaşamamıza sebep olacaktır. Görevim ve sorumluluğum dahilinde olmamasına rağmen işbu mali yapılandırma hususunda pekçok çalışma ve simülasyon yaptım. Borcun uzun vadeye yayılmasının ardından kısa sürede yaşanacak olan tıkanıklığı aşacak bir formüle mevcut yapımız ciddi engel teşkil etmektedir. Mali yapılandırmanın değişmesi beklenmeyen mevcut yapı dahilinde teorik olarak çökecek olması (pratikte teoriden daha da vahim sonuçlar doğması kaçınılmazdır) toplantılara katılmama sebeplerimden biridir.

2. Belediyemizin Sayıştay raporlarıyla sabit olan mali tablosu yanında daha gün ışığına tam olarak çıkmamış mali yükümlülükleri de mevcuttur. Geriye dönmüş çeklerimiz 300,000 TL civarında olup bu çekler iade alınıp yerlerine başka çekler yazılmış ve ileri tarihte keşide edilmesi salık verilmiştir. Ayrıca, buna ek olarak takriben 1,600,000 TL tutarında tahsile gönderilmemiş ancak tarihi gelmiş olan çeklerimiz de belediyemize hizmet veren kurumların elinde mevcuttur. Bunun yanında belediyemize iş yapan müteahhitlerimizin de yaklaşık 2,5 - 3 Milyon TL civarında hakedişleri ödeme yapılacağı günü beklemektedir. Geçtiğimiz haftalarda çalışanlarımıza ödenen maaşlar için kaynak yaratmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projelere ödenmek üzere aktarılan 450,000 TL bu işleri yapan müteahhitlere ödenmek yerine cari harcamalarımızda kullanılmıştır. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği yönetim kurulu üyesi olduğumdan dolayı, bahse konu mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesini de ayrıca arzulamaktayım. Bu satırlarda yazılan takriben 6 Milyon TL tutarındaki yükümlülükler belediyemizin kasasından kısa vadede çıkmak durumundadır, mali tablolarda kısmi olarak bulunmaktadır, yapılandırmaya dahil edilmek durumundadır, ve belediyemizin realitelerinden biridir. Maaş ödemelerinin yanısıra bu ödemeler için de kaynak yaratılmak zorunluluğu vardır. İşbu ödemeler mali yapılandırmanın önünde önemli engellerden biri olarak durmaktadır.

3. Mevcut mali durumu borç yapılandırması sayesinde iyileştirmeye çalışırken yaptığımız tüm çalışmalarda belediyemizin hiç yatırım yapmayacağı varsayımıyla tablolar yapmış olmamıza rağmen, belediyemizin verdiği ihalelerin yapılmamış kısımları için dahi yükümlülük altına girdiğini ve yaklaşık 5 Milyon TL tutarında işlerin ihaleyi alan şirketler tarafından yapılıp ödeneceği konusunda sorumluluk üstlendiği bilgime gelmiştir. Bu durum bahse konu ihalelerin iptal edilmesi durumunda gerek müteahhitler gerekse belediyemiz açısından hukuki ve maddi anlamda menfi sonuçlar doğuracaktır. Kağıt üstünde teorik olarak kurduğumuz tabloların bile gerçekle bağdaşmadığını farkettiğimden, noksan bilgimizin önümüzdeki en büyük engellerden biri olduğunu düşünmekteyim. Her geçen gün yeni mali yükümlülüklerin farkına varmamız, bizlerden pekçok bilginin saklandığının ispatıdır. Bizden bilgi saklanarak geldiğimiz bugünleri aşmak için bizden yeniden bilgi saklanarak mali yapılandırma konusunda yardım istenmektedir. Çelişki bu noktadadır. Yapılandırma sürecinin planlanabilmesi için en sağlıklı bilgilere ulaşabilmek ve bu şeffaf bilgileri kullanarak sürprizlerle karşılaşmadan yapılandırma yapmak gerekmektedir. Belediyemizin mali tabloları her geçen gün yeni yükümlülükleri doğuran şeffaflıktan uzak bir yapıdadır. Belediyeler yasası uyarınca verilmesi gereken, ancak hiç verilmeyen mali raporlar bu sonucu doğurmuştur. Bu raporların aylık olarak meclis üyelerine sunulması yasal zorunluluk olmasına rağmen görevde bulunduğum yaklaşık iki yıla yakın süre içinde bizlere sunulmuş tek bir rapor dahi olmaması meclis üyelerinin karar verdiği ortamın ne kadar karanlık olduğunun ispatıdır. Bu ortamda mali yapılandırmaya sıcak bakmamam yadırganmamalıdır.

4. Mevcut borç dağılımı ve borçların ödeme takvimleri takriben iki - ikibuçuk yıl zarfında belediyemizin banka ve finans kuruluşlarına borçlarının ödenmesini öngörmektedir. Bu ödeme takviminin belediyemizi mali açıdan çalışamaz duruma getirdiği gerçeğini net bir şekilde gözlemlemekteyim. Mali yapılandırmanın ve borçların uzun vadeye yayılması gerektiğinin farkındayım. Ancak, mali yapının nakit akış dengesi aleyhine ciddi oranda bozulmuş olması nedeniyle ilk veya ikinci aydan çökecek ve borcu 6 yıla yayacak olan bir yapılandırma çok daha ciddi sorunlar doğuracak ve bunun bedeli çalışanlarla birlikte esasen Lefkoşa halkına ödettirilecektir. Bizden sonra göreve gelecek olan belediye meclisi ve başkanının da tüm görev süresinde yaptığımız hatanın bedelini ödemesini doğal süreç olarak görmüyorum. Seçimlerde şahsımı "menfaatlerini korumak üzere" göreve getirmiş olan vatandaşlara altı yıl boyunca bu bedeli ödettirip çalışanları da aynı oranda mağdur etmemi beklemek karakterime ters düşmekle birlikte böyle bir sorumluluğu da vicdanımın reddeddiği aşikardır.

5. Yaklaşık 5 yıl boyunca İhtiyat Sandığı ve son 9 aydır da çalışanlarımızın Sosyal Sigorta yatırımlarını yapmamış olan belediyemiz çalışanlarımız adına bu kurumlara takriben 30 Milyon TL borçludur. Pratik düşünürsek, her çalışanımıza bu konuda borcumuz takriben 30,000 TL tutarındadır. Bu konuda önümüze iki çeşit sorun çıkmaktadır:

5.1) Yasal çerçevede yapılması zorunlu olan bu yatırımları bugüne kadar yapamamış olmamıza rağmen, sosyal devlet gereği ve yasal zorunluluk temelinde bu borcun da diğer borçlara birlikte yapılandırılması ve bu tarihten itibaren de aksatmadan yeni yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu durum ayda takriben 1,200,000 TL ek finansman gerektireceğinden yapılandırmayı daha da imkansız hale sokmaktadır.

5.2) Personel fazlası ve kadrodaki yanlış uygulamalar raporlarla sabit hale gelmiştir. Personel azaltma konusu sıklıkla konuşulmaya başlanmıştır. Belediye meclisinin bu konuda YETKİSİZ olduğu gerçeğini unutmadan; personel azaltma yoluna gitmeyi tartışan belediyemizin her işten çıkarılacak personeli için yapması gereken EKSİK yatırım bedeli ortalama 30,000 TL olduğu gerçeğinden hareketle personel azaltılması durumunda nakit akış dengemizin olumsuz etkileneceğini unutmamalıyız. İşten durdurulacak her personelin ortalama 10 aylık maaşı kadar bir tutarın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı kurumlarına yatırılması gerekmektedir. Ancak bu sayede işine son verilen çalışanlar sosyal haklarından faydalanabilirler. Belediyemizin hangi şartlar altında olursa olsun bu eksik yatırımları yapmadan insanları sokağa atma hakkı yoktur. Yanlış anlaşılmaması için belirtmekte fayda var: Belediyeler yasası uyarınca personel konusunda bu tür kararların alınacağı yetkili makam Belediye Başkanlığı'dır. Belediye meclisinin bu tür önlemleri almak yetkisi olmadığı gibi bu konuda toplanmasına da gerek yoktur.

6. Ülkemizde bulunan 28 belediyeye kıyasla tahsilat sorunu asgari düzeyde olan belediyemizin böyle olmasına rağmen piyasadan ciddi alacakları bulunmaktadır. Bu alacakların tahsilatı belediye meclisine verilmiş bir görev değildir. Personel ödeyemeyen ve diğer maddi sorumluluklarını yerine getiremeyen belediyemizin piyasa alacaklarının peşine düşmemiş olması mali yapılandırma süresinde gelirlerin varacağı düzeyi görebilmemizin önünde engeldir. Piyasa alacaklarımız, vadeleri ve dağılımları konusunda da herhangi bir bilgiye erişme imkanımız yoktur.

7. Sayıştay raporlarının aksine belediye başkanımız borcumuzun rapordaki rakamlara ulaşmadığını ve özellikle elektrik kurumu ile devlete borcumuzun gerçeği yansıtmadığını iddia etmektedir. Ancak, bu iddialarla birlikte borcumuzun "gerçek" tutarı konusunda bilgi vermemektedir. Borcumuzu dahi bilmeden belediye meclisinin borçlarımızı yapılandırmasını doğru bulmamaktayım. Belediyemiz devletle ve diğer kurumlarla mahsuplaşarak borcumuzun tutarını belirlemek için neyi beklemektedir?

8. Vatandaşımız gelinen noktadan rahatsızlık durmaktadır. Yaşanan güven bunalımı neticesinde belediye veznelerinin tahsilat rakamları büyük düşüş göstermiştir. Yapılandırma durumunda varsayılan gelir düzeylerinin çok altına düşmüş olmamız nedeniyle mali yapımız kilitlenecektir.

Yasal, İdari ve Yapısal Sorunlar

1. Kadrolarımızın oluşumu ve personel sayımızın yürürlükteki yasalar hilafına olduğu Sayıştay raporları sonucunda hepimizin bilgisindedir. Bu konuda yetki ve sorumluluk belediye meclisinde değildir. Belediye başkanı bu hususu düzeltmek için yetkili ve sorumludur. Belediye meclisi yetkili olmadığı gibi bu konuda karar üretmesi gerekmemektedir. Grevler ve benzeri huzursuzlukların üzerinden 6 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen bu konuda adım atılmamış olması ve bu sorumluluğun belediye meclisine yüklenilmeye çalışılması oldukça manidardır. Bugüne kadar yasadışı uygulamalara ortak olmadığım gibi bu durumları önlemeye çalışan biri olarak bu noktadan sonra yetkimi aşarak bu konuyla ilgili kararlara da ortak olmayacağım.

2. Dağınık ve aşırı kadrolaşmış personel yapımız olmasına rağmen çalışanlarımızın görev ve yetkilerini belirleyecek ve düzenleyecek olan hizmet şemamızın bugüne dek yapılmamış olması şahsımın ve/veya belediye meclisimizin suçu / sorumluluğu / yetkisi dahilinde değildir. Bunca zamandır sendika ve meclisimize talep edilmiş olan bu şemanın yapılması için meclisimizin toplanması ve / veya karar alması gerekmemektedir. Bu görev ve sorumluluk yasalarımızca belediye başkanına verilmiştir.

3. Maaşların ödenememesi ve diğer sebeplerden dolayı çalışanların mevcut idareye güveni kalmadığını pekçok defa basın duyuruları vasıtasıyla dinledik. Aynı sekilde belediye meclis üyelerinin de bu anlamda büyük sıkıntıları vardır. Sesini çıkarmıyor diye görünen üyelerin dahi ciddi bir sekilde güven bunalımı yaşadığının farkındayım. Belediyenin yapısal ve mali anlamda tedbir alması için bütün tarafların biraraya gelerek kenetlenmesi gerekmektedir. Mevcut güvensizlik ortamında bu kenetlenmenin gerçekleşmeyeceği ve tarafların özveride bulunmayacağı aşikardır.

4. Belediyenin karar organı olan belediye meclisi toplantıları ilkel düzeyde, huzursuz, saldırgan ve baskıcı bir ortamda gerçekleşmektedir. Yasalar nezdinde bizleri sıkıntıya sokacak olan kararlar bu ortamda alınmaktadır. Meclise yapılan öneriler muğlak ifadelerle yapılmakta ve kararlar suistimal edilerek uygulanmaktadır. Meclise sunulması gereken raporlar ve bilgilendirici dokümanlar sunulmamakta ve meclis üyeleri belediyenin gerçek durumunu bilmeden karar almaya zorlanmaktadırlar. Belediyemiz böyle yönetilerek bu duruma gelmiştir.

5. İhale tüzüğümüz başkanımıza suistimale açık yetkiler vermektedir. Komisyon kararı olmadan yapılan harcamalar meclis denetimine sunulmamaktadır. Tüzüğün değiştirilip şeffaf bir mekanizmaya kavuşturulması ve bazı yetkilerin ciddi oranda sınırlandırılması gerekmektedir. Bu durum tespiti ileriye yönelik önlem alınması için gereklidir.

6. Basında yer almış olan "başkanın yetkilerinin meclis üyelerinden oluşacak bir komisyona devredilmesi" önerisi yasal zeminden çok uzatır ve pratikte uygulanamayacak konumdadır. Bu öneriyi dile getirenlerin yasaları tekrardan okumalarını öneririm. İcra yetkisi belediye başkanından alınıp komisyona veya meclise devredilemez.

Bugün geldiğimiz durumdan çıkmak için yasal yetkiler dahilinde herhangi bir adım atılmadığını, önlemler alınmadığını, ve sadece birilerini suçlamak yoluyla hedef şaşırtılarak demagoji yapıldığını hayretler içinde herkes gibi "izlemekteyim"

Bu yazıda belirttiğim hususların yanında rahatsızlık yaratan, belediyemizin çalışmasını engelleyen, belediyemizi maddi zarara sokan, hizmet vermemiz hususunda engel teşkil eden pekçok konu hakkında daha durum tespiti yapmak mümkündür. Ancak, ortamı daha fazla germemek adına bunları şimdilik yazmamaya karar verdiğimi bildiririm. Gerekmesi durumunda daha geniş bir değerlendirme yapılabilir.

Yukarıda anlattığım konuların biri hariç tümü belediye başkanımızın yetkisi ve sorumluluğundadır. Belediye meclisinin yetkisi sadece borçlarımızın uzun vadeye yayılması hususunda karar üretmektir. "Belediye meclisi toplanmadığı için önlem alınamıyor" söylemi halkı kandırmaya çalışmaktan başka bir amaca hizmet edemez. Belediyemizde alınması gereken ve yukarıda anlatmaya çalıştığım önlemlerin tümü alınmadan, gereksiz ihaleler iptal edilmeden, tasarruf tedbirleri uygulanmadan, mali tablolar tüm şeffaflığıyla meclis üyelerine açıklanmadan, belediyenin tüm yükümlülükleri ortaya çıkmadan, yasalara uygun hareket edilmeden ve güven ortamı tesis edilmeden belediyenin borçlarının uzun vadeye yayılarak yapılandırılması Lefkoşa Türk Belediyesi için felaket olur. Bunun bedelini vatandaşla birlikte belediye çalışanları öder ve Lefkoşa şehrini uzun bir donem için "yaşanmaz" konuma getirir. Bana oy verip de bu göreve getiren vatandaşlar benim bu durumun müsebbibi olmam için bana oy vermemiştir. Aksine, bana bu görevi verenler böylesi durumlarda onların hakkını korumam için bana sorumluluk yüklemişlerdir. Bu sorumluluklarımın bilincinde hareket edeceğimi bildirir saygılarımı sunarım.

Meriç Erülkü

Ulusal Birlik Partisi
Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi"

 
7 Haziran 2012 Perşembe 15:05
Okunma: 1494
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu